Štětí

 
 

Pomoc začíná porozuměním


   
Sledujte nás na sociálních sítích

 

Opatření proti šíření COVID-19

 

V souladu s nařízením Vlády ČR proti šíření COVID-19 stále dodržujeme hygienická opatření na všech pracovištích. Při poskytování sociální služby platí povinnost nosit roušku, nebo respirátor dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každého, aby aplikoval připravenou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

24.07.20

Díky rychlé podpoře Nadace ČEZ v rámci grantu Krizová pomoc jsme mohli na ochranu před koronavirem pořídit za více než 50 tisíc korun digitální teploměry, látku na šití roušek a antibakteriální gely pro celou litoměřickou oblast NADĚJE.


Více...
 
Nadace ČEZ nás podpořila v boji proti koronaviru

Díky rychlé podpoře Nadace ČEZ v rámci grantu Krizová pomoc jsme mohli na ochranu před koronavirem pořídit za více než 50 tisíc korun digitální teploměry, látku na šití roušek a antibakteriální gely pro celou litoměřickou oblast NADĚJE.

Ochranné pomůcky byly a ještě budou využívány v šesti oblastních pobočkách Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

Za dar z celého srdce velmi děkujeme.

Více informací o Nadaci ČEZ najdete na její webové stránce www.nadacecez.cz.


Méně...
 
Soutěž „Tajemství výloh“

Soutěž „Tajemství výloh“

09.06.20

Od 12. června do 14. srpna pořádáme ve Štětí soutěž „Tajemství výloh“. Ve výloze partnerů soutěže bude vystaven jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Soutěžící starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce má za úkol najít tento předmět umístěný ve výloze zapojených partnerů a zapsat ho do příslušného okénka na zakoupeném tiketu. Více informací naleznete v příloženém letáku a videu.


Více...
 
Soutěž „Tajemství výloh“

Od 12. června do 14. srpna pořádáme ve Štětí soutěž „Tajemství výloh“. Ve výloze partnerů soutěže bude vystaven jeden předmět netypický pro daný obchod či organizaci. Soutěžící starší 18 let nebo se souhlasem zákonného zástupce má za úkol najít tento předmět umístěný ve výloze zapojených partnerů a zapsat ho do příslušného okénka na zakoupeném tiketu. Více informací naleznete v příloženém letáku a videu.

 


Méně...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

21.05.20

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.


Více...
 
Děkujeme za finanční podporu v boji proti koronaviru

Jménem NADĚJE v oblasti Litoměřice děkujeme všem dárcům, kteří finančně přispěli na naši sbírku na portále Darujme.cz.

 

V polovině března jsme spustili sbírku na podporu NADĚJE v oblasti Litoměřice v boji proti koronaviru. Během vrcholu epidemie se naši zaměstnanci a dobrovolníci starali o skoro 300 klientů v rozličných službách, jako jsou azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra, krizová pomoc, terénní programy a chráněná bydlení v našich pobočkách v šesti městech: Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Dárci nám v dvouměsíční sbírce přispěli krásnou částkou 16 685 Kč, za což velmi děkujeme. Tato podpora nás těší a motivuje do naší další neutuchající práce.

 

Vybrané finanční prostředky jsme použili na pořízení ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků a materiálu k výrobě roušek, které nám a našim klientům pomohly v ochraně před koronavirem.

 

Ještě jednou srdečně děkujeme!


Méně...
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

19.05.20

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.


Více...
 
Iniciativa Spolu silnější finančně podpořila NADĚJI v oblasti Litoměřice

Iniciativa Spolu silnější uhradila náklady na ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč pro zaměstnance a klienty NADĚJE v oblasti Litoměřice.

 

V době vrcholu koronavirové pandemie se významně navýšily náklady na ochranu zaměstnanců a klientů NADĚJE, jichž je skoro 300 v šesti oblastních pobočkách Litoměřice, Lovosice, Roudnice nad Labem, Štětí, Klášterec nad Ohří, Kadaň.

 

Iniciativa Spolu silnější, kterou založil bývalý vrchní představitel české armády a NATO Petr Pavel s cílem pomoci lidem zapojeným do boje s koronavirem, se rozhodla NADĚJI v oblasti Litoměřice uhradit ochranné obleky, ochranné brýle a desinfekce v hodnotě 19 387 Kč. Tyto pomůcky již posloužily, ale také ještě poslouží zaměstnancům a klientům v ochraně před nákazou novým koronavirem.

 

Za dar z celého srdce velmi děkujeme.

 

Více informací o iniciativě Spolu silnější se nachází na její webové stránce www.spolusilnejsi.cz.


