Litoměřice

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Příběh paní Marty z azylového domu v Litoměřicích

Příběh paní Marty z azylového domu v Litoměřicích

02.01.22

Paní Marta se přistěhovala do našeho azylového domu se svým partnerem a tříměsíční dcerkou, neboť se nacházeli delší dobu bez přístřeší. Potřebovali najít stabilní zázemí pro výchovu a péči své dcery, kterou jim jinak mohl odebrat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).


Více...
 
Příběh paní Marty z azylového domu v Litoměřicích

Paní Marta se přistěhovala do našeho azylového domu se svým partnerem a tříměsíční dcerkou, neboť se nacházeli delší dobu bez přístřeší. Potřebovali najít stabilní zázemí pro výchovu a péči své dcery, kterou jim jinak mohl odebrat OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

 

Už během těhotenství se paní Marta s přítelem snažili najít adekvátní ubytování, ale vše bylo mimo jejich finanční možnosti. Neměli vůbec nic našetřeno. Přespávali různě u známých či příbuzných, nicméně sami cítili potřebu najít vhodnější řešení. Dobře si uvědomovali nutnost zajistit domov pro dceru. Podali si proto žádost o ubytovaní v našem azylovém domě, kam rovněž nastoupili, jakmile se uvolnilo místo.

 

Paní Marta byla ráda, že získali sice přechodné, ale stabilní a adekvátní zázemí, čehož chtěla využít coby odrazového můstku, aby se znovu postavili na vlastní nohy a začali žít spořádaný život jako fungující rodina.

 

V našem azylovém domě se paní Marta svěřovala, jak se s ní život příliš nemazlil, a co se jí přihodilo, než začala využívat služeb NADĚJE. Neměla to nikdy moc jednoduché. Vzpomínala, jak dříve žila normální život, chodila do zaměstnání, měla partnera a dvě malé děti. Fungovali prý jako běžná rodina až do dne, kdy její tehdejší partner spáchal sebevraždu. Dodnes neví, proč to udělal, v sobě to ale už uzavřela a nechtěla se k tomu vracet. Ze dne na den se z ní stala matka samoživitelka. Snažila se fungovat, chodit do zaměstnání, zabezpečit své děti, ale bylo toho na ni stále více a více. Přestala situaci zvládat.

 

Se syny odešla bydlet ke své matce, s níž nikdy neměla dobré vztahy. Nezbývalo však jiné východisko. Matka jí pomáhala s hlídáním dětí v době, kdy byla v zaměstnání. I tak toho ale ni bylo přespříliš. Sáhla po drogách, údajně už v dětství experimentovala. Přiznávala, že s nimi byla mnohem výkonnější – zvládala udělat velké množství práce a ještě jí zbývala energie na syny. Drogy jí však postupně přerostly přes hlavu a začala na nich být závislá. Péče o syny slábla a stále více přecházela na její matku. Paní Marta ztratila zaměstnání a stala naprosto laxní. Přestal ji bavit dosavadní způsob života, kdy se musela honit za penězi. Nehodlala vstávat do práce nebo řešit placení nájmu. Její matka pozorovala změnu, a tak zažádala o svěření dětí do své péče. Chtěla ochránit své vnuky.

 

Po odebrání dětí nastoupila paní Marta do protidrogové léčebny. Bohužel jí léčba nepomohla, již se nedokázala vrátit k běžnému stylu života. Ulice, drogy a bezstarostný život pro ni představovaly mnohem větší lákadlo. Žila několik let po squatech, kde potkala i svého současného partnera. Když vyprávěla o životě na ulici, často se pousmála. Prý se tam dá žít docela hezky, neboť lidi vyhazují velké množství jídla, oblečení, ale i zařízení do domácnosti. Byla vlastně ráda také za tuto životní zkušenost.

 

Jakmile paní Marta zjistila, že je znovu těhotná, byla odhodlaná řešit svoji situaci, aby nepřišla o další dítě. Zkusila už vše a toužila po spořádaném životě. Tehdy jí pomohl vzpomínaný nástup do našeho Azylového domu.

