Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Poohlédnutí za sbírkou potravin.

Poohlédnutí za sbírkou potravin.

27.04.22
Sbírka potravin se tentokrát konala
Více...
 
Poohlédnutí za sbírkou potravin.

Sbírka potravin se tentokrát konala v sobotu před svátkem sv. Jiří a počasí  ani zdaleka nepřipomínalo jaro.  Na pomoc se dobrovolně přihlásili i někteří klienti azylového domu, dále pak pracovníci zařízení i jejich rodinní příslušníci. Sbírka trvala od 8,00 hodin do 18,00 hodin, a kdo z vás si to nezkusil, věřte, že to není žádná legrace celý den stát, mluvit s potencionálními dárci, přebírat darované zboží a rovnat ho do připravených beden. Je někdy až dojemné, jak jsou někteří lidé připraveni pomoci. 

Při večerním hodnocení jsme, ač již všichni značně znaveni, s radostí konstatovali, že za celý den jsme nasbírali 40 beden potravin a hygienických pomůcek, což po převážení znamenalo 658 kg darovaného zboží.

Vzhledem ke složité době, ve které se nyní nacházíme, je to krásný výsledek a znovu to dokazuje, že většina lidí je dobrých a že jim není lhostejný osud těch, kteří se dostali do těžké životní situace.

Děkujeme !

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

19.04.22

Po dvouleté přestávce vynucené Covidem – 19


Více...
 
Velikonoce 2022 aneb ještě není úplně dobře, ale již je lépe.

Po dvouleté přestávce vynucené Covidem – 19 jsme se v Domě Naděje Za Plynárnou s radostí pustili do příprav oslavy největšího křesťanského svátku a to

zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I když jsou někteří z nás nevěřící, tyto svátky jara máme všichni rádi a jejich oslava je vedle oslav Vánoc vždy velmi důstojná, milá a všichni se ji  velice rádi zúčastňujeme. Samozřejmě myslím v první řadě klienty, kteří  během těchto setkání mají možnost alespoň na chvíli zapomenout na své starosti a bolesti.

Letošní oslav, možná právě z důvodu již zmiňované přestávky, se nesla v kouzelné a zvláštně slavnostní atmosféře. Již od božího rána na nízkoprahovém denním centru probíhala velikonoční dílna, kde všichni ubytovaní klienti a mnoho klientů tzv. „venkovních“ pod vedením našich kolegyň Blanky a Lucky malovali tradiční kraslice, obrázky s různými velikonočními motivy, zdobili perníčky a vyráběli ozdobné vázičky. Do nich se po skončení naaranžovaly rozkvétající jarní květiny. Nálada skvělá, pracovní nasazení všech stoprocentní. (sociální pracovníci poznamenali, že kdyby se toto pracovní nasazení podařilo u některých přenést do běžného života, bylo by to super). V odpoledních hodinách jsme srdečně přivítali našeho oblíbeného a milovaného kazatele, který vtipem sobě vlastním povyprávěl o všech těch kouzelných událostech starých přes 2000 let. V jeho podání vše zaznělo naprosto srozumitelně a zároveň přijatelně pro všechny přítomné. A že se nás sešlo něco okolo 40 klientů a pracovníků.

Zazněly také pěkné písničky doprovázené na kytaru a po nich již bylo nutné se pořádně občerstvit. Podávala se káva, čaj, ozdobené mísy plné ovoce, zákusků, no prostě hostina hodna důležitosti tohoto svátku.

Nezbývá než prohlásit, že vše dopadlo skvěle, podle plánu. Na závěr jsme si popřáli hodně zdraví, spokojenosti a hlavně, v dnešní těžké a nepochopitelné době, klid a mír pro všechny dobré lidi.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník


Méně...
 
Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

05.04.22

V rámci služby zavádíme pravidelné časy, kdy se s námi můžete setkat přímo v centru města.


Více...
 
Jdeme Vám naproti! Ми йдем вам назустріч!

 

V rámci služby zavádíme pravidelné časy, kdy se s námi můžete setkat přímo v centru města Jablonec nad Nisou.

