Nedašov

 
 

Možnost návštěv od 25. 5. 2020

Informace

25.05.20

Milí přátelé, vážení příbuzní,

od 25. 5. 2020 obnovujeme režim návštěv. Požadujeme ale dodržování podmínek našich preventivních a organizačních opatření:


Více...
 

Milí přátelé, vážení příbuzní,

od 25. 5. 2020 obnovujeme režim návštěv. Požadujeme ale dodržování podmínek našich preventivních a organizačních opatření:

  1. O zvažované návštěvě se s námi domluvíte telefonicky na čísle 775 889 643 nebo pište na email: lenka.lorencova@nadeje.cz
  2. Každá návštěva vstupuje a odchází přes budovu číslo 2, kde proběhne administrativní záznam.
  3. Návštěvní hodiny jsou denně od 9 - 11 hodin a od 13 - 16 hodin.
  4. Jakýkoliv kontakt musí probíhat co nejbezpečněji s ohledem na případné šíření nemoci.
  5. Přicházející návštěva má sebou mobil a vlastní roušku (nebo ji obdrží od nás). Všichni používají roušky.
  6. Na návštěvu mohou přijít v jednom čase maximálně dvě dospělé osoby.
  7. Pokud je to možné, návštěva probíhá ve venkovních prostorách domova.
  8. Žádáme o maximální dodržování hygienických pravidel a o vzájemnou informovanost v případě změn zdravotního stavu, které by mohly indikovat virové onemocnění.
  9. Pro kontakt se svými blízkými můžete i nadále využívat druhé telefonní číslo  775 892 468 prostřednictvím aplikace WhatsApp.

Méně...
 

Kontaktujte své blízké skrze WhatsApp

Informace

04.05.20

Vážená paní, vážený pane,

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi...


Více...
 

Vážená paní, vážený pane,

 

uvědomujeme si, že státem nařízená opatření jsou nepříjemná pro naše obyvatele, stejně jako pro Vás, jejich blízké a přátele, kdy všem chybí tolik potřebná komunikace.

Jak jste mohli zaznamenat v médiích, mnohé společnosti spustili projekty na pomoc seniorům a sociálním službám. Mezi nimi vznikl také unikátní projekt „Tablet od srdce“. Díky němu a daru, který jsme skrze něj obdrželi, jsme nyní spustili audiovizuální komunikaci prostřednictvím digitálního tabletu, který je nyní v našem zařízení k dispozici.

Tablet obsluhují naše pracovnice Iva Sporková, Mgr. Jana Petrůjová, Lenka Lorencová a budou pro Vás k dispozici ve dnech od Po - Pá od 9:00 do 15:00 hod. Spojení je možné navázat prostřednictvím Vašeho mobilního telefonu, tabletu, nebo počítače přes aplikaci WhatsApp, (https://www.whatsapp.com/download). Hovory a videohovory WhatsApp využívají internetové připojení. K dispozici je audio i video přenos.

Telefonní číslo tabletu, se kterým se můžete spojit výhradně prostřednictvím aplikace WhatsApp (na toto číslo nevolejte běžným telefonním hovorem, nikam se nedovoláte) je: 

 

 775 892 468 


Naše pracovnice po přijetí hovoru vyhledají Vašeho blízkého a některá z nich bude asistovat při navázání komunikace. V případě, že se nedovoláte, pokusíme se Vám zavolat zpět po ukončení hovorů těch, kteří se dovolali před Vámi. Aby se dostalo na všechny, prosíme, respektujte maximální dobu hovoru 10 min. Věříme, že uvítáte a oceníte tuto možnost spojení s Vašimi blízkými.

S pozdravem Petr Žůrek, ředitel pobočky

 


Méně...
 
 
 
Májové setkání

Májové setkání

15.05.20

Začátek května je každoročně spojen s milou tradicí stavění májky.


Více...
 
Májové setkání

Začátek května je každoročně spojen s milou tradicí stavění májky. Letošní okolnosti nám nebyly úplně příznivé, ale přesto jsme se toto tradiční setkání rozhodli při dodržení všech hygienických pravidel oslavit. O dobrou náladu se postarala naše milá dobrovolnice a znamenitá zpěvačka a harmonikářka Martina. Nechybělo ani drobné občerstvení a společný zpěv na zahradě. Je třeba poděkovat všem obyvatelům našeho domova za mimořádnou trpělivost a statečné snášení všech omezení spojených s tímto krizovým stavem. Fotografie zde.


Méně...
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Poděkování za ochranné pomůcky

08.04.20

Děkujeme za všechny projevy solidarity,


Více...
 
Poděkování za ochranné pomůcky

Děkujeme za všechny projevy solidarity, spoluúčasti, pomoci a obdarování.

