Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Ochrana klientů před onemocněním covid-19

12.04.22

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.


Více...
 
Ochrana klientů před onemocněním covid-19

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám během posledních měsíců notně pomohl chránit naše klienty před stále přítomným onemocněním covid-19.

 

Díky příspěvku ve výši 40 tisíc korun z jeho "Fondu podpory sociálních služeb během pandemie" jsme mohli pořídit rychlé antigenními testy a respirátory pro osoby bez přístřeší a osoby ohrožené ztrátou bydlení.

 

Srdečně děkujeme za podporu, moc si ji vážíme.

V Ústeckém kraji pomáháme osobám ohroženým ztrátou bydlení prostřednictvím sítě azylových domů (2), denních center (3), krizové pomoci (1), nocleháren (4), terénních programů (4) a aktivizační služby (1). Působíme v šesti městech: Kadaň, Klášsterec nad Ohří, Roudnice nad Labem, Štětí, Litoměřice a Lovosice.

 


Méně...
 
První jarní procházka

První jarní procházka

28.03.22

Nedělní slunečné počasí vylákalo klienty chráněného bydlení NADĚJE v Kadani na procházku a ke sportovním aktivitám do krásného prostředí místního lesoparku.


Více...
 
První jarní procházka

Nedělní slunečné počasí vylákalo klienty chráněného bydlení NADĚJE v Kadani na procházku a ke sportovním aktivitám do krásného prostředí místního lesoparku.

 

Klienti si společně s asistentkou paní Vlastou užili sportovní odpoledne, které zakončili téměř piknikovým občerstvením, když si pochutnali na kávě, limonádě a osvěžující zmrzlině.


Méně...
 
Pomáháme Ukrajině

Pomáháme Ukrajině

28.02.22

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).


Více...
 
Pomáháme Ukrajině

Nemůžeme být a nejsme lhostejní k tomu, co se nyní děje na Ukrajině. Už v neděli 27. února jsme naplnili hygienickými potřebami a dětskou výživou auto mířící na ukrajinskou hranici (na obrázku).

 

V sedmi městech Ústeckého kraje, kde působíme, jsme připraveni poskytnout materiální a sociální pomoc ukrajinským uprchlíkům, kteří zde budou ubytováni.

 

Zároveň vyhlašujeme interní a veřejnou sbírku. Aktuálně poptáváme: trvanlivé potraviny, hygienicky balený cukr, dětskou výživu a drogerii, dámskou hygienu, ručníky, osušky, deky, lékárničky a obvazový materiál. Velmi prosíme, abyste nám darovali čisté a nepoškozené věci.

 

Sběrná místa v našich službách NADĚJE jsou následující:

  • Terénní program v Litoměřicích, Na Kocandě 532/8, kontaktní osoba Renáta Langer, tel. 774 835 337
  • Sociálně terapeutická dílna v Roudnici nad Labem, Třída T. G. Masaryka 889, kontaktní osoba Klára Šafr, tel. 778 701 864
  • Terénní program ve Štětí, U Tržnice 701, kontaktní osoba David Hájek, tel. 773 770 991
  • Terénní program v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 206, kontaktní osoba Lucie Rýznarová, tel 775 889 632 a také Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří, Chomutovská 465, kontaktní tel. 730 193 735.

 

Potravinou a materiální pomoc přijímáme každý všední den od 8 do 15 hodin.

 

Vybrané věci poskytneme příchozím uprchlíkům, nebo v případě potřeby opět vypravíme auto s pomocí na ukrajinské hranice.


Méně...
 
Nové změny v exekucích a insolvencích

Nové změny v exekucích a insolvencích

21.02.22

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.


Více...
 
Nové změny v exekucích a insolvencích

V lednu vešlo v platnost několik změn a novinek, které pomohou lidem v exekuci a insolvenci lépe zvládat jejich aktuální situaci, a usnadní jim tak vyřešení finančních problémů. Souhrn přináší odborné sociální poradenství NADĚJE v Kadani.

