Nedašov

 
 

Informace pro návštěvy

Milí přátelé, vážení příbuzní, zveme Vás k návštěvě našeho domova.

Návštěvy jsou povoleny bez jakýchkoliv omezení a zároveň se nevyžaduje ani telefonické objednání. Návštěvní doba je denně od 9:00 do 20:00 hodin.  

Plán aktivit

Pro naše klienty připravujeme dvouměsíční program kulturních a společenských aktivit, který najdete zde.

 
 
Naše pouť na Svatý Hostýn

Naše pouť na Svatý Hostýn

19.07.21

Poutníci z nedašovské NADĚJE se vydali autobusem na nejoblíbenější poutní místo Moravy - na Svatý Hostýn. Pouť byla o to radostnější, že se s námi zúčastnilo i několik našich obyvatel na vozíčku. Pro některé to bylo putování po velmi dlouhé době.


Více...
 
Naše pouť na Svatý Hostýn

Poutníci z nedašovské NADĚJE se vydali autobusem na nejoblíbenější poutní místo Moravy - na Svatý Hostýn. Pouť byla o to radostnější, že se s námi zúčastnilo i několik našich obyvatel na vozíčku. Pro některé to bylo putování po velmi dlouhé době.

Pouť jsme začali modlitbou za šťastnou cestu a návrat všech poutníků ve zdraví domů. Tradičně jsme pokračovali zpěvem mariánských i lidových písní. Ani jsme se nenadáli a stáli jsme před bazilikou. Bylo to právě včas, neboť jsme chtěli stihnout mši svatou v 9.30 hodin. Po ní jsme šli na chutný oběd do poutního domu, a poté jsme se rozešli na volný program. Někdo šel do kaple, někdo nakoupit dárečky pro své blízké, další jen tak seděli a rozjímali ve stínu hostýnských stromů nebo baziliky. Ve 14.00 hodin jsme se všichni sešli u autobusu. Unavení, šťastní a plní dojmů jsme se vydali na cestu domů. Naše modlitba zněla asi takto: „Děkujeme Ti, Matičko Hostýnská, za vyslyšení našich modliteb, za ochranu svých poutníků a krásně prožitý den. Maria zůstaň matkou lidu svému, vítězná ochrano Moravy buď zdráva!“

Děkujeme Charitě Nový Hrozenkov a jejich službě Sociální autobus za vynikající spolupráci. Fotografie zde.


Méně...
 
Oslavy 30 let NADĚJE v Nedašově

Oslavy 30 let NADĚJE v Nedašově

02.07.21

Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku.


Více...
 
Oslavy 30 let NADĚJE v Nedašově

Dům pokojného stáří NADĚJE v Nedašově si letos připomíná výročí svého vzniku. Při plánování oslavy jsme zohlednili pandemickou situaci. Hlavní slavnost jsme směřovali k 1. červenci a doufali jsme, že skutečně k rozvolnění dojde.

Slavnosti se zúčastnilo několik starostů, ředitelé některých poskytovatelů sociálních služeb, rodiny obyvatel a přátelé NADĚJE. Program začal slavnostní mší svatou, kterou vedl biskup Josef Nuzík a spolu s ním děkan valašskokloboucký Pavel Macura, otcové mariáni Richard a Emil z Brumova a otec Zdeněk Graas z Pitína. Několik současných zaměstnanců stálo už u zrodu NADĚJE před třiceti lety. Těm jsme zvláště poděkovali. Patří mezi ně kuchařka Jiřinka Čůrečková, sestřička Radka Kostková, vrchní sestra Lenka Lorencová a také správce budov Petr Šánek. Velké poděkování patřilo také spoluzakladateli NADĚJE Iljovi Hradeckému. V programu jsme měli prohlídku areálu, raut a vystoupení Františka Uhera.

Zkusme si přát, aby každému z nás už samo slovo „naděje“ dodávalo větší vnitřní sílu, pokoj a důvěru.

Portál Naše Valašsko zveřejnil velkou fotoreportáž ze mše svaté. Na fotografie se můžete podívat zde. Další fotografie z volného programu ke vzhlédnutí zde.

 


Méně...
 
Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

28.06.21

V naší klubovně rádi vyrábíme ve volném čase menší i větší koše z pedigu. Tento přírodní materiál se dováží z jihovýchodní Asie.


Více...
 
