Kadaň

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

13.12.21

Vážení přátelé a naši podporovatelé, sbírka „Darujte noc v teple“ na podporu nocleháren a osob bez střechy nad hlavou již skončila. Podařilo se nám, díky Vám a Vaší velké ochotě pomáhat druhým, vybrat senzačních 31 100 korun.


Více...
 
Děkujeme za příspěvky ve sbírce „Darujte noc v teple“

Vážení přátelé a naši podporovatelé, sbírka „Darujte noc v teple“ na podporu nocleháren a osob bez střechy nad hlavou již skončila. Podařilo se nám, díky Vám a Vaší velké ochotě pomáhat druhým, vybrat senzačních 31 100 korun.

 

Za tuto částku je naše organizace schopná podpořit fungování našich nocleháren a krizové pomoci ve čtyřech městech Lovosicích, Kadani (Pruněřově), Klášterci nad Ohří a Roudnici nad Labem.

 

Mnohokrát děkujeme za Vaše finanční příspěvky, za sdílení příspěvků a celkově za pomoc.

Jsme rádi, že naše aktivita dostala díky Vám smysl a že jsme společně s Vámi mohli udělat něco dobrého pro lidi kolem nás. I když teď naše kampaň skončila, sbírka na podporu našich aktivit – NADĚJE pro lidi v nouzi v Ústeckém kraji – je stále otevřená. Jsme rádi za jakékoliv jednorázové a zvláště pak pravidelné příspěvky. 

 

Děkujeme, že společně s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.


Méně...
 
Jdeme do finále!

Jdeme do finále!

05.12.21

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.


Více...
 
Jdeme do finále!

A je tu poslední týden sbírky „Darujte noc v teple“. Díky Vám, našim dárcům, se již podařilo vybrat krásných 27 950 korun. Za to Vám patří obrovské poděkování.

 

Cílovou sumu sbírky jsme stanovili na 30 tisíc korun, a tak nám chybí už jen malá částka, která ale pro někoho může znamenat zcela zásadní pomoc, jak jsme ukazovali na konkrétních příbězích našich klientů, jež jsme v posledních týdnech publikovali na naší facebookové stránce.

 

Věříme proto, že s Vaší pomocí se nám ještě podaří dosáhnout stanoveného cíle.

 

Děkujeme, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“. Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.

 

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz


Méně...
 
Sbírka v plném proudu

Sbírka v plném proudu

14.11.21

Kampaň na podporu dnes tolik potřebných nocleháren je v plném proudu. V tomto počasí je o služby nocleháren enormní zájem a zima nedopřává nikomu odpočinku. Hůře se opatřují životně důležité věci, jako je například voda. A špatné oblečení zkrátka nezahřeje.


Více...
 
Sbírka v plném proudu

Kampaň na podporu dnes tolik potřebných nocleháren je v plném proudu. V tomto počasí je o služby nocleháren enormní zájem a zima nedopřává nikomu odpočinku. Hůře se opatřují životně důležité věci, jako je například voda. A špatné oblečení zkrátka nezahřeje.

 

Neváhejte se proto do naší sbírky zapojit, Vaším příspěvkem můžete vykonat více dobra, než se na první pohled zdá. Pobyt v noclehárnách člověku nepřináší jenom možnost realizovat osobní hygienu, nebo přespání v teplém a bezpečném prostředí, ale zároveň umožňuje našim klientům nalézt odbornou pomoc k řešení jejich nelehké životní situace a možnost poradit se o tom, jak se vrátit k běžnému životu.

 

Pomoc, kterou tak svým darem těmto lidem poskytnete, nemusí nakonec znamenat jen vyřešení akutního problému spojeného se zimou, ale může se rovněž stát začátkem pro cestu zpět do řádného života. A taková pomoc má opravdu smysl.

 

Velice si vážíme Vaší podpory a toho, že spolu s námi „Dáváte lidem NADĚJI“.

Odkaz na sbírku: www.darujme.cz/vyzva/1202694.

 

Petr Leník
Fundraiser 
NADĚJE, oblast Litoměřice (Ústecký kraj)
petr.lenik@nadeje.cz


Méně...
 
„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

11.11.21

28. října začalo „Milostivé léto“. Během této tříměsíční akce mohou fyzické osoby snadno ukončit exekuci, která v minulosti vznikla z veřejnoprávních dluhů. Nezaplacené závazky mnohdy narostly na několikanásobnou částku oproti jistině, to nyní půjde zvýhodněných podmínek vymazat. Dlužník může uhradit pouze zbývající jistinu a k tomu 907 korun a 50 haléřů na náklady ukončení exekuce.


Více...
 
„Milostivé léto“ začalo – co to je a koho se týká?