 

Odpuštění dluhů, u kterých jistina nepřekročí 1 500 korun
Exekuce, u nichž jistina nepřekračuje 1 500 korun, budou zastaveny, pokud u nich nebylo za poslední tři roky nic vymoženo.

 

Zastavování bezvýznamných exekucí
Byla upravena maximální délka vedení exekuce na zaplacení. Pokud vymožená částka po šesti letech nepokryje ani náklady exekutora a oprávněného, bude exekuce zastavena jako bezvýsledná.  K zastavení prvních bezvýsledných exekucí bude ale docházet nejdříve až v roce 2023.

 

Zvýšení nezabavitelné částky
Platí nové vyšší normativní náklady na bydlení ve výši 6 815 korun, díky čemuž se zvedlo i nezabavitelné minimum, které pomůže lidem při exekuci nebo insolvenci. Od 1. ledna 2022 se nezabavitelná částka zvýšila o 133 korun na minimum 8 006 korun. Nezabavitelná částka na manželku, manžela či dítě je 2 668 korun.

 

Exekuce na majetek
Od roku 2022 dochází k omezení exekuce na majetek v určitých případech. Vztahuje se na povinné, kteří jsou ve starobním či invalidním důchodu. Nově by měli být zvýhodněni. Mobiliární exekuce budou probíhat pouze v určitých případech, a to zejména pokud probíhá exekuce na výživné, či náhrada škody způsobená trestným činem. Omezení exekucí na majetek se týká běžných věcí, netýká se nemovitostí či jiného výrazně hodnotnějšího majetku. Dále také vešlo v platnost, že mobiliární exekuci lze provádět pouze jedním exekutorem, který přijde první. Nebude proto možné, aby mobiliární exekuci provádělo více exekutorů najednou.

 

Způsob splácení exekuce
Změnil se také způsob splácení exekuce. Nově se budou splátky exekuce přednostně používat na úhradu jistiny a až následně na úhradu úroků a nákladů exekuce. Tím by se mohlo zamezit případům, kdy se z malého závazku stane vysoký dluh.

 

Snížení penále za zdravotní a sociální pojištění
Nově je úrok z prodlení stanoven podle občanského zákoníku, a tak by měl roční úrok vycházet na 8,5 %. Tato hodnota je ale pohyblivá a v průběhu roku se může změnit.

 

Bližší informace a také pomoc v tíživé finanční situaci s ochotou a zdarma poskytneme v naší dluhové poradně. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Otevřeno máme v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569, v úterý ve stejný čas nás najdete na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

31.12.21

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech.


Více...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech. 

 

Děkujeme Vám, že Vás ani tato náročná situace neodradila od ochoty pomáhat, že jste vnímaví k potřebám druhých, že jste solidární se zranitelnými a opuštěnými lidmi.

 

Přejeme Vám hodně naděje, zdraví, radosti, pokoje i elánu do nového roku.

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...
 
Vánoce pro osoby bez přístřeší

Vánoce pro osoby bez přístřeší

29.12.21

Vánoční atmosféra zavládla v uplynulých dnech ve Středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá osobám bez přístřeší.


Více...
 
Vánoce pro osoby bez přístřeší

Vánoční atmosféra zavládla v uplynulých dnech ve Středisku NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá osobám bez přístřeší.

 

Klienti si svátečně vyzdobili okna budovy, v denní místnosti mohli v televizi sledovat vánoční filmy a na Štědrý den jsme pro ně naši připravili pohoštění. K večeři se podávaly bramborový salát, vinná klobása, chlebíčky a cukroví. Celým večerem se nesla příjemná nálada, klienti byli spokojení a vděční.

 

Mimochodem naše Středisko v Prunéřově funguje už rok. Díky městu Kadaň zde poskytujeme sociální služby Nízkoprahové denní centrum a Noclehárnu pro muže a žen.


Méně...