Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

Nabízíme cestu z dluhové pasti.

15.09.19

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou...


Více...
 
Nabízíme cestu z dluhové pasti.

V současnosti není výjimkou, když lidé nezvládají platit své finanční závazky, až se dluhy dostanou do exekucí. Z dluhové pasti je velmi těžké uniknout klasickými měsíčními splátkami, protože závazky kvůli úrokům stále rostou a rostou.
Pro tyto situace v České republice existuje možnost oddlužení. V červnu 2019 se novelou insolvenčního zákona některé podmínky osobního bankrotu změnily.

 

 O oddlužení neboli osobní bankrot lze požádat návrhem u krajského soudu v místě trvalého bydliště dlužníka. Návrh si člověk ve většině případů nemůže podat sám. Je potřeba kontaktovat právníka či notáře, kteří mají povolení za úplatu návrh zpracovat a podat. Nebo lze kontaktovat organizace, jež dostaly od Ministerstva spravedlnosti akreditaci k podávání návrhů na povolení oddlužení. Takovou organizací je například NADĚJE. Službu poskytujeme zdarma.

 

 Po povolení oddlužení soudem člověk splácí své závazky většinou srážkami z příjmu v takové výši, jako by měl přednostní pohledávky. Na internetu velmi dobře fungují kalkulačky osobního bankrotu, kde si orientačně můžete propočíst, jak vysoká by srážka byla. Obecně lze říci, že výše srážek závisí na výši čistého příjmu a počtu vyživovaných osob dlužníka. Doba splácení závazků v oddlužení je různá. Zákon umožňuje lidem, jež zaplatí za 3 roky více než 60 % všech svých závazků, oddlužení ukončit. V ostatních případech musí dlužník v oddlužení vydržet po dobu 5 let, přičemž vstupní podmínkou již není nutnost splnit úhradu alespoň 30 % z celkové dlužné částky. V těchto případech soud po 5 letech rozhodne, zda se dlužník dostatečně snažil zaplatit co nejvíce procent, a podle toho usoudí, zda zbytek závazků dlužníkovi odpustí či nikoli. Soud má ovšem tuto možnost zkoumat snahu dlužníka ve všech případech.

 

 Největší výhodu novelou získali lidé se starobními a invalidními důchody pro invaliditu druhého a třetího stupně. Pro ty platí, že v oddlužení budou hradit splátky po dobu 3 let nehledě na procentuální uspokojení věřitelů. Nemusí tedy plnit ani hranici 30 %.

  

Po novele zákona existují dvě možnosti oddlužení: prodejem majetku dlužníka nebo splátkovým kalendářem s prodejem majetku dlužníka. Pokud dlužník nevlastní nic hodnotného, lze říci, že bude své závazky pouze splácet. Do oddlužení může vstoupit člověk, který má pravidelný měsíční příjem, má dva a více závazků a nemá v rejstříku trestů záznam z majetkové trestné činnosti. Minimální zákonná splátka, kterou musí člověk měsíčně hradit, činí 2 178 Kč. Jde však pouze o minimální splátku, výše srážky se vypočítává z čistého příjmu.

 

 Naše Středisko NADĚJE v Jablonci nad Nisou od doby účinků nových podmínek oddlužení podalo více než 30 návrhů na povolení oddlužení. Zpracování se zjednodušilo, vyřízení proto netrvá tak dlouho, jako tomu bylo před změnami v zákoně. Pokud už nevíte ohledně svých dluhů kudy kam, obraťte se na nás.

 

 

 

Zuzana Baczová je terénní sociální pracovnice a vedoucí Střediska NADĚJE
v Jablonci nad Nisou.

 

 

 

 

 


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

12.08.19

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.


Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi a darujte školní potřeby!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly potřebné vybavení do škol a školek.

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.

 


Méně...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti.

Hezké Velikonoce pro všechny děti.

