Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Covid 19 - opatření ve službách pobočky Jablonec nad Nisou.

Covid 19 - opatření ve službách pobočky Jablonec nad Nisou.

30.11.21

 

 


Více...
 
Covid 19 - opatření ve službách pobočky Jablonec nad Nisou.

 

1. Zakryjte si ústa a nos. Respirátor dostane uživatel služby od pracovníků Naděje.

2. Dodržujte minimální odstup 1,5 metry.

3. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

4. Při podezření na nákazu koronavirem bude klient otestován antigenním testem

a v případě pozitivního výsledku bude dán do karantény.

5. V současné době je regulovaný vstup do prostor NDC Za Plynárnou 13.

6. Výdaje stravy a terénní sociální služba probíhá bez omezení.


Méně...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

30.11.21

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 20.11. je za námi a na to, jaká přísná opatření při ní platila byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná


Více...
 
Poohlédnutí za Sbírkou potravin.

Sobotní Sbírka potravin, která se konala 20.11. je za námi a na to, že opět proběhla v době pandemie, byla dle sdělení ředitele Potravinové banky Liberec Josefa Vlčka velmi úspěšná.

 

Celkově se vybralo v Libereckém kraji rekordních 20,5 tun trvanlivých potravin, drogerie a hygieny, které budou v zápětí roztříděny a dále pak distribuovány mezi nejvíce potřebné klienty.

 

V Jablonci nad Nisou se NADĚJE aktivně zúčastnila tak jako každoročně, tentokrát v Lidlu. Pomáhali tak jak už je dobrým zvykem dobrovolníci z řad klientů i zaměstnanců

NADĚJE a vybrali  skvělých 793 kg trvalivých potravin a hygienických pomůcek.

Patří jim za to velký dík! 

 

Děkujeme také všem ochotným dárcům a jsme řádi, že žijeme ve vyspělé společnosti, kde osudy lidí nejsou druhým lidem lhostejné. 


Méně...
 
Středisko NADĚJE Dlouhá pořádá vánoční sbírku.

Středisko NADĚJE Dlouhá pořádá vánoční sbírku.

23.11.21

 

Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou pořádá vánoční sbírku. 

Dary nemusí být nové. Mohou to být hračky, se kterými si Vaše děti už nehrají. Předem děkujeme za Vaši pomoc.


Více...
 
Středisko NADĚJE Dlouhá pořádá vánoční sbírku.

Středisko NADĚJE Dlouhá v Jablonci nad Nisou pořádá vánoční sbírku. 

Dary nemusí být nové. Mohou to být hračky, se kterými si Vaše děti už nehrají. Předem děkujeme za Vaši pomoc.


Méně...
 
Akce „Milostivé léto“ je v plném proudu

Akce „Milostivé léto“ je v plném proudu

08.11.21

 

Od 28.10.2021 do 28.1.2022 probíhá tzv. milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit veřejnoprávních závazků, které jsou vymáhány exekučně. Tuto možnost by spousta lidí ráda využila, ale momentálně není v jejich silách uhradit jistinu závazku a náklady exekutorovi.


Více...
 
Akce „Milostivé léto“ je v plném proudu

Od 28.10.2021 do 28.1.2022 probíhá tzv. milostivé léto, kdy se dlužníci mohou zbavit veřejnoprávních závazků, které jsou vymáhány exekučně. Tuto možnost by spousta lidí ráda využila, ale momentálně není v jejich silách uhradit jistinu závazku a náklady exekutorovi.


Spousta občanů se na nás obrací s dotazy ohledně milostivého léta, kdy je informujeme o této akci a vysvětlujeme jim princip. Mnohdy to ale poradenstvím končí. Snažila jsem se zjistit, proč se tak děje. V praxi se setkávám s tím, že klienti nyní řeší problém s dodávkou elektřiny. Často mají dluh vůči společnosti ČEZ, která jim pak dodávku neposkytla, a oni si museli najít jiného dodavatele. Po krachu některých společností si musí hledat nové, protože si nemohou dovolit, být bez energií. V současné chvíli se klientům navyšují zálohy na energie a bude pro ně obtížné poplatit náklady na bydlení a základní potřeby. Přes zimní období se budou snažit zaplatit především výdaje spojené s bydlením, aby o něj nepřišli.


Obávám se, že můžeme očekávat nárůst klientů, kteří budou potřebovat pomocnou ruku a zvýší se tak i počet lidí, kteří budou využívat materiální pomoc ve formě potravin, hygieny a ošacení. Ve chvíli, kdy se rodiny budou rozhodovat, co zaplatí a nezaplatí, se také bude očekávat nárůst klientů, kteří mohou přijít o bydlení, kdy je nyní velice obtížné nalézt nové. Prvotní investice při stěhování je vysoká a případné azylové bydlení pro rodiny je neustále v Libereckém kraji plně obsazeno. Domnívám se, že toto jsou ty zásadní důvody, proč akce milostivé léto není tolik využívána, jako se předpokládalo.


