Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Tvoření v Technickém klubu mládeže

Tvoření v Technickém klubu mládeže

18.01.23

S klienty litoměřické sociálně terapeutické dílny už dva roky pravidelně docházíme do místního Technického klubu mládeže.


Více...
 
Tvoření v Technickém klubu mládeže

S klienty litoměřické sociálně terapeutické dílny už dva roky pravidelně docházíme do místního Technického klubu mládeže.

 

Aktivity připravuje pan Pavel Pýcha, který postupně seznámil naše klienty s modelářskou, truhlářskou a šicí dílnou. Výsledky práce – tedy hotové výrobky jako letadla, auta či pokladničky – si klienti vždy mohou odnést domů.

 

Cílem této spolupráce je rozšířit osobám s handicapem jejich obzor, dovednosti a také zpestřit docházku do naší služby, když dostanou příležitost poznat někoho jiného než naše pracovníky.

 

Velmi si ceníme, že spolupráce s Technickým klubem je vzájemná. Materiály na výrobu jsou nám poskytovány zdarma a my naopak dodáváme látky pro šicí dílnu. 

 


Méně...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Poděkování paní ředitelky na konec roku

28.12.22

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu.


Více...
 
Poděkování paní ředitelky na konec roku

Milí přátelé a příznivci NADĚJE, na sklonku roku 2022 Vám chci srdečně poděkovat za Vaši přízeň, finanční a materiální dary a také morální podporu. 

 

Po dvou letech pandemie nepřišla úleva, ale další komplikace spojené s válkou na Ukrajině a energetickou krizí. Přesto jsme i díky Vám mohli podpořit ty, kteří se na nás obrátili s prosbou o pomoc. Velmi si vážím toho, že i přes náročnost současné situace myslíte na lidi v nouzi, nezapomněli jste na zranitelné, potřebné nebo nemocné. 

 

Přeji Vám do nového roku hodně štěstí, pevné zdraví a splněná přání. Ať Vás naděje a radost provází celým rokem 2023!

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...
 
Na vánoční besídce SAS se stříhalo a rozdávaly se dárky

Na vánoční besídce SAS se stříhalo a rozdávaly se dárky

19.12.22

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích uspořádala vánoční besídku pro své klienty.


Více...
 
Na vánoční besídce SAS se stříhalo a rozdávaly se dárky

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích uspořádala vánoční besídku pro své klienty.

 

Děti i dospělé čekalo bohaté občerstvení a možnost využít služeb kadeřnic, kosmetiček a vizážistek.

 

Právě za spolupráci a ochotu srdečně děkujeme mistrovým odborného výcviku a jejich učnicím ze Soukromého středního odborného učiliště INDUSTRIA Litoměřice.

 

Vrcholným momentem besídky bylo rozdávání vánočních dárků, které zajistil Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1, jemuž patří obrovské poděkování.

 


Méně...
 
Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

18.12.22

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 tisíc korun jsme v letošním roce mohli využít služeb tlumočníků a dětské psychoterapeutky při integraci příchozích ukrajinských občanů.


Více...
 
Podpora integrace příchozích ukrajinských občanů

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové ve výši 20 tisíc korun jsme v letošním roce mohli využít služeb tlumočníků a dětské psychoterapeutky při integraci příchozích ukrajinských občanů.

 

V Litoměřicích a okolních obcích jsme spolupracovali s ukrajinskými rodinami, které se k nám průběžně přicházely. Pomáhali jsme se zajištěním lékařské pomoci, vyřízením škol a školek, hledáním zaměstnání, případně vhodnějšího ubytování, komunikací s úřady. Zajišťovali jsme základní materiální a potravinovou pomoc četně základního vybavení domácností. Pokud to bylo potřeba, ukrajinským dětem jsme ve spolupráci s psychoterapeutkou MUDr. Marií Štětinovou poskytli podporu se zpracováním traumatických zážitků.

 

O pomoc se na nás obrátilo okolo 300 osob, část těchto rodin bydlela hned od začátku v soukromí a obvykle jim stačila základní podpora. Větší část rodin, přibližně 180 osob, byla ubytována ve dvou kempech v Brozanech nad Ohří a Horní Vysoké. Do těchto lokalit jsme dojížděli pravidelně jednou týdně.

 

Příspěvek Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové nám rovněž pomohl položit základy naší podpory ukrajinským občanům, kterou jsme následně rozvinuli ve zbytku roku.


Méně...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

13.12.22

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pobočky NADĚJE v Litoměřicích pomohla v rámci projektu podpořeného Nadací Komerční banky – Jistota zlepšit životní situaci třem rodinám samoživitelů, které dobře zná a dlouhodobě s nimi spolupracuje. 


Více...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi pobočky NADĚJE v Litoměřicích pomohla v rámci projektu podpořeného Nadací Komerční banky – Jistota zlepšit životní situaci třem rodinám samoživitelů, které dobře zná a dlouhodobě s nimi spolupracuje. 

 

Díky příspěvku ve výši 75 tisíc korun jsme rodinám mohli pomoct v jejich snaze začít opět žít běžný život a zmírnit jejich nepříznivou situaci natolik, aby se staly méně závislé na naší službě.

 

Dvě samoživitelky se po uhrazení prvního nájmu a kauce přestěhovaly z nevyhovujících podmínek do nových a funkčních bytů, které splňují běžné standardy bydlení. Děti z rodin se navíc nově těší z vlastních pokojů.

 

Maminka samoživitelka třetí rodiny si po absolvování uhrazeného kurzu autoškoly a získání řidičského oprávnění zvýší svou kvalifikaci, což jí pomůže k nalezení lépe placeného zaměstnání.

 

Všechny tři rodiny přijaly nabídnutou pomoc s radostí. Velmi ocenily, že adresná a konkrétní podpora vyřešila jeden z jejich problémů.

 


Méně...
 
Firma Mondi potěšila vánočními dárky naše klienty

Firma Mondi potěšila vánočními dárky naše klienty

12.12.22

Den plný radosti a štědrosti. Firma Mondi Štětí již čtvrtý rok po sobě uspořádala interní sbírku vánočních dárků pro naše klienty. 


Více...
 
Firma Mondi potěšila vánočními dárky naše klienty

Den plný radosti a štědrosti. Firma Mondi Štětí již čtvrtý rok po sobě uspořádala interní sbírku vánočních dárků pro naše klienty. 

 

Na Mikuláše obdarovali zaměstnanci Mondi více než 30 klientů chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny NADĚJE v Litoměřicích. Děkujeme z celého srdce!

 

Rovněž děkujeme firmě MANOSTAV Litoměřice za poskytnutí finančního příspěvku na zorganizování vánočního posezení.


Méně...