Koš z pedigu od nás pro děti přistupující k prvnímu svatému přijímání

V naší klubovně rádi vyrábíme ve volném čase menší i větší koše z pedigu. Tento přírodní materiál se dováží z jihovýchodní Asie. Jedná se vlastně o vnitřní část stonku ratanové liány, která je silná několik centimetrů, ale dlouhá až sto metrů. Dřevo má světlou, až bílou barvu, podobá se našemu lipovému dřevu zbavenému kůry. Tentokrát jsme vyrobili velký obětní koš pro dárkové chleby, které dostaly děti ve farnosti Brumov k prvnímu svatému přijímání. Chléb je působivým symbolem lidské existence a také hluboce vyjadřuje jedno z tajemství křesťanské víry: Ježíše, který je pravý chléb lidského života. Jedním z poslání NADĚJE je spolupracovat se společenstvími křesťanů a farnost v Brumově je jednou z největších komunit našeho regionu. Fotografie zde.


Méně...
 
Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

07.06.21

Začátek letošního června a možnost částečného rozvolnění jsme v Nedašově využili k malé oslavě. Náš obyvatel Jarek se již delší dobu připravoval k přijetí prvního svatého přijímání, tedy k přijetí Krista v eucharistii. V pátek 4. června dopoledne jsme po delší době v našem společenství spolu s Jarkovou rodinou a přáteli oslavili mši svatou a spolu s celým domovem si připomenuli velký dar intenzivní Boží blízkosti ve svatém chlebě. 


Více...
 
Slavnost přijetí prvního svatého přijímání a kácení máje

Začátek letošního června a možnost částečného rozvolnění jsme v Nedašově využili k malé oslavě. Náš obyvatel Jarek se již delší dobu připravoval k přijetí prvního svatého přijímání, tedy k přijetí Krista v eucharistii. V pátek 4. června dopoledne jsme po delší době v našem společenství spolu s Jarkovou rodinou a přáteli oslavili mši svatou a spolu s celým domovem si připomenuli velký dar intenzivní Boží blízkosti ve svatém chlebě. Odpoledne jsme slavnostně skáceli májku a prožili malou společenskou slavnost v naší pergole. K poslechu i tanci nám zahráli Jarkovi přátelé z dechové hudby Polančanka z Valašské Polanky. K slavnostnímu odpoledni přispěli téměř všichni obyvatelé i zaměstnanci. Bylo napečené vynikající cukrové v rámci práce klubovny a aktivizace, kuchařky a celá kuchyně přispěly dobrotami a nápoji, správa budov a úklid s údržbou připravili areál a zahradu. Celý slavnostní den se nesl v atmosféře vděčnosti a radosti. Musíme si přiznat, že na takové milé události jsme už odvykli. Fotografie zde.


Méně...
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

08.12.20

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš.


Více...
 
Anděl a svatý Mikuláš v našem domově

K velké radosti našich obyvatel a při dodržení všech omezujících opatření vedení domova a naší vlády k nám přišel anděl a svatý Mikuláš. Každému bylo připomenuto, že se o nich v nebi všechno ví, jaké mají kaňky ve své knize života, a že se velmi cení jakákoliv dobrá snaha, modlitba či aspoň úsměv.

Další andělé nám připravili hojné mikulášské balíčky jako ocenění celoročního úsilí. Nejčipernější anděl si vzal na starost poctivé roznesení dárků ke všem obdarovaným. Návštěva tak milého hosta byla velmi vítaná, někteří dokonce chtěli nebo i řekli modlitbu, jiní chtěli třeba přímluvu v nebi za něco, co nosí na srdci. Loučení provázelo přání pokojného Adventu a šťastných Vánoc pro všechny. Fotografie zde.


Méně...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Za hledáním podzimních pokladů

16.09.20

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. 


Více...
 
Za hledáním podzimních pokladů

Nastal čas houbaření, takže i nás vylákalo příznivé počasí za hledáním těchto podzimních pokladů. Sešli jsme se po ránu s menší skupinkou pohyblivých klientů a vyrazili minibusem, vybaveni košíky a kudličkami. Vydali jsme se na horní konec Nedašova, do místa zvaného Cigán. Udělali jsme asi tři zastávky u lesíků, které nás zaujaly. Hříbky jako by nás čekaly v každém lese, takže jsme je nehledali, ale zrovna sbírali. Na doporučení místního obyvatele jsme jeli dál na otevřenou louku zvanou Backovy, kde se nám otevřel nádherný výhled do krajiny a spatřili jsme velké množství bedel, kterými jsme naplnili naše košíky. A co myslíte, že nás čekalo potom? Houbové hody. Fotografie zde.


Méně...