V této nelehké situaci jsme obdrželi od mnoha dobrodinců materiální pomoc. Zatím nás nejvíce zásobuje Zlínský kraj, ale v těžkých chvílích to byly dary podomácky šitých roušek od mnoha dobrovolnic, dary od obce Kateřinice a Mikroregionu Střední Vsetínsko, od dalších spřátelených dobrodinců, firem a obcí.

I dnes projevy solidarity pokračují ve formě respirátorů KN – 95, kterých jsme obdrželi 60 ks od J&T Banky a EPH.

Všem a každému zvláště moc děkujeme a každého z dobrodinců zveme po skončení této krizové situace na návštěvu našeho Domu pokojného stáří v Nedašově.


Méně...
 
Na prahu Velikonoc

Na prahu Velikonoc

08.04.20

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.


Více...
 
Na prahu Velikonoc

Ani virus, ani karanténa nás neodradí od slavení Velikonoc.

Po celou dobu postní jsme se i v našem Domově pokojného stáří připravovali každý pátek modlitbou a rozjímáním Křížové cesty. Vytvářeli jsme také velikonoční dekorace a různé ozdoby, které budou zkrášlovat náš areál. Pod našima rukama rostla velikonoční kuřátka, slepičky, zajíčci, rozkvétaly květinky nebo poletovali motýlci k radosti oka i vděčnosti za velké dary, které dostáváme. Při sváteční procházce, i když máme omezenou možnost pohybu a návštěvy jsou zatím nepřípustné, bude vskutku se na co dívat.

Přejeme všem klidné a požehnané prožití velikonočních svátků, i když letos zcela netradičních. Nemůžeme jít do našich rodin a společenství, na obřady a ani na mši svatou, ale Ježíš nám důrazně říká: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam, mě uvidí.“(srov. Mt 28, 10). Proto pojďme i my do naší Galileje, kde můžeme potkat našeho Pána. Mějme srdce otevřená. Fotografie zde.

 


Méně...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Vzkaz pro vás - od nás

31.03.20

Stále častěji se na nás v této nelehké


Více...
 
Vzkaz pro vás - od nás

Stále častěji se na nás v této nelehké době obracíte s dotazy, jak se daří Vašim blízkým, posíláte pozdravy a těšíte se na setkání.

Nebojte se a „volejte a pište dále“, rádi Vaše vzkazy vyřídíme.

Je pěkné vidět, jak se probouzí úsměv na posmutnělé tváří a rozsvěcuje se jiskra v oku, když za nimi přicházíme a tlumočíme Vaše slova.

Pro mnohé z našich obyvatel jsou to nejhezčí chvíle z celého dne. I oni jsou, stejně jako my všichni, omezeni opatřeními této doby, která jsou nezbytná pro zabránění masivního šíření viru. Ale na rozdíl od nás oni nemohou ani do práce, ani ke svým rodinám, někteří už ani nedokážou telefonovat nebo psát dopisy. Jejich izolace je mnohonásobně větší než ta naše. Zatím to společně a s pomocí Boží zvládáme.

Všem vám děkujeme za zájem, slova povzbuzení i nabídku pomoci.


Méně...
 
Opatření v domově

Opatření v domově

17.03.20

Také v našem zařízení jsme


Více...
 
Opatření v domově

Také v našem zařízení jsme v souvislosti se šířením nákazy koronavirem zavedli celý systém opatření. Zákaz návštěv trvá již téměř dva týdny, a pokud některý z uživatelů služby přece jenom musí opustit zařízení, je povinen projít systémem kontroly teploty, vizuální kontroly a vstupními a výstupními hygienickými úkony. Ukončili jsme také stravování našich obyvatel v jídelně a pokračujeme pouze na pokojích. Vedení pobočky denně jedná k aktuální situaci. Naši zaměstnanci nosí při práci s klienty ústenky. Od Zlínského kraje jsme obdrželi asi 160 jednorázových ústenek, máme také menší vlastní zásoby a začínáme šít vlastní ochranné roušky. Pro případ karantény máme plán krizových opatření. Naši službu v těchto obtížných dnech provázíme ranním duchovním povzbuzením a zvláštní modlitbou „Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k Tobě v naší tísni“.

 

Chceme poděkovat všem příbuzným a našim přátelům, kteří nám pomáhají takto náročnou situaci zvládat a zároveň s obyvateli našeho domova udržují kontakty podle jejich možností. Zároveň také žádáme dobrovolníky nebo odborníky v oblasti sociálních služeb a zdravotníky, aby nám nabídli aspoň nějakou spolupráci nebo třeba i pár hodin svého času.


Méně...
 
Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

05.03.20

Dovolujeme si vás informovat, že


Více...
 
Zákaz návštěv v Domě pokojného stáří

Dovolujeme si vás informovat, že s platností od 6. 3. 2020 vyhlašujeme zákaz návštěv a dočasné ukončení výdeje obědů pro externí strávníky. K tomuto omezení jsme přistoupili v souvislosti s epidemiologickou situací.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Petr Žůrek, S.T.D., oblastní ředitel pobočky


Méně...