Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Mikulášská besídka v NZDM

Mikulášská besídka v NZDM

22.01.15

Klienti z nízkoprahového klubu se zúčastnili mikulášské besídky, která se konala v prostorách tělocvičny ZŠ Boženy Němcové.


Více...
 
Mikulášská besídka v NZDM

 

Pro děti a mládež byly připraveny sportovní soutěže a mikulášská nadílka. Nejlepší sportovci získali hodnotné ceny, které jsme obdrželi od sociálních pracovníků z města, ti se zároveň do připraveného programu aktivně zapojili. Tímto chceme poděkovat především terénnímu sociálnímu pracovníkovi z města panu Kolaříkovi za výbornou spolupráci.

 


Méně...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

10.12.14

Klienti NZDM se zúčastnili turnaje v šipkách, který se konal přímo v nízkoprahovém klubu.


Více...
 
Turnaj v šipkách v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

Během akce panovala výborná nálada a soutěživost mezi týmy. Obě družstva byla podporována místními fanoušky. Na konci turnaje čekala na nejlepšího hráče a na nejlepší hráčku výhra v podobě balíčku se sladkostmi. Celá akce se velmi vydařila, a to nejen díky velkému počtu zúčastněných a přihlížejících, ale především nezapomenutelnou atmosférou. Věříme, že brzy celou akci opět zopakujeme.


Méně...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

10.12.14

Program primární prevence pro nás připravil sociální pracovník K-centra Martin Havelka na základě domluvy na setkání pracovní skupiny OPK v rámci komunitního plánování.


Více...
 
Primární prevence v azylovém domě v Litoměřicích

Tento program je určen pro věkovou kategorii 10 - 12 let s tématem životní styl a závislost. Dvouhodinového programu, který by měl probíhat dvakrát do roka se ve čtvrtek 27. 11. 2014 zúčastnilo 8 dětí a jedna matka. Děti se dozvěděly co to je životní styl, ve skupinkách měly za úkol rozdělit jednotlivé činnosti na pozitivní či negativní. Děti například přišly na to, že „poflakování za barákem“ patří mezi aktivity, které neprospívají našemu životnímu stylu. Druhým tématem byly závislosti. Na toto téma děti měly za úkol namalovat co si představují pod pojmem závislost. V průběhu malování s lektorem mluvily o svých zážitcích, co vědí o závislosti, o drogách, které jiné návykové látky máme aj. Ukázalo se, že děti obecný přehled o těchto tématech mají, což je pozitivní pro další spolupráci. Tímto Martinovi moc děkujeme a těšíme se za půl roku.

 

Bc. Hedvika Vavřincová - pedagogický pracovník

 


Méně...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

27.11.14

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích


Více...
 
UKÁZKA PSOVODA POLICIE ČR

Děti azylového domu pro rodiny s dětmi a děti ze sociálně aktivizační služby v Litoměřicích se ve středu 5. 11. 2014 přišly podívat na ukázku práce psovodu Policie ČR, která probíhala na Střeleckém ostrově v Litoměřicích. Psovod nám předvedl základní poslušnost psa, plížení se a hledání předmětů. Při zadržení podezřelého na útěku asistoval Pavel Kolařík, terénní pracovník Města Litoměřice. Děti se ptaly zejména na psa, ale také padly otázky, které byly zaměřeny na podezřelého, jeho zadržení a průběh tohoto procesu. Zajímavou zkušeností pro děti bylo vypůjčení si a zkoušení vybavení, které psovod používá. Děti se dozvěděly mnoho nových informací a snad se díky kontaktu s policistou zmírnily zábrany v komunikaci s Policií ČR. Tímto chceme psovodovi Policie ČR a panu Pavlu Kolaříkovi poděkovat za uskutečnění tohoto odpoledne.

 


Méně...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

V Litoměřicích proběhla Noc venku

24.11.14

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí a vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin.


Více...
 
V Litoměřicích proběhla Noc venku

 

V Litoměřicích proběhla poprvé akce Noc venku. V průběhu celého večera se na náměstí vystřídalo okolo 130 lidí. Vybralo se celkem 332 kusů trvanlivých potravin, které Potravinová banka Ústeckého kraje během následujícího týdne rozdělí organizacím spolupodílejícím se na přípravách a realizaci Noci venku. Jedná se o Diakonii ČCE, Farní charitu Litoměřice, Český červený kříž, K-centrum a NADĚJI. Potraviny budou použity jako potravinová pomoc lidem bez domova, distribuovat je budou terénní sociální pracovníci.

 

Večerní program vyvrcholil přespáním venku. Až do ranních hodin vydrželo při zimních teplotách okolo čtyř stupňů 26 lidí. Ráno na všechny čekala ještě společná snídaně a úklid náměstí.

 

„Akci považujeme za velmi zdařilou, příjemně nás překvapil vysoký počet účastníků. Velkou radost máme z vybraných potravin, které se nám hodí zejména pro období zimních měsíců,“ uvedl Robert Krejčí, vedoucí azylového domu a terénního programu NADĚJE.  „Celou akci jsme připravovali několik měsíců dopředu, všechny organizace se na přípravách podílely společně. Díky tomu jsme mohli vytvořit tak pestrý program a zajistit potřebné zázemí všem účastníkům.“

 

 

 

 Méně...
 
Národní potravinová sbírka 22.11.2014

Národní potravinová sbírka 22.11.2014

20.11.14

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky.


Více...
 
Národní potravinová sbírka 22.11.2014

 

Zapojte se do Národní potravinové sbírky

22. listopadu 2014 se NADĚJE zapojí do druhého ročníku Národní potravinové sbírky. Sbírka spolu s projektem Potraviny pomáhají upozorňuje na nedostatek potravin mezi některými skupinami obyvatel - jako jsou senioři, matky s dětmi nebo rodiny v tísni - a umožňuje projevit solidaritu a pomoc konkrétním a adresným způsobem. Národní potravinovou sbírku v rámci projektu Potraviny pomáhají organizuje odborná platforma Byznys pro společnost společně s Českou federací potravinových bank a Armádou spásy.

 

V loňském roce se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo více než 66 tun potravin, které byly následně rozvezeny matkám s dětmi v azylových domech, lidem bez domova, dětem do dětských domovů a dalším potřebným jako např. lidem s fyzickým či mentálním postižením. Část potravin putovala i do nízkoprahových zařízení.

Nyní už jsou všechny potraviny z loňské sbírky rozdány. Organizátoři této akce ale věří, že i letos bude sbírka úspěšná a potravinové banky se opět naplní.

K hladkému průběhu celé Národní potravinové sbírky jsou zapotřebí přes 2 000 dobrovolníků. Více informací na www.potravinypomahaji.cz .


Méně...