Jablonec nad Nisou

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme ubytování v azylovém domě a tréninkových bytech, přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou bydlet? Obraťte se přímo na sociální pracovníky azylového domu.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Jablonci nad Nisou již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 

 
 
Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

25.09.20

S termíny oddlužení, insolvence či osobní bankrot se setkalo mnoho z nás, ale víte pro koho je vhodný tento způsob řešení závazků?


Více...
 
Oddlužení aneb poslední šance, jak se dostat z dluhové pasti

S termíny oddlužení, insolvence či osobní bankrot se setkalo mnoho z nás, ale víte pro koho je vhodný tento způsob řešení závazků? Oddlužení by mělo být poslední variantou, jak se z dluhové pasti dostat. Období, po které je dlužník v insolvenčním řízení, není vůbec jednoduché. Mnohdy dlužníkům nezbývá moc peněz, kvůli srážkám z příjmů, které jsou použity pro splácení oddlužení. Zároveň je to poslední šance, jak se z dluhového kolotoče dostat.

  

Když už má člověk dluhy, je potřeba je řešit hned v počátcích, kdy zjistí, že je nezvládá splácet. Zahodit stud a mnohdy ostych, které lidem brání, aby si nechali poradit od odborníků, když si nejsou jistí, jaké kroky mají podniknout. Při neřešení situace začnou narůstat úroky, penále, sankční pokuty za pozdní platby, a pokud to zajde hodně daleko, napočítají se ještě náklady soudního řízení, odměna exekutora apod. Důležité je vždy komunikovat s věřiteli a snažit se najít východisko, jak se z prodlení dostat a nepropadat dluhovou spirálou, kde se člověk ocitne velmi rychle, ale ven už se tak snadno nedostane.

 

Člověk, který komunikuje s věřiteli, si může domluvit splátkové kalendáře, aby byl závazek hrazen nadále dle domluvy. Dají se vykomunikovat odklady splátek, případně pozastavení splátek na určitou dobu. Vše musí být odůvodněné a musí se k žádostem dokládat důkazy, které prokazují momentální špatnou situaci pro splácení. V žádném případě se závazků lidé nezbaví, pokud nebudou přebírat poštu nebo ji rovnou vyhodí. V tu chvíli si možná zahodí poslední šanci na to, aby se domluvili na jiném postupu, jak budou nadále dluhy splácet a nepřešli do exekucí.

 

V případě, že je splátek více a dlužník je nezvládá splácet všechny, nebo je všechny splácí, ale je to na hranici jeho možností, je výhodné zažádat o konsolidaci. Řešení dluhů konsolidací je možné pouze u lidí, kteří nemají závazky v exekučních řízeních. Konsolidace je způsob řešení dluhů, kdy se závazky sloučí v jeden a člověk hradí měsíčně pouze jednu splátku jednomu věřiteli. Obdobně jako při oddlužení, jen s rozdílem, že splátka je stále ve stejné výši. Výhodou u konsolidace je, že člověk nebude v registru dlužníků. U oddlužení se splátka pohybuje podle čistého příjmu dlužníka, kdy je srážka prováděna jako u přednostní exekuce. To znamená, že z čisté mzdy se odečte nezabavitelná částka a zbytek mzdy se rozdělí na třetiny, kdy jedna třetina se vyplatí dlužníkovi a dvě třetiny jsou použité pro splátku v oddlužení. Navíc se měsíčně hradí za splátky ještě odměna insolvenčnímu správci, kdy u jednotlivce je částka 1 089 Kč a u manželů 1 634 Kč. Insolvenční správce se stará o vše, co je spojeného se závazky dlužníka, a je také prostředníkem mezi soudem a dlužníkem po celou dobu insolvenčního řízení.

 

Konsolidace je vhodná také pro lidi, kteří splácí účelovým úvěrem nemovitost nebo například družstevní podíl, protože nepřijdou o majetek. V rámci insolvenčního řízení funguje ochrana obydlí dlužníka, která se řídí daným výpočtem, ale ochrana se nevztahuje na nemovitost, která je zatížena hypotékou nebo úvěrem. V této situaci se nemovitost v rámci řízení zpeněží a za získané finance jsou uhrazeny dluhy.