22.05.19

Středisko NADĚJE Dlouhá pořádalo v měsíci dubnu velikonoční sbírku balíčků pro děti klientů – rodičů, kteří se ocitli v nelehké životní situaci spojené s nízkým příjmem.


Více...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti.

Středisko NADĚJE Dlouhá pořádalo v měsíci dubnu velikonoční sbírku balíčků pro děti klientů – rodičů, kteří se ocitli v nelehké životní situaci spojené s nízkým příjmem.  Na základě informačního letáčku o sbírce byly osloveny ke spolupráci také i mateřské a základní školy. Lidé, kteří chtěli do sbírky přispět, mohli přinést již hotové balíčky plné čokolád, bonbonů, sušenek a dalších sladkostí, nebo i jednotlivé dobroty. Je běžné, že děti v rodinách vykoledují nadbytek laskomin a rodiče poté nevědí, co s nimi. I proto jsme balíčky vybírali i po Velikonočních svátcích. Podařilo se nám vybrat obrovské množství dobrot, za což všem dárcům velice děkujeme. Speciální poděkování patří všem zaměstnancům, rodičům a dětem z mateřské školky Mšeňáček v Jablonci nad Nisou, kteří se do sbírky položili nejen darováním balíčků, ale hlavně svými srdci.

Balíčky byly dětem klientů rozdávány po zazpívání koledy nebo i odrecitování básničky, samozřejmě nesměla chybět ani pomlázka. Děti jsme i obohatili o nové poznatky o Velikonocích na základě malého prověření jejich znalostí – ptali jsme se na pašijový týden, řehtačku, typické velikonoční pečení beránka, pomlázku ozdobenou stužkami nebo i na to, co se dělá o škaredé středě. Většina dětí byla o Velikonocích dobře informována, a tak si balíček zasloužila. Rozzářili jsme tak oči celkem 62 dětem. Někteří nám za smlsnutí si na sladkém ještě i nakreslily velikonoční obrázky.

Ještě jednou všem dárcům velice děkujeme a vážíme si Vaší pomoci. Bez Vás by sbírky neměly takový úspěch a nebylo by tolik, alespoň na chvíli, šťastných dětí a rodičů.


Méně...
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

20.05.19

Již po několikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Národní potravinové sbírky, tentokrát v jablonecké Liedlu.


Více...
 
Bez vás by to nešlo! Aneb poohlédnutí za sbírkou potravin.

Již poněkolikáté NADĚJE Jablonec nad Nisou zastřešila a zorganizovala průběh Sbírky potravin, tentokrát v jabloneckém Liedlu. Za úspěšnou sobotní sbírkou stojí spolupráce s výbornými zaměstnanci Liedlu, kteří skvěle připravili zázemí, obětaví pracovníci a klienti NADĚJE, kteří pomohli při samotné sbírce, skvělí a ochotní dobrovolníci z řad veřejnosti, z nichž někteří s námi spolupracují již několik roků. Považuji za nutné zdůraznit, že všichni, kteří pomáhali na sbírce vedle volné soboty a odevzdané práce, nedostávají žádnou odměnu. Vše děláme zadarmo, ale rádi ! Víme, že vybrané zboží jde na pomoc seniorům, matkám samoživitelkám, pěstounským rodinám, dětem v dětských domovech, hendikepovaným a lidem bez domova. Tak proč nepomoci! Veliké díky všem, co se do sbírky zapojili.

Sbírka se uskutečnila uplynulou sobotu 18.5.2019 v Liedlu a celkem jsme vybrali 599 kg potravin a drogistických výrobků. Všechny tyto vybrané věci pomůžou výše vyjmenovaným skupinám. Další sbírka bude na podzim. 

Samozřejmě poděkování i Vám všem, kteří jste cokoliv darovali, bez Vás by to opravdu nešlo !!!!!

Jiří Hána, sociální pracovník Domu Naděje Za Plynárnou.


Méně...
 
