Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

22.04.21

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE


Více...
 
I letos se připojujeme k akci Ukliďme Česko!

I letos se zaměstnanci a klienti NADĚJE připojují k akci Ukliďme Česko. 

Více info - viz plakát.


Méně...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

08.04.21

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození.


Více...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly jinak. Přesto jsme prožili velké požehnání!

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. Svátkem vzkříšení Ježíše Krista, svátkem nového života a zrození. 

Tento čas byl v jablonecké NADĚJI vždy spojen s velikonoční bohoslužbou, vyzdobeným svátečním stolem, slovem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii koronaviru museli s lidmi bez domova slavit jinak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale společná bohoslužba a pocit zklidnění, na které jsme byli léta zvyklí, nebyly možné. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude jiný a pravá oslava přijde třeba napřesrok.

O to větší bylo naše překvapení, když na Zelený čtvrtek zazvonil na naše dveře "náš" kazatel Roman, který přivezl pro zaměstnance povzbuzení v podobě ručně pečených a zdobených perníčků, lineckého pečiva a jiných dobrot, které napekly dobrovolnice z místního sboru Církve adventistů. Tentokrát tedy nebyli obdarováni pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří se po dlouhé době pandemie a každodenní péči o potřebné cítí také unaveni.

Za nápad velmi děkujeme, překvapení bylo opravdu nečekané, a o to milejší.

Děkujeme všem, kteří nás podporují a myslí na nás v této těžké době! Uvědomujeme si, že to není vůbec samozřejmé.

 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...
 
Letošní Advent vypadal jinak.

Letošní Advent vypadal jinak.

06.01.21

  Často se nás lidé ptají, jak vypadají Vánoce v Azylovém domě, zároveň nabízejí pomoc, sponzorství, dobrovolnictví.


Více...
 
Letošní Advent vypadal jinak.

 

     Často se nás lidé ptají, jak vypadají Vánoce v Azylovém domě, zároveň nabízejí pomoc, sponzorství, dobrovolnictví. Jsme rádi, že lidem nejsou lhostejné osudy našich spoluobčanů, každý z nás se někdy může dostat do nezáviděníhodné životní situace, z které nenachází cestu ven.

Vánoční svátky a doba Adventu je velmi silná a emocionální i pro lidi v azylovém domě. Zaměstnanci se po celou adventní dobu snaží vytvořit vánoční náladu, plnou klidu, míru, přátelství a především naděje. Naděje, že se vše může v dobré obrátit - například že se podaří získat nové bydlení, děti se vrátí k rodičům, najde se slušné zaměstnání, podaří se za pomoci odborníků zvítězit nad různými závislostmi…

     Již od počátku prosince si klienti zdobí azylový dům vánočními ozdobami, pečou se zaměstnanci cukroví,  zdobí stromeček a podílejí se na přípravě na samotný Štědrý večer, který se slaví v celém kolektivu všech klientů a zaměstnanců vždy těsně před 24. prosincem. Již několik dní před tímto slavným dnem zaměstnanci připraví každému klientovi drobný dárek a v kuchyni se chystá bramborový salát s řízkem. Jen pro zajímavost – v o loňských Vánocích jsme připravili něco okolo 200 řízků a tři velké hrnce bramborového salátu.

     Na samotné Vánoční posezení pak každoročně přichází náš dobrý kamarád a kazatel Roman, který potěší příběhem z Bible, písničkou a modlitbou. V této atmosféře většinou dojde i  na slzy, někdy ty z bolesti nad zbabraným životem, jindy ty z vděčnosti, že na věci nejsem sám, že mi azylový dům nahrazuje rodinu, o kterou jsem buď vlastní vinou, někdy ale ne, přišel. Za všechny situace snad zmíním jen jednu, která mě tzv. „dostala“. Měl jsem doma starší funkční hodinky, které jsem zabalil jednomu staršímu klientovi jako dárek. Tento klient za mnou přišel po vánoční nadílce a s pláčem mi děkoval za hodinky. Hlavně ale připomněl, že dostal vánoční dárek poprvé po 20-ti letech. Dojemné.

     Rok 2020 byl pro klienty zcela jiný, náročný tak jako ostatně pro nás všechny. Přišli o svou „svobodu“ toulání se v ulicích, nabádali jsme je ke zvýšené hygieně, zbytečnému nevzdalování se od azylového domu, neshlukování se ve společných prostorách, nošení roušek… Jejich „bydlení“ procházelo pravidelnou dezinfekci, samotní klienti byli vedeni k zodpovědnosti a ohleduplnosti k sobě i ostatním obyvatelům azylového domu. Zaměstnanci stále dokola kontrolovali zdravotní stav všech stávajících klientů. Ty nové pak seznamovali se zpřísněným vnitřním řádem azylového domu, případně s potřebou se nechat otestovat ve spolupráci s KHS při jakémkoli podezření na nemoc Covid-19.

     V podobném duchu se nesl i  Štědrý den, který se letos slavil v menších skupinkách lidí, nezapomnělo se ani na klienty „venku“, které si vzal na starost terénní pracovník. Slyšeli jsme Vánoční slovo od našeho kamaráda a kazatele Romana a vše se odehrálo bez zpěvu a dalších ovací, na které jsme byli minulé roky zvyklí. Přes všechny tyto změny jsme prožili požehnané Vánoce a na prahu nového roku říkáme - mějme se rádi, bude lépe!

 

Jiří Hána – sociální pracovník

Milena Havrdová – oblastní ředitelka

 


Méně...
 
Tříkrálová sbírka - letos on-line.

Tříkrálová sbírka - letos on-line.

14.12.20

Vzhledem k omezením spojeným s nákazou Covid-19 bude Tříkrálová sbírka 2021 probíhat výhradně on-line.


Více...
 
Tříkrálová sbírka - letos on-line.

Vzhledem k omezením spojeným s nákazou Covid-19 bude Tříkrálová sbírka 2021 probíhat výhradně on-line.

Pokud byste rádi přispěli svým darem, vyberte si záměr a při odesílání platbypoužijte variabilní symbol, jenž mu je přidělený - viz leták.


Méně...
 
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

24.11.20

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly


Více...
 
Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Pomozte rodinám v nouzi, aby jejich děti měly radost z vánočních dárků!

Případné dary přijímá středisko Naděje v Dlouhé 25a Jablonec nad Nisou - viz leták.


Méně...