Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

20.05.19

Již po několikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Národní potravinové sbírky, tentokrát v jablonecké Liedlu.


Více...
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Již poněkolikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Sbírky potravin, tentokrát v jabloneckém Liedlu. Za úspěšnou sobotní sbírkou stojí spolupráce s výbornými zaměstnanci Liedlu, kteří skvěle připravili zázemí, obětaví pracovníci a klienti NADĚJE, kteří pomohli při samotné sbírce, skvělí a ochotní dobrovolníci z řad veřejnosti, z nichž někteří s námi spolupracují již několik roků. Považuji za nutné zdůraznit, že všichni, kteří pomáhali na sbírce vedle volné soboty a odevzdané práce, nedostávají žádnou odměnu. Vše děláme zadarmo, ale rádi ! Víme, že vybrané zboží jde na pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem v dětských domovech, hendikepovaným a lidem bez domova. Tak proč nepomoci! Veliké díky všem, co se do sbírky zapojili.

Sbírka se uskutečnila uplynulou sobotu 18.5.2019 v Liedlu a celkem jsme vybrali 599 kg potravin a drogistických výrobků. Všechny tyto vybrané věci pomůžou výše vyjmenovaným skupinám. Další sbírka bude na podzim. 

Samozřejmě poděkování i Vám všem, kteří jste cokoliv darovali, bez Vás by to opravdu nešlo !!!!!

Jiří Hána, sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou.


Méně...
 
Nebyla to jenom pomlázka.

Nebyla to jenom pomlázka.

29.04.19

Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše  Krista, svátky života, zrození. Také my, stižení nepochopitelnou jarní únavou jsme si samozřejmě oslavu takové události nenechali ujít a s chutí jsme se nechali unést vším krásným, co se okolo těchto svátků dá prožít. 


Více...
 
Nebyla to jenom pomlázka.

Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše  Krista, svátky života, zrození. Také my, stižení nepochopitelnou jarní únavou jsme si samozřejmě oslavu takové události nenechali ujít a s chutí jsme se nechali unést vším krásným, co se okolo těchto svátků dá prožít. 

Vše začalo již několik dnů před Velikonočním pondělí. Využili jsme přítomnosti jednoho klienta, který umí skvěle plést pomlázky a pod jeho vedením jsme si všichni malou pomlázku vyrobili. Než jsme se nadáli, byl Velký pátek a tak jsme společně usedli k prostřenému a vyzdobenému stolu a za přítomnosti našeho kazatele společně znovu vyslechli celý ten báječný příběh o Ježíšovi. Náš kazatel vše doplnil hrou na kytaru a malou modlitbou za všechny naše milé a blízké. 

V těchto dnech v našem zařízení konala svou praxi studentka Vysoké školy pedagogické, pod jejím vedením jsme společně připravili a upekli Velikonoční mazance. To byla paráda, každý svého a jak se říká, co si upečeš, to si sníš – tak se i stalo.

Na Velikonoční pondělí proběhlo vše tak jak má, užili jsme spoustu legrace, byla i Velikonoční vajíčka a tak díky těmto krásným svátkům řada z nás alespoň na několik okamžiků zapomněla na své problémy a především jsme zjistili, že vše se dá řešit a nikdy není tak zle. Vždyť vzpomeňme na Ježíše !


Méně...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

23.04.19

Velký problém, který je úzce spojen s bezdomovectvím, je neustálý nepořádek a  haldy skládek, které se po klientech často objevují na různých místech.


Více...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Velký problém, který je úzce spojen s bezdomovectvím, je neustálý nepořádek a  haldy skládek, které se po klientech často objevují na různých místech. Všichni si vážíme věcí, všichni chceme čisté a krásné město i jeho okolí. Na tom si jistě všichni shodneme. Je možno, jak se říká, nacpat všechny do jednoho pytle? Určitě ne! Jsou mezi nimi i tací, kteří tak říkajíc dovedou přiložit ruku k dílu a zasloužit se o to, aby naše město bylo co nejkrásnější?