 

Podle slov paní Marty jí její matka bránila vídat se syny. Po nástupu do našeho azylového domu měla aspoň stanovené asistované návštěvy jednou za čtrnáct dní v Centru pro náhradní rodinnou péči. Velice ji však trápily vztahové problémy s matkou a rovněž omezený kontakt se syny. Náš sociální pracovník v azylovém domu ji však motivoval k řešení situace a převzetí iniciativy do svých rukou. Paní Marta poslechla rady a postupně si jí dařilo dělat pokroky ve vztahu k matce i synům.

 

Syny začala jezdit navštěvovat k matce domů, kde s nimi později trávila i celé víkendy. Uvědomila si, že díky matce její děti neskončily v dětském domově. Tento fakt přijala, a ač s názory matky kolikrát nesouhlasila, našla způsob, jak s ní vycházet, aby společně mohly fungovat jako normální rodina a vídat se. V tomto směru na sobě paní Marta neskutečně zapracovala a ušla pořádný kus cesty. Za podporu a motivaci byla přitom velmi vděčná našemu sociálnímu pracovníkovi azylového domu.

 

Její životní situace se zlepšovala, bohužel ji však potkala další komplikace. Partner musel nastoupit do vězení kvůli deliktům z minulosti. Paní Marta tak přišla o příjem z brigád, jenž partner nosil domů. Bála se, zda celou situaci znovu ustojí jako matka samoživitelka. Ujišťovala však okolí, že nesáhne znovu po drogách. Uvědomovala si, že i kdyby krátkodobě ulehčily situaci, z dlouhodobého hlediska by způsobily mnohem větší potíže.

 

Paní Marta pravidelně docházela do Kontaktního centra (služba pro uživatele omamných a psychotropních látek), kde s ní rovněž spolupracovali s cílem nevrátit se znovu k drogám. V rámci Azylového domu byla podporována potravinovou pomocí, což jí pomohlo popasovat se s úbytkem peněz. S tímto nelehkým obdobím se nakonec zvládla vypořádat.

 

Ač paní Marta neměla možnost našetřit si finance na kauci, neztrácela naději a hledala způsoby, jak sehnat adekvátní a stálé zázemí pro výchovu dcery. Oslovila různé organizace, spolupracovala s úřady, obcházela ubytovny i pronajímatele bytů, až se jí podařilo dostat se do solidní ubytovny, kam zamířila z našeho azylového domu. Na ubytovně žije dodnes naprosto spokojená. Vede spořádaný život a snaží se řešit problémy z minulosti. Azylový dům NADĚJE tak splnil svoji funkci odrazového můstku a pomohl této rodině nastartovat kvalitní a plnohodnotný život.

Provoz azylového domu NADĚJE v Litoměřicích jsme byli nuceni ukončit k 31. 12. 2021 – www.1url.cz/GK0g9.


Méně...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

31.12.21

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech.


Více...
 
Poděkování a novoroční přání paní ředitelky

Milí přátelé NADĚJE, končí další rok, který byl poznamenaný pandemií, restrikcemi, neshodami mezi lidmi i nejistým výhledem do budoucna. Přesto jsme z Vaší strany zaznamenali ještě štědřejší pomoc než v předchozích letech. 

 

Děkujeme Vám, že Vás ani tato náročná situace neodradila od ochoty pomáhat, že jste vnímaví k potřebám druhých, že jste solidární se zranitelnými a opuštěnými lidmi.

 

Přejeme Vám hodně naděje, zdraví, radosti, pokoje i elánu do nového roku.

 

Michaela Lutišanová, oblastní ředitelka NADĚJE pro Ústecký kraj


Méně...
 
Firma Mondi obdarovala naše klienty

Firma Mondi obdarovala naše klienty

22.12.21

Tolik úsměvů. Firma Mondi Štětí již třetí rok po sobě uspořádala interní sbírku dárků pro naše klienty. 


Více...
 
