Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Návštěva GALERIE MARIONET

19.08.14

 

Dne 15. 8. 2014 navštívili pracovníci SAS s dětmi GALERII MARIONET ve Hvězdárně v Litoměřicích.

 


Více...
 
Návštěva GALERIE MARIONET

Děti si mohly otrhat  ,,bonbónovník“, prohlídly si výstavu a na závěr si loutky vypůjčily a zahrály si pohádku o Červené Karkulce.


Méně...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

19.08.14

 

Dne 8. 8. 2014 se konal workshop pro klienty SAS, v prostorách kuchyně, v Domě Naděje na Pražské ulici.

 


Více...
 
Společné tvoření rodin s dětmi, tentokrát v prostorách kuchyně na Pražské

Rodiny s dětmi vyráběly dekorace z vizovického těsta, které si po zapečení odnesly domů. Další workshop proběhne 22. srpna ve službě SAS , čas konání od 14:30 hod. Tentokrát budeme háčkovat pro děti oblíbený hakisak.

 


Méně...
 
Příměstský tábor NZDM

Příměstský tábor NZDM

08.08.14

 

V termínu od 14. do 18. července 2014 se uskutečnil 5-ti denní příměstský tábor na téma ,,Z pohádky do pohádky“.


Více...
 
Příměstský tábor NZDM

Každý den byl tematicky zaměřen na konkrétní pohádku, od které se odvíjel celodenní program. Během celého týdne byly pro děti připraveny zábavné a vzdělávací hry, sportovní aktivity a v neposlední řadě také řada kreativních činností, vše samozřejmě v kontextu konkrétních pohádek. Děti navštívily vyhlídkovou věž Kalich, Důl Richard, Katakomby v Litoměřicích a rozhlednu na Mostné hoře. Tábor byl zakončen dětmi oblíbenou diskotékou a táborákem.

 


Méně...
 
Příměstský tábor pro nadějné děti

Příměstský tábor pro nadějné děti

28.07.14

V týdnu 14. - 18. 7. 2014 se konal příměstský tábor pro děti žijící v Azylovém domě NADĚJE Litoměřice, kterého se zúčastnilo 8 dětí.

 

 

 


Více...
 
Příměstský tábor pro nadějné děti

V seskupení 5 chlapců a 3 dívek jsme se vydali na cestu kolem světa. V seskupení 5 chlapců a 3 dívek jsme se vydali na cestu kolem světa. Každý den jsme tematicky navštívili jeden světadíl, při kterém se děti za pomoci převleků, aktivit a her seznámily i s jinými kulturami než je ta naše. Formou zážitkové pedagogiky jsme aktivity vybírali tak, abychom děti vedli ke slušnému chování nejen mezi sebou, ale i na veřejnosti, což přispívá k jejich integraci do společnosti. Díky návštěvě ZOO v Ústí nad Labem, návštěv města Terezín, lanových aktivit, sportovního dne a jiných soutěží si děti osvojily mnoho nových a zajímavých poznatků a zážitků. S dětmi jsme se naučili stavět chýše z přírodních materiálů, poznali jsme spoustu nových zvířat nejen v ZOO, kolektivní spoluprací se nám podařilo najít poklad, naučili jsme se frisbee, překonali jsme lanové překážky, užili jsme si spoustu legrace a každý den jsme zahájili a ukončili pokřikem, který charakterizoval daný světadíl.

 

Projekt „Příměstský tábor pro nadějné děti“ byl podpořen z prostředků fondu Hennlich administrovaného Ústeckou komunitní nadací. Díky potravinové bance NADĚJE jsme získali příspěvek v podobě odměn pro děti a ve spolupráci s restaurací Klobouk v Terezíně, která je provozována jako chráněné pracoviště DIAKONIE ČCE, jsme byli schopni dětem zajistit stravování v podobě obědů.

 

Všem organizacím, které se podíleli na možnosti realizovat tento projekt, děkujeme.  

 

Hedvika Vavřincová, NADĚJE Litoměřice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...
 
Národní potravinová sbírka podruhé

Národní potravinová sbírka podruhé

02.07.14

NADĚJE se v listopadu společně s Potravinovou bankou opět zapojí do Národní potravinové sbírky.


Více...
 
Národní potravinová sbírka podruhé

NADĚJE se v listopadu společně s Potravinovou bankou opět zapojí do Národní potravinové sbírky. Tisková zpráva k připravované akci zde.


Méně...
 
Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

30.05.14

Pondělní odpoledne, 19. května 2014, bylo věnováno fotbalovému turnaji uspořádaného Farní Charitou Lovosice. Spolu s klienty NZDM NADĚJEse zúčastnili klienti NZDM Amicus v Lovosicích, kteří byli v pozici pořadatelů a klienti Klubu Světluška z Ústí nad Labem. 


Více...
 
Fotbalový turnaj v nízkoprahovém denním zařízení pro děti a mláděž

Pondělní odpoledne, 19. května 2014, bylo věnováno fotbalovému turnaji uspořádaného Farní Charitou Lovosice. Spolu s klienty NZDM NADĚJEse zúčastnili klienti NZDM Amicus v Lovosicích, kteří byli v pozici pořadatelů a klienti Klubu Světluška z Ústí nad Labem. Skupina klientů z NZDM NADĚJE vyrazila sice v menším počtu, ale plná nadšení a odhodlání do hry. Fotbalová skupina z Ústí nad Labem dorazila v hojném počtu, což zapříčinilo spojení skupin z Lovosic a Litoměřic. Výhodou plynoucí ze sloučení skupin klientů z různých měst byla příležitost bližšího seznámení s novými lidmi. Všichni fotbalisté respektovali princip fair play a hru si plnými doušky užívali. Jako vítězové odjížděli hráči z Ústí nad Labem, avšak na nadšení ze hry to nikomu neubralo. Všichni zúčastnění, klienti i pracovníci, se těší na další vzájemnou spolupráci.


Méně...