Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Role otce v rodině

Role otce v rodině

25.05.23

Kolegyně z naší litoměřické sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zúčastnily kulatého stolu na téma Role otce v rodině aneb máma není táta, který se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 


Více...
 
Role otce v rodině

Kolegyně z naší litoměřické sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se zúčastnily kulatého stolu na téma Role otce v rodině aneb máma není táta, který se konal v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. 

 

K tématu bylo prezentováno několik seminářů. Rodinní terapeuti Ludmila Trapková a Vladislav Chvála podrobně vysvětlili biologické, psychologické a sociální aspekty lidského jednání a jaký vliv mají na jednotlivce. Podle závěrů výzkumu Sociologického ústavu Akademie ČR došlo od roku 2012 k významné změně postojů k roli otců v rodině a jejich účasti na péči o děti. Ženy i muži se shodují na tom, že otcové by se měli více zapojovat do výchovy a péče o děti.

 

Advokát Aleš Dufek se zaměřil na příčiny rozvodů a nedostatečnou identifikaci mužů s rolí otce. Pedagog Marek Herman zdůraznil důležitost zachování rolí matky a otce. Poslanec Jakub Janda sdílel své osobní zkušenosti s otcovstvím a na závěr tohoto zajímavého setkání představil farář Marián Pospěcha svůj duchovní pohled na otcovství.


Méně...
 
Setkání s vedením města Litoměřice

Setkání s vedením města Litoměřice

19.05.23

V naší litoměřické pobočce jsme přivítali vedení města Litoměřice v čele se starostou Radkem Löwym, místostarostkou Alenou Rožcovou, zastupitelkou Zdeňkou Klementovou a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renátou Jurkovou.


Více...
 
Setkání s vedením města Litoměřice

V naší litoměřické pobočce jsme přivítali vedení města Litoměřice v čele se starostou Radkem Löwym, místostarostkou Alenou Rožcovou, zastupitelkou Zdeňkou Klementovou a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Renátou Jurkovou. 

 

Během setkání jsme se věnovali tématu pomoci dětem, rodinám a lidem v tísni a představili jsme náš nový projekt Housing First, který se zaměřuje na podporu osob v bytové nouzi.

 

Děkujeme za projevený zájem o naši práci a věříme, že se nám podaří navázat úspěšnou spolupráci.


Méně...
 
Z ulic a ubytoven do běžných bytů. Náš nový projekt pomůže ukrajinským rodinám a ženám bez domova

Z ulic a ubytoven do běžných bytů. Náš nový projekt pomůže ukrajinským rodinám a ženám bez domova

15.05.23

Naše litoměřická oblast NADĚJE získala dotaci, díky níž budeme moct lidem v bytové nouzi najít standardní bydlení, na které sami nedosáhnou.


Více...
 
Z ulic a ubytoven do běžných bytů. Náš nový projekt pomůže ukrajinským rodinám a ženám bez domova

Naše litoměřická oblast NADĚJE získala dotaci, díky níž budeme moct lidem v bytové nouzi najít standardní bydlení, na které sami nedosáhnou.

 

„Tříletý projekt vychází z principů Housing First, což znamená, že se nejprve zaměříme na zajištění stabilního bydlení pro klienty v obtížné sociální situaci a až poté budeme řešit jejich další osobní problémy. Jistota bydlení je pro klienty silným impulsem k pozitivní změně v jejich životech. Tento přístup se osvědčil v západní Evropě a i v České republice s ním máme dobré zkušenosti,“ vysvětluje oblastní ředitelka Michaela Lutišanová.

 

Projekt je financovaný z operačního programu Zaměstnanost Plus a jeho úkolem bude zabydlet minimálně 20 ukrajinských rodin a sedm žen bez domova.

 

Tým, který se bude věnovat projektu, bude složen ze sociálních pracovníků, bytového specialisty a v případě potřeby také psychologa nebo zdravotní sestry. Jeho cílem nebude pouze najít vhodné byty, ale také poskytnout klientům intenzivní sociální práci při udržení bydlení, budování sousedských vztahů a hledání stabilního zaměstnání.