A tak, abychom šli příkladem, každoročně se klienti i zaměstnanci Domu Naděje Za Plynárnou účastní celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, která byla naplánována na 6.4.2019, my jsme ji však udělali o den dříve a chtěli bychom ji znovu opakovat v květnu – přesněji 17.5.2019, kdy se plánuje generální úklid azylového domu, jeho okolí a obou břehů a toku řeky Nisy. A jak proběhla dubnová akce? Velel jí jako každý rok tereňák Karel, který dva dny předem vyzvedl na Magistrátu pytle na odpad a s partou 11 klientů zahájil úklid okolo azylového domu a po celé ulici Za Plynárnou, pokračovali v ulici U tenisu včetně přilehlého lesíku, lesní cestičku k ulici Široká, z ulice Široká od vodárničky lesní cestou podél potoka, kde probíhal úklid obou břehů. Celkem se nashromáždilo 15 kusů pytlů odpadků, které byly viditelně umístěny pro svoz. Nechyběla dobrá nálady a pevná obuv, práce šla dobře od ruky. A nejlepší odměnou byl pocit z dobře vykonané práce. 

 

Karel Pauch terénní sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Promiňte mi malé zamyšlení.......

Promiňte mi malé zamyšlení.......

23.04.19

Bezdomovectví – tolik diskutovaný a v poslední době stále dokola otevíraný problém. Jaké jsou příčiny? Jaká jsou řešení? Jsou všichni stejní? A kolik z nich se „polepší?“ Stále stejné otázky médií, na které se jen stěží odpovídá.


Více...
 
Promiňte mi malé zamyšlení.......

Promiňte mi malé zamyšlení.......

Bezdomovectví – tolik diskutovaný a v poslední době stále dokola otevíraný problém. Jaké jsou příčiny? Jaká jsou řešení? Jsou všichni stejní? A kolik z nich se „polepší?“ Stále stejné otázky médií, na které se jen stěží odpovídá.

Jsou všichni naši klienti, bezdomovci, stejní?  Často se setkávám s názorem přátel a známých, kteří se mě ptají, jak můžu takovou práci dělat a  není-li to plýtvání časem, energií a financemi. Nikdo ale nedokáže přijít s reálným řešením. Maximálně vymyslí formy vězení, trestů nebo ještě hůře. Některé názory nelze publikovat ale každý z nás, kdo se nějaký čas s touto problematikou zaobírá, si tam dokáže chybějící výrazy doplnit.

Do nekonečna všem těm „ chytrákům „ vysvětluji, že starost o sociálně slabé je vizitkou demokratické společnosti a její úroveň je odrazem její, tedy naší, vyspělosti.  Těm rozumnějším vysvětluji, že je potřeba všechny problémy lidí, kteří se dostali do jakýchkoliv problémů, řešit rozumem, hlavně ale srdcem. 

Samozřejmě je důležité brát na zřetel skutečnost, proč se daný klient dostal do své současné situace, nebo jak se dnes rádo označuje, na okraj společnosti, Na toto všichni společně slyší a souhlasí. Je ale velice těžké a  pro nás, jako profesionály nemožné, rozdělovat  naši pomoc pro ty, kteří si ji více nebo méně zaslouží. Pro nás jsou to všechno klienti a především lidi, kteří potřebují naši pomoc a i když je to někdy těžké, přeji nám – Vám všem hodně sil. Potřebovali jsme ji, potřebujeme a potřebovat budeme!!!                                                                                                                           

Jiří Hána sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

08.04.19

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.


Více...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Budou tak uklízet nejen okolí azylového domu Za Plynárnou, ale i další prostory včetně řeky Nisy. Srdečně zveme další zájemce o tuto akci - viz leták!


Méně...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

08.04.19

 

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z velikonoční nadílky!


Více...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z velikonoční nadílky!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...