Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Klienti azylového domu se chystají na Vánoce.

Klienti azylového domu se chystají na Vánoce.

20.12.22
     Klienti nízkoprahového
Více...
 
Klienti azylového domu se chystají na Vánoce.

     Klienti nízkoprahového denního centra, noclehárny a azylového domu se chystají na vánoční svátky. Napekli cukroví, které provonělo celý dům. Vyzdobili si prostory vánoční dekorací, kterou sami vyrobili. A v neposlední řadě tvořili výrobky, kterými mohou obdarovat své nejbližší.

     Tímto také děkujeme nadaci Preciosa, která nám přispěla, abychom mohli nakoupit potřeby na tvoření a klienti se tak mohou podílet nejen na úpravě prostor azylového domu. Také touto aktivitou jsou někteří namotivováni a chtějí se svým časem naložit lépe, což je pro nás pracovníky největší odměna. 


Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice


Méně...
 
Vánoční program pro klienty NADĚJE.

Vánoční program pro klienty NADĚJE.

19.12.22

Tak jako každý rok, chystáme i letos pro naše


Více...
 
Vánoční program pro klienty NADĚJE.

Tak jako každý rok, chystáme i letos pro naše klienty sváteční posezení s pozvanými hosty, hudbou a slavnostním oběděm.

Setkání se bude konat 23.12.2022 v prostorech denního centra v Domě Naděje Za Plynárnou a bude rozděleno na dvě etapy:

 

- od 12.00 do 14.00 hodin - pro klienty azylových bytů a noclehárny

- od 14.30 do 16.30 hodin - pro klienty z "venku"

 

Podávat se bude řízek a bramborový salát a po slavnostním obědě si každý může rozbalit praktický dárek.

Slavnostním slovem a hudbou nás bude provázet kazatel Církve advetnistů sedmého dne Jirka Koun.

Podávat se bude řízek a bramborový salát, a slavnostním obědě každý získá praktický dárek. Zároveň děkujeme všem sponzorům, kteří se podíleli a podílejí na přípravě Vánoc.

Milena Havrdová, oblastní ředitelka


Méně...
 
Poděkování a vánoční přání.

Poděkování a vánoční přání.

18.12.22

Vážení přátelé,


Více...
 
Poděkování a vánoční přání.

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět. Jaký byl uplynulý rok, co jsme v něm prožili a nového získali? Co naopak se nám nepovedlo a čeho do budoucna bychom se rádi vyvarovali?

     Vstup do nového roku nám naopak dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
"Horké židle" otevřeny v Azylovém domě Za Plynárnou

"Horké židle" otevřeny v Azylovém domě Za Plynárnou

13.12.22
Vzhledem k mimořádně plné kapacitě azylového
Více...
 
"Horké židle" otevřeny v Azylovém domě Za Plynárnou

Vzhledem k mimořádně plné kapacitě azylového domu i noclehárny v Domě Naděje Za Plynárnou jsou od 12.12. otevřeny tzv. "horké židle". Každý, na kterého se nedostane kapacita ubytovacích lůžek může zadarmo přespat na denní místnosti v teple u stolu. Toto mimořádné opatření platí do odvolání.

Tomáš Šretr - vedoucí Domu Naděje Za Plynárnou


Méně...
 
Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

01.12.22
Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou
Více...
 
Přejeme si hezké Vánoce pro všechny děti!

Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou pořádá opět vánoční sbírku. 

Dary nemusí být nové. Mohou to být hračky, se kterými si Vaše děti už nehrají. Předem děkujeme za Vaši pomoc. Pokud byste se rozhodli něco darovat využijte prosím informace - viz přiložený leták.


Méně...
 
Poděkování.

Poděkování.

28.11.22

Vážení a milí občané Jablonce,


Více...
 
Poděkování.

Vážení a milí občané Jablonce,

  

     V poslední době se množí případy, kdy vy, naši spoluobčané, dáváte jasně najevo, že máte dobré srdce a není vám lhostejný osud lidí, kteří se ne vždy svoji vinnou dostali na samé dno, na okraj společnosti.

     Potkáváme se s nimi často a není to vždy setkání milé. Řada z nás se obrátí a předstírá, že nevidí, někteří se snaží pomoci. A těm bych rád poděkoval a poradil. Pokud chcete obyčejnému člověku bez domova pomoci, nabídněte mu jídlo nebo oblečení. Pokud mu poskytnete finanční částku, není vždy jisté, že ji dotyčný člověk  rozumně použije.

     Dále bych všechny rád ubezpečil, že se všichni pracovníci Azylového domu Naděje v Jablonci nad Nisou snaží těmto lidem pomoci. Ať se jedná o poskytnutí stravy, oblečení, odborného poradenství, možnosti přespání či ubytování. Od člověka v nouzi je potřeba pouze jediné, projevit o tuto pomoc zájem. To znamená spolupracovat s terénním pracovníkem, nebo ještě lépe, osobně dojít do Azylového domu.

     Často se stává, že dostáváme Vámi napsané a dobře myšlené dopisy, ve kterých popisujete svá setkání s člověkem bez domova ve velmi špatném stavu a ptáte se, proč je v takovém stavu a proč mu pracovníci našeho zařízení nepomohou. Máte úplnou pravdu a znovu zdůrazňuji, že všichni jsme připraveni poskytnout danému člověku vše, co je v našich silách, a co by mohlo pomoci zkvalitnit jeho život. Nemůžeme ale jít proti vůli člověka, pokud ten o naše služby nestojí.

     Dalším důvodem, proč i přes snahu zaměstnanců nelze hned pomoci je často naplněná kapacita zařízení nebo špatný zdravotní stav klienta. Jedná se mnohdy o infekční choroby, které by ohrozily ostatní klienty i zaměstnance zařízení.

     Přesto ale velký dík Vám všem, kterým není osud našich spoluobčanů lhostejný. Až budete v rodinném kruhu sedět u štědrovečerní večeře, vzpomeňte i na lidi, se kterými si osud nepěkně prohrál. I v našem zařízení připravujeme vánoční posezení pro naše klienty. Všichni věříme, že se nám podaří rodinnou atmosférou naladit jejich vnímání, že nikdy není pozdě začít znovu a že „zázraky se dějí“ i když se může zdát, že situace je mnohdy „beznadějná.“

     Děkujeme Vám, že nejste lhostejní k druhým a přejeme Vám šťastné a požehnané prožití Vánočních svátků.

 

Mgr. Jiří Hána, sociální pracovník Azylového domu Za Plynárnou.


Méně...