28. října začalo „Milostivé léto“. Během této tříměsíční akce mohou fyzické osoby snadno ukončit exekuci, která v minulosti vznikla z veřejnoprávních dluhů. Nezaplacené závazky mnohdy narostly na několikanásobnou částku oproti jistině, to nyní půjde zvýhodněných podmínek vymazat. Dlužník může uhradit pouze zbývající jistinu a k tomu 907 korun a 50 haléřů na náklady ukončení exekuce.

 

Uplatnit akci „Milostivé léto“ lze, pokud dluh je již v exekuci, případně se dlužník nachází v procesu oddlužení, pokud je exekuce vedena soukromým exekutorem, a pokud dluh existuje vůči státu, obci nebo dalším veřejným institucím. Konkrétně se edná se o tyto věřitele:

  • Česká republika.
  • Územní samosprávný celek.
  • Státní příspěvková organizace.
  • Příspěvková organizace územního samosprávného celku.
  • Ústav založený státem nebo územní samosprávným celkem.
  • Státní nebo národní podnik.
  • Zdravotní pojišťovna, Česká televize, nemocnice, dopravní podniky, technické služby měst a obcí, ČEZ.
  • Právnická osoba, kde má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

 

Zaplatit, či původně splatit, původní dluh je možné v období 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022. Doporučujeme ale akci využít co nejdříve, jelikož exekutoři jsou vytížení, a tak je nutné počítat s určitou prodlevou. Dlužník musí v dopise soudnímu exekutorovi výslovně uvést, že chce využít akci „Milostivého léto“.

 

S celým procesem ochotně a zdarma pomůže naše dluhová poradna NADĚJE v Kadani. Sociální pracovnici můžete kontaktovat na telefonním čísle 778 412 438 nebo e-mailu natalie.novakova@nadeje.cz. Službu poskytujeme v pondělí, středu a čtvrtek od 9 do 17 hodin na adrese Jana Švermy 569, v úterý ve stejný čas nás najdete na adrese Prunéřov 377.


Méně...
 
Příběh klienta

Příběh klienta

Jak Vaše dary pomáhají

08.11.21

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.


Více...
 
Příběh klienta

Pan K. pobírá starobní důchod, původem je cizinec, v Čechách ale žije již řadu let. Než poprvé přišel do Střediska NADĚJE v Prunéřově, Kadani, které pomáhá lidem bez přístřeší, střídal různá ubytovací zařízení a nějakou dobu pobýval také v sociálním bytě.

 

Kvůli zdravotním obtížím fyzického a mentálního rázu se panu K. nedařilo najít vhodné zařízení, a tak bylo jeho jedinou možností začít docházet do noclehárny a nízkoprahového denního centra NADĚJE v Prunéřově, kde mu můžeme poskytovat pomoc včetně základního zdravotního ošetření.

 

Zpočátku byla práce s panem K. velmi náročná, naši pracovníci naráželi na bojový a odmítavý postoj, který je do značné míry zapříčiněn jeho sníženou mentální úrovní, kvůli níž byl rovněž často využíván a dehonestován svým okolím.

 

Navzdory všem překážkám se nakonec našemu Středisku NADĚJE podařilo za podpory ostatních složek města navázat s panem K. dlouhodobou spolupráci. Aktuálním důležitým cílem je zajistit klientovi vhodnou pobytovou službu, kde by mohl důstojně a v klidu prožít svou poslední životní etapu.

 

I díky Vašim darům můžeme efektivně pomáhat konkrétním lidem. Podpořte naši výzvu „Darujte noc v teple“: www.darujme.cz/vyzva/1202694

 

Děkujeme, že pomáháte s námi.


Méně...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

05.11.21

V září a říjnu se jako každý rok uskutečnila podzimní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.


Více...
 
NADĚJE se účastní komunitního setkávání v Kadani

V září a říjnu se jako každý rok uskutečnila podzimní veřejná setkání zástupců vedení města s obyvateli sídlišť Kadaně. Setkávání organizují zástupci města Kadaň s cílem zjistit, jak se žije obyvatelům sídlišť, co veřejnost trápí, co se na sídlišti naopak líbí, a jak by mohla vypadat nová navrhovaná řešení.

 

Setkání na pěti různých sídlištích se uskutečnila od 8. září do 10. října na všech byli přítomni pan starosta, oba místostarostové, zástupci odboru životního prostředí, dopravy, sociálních věcí, Městské policie a neziskových organizací Radka, Světlo a rovněž zástupci naší organizace NADĚJE.

 

Na webových stránkách www.setkavanikadan.cz se brzy bude moct dočíst, jaké návrhy a podněty byly na jednotlivých sídlištích řešeny a nově vneseny.

 

V Kadani poskytujeme čtyři sociální služby: dluhovou poradnu – odborné sociální poradenství (pro osoby ve finanční tísni), chráněné bydlení (pro osoby s handicapem), nízkoprahové denní centrum a noclehárnu pro muže a ženy (pro osoby bez přístřeší).

 

Zdroj fotky: setkavanikadan.cz


Méně...