Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

19.09.19

Na konci letních prázdnin středisko NADĚJE v Dlouhé v Jablonci nad Nisou uspořádalo sbírku školních potřeb, kdy darované školní pomůcky bylo v plánu rozdat dětem klientů, aby měly snazší začlenění do kolektivu a ulehčený vstup do nového školního roku.


Více...
 
Sbírka školních potřeb pomohla dětem při nástupu do nového školního roku.

Na konci letních prázdnin středisko NADĚJE v Dlouhé v Jablonci nad Nisou uspořádalo sbírku školních potřeb, kdy darované školní pomůcky bylo v plánu rozdat dětem klientů, aby měly snazší začlenění do kolektivu a ulehčený vstup do nového školního roku. Překvapilo nás, že se sešlo spoustu dárců, kterým není lhostejný život ostatních rodin a jejich dětí. Dětské pohledy, když si na zádech odnášely školní tašky se školními pomůckami, stály za to. I rodiče byli velmi vděční, když jim poskytnuté tašky, penály a další věci, usnadnily shánění, pro ně velmi drahých, školních potřeb. Opravdu Vaše pomoc za rozzářené oči dětí stála. V rámci sbírky jsme vybrali širokou škálu věcí, od školních tašek, přes penály, sešity, propisky, pravítka, kružítka, až po  přezůvky, cvičky a spoustu dalších školních pomůcek.

Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnancům firmy Atrea, s.r.o., NA-BANK a ostatním dárcům za jejich dary, které našly využití již u 30 dětí. Věková skupina dětí, které dostaly školní pomůcky, je ve věku od 5 do 16 let. Největší podíl darů jsme rozdali dětem, které navštěvují základní školy. Díky všem dárcům šly obdarované děti do nového školního roku vybavené, snad i s úsměvem na tvářích. 

Dětem přejeme úspěšný školní rok 2019/2020 a dárcům patří obrovské díky za jejich pomoc.

 

Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou.


Méně...
 
Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

15.09.19

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů našeho zaměstnance Stanislava Veličky, který čerpá z myšlenkových pochodů a způsobu života odrážející vývoj osobnosti. Součástí výstavy je i téma bezdomovectví, tak, jak ji v realitě zachycuje Standa. Výstava se koná v Centrále v Jablonci nad Nisou od 4. do 30.9.2019. 


Více...
 
Bezdomovectví v obrazech našeho zaměstnance Standy Veličky.

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů našeho zaměstnance Stanislava Veličky, který čerpá z myšlenkových pochodů a způsobu života odrážející vývoj osobnosti. Součástí výstavy je i téma bezdomovectví, tak, jak ji ve své realitě zachycuje Standa, který při své práci pracovníka v sociálních službách s lidmi bez domova přichází denně do kontaktu. Výstava se koná v Centrále v Jablonci nad Nisou od 4. do 30.9.2019 a je prodejná!

 Méně...
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

Nabízíme cestu z dluhové pasti.

15.09.19

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou...


Více...
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou.
Pro tyto situace v České republice existuje možnost oddlužení. V červnu 2019 se novelou insolvenčního zákona některé podmínky osobního bankrotu změnily.

 

 O oddlužení neboli osobní bankrot lze požádat návrhem u krajského soudu v místě trvalého bydliště dlužníka. Návrh si člověk ve většině případů nemůže podat sám. Je potřeba kontaktovat právníka či notáře, kteří mají povolení za úplatu návrh zpracovat a podat. Nebo lze kontaktovat organizace, jež dostaly od Ministerstva spravedlnosti akreditaci k podávání návrhů na povolení oddlužení. Takovou organizací je například NADĚJE. Službu poskytujeme zdarma.

 

 Po povolení oddlužení soudem člověk splácí své závazky většinou srážkami z příjmu v takové výši, jako by měl přednostní pohledávky. Na internetu velmi dobře fungují kalkulačky osobního bankrotu, kde si orientačně můžete propočíst, jak vysoká by srážka byla. Obecně lze říci, že výše srážek závisí na výši čistého příjmu a počtu vyživovaných osob dlužníka. Doba splácení závazků v oddlužení je různá. Zákon umožňuje lidem, jež zaplatí za 3 roky více než 60 % všech svých závazků, oddlužení ukončit. V ostatních případech musí dlužník v oddlužení vydržet po dobu 5 let, přičemž vstupní podmínkou již není nutnost splnit úhradu alespoň 30 % z celkové dlužné částky. V těchto případech soud po 5 letech rozhodne, zda se dlužník dostatečně snažil zaplatit co nejvíce procent, a podle toho usoudí, zda zbytek závazků dlužníkovi odpustí či nikoli. Soud má ovšem tuto možnost zkoumat snahu dlužníka ve všech případech.

 

 Největší výhodu novelou získali lidé se starobními a invalidními důchody pro invaliditu druhého a třetího stupně. Pro ty platí, že v oddlužení budou hradit splátky po dobu 3 let nehledě na procentuální uspokojení věřitelů. Nemusí tedy plnit ani hranici 30 %.