Každé pondělí potkáte našeho teréňáka v čase od 9:00 do 9:30 před radnicí na Mírovém

náměstí a na stejném místě i každý čtvrtek od 14:00 do 14:30. Sociálního pracovníka poznáte

podle znaku NADĚJE, který má ve formě placky připnutý na batohu či oděvu. A s čím ho můžete

oslovit?

 

Pomůže Vám s doprovodem na úřady či jiné instituce, poradí s dávkami či Vás odkáže přímo na službu, kterou potřebujete. Kontaktovat ho můžou lidé, kterým hrozí ztráta bydlení, potřebují dluhové poradenství nebo by rádi stabilizovali svou sociální situaci. Jsme schopni poskytnout podporu i uprchlíkům z Ukrajiny, kterým nabízíme jak doprovody, tak informace, které mohou při příchodu do země potřebovat. Ukrajinštinu sice neovládáme, ale poradíme si s angličtinou či ruštinou.

 

 

 


«Ми        йдемо          вам           назустріч»

Шановні        друзі !

Наша служба надає вам можливість зустрітись з нашим співробітником

в центрі нашого міста біля будинку Мерії:

- кожного понеділка     з  9.00  до   9.30

- кожного четверга       з 14.00  до  14.30

За  адресою   :  пл. Мирова (Mírové náměstí)

Нашого співробітника ви легко зможете  впізнати. Він має логотип

« Надія » (Naděje) на  своєму рюкзаку  або  на  значку,  прикріпленому  на  його  одязі.

Наш співробітник допоможе вам у питаннях щодо можливості надання

житла вашим сім’ям, стабілізації питань вашого соціального положення

 та вашого еміграційного перебування в нашій країні.

Просимо   вибачення  за  недосконале  володіння  українською  мовою,

через  що будь яка  інформація   для  вас   може  бути  надана  англійською  (або  за бажанням російською )  мовою.

 

Bc. Klára Aljančič, DiS.

terénní sociální pracovnice


Méně...
 
Pomáháme válečným uprchlíkům z Ukrajiny

Pomáháme válečným uprchlíkům z Ukrajiny

25.03.22

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a uprchlíky, kteří přicházejí do Jablonce nad Nisou, jsme zesílili monitoring především centra města, kde se snažíme s Ukrajinci navázat kontakt a doprovodit je na úřady, případně na jiné instituce nebo jim poradit s cestou.


Více...
 
Pomáháme válečným uprchlíkům z Ukrajiny

V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině a uprchlíky, kteří přicházejí do Jablonce nad Nisou, jsme zesílili monitoring především centra města, kde se snažíme s Ukrajinci navázat kontakt a doprovodit je na úřady, případně na jiné instituce nebo jim poradit s cestou.

Pracovníky terénu tak můžou klienti potkat především v okolí úřadů, cizinecké policie, nákupních center, nádraží apod. Při kontaktu nás zajímá, jak příchozím můžeme pomoci, jaké jsou jejich potřeby, případně s nimi alespoň sdílíme jejich zážitky. Neustále sledujeme aktuální dění, abychom mohli včasně reagovat, pravdou ale zůstává, že situace je proměnlivá a komunikace s institucemi či zprostředkovateli ubytování často nepřehledná. Veřejnosti ale můžeme poskytnout informace, které se ukrajinských uprchlíků týkají, stejně tak rádi přijmeme potraviny, které by potřebným chtěli věnovat.

Naše služby, které uprchlíkům poskytujeme, se nijak neliší od podpory, kterou poskytujeme občanům České republiky, stejně tak, jako nezvýhodňujeme české občany před Ukrajinci. V našem poslaní se snažíme všem potřebným podat pomocnou ruku, a proto i v rámci kontaktu s našimi klienty často vyvracíme falešné informace. Naší hlavní náplní práce tak zůstává sociální a dluhové poradenství, mapování situace v okrese Jablonec nad Nisou, doprovody na instituce, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, poskytujeme také dětské ošacení a dle kapacit a v omezené míře i potraviny, hygienu či dětskou výživu.


Bc. Klára Aljančič, DiS.

terénní sociální pracovnice


Méně...
 
Naši zaměstnanci v Tříkrálové sbírce.

Naši zaměstnanci v Tříkrálové sbírce.

19.01.22

I přes nařízená opatření jsme se mohli zúčastnit, jak je již zvykem, Tříkrálové sbírky, která je celorepublikově pořádána Charitou ČR.