 

Pokud dlužník vyčerpá všechny zmiňované možnosti a stále se topí v dluzích, protože mu banky například konsolidaci neposkytnou, nebo už nemá jinou možnost, jak dluhy splácet řádně, tak teprve teď je ta chvíle, kdy se musí zvážit možnost oddlužení. Není to lehké rozhodování, protože si člověk musí uvědomit, co ho bude následujících několik letech čekat.

 

V loňském roce jsme na středisku NADĚJE v Jablonci nad Nisou řešili dluhy se 227 klienty. Zpracovali a podali jsme 64 návrhů na povolení oddlužení. Všechny podané návrhy byly schváleny. Pokud si ohledně dluhů nevíte rady, nebojte se kontaktovat odborníky, kteří vám rádi pomohou řešit situaci ohledně dluhové problematiky. V Jablonci nad Nisou se můžete obrátit na středisko NADĚJE v Dlouhé ulici.

Lucie Kretschmerová, terénní sociální pracovnice

e

 


Méně...
 
Jsme světoví – uklízíme Česko.

Jsme světoví – uklízíme Česko.

25.09.20

Stalo se už pravidlem, že se kromě vlastních akcí, zúčastňujeme celosvětové akce „ Ukliďme Česko“


Více...
 
Jsme světoví – uklízíme Česko.

Jsme světoví – uklízíme Česko.

 

Stalo se už pravidlem, že se kromě vlastních akcí, zúčastňujeme celosvětové akce „ Ukliďme Česko“. A není to z důvodu, abychom byli světoví, ale co možná širokou veřejnost překvapí, abychom žili pokud možno v co největší čistotě. A to nejen na ubytovně, ale i v celém jejím okolí. Nevynecháváme ani okolní lesy, které jsou v dosahu našeho současného domova. A světe div se!  Není pravda, že pouze bezdomovci jsou příčinou nepořádku. Na vlastní oči jsme opakovaně byli svědky situace, kdy „ normální“ občané vysypávají pytle odpadků do lesa. Nepochopitelné! Ale co s tím? Hlášení na tyto provinilce nic neřeší, těžko se může prokázat jejich totožnost. A tak jediný pro nás přijatelný způsob je vzít skupinu kamarádů, pytel a rukavice a udělat pořádek.

18.9.2020 se nás u Azylového domu Naděje, Za Plynárnou 13 v Jablonci sešlo přes 25 dobrovolníků a s chutí jsme se dali do úklidu. Po několika hodinách práce jsme nasbírali přes 20 pytlů různých odpadků. Byla radost se pokochat čistotou okolí budovy i zajít do nejbližšího lesa.

No, a abychom si již tak hezký pocit z dobře vykonané práce ještě zvětšili, na závěr jsme udělali velký táborový oheň a opekli si vuřty.

Prostě zase jeden pěkný a hlavně spokojený den, kdy nebyl čas myslet na Covid a kdy si každý jeden z nás, a někteří ten pocit občas máme, uvědomil, že je pěkné být na tomto světě a že vše bude již jen lepší.

 

Mgr. Jiří Hána sociální pracovník

 


Méně...
 
NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

23.06.20

Symbolické poděkování obdržela ředitelka NADĚJE v Jablonci nad Nisou Milena Havrdová v zasedací místnosti radnice, kam ji společně se zástupci dalších 35 organizací pozval přimátor města Jiří Čeřovský. 


Více...
 
NADĚJE získala ocenění za pomoc během nouzového stavu.

Symbolické poděkování obdržela ředitelka NADĚJE v Jablonci nad Nisou Milena Havrdová v zasedací místnosti radnice, kam ji společně se zástupci dalších 35 organizací pozval přimátor města Jiří Čeřovský. 

 

Mezi pozvanými byli zástupci sociálních služeb, zdravotníci, policisté, hasiči, ale i pedagogové a představitelé firem pracujících v Jablonci. "ti všichni přiložili ruku k práci v době, kterou nikdo ještě nezažil a neznal. Jsem rád, že se nám podařilo rychle v nenadálé situaci zorientovat, zabezpečit základní funkce města, stanovit bezpečnostní opatření a že všichni obyvatelé byli zodpovědni", zdůraznil při děkovné řeči primátor města Jiří Čeřovský.

 

Po slavnostním předání ocenění a poděkování, následoval podpis do knihy hostů, slavnostní focení a

přípitek primátora města a jeho náměstků.

