Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

17.08.21

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.


Více...
 
Vyhněte se oddlužovacím šmejdům

Ministerstvo spravedlnosti České republiky vytvořilo informativní video, jehož cílem je přiblížit veřejnosti proces vstupu do oddlužení a zároveň varovat případné zájemce před praktikami takzvaných „oddlužovacích šmejdů“.

 

K informační kampani Ministerstva spravedlnosti se velmi rádi připojujeme sdílením videa – ke zhlédnutí je níže.

 

Na zájemce o oddlužení stále číhá past v podobě nepoctivých firem, které se snaží vydělat na tíživé situaci dlužníků. Za sepsání a podání návrhu na oddlužení k soudu si takzvaní „oddlužovací šmejdi“ žádají poplatek až ve výši 15000 korun, přestože advokáti, notáři, insolvenční správci a exekutoři si mohou účtovat maximálně státem regulované 4000 korun za jednotlivce a 6000 korun za manžele.

 

Službu podání návrhu na oddlužení ale mohou také poskytovat zcela ZDARMA akreditované neziskové organizace, mezi něž se řadíme. Jejich kompletní seznam najdete na webu www.sako.justice.cz.

 

Chcete-li pomoc s oddlužením, neváhejte kontaktovat kteroukoli naši odbornou sociální poradnu NADĚJE, rádi Vám pomůžeme.


Méně...
 
Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

22.07.21

Na jaře tohoto roku poslanecká sněmovna schválila po dlouhé debatě novelu zákona (38/2021 Sb.), která umožňuje vznik chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Lidé, kteří mají exekutorem zablokovaný účet (exekuce přikázáním pohledávky z účtu), si mohou od 1. července 2021 ve své bance požádat o založení tzv. chráněného účtu, díky němuž nepřijdou o nezabavitelnou část příjmu, která je již ponížena, a o exekuční srážky. 


Více...
 
Poradna NADĚJE představuje chráněný účet pro dlužníky

Na jaře tohoto roku poslanecká sněmovna schválila po dlouhé debatě novelu zákona (38/2021 Sb.), která umožňuje vznik chráněného účtu pro dlužníky v exekuci. Lidé, kteří mají exekutorem zablokovaný účet (exekuce přikázáním pohledávky z účtu), si mohou od 1. července 2021 ve své bance požádat o založení tzv. chráněného účtu, díky němuž nepřijdou o nezabavitelnou část příjmu, která je již ponížena, a o exekuční srážky. 

 

V minulosti nebyly výjimečné případy, kdy dlužníku, jenž měl nařízeny exekuční srážky ze mzdy, byl navíc zablokován bankovní účet a nezabavitelná část příjmu byla blokována. Díky chráněnému účtu se tato situace již opakovat nebude.

 

Nutností k založení chráněného účtu je existence zablokovaného běžného účtu. To znamená, že pokud dlužník žádný účet nemá, musí si běžný účet založit a počkat, až mu ho exekutor zablokuje, a teprve poté může žádat o zřízení účtu chráněného. Cesta ke chráněnému účtu vede přes potvrzení, které musí být stvrzeno plátcem příjmu dlužníka. Toto potvrzení je poté nutné zaslat příslušnému exekutorovi, který následně bez zbytečného odkladu bance sdělí číslo účtu plátce příjmu a číslo účtu, na nějž je příjem zasílán. Posledním krokem je již samotná žádost o zřízení chráněného účtu v bance, která ho založí do pěti pracovních dnů.

 

Banky budou tyto bankovní účty vést zdarma, klienti k nim dostanou platební kartu a budou je moci ovládat pomocí internetového bankovnictví. Bude možné na něj zasílat nejen nezabavitelnou část mzdy od zaměstnavatele, z důchodu, dávek nemocenského pojištění, podpory v nezaměstnanosti apod., ale také výživné, příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory, které nepodléhají exekuci.

 

Jestliže máte zájem o zřízení chráněného účtu a nevíte si rady s tím, jak o něj požádat, neváhejte se obrátit na odborné sociální poradenství NADĚJE ve Štětí, kde vám s jeho vyřízením můžeme zdarma pomoci. Sociálního pracovníka OSP můžete kontaktovat na telefonním čísle 775 884 747 nebo na e-mailové adrese david.hajek@nadeje.cz.


Méně...
 
Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

03.06.21

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro děti z Dětského domova se školou v Liběchově přednášku na téma Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi. Přednášky se účastnily děti ve věku 12 až 15 let. 


Více...
 
Přednáška o finanční gramotnosti v Dětském domově Liběchov

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro děti z Dětského domova se školou v Liběchově přednášku na téma Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi. Přednášky se účastnily děti ve věku 12 až 15 let.

Vedoucí terénního programu v Roudnici nad Labem Michaela Kejkrtová a vedoucí odborné sociální poradny ve Štětí David Hájek přiblížili nejen pojmy jako dluhová past, předlužení, rozpočet a finanční rezerva, ale také složitější jako exekuce a oddlužení.

Přednáška byla koncipována interaktivně, mimo doprovodných videí byl pro žáky přichystán také kvíz, kterým si ověřili své dosavadní povědomí o tématu. Výstupy z kvízu dopadly uspokojivě. Polovina dětí znala význam pojmu finanční gramotnost a tři čtvrtiny měly dobré povědomí o smyslu finančního rozpočtu.

Přestože obsahem přednášky byla poměrně složitá témata, věříme, že se jednalo o čas užitečně strávený. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné včasné vzdělávání dětí ve finanční gramotnosti. Jsme velmi rádi za zájem ze strany vedení a učitelů Dětského domova Liběchov a doufáme, že naše spolupráce bude pokračovat i v dalších letech a že může být podnětem pro navázání spolupráce rovněž s dalšími subjekty.


Méně...
 
Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

18.04.21

Poradna, která poskytuje služby v prvním patře budovy městské tržnice, už pět let bezplatně pomáhá lidem s oddlužením, ale i se sehnáním práce.


Více...
 
Video: Dluhová poradna NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Poradna, která poskytuje služby v prvním patře budovy městské tržnice, už pět let bezplatně pomáhá lidem s oddlužením, ale i se sehnáním práce.

V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat, jsme držitelem akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení udělované Ministerstvem spravedlnosti.

Jak přesně pomáháme, se dozvíte ve videoreportáži Regionální televize Ústecka.

 


Méně...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

01.02.21

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – terénního programu a dluhové poradny.


Více...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – terénního programu a dluhové poradny.

 

Terénní program pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci řešit jejich problémy, případně je nasměrovat na jinou vhodnou sociální službu. Naše pracovnice vyhledávají klienty přímo v terénu, nebo jsou nápomocní v kontaktní místnosti na tržnici. Jenom v uplynulém roce 2020 poskytly podporu 65 klientům, s nimiž nejvíce řešily hledání vhodného bydlení či zaměstnání.

 

Služba je také zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, díky kterému můžeme distribuovat klientům v tísni potraviny a základní zboží, jako je oblečení, hygiena či školní pomůcky.

 

Dluhová poradna se zaměřuje na pomoc osobám, které trápí finanční potíže. Hlavní náplní služby je řešení oddlužení osob, jenom v roce 2020 jsme poslali na soudy 36 insolvenčních návrhů. Klientům ale také pomáháme s orientací v jejich finančních závazcích, ať se jedná o praktické rady nebo komunikace s úřady a institucemi při složitějších problémech, jako jsou exekuce či splátkové kalendáře.

 

Obě služby poskytujeme bezplatně, sídlíme v budově městské tržnice (1. patro). Obracet se na nás může kdokoli v nepříznivé situaci.


Méně...