Více...
 
Naši zaměstnanci v Tříkrálové sbírce.

 

I přes nařízená opatření jsme se mohli zúčastnit, jak je již zvykem, Tříkrálové sbírky, která je celorepublikově pořádána Charitou ČR. Opět se jí chopili pracovníci terénního programu střediska NADĚJE v Dlouhé ulici. Vybraná částka  3.416,- Kč je určena v Jablonci nad Nisou jako v loňských letech pro rodiny s dětmi, matky samoživitelky, lidi ohrožené sociálním vyloučením. 

Všem dárcům ze srdce děkujeme!

 

 


Méně...
 
Každý rok jiné, i když v podstatě stejné!

Každý rok jiné, i když v podstatě stejné!

05.01.22

Advent, Štědrý den – prostě Vánoce. Pro mnoho lidí nejkrásnější svátky v roce, svátky plné pohody, klidu, štěstí, rozzářených dětských očí, ale také plných stolů, ozdobených stromků, hromady dárků. Lidé k sobě mají tak nějak blíže. Nebo by alespoň měli mít k sobě blíže. Ve většině případů to tak asi opravdu je, škoda jen, že to nevydrží déle. Ale to je již jiné téma. 


Více...
 
Každý rok jiné, i když v podstatě stejné!

Advent, Štědrý den – prostě Vánoce. Pro mnoho lidí nejkrásnější svátky v roce, svátky plné pohody, klidu, štěstí, rozzářených dětských očí, ale také plných stolů, ozdobených stromků, hromady dárků. Lidé k sobě mají tak nějak blíže. Nebo by alespoň měli mít k sobě blíže. Ve většině případů to tak asi opravdu je, škoda jen, že to nevydrží déle. Ale to je již jiné téma. 

 

Jsou ale také lidé, kteří se z nějakých důvodů ocitli na okraji společnosti a všechny ty pěkné chvíle prožívat nemohou. A tak se přiznám, že připravit pro tyto lidi nějakou pěknou chvilku, v které nemusí myslet na svou nelehkou situaci, je pro nás všechny zaměstnance Naděje v Jablonci nad Nisou velikým štěstím a radostí. Stejné pocity zažívají jistě i všichni naši kolegové v jiných zařízeních podobného typu, ale já bych se rád zmínil o tom, co každý rok zažíváme v Jablonci nad Nisou.


Přípravy na tuto událost začínají již několik dní před samotným setkáním. Vedle bohaté hostiny, kde samozřejmě nechybí bramborový salát, řízky, cukroví, ovoce, čaj, káva atd., dostávají naši klienti i drobné dárky, většinou praktické věci. Nezapomínáme ale také na maličkost pro radost a štěstí.


Před jídlem společně vyslechneme zamyšlení pana kazatele, kdo chce a umí, se může společně pomodlit. Po společném zazpívání následuje dlouho očekávaná hostina. I přesto, že většina klientů tvrdí, že přišli pouze kvůli jídlu, je evidentní, že to není pravda a že se ta kouzelná atmosféra dotkne více méně každého. Lze to snadno poznat podle zamyšlených pohledů, spokojených úsměvů a v nejednom případě i slzy v oku.


A to je hlavním důvodem, proč, jak jsem již v úvodu uvedl, s takovou radostí a snad i láskou připravujeme každý rok co nejhezčí prožití těchto požehnaných svátků lidem, kteří nemají to štěstí, aby mohli usednout se svými drahými k vánočnímu stromku. Samozřejmě nečekáme žádná slova díků. Odměnou nám jsou spokojení tváře klientů. Mimochodem letošního roku se společných Vánoc zúčastnilo přes 70, nyní to již mohu s jistotou říct, spokojených klientů.

Dobrý pocit z příjemné atmosféry a Boží požehnání od pana kazatele nás bude hřát po celý následující rok a dodávat nám sílu do další práce. Také tyto společně strávené chvíle dokazují, že naše práce má smysl a udělat někomu radost, případně pomoc, je tím nejhezčím dárkem. A to nejen o Vánocích.


A tak ať je vše dobré!


Mgr. Jiří Hána – sociální pracovník.


Méně...