 

„V rámci ukrajinské komunity jsou lidé, kterým hrozí, že zůstanou na ubytovnách, protože si sami z různých důvodů nedokážou najít vhodné nájemní bydlení. To je přitom pro ně často nejen levnější, ale také umožňuje snazší integraci do většinové společnosti. U žen bez domova, s nimiž naše organizace pracuje dlouhodobě, je cesta z života na ulici k vlastnímu bydlení bez funkčních nástrojů prakticky nemožná. A právě ženy bez domova jsou během svého života na ulici nejvíce ohrožené násilím,“ upřesňuje Lutišanová.

 

Projekt budeme realizovat v lokalitách Ústeckého kraje, kde již dlouhodobě působíme. Klienty vybereme na základě důkladného průzkumu jejich situace, například v Litoměřicích, Roudnici nad Labem, Kadani nebo Klášterci nad Ohří. V těchto městech budeme také hledat nájemní byty a majitelům těchto bytů nabídneme systém podpory. „Pronajímatelé, kteří s námi budou spolupracovat, získají asistenci při jednání s nájemníky a garanci úhrady nájmu. Pronájem bytů s námi bude bezpečnější a s větší jistotou," vysvětluje vedoucí přímé péče v projektu Renáta Langer.


Méně...
 
Naši klienti pomáhají v zoocentru v Srdově

Naši klienti pomáhají v zoocentru v Srdově

03.05.23

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna pravidelně navštěvuje s osobami s handicapem zoocentrum a záchrannou stanici v Srdově.


Více...
 
Naši klienti pomáhají v zoocentru v Srdově

Naše litoměřická sociálně terapeutická dílna pravidelně navštěvuje s osobami s handicapem zoocentrum a záchrannou stanici v Srdově.

 

Klienti se v rámci aktivizace zapojují do údržby zahrady a pomáhají s činnostmi jako je zalévání rostlin, čištění okrasných kamenů, stříhání větví a hrabání listí.

 

Pod odborným dohledem provozovatele Michala Fišera se také učí péči o místní zvířata. Nejvíce si užívají krmení krotkých laní, jelenů a koz.


Méně...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

24.04.23

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.


Více...
 
Sbírka potravin se opět stala dnem solidarity

S radostí oznamujeme úspěšné dokončení jarního kola důležité akce Sbírka potravin, které se konalo v sobotu 22. dubna.

 

V litoměřické prodejně Penny (M. Majerové 2165/5) nám nakupující věnovali celkem 390 kg trvanlivých potravin a drogerie, které pomohou těm nejpotřebnějším. V následujících týdnech a měsících budeme moci zboží použít pro klienty našich sociálních služeb v Litoměřicícíh.

 

Děkujeme všem dárcům za jejich solidaritu, stejně jako našim zaměstnancům, díky nimž se můžeme pravidelně účastnit této akce. Pokud máte zájem o další informace o Sbírce potravin, navštivte webovou stránku projektu.


Méně...
 
Dílna otevřela veřejnosti své dveře dokořán

Dílna otevřela veřejnosti své dveře dokořán

19.04.23

U příležitosti desetiletého výročí naší litoměřické sociálně terapeutické dílny jsme uspořádali Den otevřených dveří, na který přišlo více než 50 lidí.


Více...
 
Dílna otevřela veřejnosti své dveře dokořán

U příležitosti desetiletého výročí naší litoměřické sociálně terapeutické dílny jsme uspořádali Den otevřených dveří, na který přišlo více než 50 lidí.

 

Mezi návštěvníky byla široká veřejnost, spolupracující organizace Diakonie Litoměřice a Centrum sociální pomoci Litoměřice a také žáci ZŠ Božena (na fotografiích).

 

Návštěvníci se mohli seznámit s prostorami naší služby a vyzkoušet si konkrétní činnosti, které provádíme s osobami s handicapem, jako je pletení košíků, motání ruliček, odlévání mýdel, svíček a zdobení studeného porcelánu.

 

Rádi jsme se pochlubili naší nově zrekonstruovanou kuchyni, nový balící stroj a upravenou zimní zahradou. Velmi nás potěšilo, že se naši klienti aktivně zapojili do akce, umně interagovali s návštěvníky a spolu s námi se podíleli na vyzdobení prostor služby a přípravě občerstvení.

 

Pro veřejnost máme v dílně otevřeno každý pracovní den do 15 hodin, kdy si lze zakoupit naše výrobky a seznámit se s cílem služby. Zájemci o službu mohou kontaktovat naší vedoucí a domluvit si termín prohlídky.

 


Méně...