Nebyla to jenom pomlázka.

Nebyla to jenom pomlázka.

29.04.19

Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše  Krista, svátky života, zrození. Také my, stižení nepochopitelnou jarní únavou jsme si samozřejmě oslavu takové události nenechali ujít a s chutí jsme se nechali unést vším krásným, co se okolo těchto svátků dá prožít. 


Více...
 
Nebyla to jenom pomlázka.

Velikonoce, svátky vzkříšení Ježíše  Krista, svátky života, zrození. Také my, stižení nepochopitelnou jarní únavou jsme si samozřejmě oslavu takové události nenechali ujít a s chutí jsme se nechali unést vším krásným, co se okolo těchto svátků dá prožít. 

Vše začalo již několik dnů před Velikonočním pondělí. Využili jsme přítomnosti jednoho klienta, který umí skvěle plést pomlázky a pod jeho vedením jsme si všichni malou pomlázku vyrobili. Než jsme se nadáli, byl Velký pátek a tak jsme společně usedli k prostřenému a vyzdobenému stolu a za přítomnosti našeho kazatele společně znovu vyslechli celý ten báječný příběh o Ježíšovi. Náš kazatel vše doplnil hrou na kytaru a malou modlitbou za všechny naše milé a blízké. 

V těchto dnech v našem zařízení konala svou praxi studentka Vysoké školy pedagogické, pod jejím vedením jsme společně připravili a upekli Velikonoční mazance. To byla paráda, každý svého a jak se říká, co si upečeš, to si sníš – tak se i stalo.

Na Velikonoční pondělí proběhlo vše tak jak má, užili jsme spoustu legrace, byla i Velikonoční vajíčka a tak díky těmto krásným svátkům řada z nás alespoň na několik okamžiků zapomněla na své problémy a především jsme zjistili, že vše se dá řešit a nikdy není tak zle. Vždyť vzpomeňme na Ježíše !


Méně...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

23.04.19

Velký problém, který je úzce spojen s bezdomovectvím, je neustálý nepořádek a  haldy skládek, které se po klientech často objevují na různých místech.


Více...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Ukliďme svět, ukliďme Česko - akce se podařila!

Velký problém, který je úzce spojen s bezdomovectvím, je neustálý nepořádek a  haldy skládek, které se po klientech často objevují na různých místech. Všichni si vážíme věcí, všichni chceme čisté a krásné město i jeho okolí. Na tom si jistě všichni shodneme. Je možno, jak se říká, nacpat všechny do jednoho pytle? Určitě ne! Jsou mezi nimi i tací, kteří tak říkajíc dovedou přiložit ruku k dílu a zasloužit se o to, aby naše město bylo co nejkrásnější?

A tak, abychom šli příkladem, každoročně se klienti i zaměstnanci Domu Naděje Za Plynárnou účastní celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, která byla naplánována na 6.4.2019, my jsme ji však udělali o den dříve a chtěli bychom ji znovu opakovat v květnu – přesněji 17.5.2019, kdy se plánuje generální úklid azylového domu, jeho okolí a obou břehů a toku řeky Nisy. A jak proběhla dubnová akce? Velel jí jako každý rok tereňák Karel, který dva dny předem vyzvedl na Magistrátu pytle na odpad a s partou 11 klientů zahájil úklid okolo azylového domu a po celé ulici Za Plynárnou, pokračovali v ulici U tenisu včetně přilehlého lesíku, lesní cestičku k ulici Široká, z ulice Široká od vodárničky lesní cestou podél potoka, kde probíhal úklid obou břehů. Celkem se nashromáždilo 15 kusů pytlů odpadků, které byly viditelně umístěny pro svoz. Nechyběla dobrá nálady a pevná obuv, práce šla dobře od ruky. A nejlepší odměnou byl pocit z dobře vykonané práce. 

 

Karel Pauch terénní sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou Jablonec nad Nisou


Méně...