Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

01.02.21

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – terénního programu a dluhové poradny.


Více...
 
NADĚJE ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku nového kalendářního roku jsme oslavili pět let fungování našeho střediska ve Štětí, které zajišťuje provoz dvou služeb pro osoby v tísni – terénního programu a dluhové poradny.

 

Terénní program pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci řešit jejich problémy, případně je nasměrovat na jinou vhodnou sociální službu. Naše pracovnice vyhledávají klienty přímo v terénu, nebo jsou nápomocní v kontaktní místnosti na tržnici. Jenom v uplynulém roce 2020 poskytly podporu 65 klientům, s nimiž nejvíce řešily hledání vhodného bydlení či zaměstnání.

 

Služba je také zapojena do projektu Ministerstva práce a sociálních věcí, díky kterému můžeme distribuovat klientům v tísni potraviny a základní zboží, jako je oblečení, hygiena či školní pomůcky.

 

Dluhová poradna se zaměřuje na pomoc osobám, které trápí finanční potíže. Hlavní náplní služby je řešení oddlužení osob, jenom v roce 2020 jsme poslali na soudy 36 insolvenčních návrhů. Klientům ale také pomáháme s orientací v jejich finančních závazcích, ať se jedná o praktické rady nebo komunikace s úřady a institucemi při složitějších problémech, jako jsou exekuce či splátkové kalendáře.

 

Obě služby poskytujeme bezplatně, sídlíme v budově městské tržnice (1. patro). Obracet se na nás může kdokoli v nepříznivé situaci.


Méně...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

27.01.21

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby terénního programu a dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.


Více...
 
Deník.cz: Závislosti, nezaměstnanost, dluhy. Poradna ve Štětí pomáhá už pět let

Na začátku roku jsme oslavili menší jubileum našeho střediska NADĚJE ve Štětí, které poskytuje sociální služby terénního programu a dluhové poradny. Jak a komu pomáháme, se dozvíte v reportáži Deník.cz.

 

Foto: Deník / Karel Pech


Méně...
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc II

Potravinová a materiální pomoc II

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc II

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a i v roce 2020 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.

 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.

 

Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 

Plakát projektu: Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

 

 


Méně...
 
Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

08.09.20

V letních měsících červnu až srpnu jsme ve Štětí za pomoci našich partnerů uspořádali soutěž „Tajemství výloh“. Do soutěže se k naší radosti zapojilo 45 účastníků.


Více...
 
Video: Soutěž „Tajemství výloh“ zná své vítěze

V letních měsících červnu až srpnu jsme ve Štětí za pomoci našich partnerů uspořádali soutěž „Tajemství výloh“. Do soutěže se k naší radosti zapojilo 45 účastníků.

 

Soutěžící hledali ve výlohách našich partnerů jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Po nalezení všech 14 předmětů odevzdali vyplněný tiket a čekali na slosování o ceny. To proběhlo koncem srpna v kanceláři našich služeb ve Štětí v obchodním domě U Tržnice.

 

Menší cenu si odneslo dvě desítky soutěžících. Vítězkou se stala paní Kateřina, která za první místo získala dárkový koš v hodnotě 3 000 korun, jenž darovalo do soutěže Zdravé město Štětí a MA21.

 

Na slavnostním vyhlášení jsme veřejnosti rovněž prezentovali naše služby ve Štětí, Terénní program a Dluhovou poradnu – odborné sociální poradentství, a ředitelka oblasti Litoměřice Michaela Lutišanová pohovořila o 30. výročí vzniku NADĚJE.

 

Více ve videoreportáži Regionální televize Ústecka:


Méně...