Firma Mondi obdarovala naše klienty

Tolik úsměvů. Firma Mondi Štětí již třetí rok po sobě uspořádala interní sbírku dárků pro naše klienty.

 

Letos zaměstnanci Mondi obdarovali až 39 klientů chráněného bydlení a sociálně terapeutické dílny NADĚJE v Litoměřicích.

 

Děkujeme z celého srdce!


Méně...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

21.12.21

„Je velmi důležité konkrétně a hmatatelně podpořit rodiny při snaze o řešení jejich nepříznivé situace. Ukázat jim, že na to nejsou sami,“ vysvětluje Lucie Putnová, vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích.


Více...
 
Nadace Komerční banky podpořila naše klientské rodiny samoživitelů

„Je velmi důležité konkrétně a hmatatelně podpořit rodiny při snaze o řešení jejich nepříznivé situace. Ukázat jim, že na to nejsou sami,“ vysvětluje Lucie Putnová, vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE v Litoměřicích.

 

Naše organizace proto uvítala možnost přihlásit svůj projekt do grantové výzvy Nadace Komerční banky – Jistota, která se v letošním roce zaměřila na podporu samoživitelů s cílem zklidnit a pokud možno trvale a udržitelně zlepšit nepříznivou situaci aspoň některých rodin.

 

Nadace Komerční banky – Jistota se nakonec k naší velké radosti rozhodla signifikantně podpořit naše tři klientské rodiny sociálně aktivizační služby v Litoměřicích.

 

Vážně nemocná maminka malé holčičky získávala po dobu šesti měsíců příspěvky na kvalitní potraviny a vitamínové doplňky ve výši 24 tisíc korun.

 

Šikovnému dědečkovi, který má v péči svou nezletilou dceru a vnučku, jsme díky nadaci pořídili materiál v hodnotě 30 tisíc korun na opravu studených a nevyhovujících podlah v bytě.

 

Babičce, jež se stará o svého nevyléčitelně nemocného syna a jeho dvě děti, jsme mohli zakoupit pro vnoučata chybějící postele, skříně a pracovní stoly ve výši 20 tisíc korun.

 

Z celého srdce děkujeme Komerční bance, její Nadaci Jistota a zaměstnancům-dárcům za podanou pomocnou ruku a lidskou sounáležitost. Rádi konstatujeme, že jejich podpora výrazně zlepšila situaci všech našich třech zapojených rodin.


Méně...
 
Český červený kříž pro NADĚJI

Český červený kříž pro NADĚJI

10.12.21

Letos už popáté proběhla sbírka vánočních dárků pro naši litoměřickou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou iniciuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1.


Více...
 
Český červený kříž pro NADĚJI

Letos už popáté proběhla sbírka vánočních dárků pro naši litoměřickou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, kterou iniciuje Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1.

 

Děti z našich klientských rodin tak opět najdou pod stromečkem krásně zabalené dárky (mimochodem, v některých rodinách to bohužel budou jediné dárky).

 

Rádi bychom srdečně poděkovali Českému červenému kříži, úžasné koordinátorce paní Barboře Miléřové a všem dárcům za projevenou štědrost.


Méně...
 
Aukce pro NADĚJI

Aukce pro NADĚJI

02.12.21

Základní škola Boženy Němcové v Litoměřicích vybrala naši organizaci do své on-line charitativní aukce. Až do půlnoci ve středu 8. prosince se můžete zúčastnit dražby skoro 300 výrobků v albu na facebookové stránce školy. 


Více...
 
Aukce pro NADĚJI

Základní škola Boženy Němcové v Litoměřicích vybrala naši organizaci do své on-line charitativní aukce. Až do půlnoci ve středu 8. prosince se můžete zúčastnit dražby skoro 300 výrobků v albu na facebookové stránce školy

 

Přihazuje se v komentářích pod konkrétním výrobkem a minimální částka příhozu je 10 korun. Celkový výdělek podpoří klienty naší litoměřické pobočky NADĚJE, a to konkrétně rodiny s dětmi v těžké životní situaci.

 

Děkujeme z celého srdce za obrovskou podporu.


Méně...