Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Promiňte mi malé zamyšlení.......

Promiňte mi malé zamyšlení.......

23.04.19

Bezdomovectví – tolik diskutovaný a v poslední době stále dokola otevíraný problém. Jaké jsou příčiny? Jaká jsou řešení? Jsou všichni stejní? A kolik z nich se „polepší?“ Stále stejné otázky médií, na které se jen stěží odpovídá.


Více...
 
Promiňte mi malé zamyšlení.......

Promiňte mi malé zamyšlení.......

Bezdomovectví – tolik diskutovaný a v poslední době stále dokola otevíraný problém. Jaké jsou příčiny? Jaká jsou řešení? Jsou všichni stejní? A kolik z nich se „polepší?“ Stále stejné otázky médií, na které se jen stěží odpovídá.

Jsou všichni naši klienti, bezdomovci, stejní?  Často se setkávám s názorem přátel a známých, kteří se mě ptají, jak můžu takovou práci dělat a  není-li to plýtvání časem, energií a financemi. Nikdo ale nedokáže přijít s reálným řešením. Maximálně vymyslí formy vězení, trestů nebo ještě hůře. Některé názory nelze publikovat ale každý z nás, kdo se nějaký čas s touto problematikou zaobírá, si tam dokáže chybějící výrazy doplnit.

Do nekonečna všem těm „ chytrákům „ vysvětluji, že starost o sociálně slabé je vizitkou demokratické společnosti a její úroveň je odrazem její, tedy naší, vyspělosti.  Těm rozumnějším vysvětluji, že je potřeba všechny problémy lidí, kteří se dostali do jakýchkoliv problémů, řešit rozumem, hlavně ale srdcem. 

Samozřejmě je důležité brát na zřetel skutečnost, proč se daný klient dostal do své současné situace, nebo jak se dnes rádo označuje, na okraj společnosti, Na toto všichni společně slyší a souhlasí. Je ale velice těžké a  pro nás, jako profesionály nemožné, rozdělovat  naši pomoc pro ty, kteří si ji více nebo méně zaslouží. Pro nás jsou to všechno klienti a především lidi, kteří potřebují naši pomoc a i když je to někdy těžké, přeji nám – Vám všem hodně sil. Potřebovali jsme ji, potřebujeme a potřebovat budeme!!!                                                                                                                           

Jiří Hána sociální pracovník Dům Naděje Za Plynárnou Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

08.04.19

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou.


Více...
 
Akce Ukliďme Česko se zúčastní klienti i zaměstnanci NADĚJE

Každoroční akce Ukliďme Česko se i letos zúčastní klienti a zaměstnanci Domu Naděje v Jablonci nad Nisou. Budou tak uklízet nejen okolí azylového domu Za Plynárnou, ale i další prostory včetně řeky Nisy. Srdečně zveme další zájemce o tuto akci - viz leták!


Méně...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

08.04.19

 

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z velikonoční nadílky!


Více...
 
Hezké Velikonoce pro všechny děti - středisko Dlouhá vyhlašuje sbírku!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z velikonoční nadílky!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...
 
Terénní pracovník jako první otestoval iglou.

Terénní pracovník jako první otestoval iglou.

28.02.19
 
Více...
 
Terénní pracovník jako první otestoval iglou.

 

V Libereckém kraji je NADĚJE jednou z prvních organizací, která uvedla do používání pro lidi bez domova nouzové přístřešky zvané Iglou. V současné době má NADĚJE k dispozici celkem pět kusů těchto zařízení a mají sloužit třem pobočkám - Jablonci nad Nisou, Liberci a Mladé Boleslavi.

 

NADĚJE v Jablonci nad Nisou dostala tyto Iglou zcela zdarma od dárce, který zaplatil vše včetně dopravy až na místo určení. 

 

Za Jabloneckou oblast převzal Iglou pracovnk terénního programu pan Karel Pauch, který sám vyzkoušel na vlastní kůži montáž a přespání jedné noci pod tímto přístřeškem.

 

 Iglou by mohlo pomoci těm lidem bez domova, kteří z různých důvodů nechtějí nebo nemohou využívat našich služeb azylového domu či noclehárny. Důvody k tomu mohou být různé, někteří se nechtějí smířit s poměrně důslednými pravidly vstupu do zařízení (absence alkoholu či jiných návykových látek, strach z kontaktu s dalšími lidmi,..). Dalším důvodem může být nemožnost vzít si do zařízení čtyřnohého miláčka, kterého velmi často lidé bez domova mají jakožto jediného životního společníka.  Všem těmto lidem by v mrazivém počasí mohlo Iglou zachránit život. 

 

 

Asi metr vysoký polyetylenový tunel je nehořlavý, voděodolný, zvuku vzdorný, omyvatelný a zvyšuje během mrazivých nocí šanci na přežití. Při testování se ukázalo, že vlivem vlastního tepla a dechu může být teplota uvnitř Iglou až o 15 stupňů vyšší než venku.

 

 

 

Děkujeme dárci p. Hrubému za jeho dar a věříme, že jeho využití pomůže těm, kteří se octli v tíživé životní situaci.


Méně...
 
Díky Karle!

Díky Karle!

21.02.19
Vážená paní ředitelko, vážený pane vedoucí,
Více...
 
Díky Karle!

Vážená paní ředitelko, vážený pane vedoucí,

 

rádi bychom Vám touto cestou vyjádřili velké díky za příkladnou dlouhodobou spolupráci s Vaší organizací Naděje a za Vaši celkovou profesionalitu a vstřícnost. Značná část našeho poděkování patří jmenovitě Vašemu terénnímu pracovníkovi panu Bc. Pauchovi Karlovi a jeho obdivuhodnému přístupu k sociální práci jako takové. Bylo pro nás milým překvapením, že pan Pauch je velice empatický a schopný i jako canisterapeut. 

Jeho a Démonova návštěva dne  22.1. 2019 v našem Domě s pečovatelskou službou se setkala s kladným ohlasem u našich zdravotně postižených občanů a seniorů. Již nyní máme zpětnou vazbu od většiny účastníků, že uvítají opakování této akce. 

S pozdravem a přáním všeho dobrého

 

 

Bc. Eva Sasková

odbor sociálních věcí

vedoucí odboru


Méně...
 
"Horké židle" nabízené v Jablonci zaujaly TV Primu.

"Horké židle" nabízené v Jablonci zaujaly TV Primu.

27.01.19

Reportáž televize Prima v azylovém domě NADĚJE v Jablonci nad Nisou


Více...
 
"Horké židle" nabízené v Jablonci zaujaly TV Primu.

Reportáž televize Prima v azylovém domě NADĚJE v Jablonci nad Nisou.

Pojem "horká židle" zaujal reportéra TV Prima Libora Tampiera.

Reportáž na facebooku

Reportáž z hlavních zpráv TV Prima


Méně...