  

Po novele zákona existují dvě možnosti oddlužení: prodejem majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem s prodejem majetku dlužníka. Pokud dlužník nevlastní nic hodnotného, lze říci, že bude své závazky pouze splácet. Do oddlužení může vstoupit člověk, který má pravidelný měsíční příjem, má dva a více závazků a nemá v rejstříku trestů záznam z majetkové trestné činnosti. Minimální zákonná splátka, kterou musí člověk měsíčně hradit, činí 2 178 Kč. Jde však pouze o minimální splátku, výše srážky se vypočítává z čistého příjmu.

 

 Naše Středisko NADĚJE v Jablonci nad Nisou od doby účinků nových podmínek oddlužení podalo více než 30 návrhů na povolení oddlužení. Zpracování se zjednodušilo, vyřízení proto netrvá tak dlouho, jako tomu bylo před změnami v zákoně. Pokud už nevíte ohledně svých dluhů kudy kam, obraťte se na nás.

 

 

 

Zuzana Baczová je terénní sociální pracovnice a vedoucí Střediska NADĚJE
v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

 

 


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

12.08.19

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.


Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.

 


Méně...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti.

Hezké Velikonoce pro všechny děti.

22.05.19

Středisko NADĚJE Dlouhá pořádalo v měsíci dubnu velikonoční sbírku balíčků pro děti klientů – rodičů, kteří se ocitli v nelehké životní situaci spojené s nízkým příjmem.


Více...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti.

Středisko NADĚJE Dlouhá pořádalo v měsíci dubnu velikonoční sbírku balíčků pro děti klientů – rodičů, kteří se ocitli v nelehké životní situaci spojené s nízkým příjmem.  Na základě informačního letáčku o sbírce byly osloveny ke spolupráci také i mateřské a základní školy. Lidé, kteří chtěli do sbírky přispět, mohli přinést již hotové balíčky plné čokolád, bonbonů, sušenek a dalších sladkostí, nebo i jednotlivé dobroty. Je běžné, že děti v rodinách vykoledují nadbytek laskomin a rodiče poté nevědí, co s nimi. I proto jsme balíčky vybírali i po Velikonočních svátcích. Podařilo se nám vybrat obrovské množství dobrot, za což všem dárcům velice děkujeme. Speciální poděkování patří všem zaměstnancům, rodičům a dětem z mateřské školky Mšeňáček v Jablonci nad Nisou, kteří se do sbírky položili nejen darováním balíčků, ale hlavně svými srdci.

Balíčky byly dětem klientů rozdávány po zazpívání koledy nebo i odrecitování básničky, samozřejmě nesměla chybět ani pomlázka. Děti jsme i obohatili o nové poznatky o Velikonocích na základě malého prověření jejich znalostí – ptali jsme se na pašijový týden, řehtačku, typické velikonoční pečení beránka, pomlázku ozdobenou stužkami nebo i na to, co se dělá o škaredé středě. Většina dětí byla o Velikonocích dobře informována, a tak si balíček zasloužila. Rozzářili jsme tak oči celkem 62 dětem. Někteří nám za smlsnutí si na sladkém ještě i nakreslily velikonoční obrázky.

Ještě jednou všem dárcům velice děkujeme a vážíme si Vaší pomoci. Bez Vás by sbírky neměly takový úspěch a nebylo by tolik, alespoň na chvíli, šťastných dětí a rodičů.


Méně...
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

20.05.19

Již po několikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Národní potravinové sbírky, tentokrát v jablonecké Liedlu.


Více...
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Již poněkolikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Sbírky potravin, tentokrát v jabloneckém Liedlu. Za úspěšnou sobotní sbírkou stojí spolupráce s výbornými zaměstnanci Liedlu, kteří skvěle připravili zázemí, obětaví pracovníci a klienti NADĚJE, kteří pomohli při samotné sbírce, skvělí a ochotní dobrovolníci z řad veřejnosti, z nichž někteří s námi spolupracují již několik roků. Považuji za nutné zdůraznit, že všichni, kteří pomáhali na sbírce vedle volné soboty a odevzdané práce, nedostávají žádnou odměnu. Vše děláme zadarmo, ale rádi ! Víme, že vybrané zboží jde na pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem v dětských domovech, hendikepovaným a lidem bez domova. Tak proč nepomoci! Veliké díky všem, co se do sbírky zapojili.

Sbírka se uskutečnila uplynulou sobotu 18.5.2019 v Liedlu a celkem jsme vybrali 599 kg potravin a drogistických výrobků. Všechny tyto vybrané věci pomůžou výše vyjmenovaným skupinám. Další sbírka bude na podzim. 

Samozřejmě poděkování i Vám všem, kteří jste cokoliv darovali, bez Vás by to opravdu nešlo !!!!!

Jiří Hána, sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou.


Méně...