 

V Jablonci nad Nisou funguje NADĚJE přes 20 let a poskytuje zde 5 registrovaných sociálních služeb zaměřených především na lidi bez domova a lidi ve vyloučených lokalitách.


Méně...
 
Radost dát, radost brát, aneb naše cesta za seniory.

Radost dát, radost brát, aneb naše cesta za seniory.

11.05.20

Už vlastně ani nevím, kde se zrodil ten nápad, ale myslím, že u ředitelky Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, paní Katky Havlové.


Více...
 
Radost dát, radost brát, aneb naše cesta za seniory.

Už vlastně ani nevím, kde se zrodil ten nápad, ale myslím, že u ředitelky Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, paní Katky Havlové. Je to už dva měsíce, co máme karanténu a nejvíce je smutno našim seniorům, kde vládne režim nošení roušek a tvrdé hygieny a naopak už dlouho neviděli své blízké a milé kvůli zákazu návštěv do zařízení. Měli bychom je nějak potěšit, když oni nemohou za námi, my musíme za nimi. A s čím? No s hudbou, protože jak známo, hudba je lék na duši bolavou. Přemýšlím nad celým nápadem a v hlavě se mi rojí otazníky a pochyby…? Jak nás uslyší, co to bude za koncert, když oni budou v oknech a my před nimi na zahradě? Bude o to zájem? Nenastydnou? A jaký zvolíme repertoár? Naštěstí, pochyby se rázem rozplývají a s dalšími hudebními nadšenci - dobrovolníky rozjíždíme projekt, který ač naprosto improvizovaný, nese své ovoce. Poděkování patří všem hudebníkům, kteří se sešli zcela nahodile a s nadšením a především skvělému zvukaři Lukášovi,  který se velmi obětavě staral o veškerou techniku a zázemí a především díky němu byl celkový hudební efekt téměř dokonalý.

A jaké byly ohlasy? Za jeden den jsme stačili objet čtyři zařízení v Jablonci nad Nisou. Naši přátelé – zaměstnanci i klienti ze čtyř jabloneckých domovů pro seniory nás přijali s velkou radostí a nadšením. Okna se otvírala a hlasité mávání a tleskání nám dávalo najevo zpětnou vazbu, že se vše líbí, že je vše v pořádku. Závěrečná píseň „Není nutno, není nutno, aby bylo přímo veselo“,  nám všem dala naději, že takhle doba jednou skončí a že ještě není tak zle, když máme jeden druhého a že největší neštěstí v životě, jak praví píseň je „nemít žádné kamarády“.

Díky za krásný zážitek a těším se na ty další! Hudbě a zpěvu zdar a už příští týden pokračujeme ve své hudební pouti a možná, třeba, dorazíme i k vám….?

Míla Havrdová – oblastní ředitelka Naděje Jablonec nad Nisou      


Méně...
 
Naděje neumírá ani v době koronaviru.

Naděje neumírá ani v době koronaviru.

15.04.20

Je všude, i když ho nikde nechtějí, proto nezbývá, než se bránit! Samozřejmě všichni víme, o čem je řeč. Korona virus, Covid 19 – postrach současné doby.


Více...
 
Naděje neumírá ani v době koronaviru.

Je všude, i když ho nikde nechtějí, proto nezbývá, než se bránit! Samozřejmě všichni víme, o čem je řeč. Korona virus, Covid 19 – postrach současné doby.

 

Je to již téměř měsíc, co jsme rekapitulovali situaci v azylovém domě Naděje v ulici Za Plynárnou, kde se téměř ze dne na den musel radikálně změnit režim všech služeb a nastavit naši pomoc tak, abychom zabánili případnému rozšiřování nákazy na minimum. Nutno ale říci, že za tu dobu se toho také hodně změnilo. V současné době disponujeme dostatečnou zásobou ochranných roušek, potřebným množstvím dezinfekcí na ruce i povrchy, dům prošel profi plošnou desinfekcí, byla uzavřena darovací smlouva na dovoz 30ti obědů pro klienty denně. Získali jsme tolik vzácné bezkontaktní teploměry, abychom lépe kontrolovali zdraví klientů i zaměstnanců. Od Potravinové banky pravidelně odebíráme trvanlivé potraviny, které distribuujeme v pravidelných intervalech do terénu.

Přihlásila se řada firem a dobrovolníků z řad vás občanů, kteří nám pomáhají a chtějí pomáhat.