Za organizaci NADĚJE Lucie Kretschmerová

 


Méně...
 
Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

27.08.21

V době nouzového stavu spojeného s pandemií COVID19 dostala naše služba nabídku pomoci pro rodiny s dětmi, které si v té době nemohly samy obstarat vyšší příjmy vlastními silami.


Více...
 
Darování potravin pomáhá klientům NADĚJE (Restaurace PŮLMĚSÍC s partnery pomáhají NADĚJI)

 

V době nouzového stavu spojeného s pandemií COVID19 dostala naše služba nabídku pomoci pro rodiny s dětmi, které si v té době nemohly samy obstarat vyšší příjmy vlastními silami. Mnohdy byli rodiče nuceni zůstat doma s dětmi na krizovém ošetřovném, když probíhala distanční výuka, případně nemohli své zaměstnání z důvodu pandemie vykonávat vůbec. Potenciální zaměstnavatelé často odmítali především rodiče samoživitele, protože měli děti doma z důvodu zmiňované distanční výuky.


Následně jsme v pravidelných intervalech začali dostávat darem potraviny, které v té době rodinám velice pomáhaly. Jednalo se potraviny vhodné nejen na vaření, ale také mléčné výrobky pro děti a čerstvou zeleninu. Sociální pracovníci na základě jednotlivých šetření vytipovali rodiny, kterým materiální pomoc v nouzovém stavu opravdu pomůže, aby nedocházelo k jejímu zneužívání. Rozdíl mezi tímto darem a pomocí z potravinové banky je v tom, že není nárazový a darovaný sortiment je rozmanitější. Tato pomoc prakticky trvá dosud.


Během poskytování materiální pomoci klientům pracovníci vyhodnocovali individuální plány, a podle aktivní spolupráce klientů byla pomoc upravována. Slouží nejen jako „poslední záchrana“ pro rodiny s nízkými příjmy, ale také jako motivační prvek, kde je ještě možnost svoji situaci zlepšit vlastní aktivitou rodin.


Ve spolupráci s restaurací PŮLMĚSÍC spatřuji velikou pomoc, která se dostane k potřebným rodinám, které již vyčerpaly všechny ostatní možnosti. Jsme velice vděční za takový dar. Poděkování patří i partnerům, kteří projekt finančně podporovali. A sice:

Nadace JABLOTRON

TITAN-MULTIPLASTs.r.o.

Manželé Dvořákovi z Jablonce,.

 

Děkujeme MOC!

 

Za organizaci NADĚJE Bc. Lucie Kretschmerová


Méně...
 
Dobrá sociální práce.

Dobrá sociální práce.

27.08.21

 

Je až k neuvěření, že se sociálním pracovníkům z Azylového domu v Jablonci nad Nisou podařilo přimět několik klientů ke kroku, který se zdá být v našich podmínkách neuskutečnitelný a snad i nedůležitý. Praxe z našeho zařízení však tyto mýty vyvrací.


Více...
 
Dobrá sociální práce.

 

Je až k neuvěření, že se sociálním pracovníkům z Azylového domu v Jablonci nad Nisou podařilo přimět několik klientů ke kroku, který se zdá být v našich podmínkách neuskutečnitelný a snad i nedůležitý. Praxe z našeho zařízení však tyto mýty vyvrací.

 

O co se ale jedná: po delší době za námi přišlo několik klientů, kteří velice úzce spolupracují se sociálními pracovníky a kteří se také zúčastnili týdenního, pobytového, sportovně - aktivizačního pobytu v turistickém ubytovacím zařízení ve Sloupu v Čechách, kde s otázkou: „proč také nejezdíme na dovolenou?“ Jsou to klienti, kteří plní individuální plán, pracují, poctivě splácejí své dluhy, pravidelně platí za čerpané služby v zařízení a celkově mají snahu „ normálně „ žít.

 

A tak jsme se rozhodli udělat vše pro to, abychom jim jejich přání a sen pomohli uskutečnit. V jednom případě nám pomohl bratr klienta, který se po opakované návštěvě za bratrem ubezpečil, že se opravdu snaží zapojit do společnosti a proto se rozhodl zaplatit mu zájezd na Krétu.

 

V dalším případě se nám podařilo zajistit pro několik našich klientů pobyt v krásném prostředí autokempinku Sedmihorky v srdci Českého ráje. Vše ostatní, pobyt, stravu, dopravu a program si klienti hradí a organizují sami. Po konzultaci s vedoucím autokempinku zatím vše probíhá bez problémů a tak se klienti nenásilnou formou začleňují do společnosti.

 

Ze strany klientů panuje veliká spokojenost, celá akce působí jako velká motivace k další práci a plnému návratu do života. A to je hlavním cílem naší sociální práce. A určitě to není málo!!!

 

 

Jiří Hána sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou


Méně...