Zaměstnanci cítí více než kdy jindy únavu a stres, ale s pochopením a láskou plní přání klientů,  snaží se šířit osvětu a nabádat klienty, aby situaci nebrali na lehkou váhu. Zároveň se ale snaží zachovat si dobrou náladu a nadhled nad celou situací, aby se nešířila panika.

A jaká je ale nálada u klientů, kteří v tuto dobu byli již zvyklí na své obvyklé volné pochůzky městem a neustálý kontakt s okolím? V tuto dobu mnozí z nich byli zvyklí opouštět volně objekt, někteří se do něj v době teplých jarních dní už ani nevraceli..  V současné době je v domě téměř na 40 klientů, nejmladšímu je 27 a nejstaršímu 77 let. Nutno připomenout nebo zdůraznit, že někteří z nich se dostali do těžké životní situace ne svou vinou, ale prostě měli smůlu, nebo něco v životě nezvládli. Je dobře, že i naše společnost si pomalu zvyká na skutečnost, že bezdomovectví existuje a je potřeba těmto lidem poskytnout pomoc a dát jim šanci znovu začít.

Hned před domem se zastavím s naší dlouholetou klientkou Věrkou. Říká mi, že má pro strach uděláno a s „chřipkou“ si ví rady, protože u doktora s ní nikdy nebyla, ale má na to speciální recept. Dále hovořím s bratry Láďou a Pepou, oba mi říkají, že omezení vydrží, že se nedá nic dělat. A že by si přáli, až to všechno pomine udělat velký táborák a s kytarou a písničkami přivítat opět tolik očekávanou svobodu.

Další klienti vyprávějí, že zcela netradičně u stolů kreslí a vyplňují křížovky a další doplňovačky, které baví a bystří rozum. Tato činnost je u klientů velmi oblíbená a pomáhá uvolňovat atmosféru. Obrázky visí na nástěnce a na jednom z nich čtu povzbudivou větu: „nuda a koronavirus nás nedostanou“. Další z aktivit je sledování filmů různých žánrů, některé jsou s biblickou tématikou,  vyprávějí o Velikonocích, když už nemohla být tradičně pořádaná Velikonoční bohoslužba s barvením vajíček a pečením jidášů. Velká pozornost je věnována úklidu společných prostor a okolí zařízení.

Na závěr bychom chtěli všem popřát hodně zdraví a trpělivosti v této nesnadné době.  Děkujeme také všem, kteří nás podporují a pomáhají nám. Snad si lépe uvědomíme cenu života a přehodnotíme, co je a není důležité. Možná, že se nám potom bude lépe hledat cesta jednoho k druhému. A to by bylo moc fajn!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka

Jiří Hána, sociální pracovník

               


Méně...
 
Děkujeme za podporu!

Děkujeme za podporu!

02.04.20

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu.


Více...
 
Děkujeme za podporu!

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu. Naši zaměstnanci si zvykli, že musí daleko více než kdy dříve dbát na hygienu svou, klientů i celého zařízení. Služby se snažíme zachovat, spolu s tím i klid a dobrou náladu, aby se lidé bez domova cítili bezpečnější, byť stín koronaviru tu s námi stále je.

 

Proto patří velké poděkování vám, naši milí dobrovolníci, za vaši obětavou službu a nabídky pomoci, které přicházejí téměř denně. Našili jste pro nás spoustu krásných bavlněných roušek, nabídli jste se s dobrovolnictvím, s psychologickou i duchovní pomocí.

 

Díky vám jsme získali i obědy pro naše klienty, což je velkým povzbuzením i pro zaměstnance, kteří více než kdy jindy cítí únavu a stres a přesto se chovají s pochopením a s láskou plní přání našich klientů.

 

Díky vaší pomoci jsme získali i bezkontaktní teploměr, abychom lépe mohli kontrolovat zdraví klientů i zaměstnanců.

 

Přejeme vám všem hodně zdraví a síly, bez vás bychom to nezvládli, až toto nelehké období překonáme, řekneme si společně, všechny nás to stmelilo a  posunulo dál a ukázalo na zcela jiné hodnoty a priority v životě.

 

A stále platí, že v nouzi poznáš přítele a my vás máme mnoho, děkujeme vám a vaši pomoci si velmi vážíme!

 

Ing. Milena Havrdová – oblastní ředitelka.


Méně...