Méně...
 
Videoreportáž o pobočce ve Štětí

Videoreportáž o pobočce ve Štětí

13.05.20

KTV Štětí, kabelová televize města Štětí, natočila krátkou reportáž o činnosti pobočky NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme služby terénního programu a dluhové poradny – odborného sociálního poradenství.


Více...
 
Videoreportáž o pobočce ve Štětí

KTV Štětí, kabelová televize města Štětí, natočila krátkou reportáž o činnosti pobočky NADĚJE ve Štětí, kde poskytujeme služby terénního programu a dluhové poradny – odborného sociálního poradenství.

 

V reportáži pohovořili vedoucí pobočky Josef Průša a vedoucí sociální pracovník obou zmíněných služeb David Hájek.

 


Méně...
 
Jak fungujeme během pandemie koronaviru

Jak fungujeme během pandemie koronaviru

28.04.20

NADĚJE ve Štětí poskytuje dvě sociální služby – odborné sociální poradenství a terénní program. Obě služby jsou zde provozovány od 1. 1. 2016 a jsou poskytovány bezplatně.


Více...
 
Jak fungujeme během pandemie koronaviru

NADĚJE ve Štětí poskytuje dvě sociální služby – odborné sociální poradenství terénní program. Obě služby jsou zde provozovány od 1. 1. 2016 a jsou poskytovány bezplatně.

 

Tímto bychom vás chtěli informovat o aktuálním fungování našich služeb. V současné době, kdy celý svět čelí pandemii koronaviru, je řada institucí a služeb zcela uzavřena. To se však netýká našich služeb (byť fungují v omezeném režimu), vždyť naším posláním je pomáhat druhým – osobám v nepříznivé sociální situaci. Do této situace se právě v této době může dostávat stále více lidí.

 

Odborné sociální poradenství stále poskytuje služby lidem, kteří mají problém se zadlužením. Přestože fungujeme v omezeném režimu (kontaktní místnost je dočasně uzavřena), klientům poskytujeme poradenství zejména telefonickou nebo elektronickou formou. V nutných případech jednáme s klienty i osobně, a to za použití ochranných pomůcek. Osobní setkání však probíhá před budovou tržnice, ve které mají obě služby své zázemí a je nutné dodržovat větší odstup mezi pracovníkem služby a klientem. I v této nelehké době tak poradenství poskytujeme a zájemci o naši službu se na nás mohou obracet telefonicky, emailem nebo nám vhodit vzkaz do schránky umístěné před poradnou.

 

Rádi bychom vás také informovali o opatřeních, které schválila vláda ČR v souvislosti s koronovirovou pandemií, a které by měli pomoci lidem, jimž kvůli mimořádným opatřením poklesl příjem a nejsou tak schopni splácet nejen úvěry a půjčky, ale také insolvenční splátky. Některé změny se dotkly rovněž exekučního řádu

 

Splátky úvěrů, půjček nebo nájemného:

 • Možnost požádat o odklad splátek u úvěrů jak pro spotřebitele, tak i pro živnostníky, sjednaných před 26. 3. 2020, pokud nebyl dlužník v době žádosti v prodlení, a to maximálně do 31. 10. 2020. Věřitel musí vyhovět a úroky budou počítány v max. výši 8, 75 % u spotřebitelských úvěrů a budou splatné až na konci splácení).
 • Lze požádat majitele bytu o odložení platby nájemného až do července 2020 (zálohy za služby dále musí hradit).
 • Sankce z prodlení jak pro dlužníky – fyzické osoby, tak i pro OSVČ, mohou max. činit 0,1 % denně z dlužné částky a zároveň nesmí být vyšší než 50 % z dlužné částky (jistiny).

 

Insolvence:

 • Lidé, kterým bylo oddlužení schváleno po 1. 6. 2019, mohou požádat o odklad splátek (přerušení oddlužení) až na jeden rok.
 • Dlužník může požádat o změnu splátkového kalendáře (nižší splátky), a to po splnění určitých podmínek.
 • Připravuje se opatření, díky němuž by dlužníci, kteří z důvodu výpadku příjmů neuhradí 30% resp. 50 % závazků (oddlužení schválené před 1. 6. 2019), byli i tak osvobozeni od placení pohledávek.
 • Soud oddlužení nezruší, pokud dlužník nebude plnit splátkový kalendář z důvodu koronavirové situace.

 

Některá opatření se týkají podnikatelů:

 • Odklad povinnosti dlužníka podat na sebe insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců po skončení mimořádných opatření a nejpozději do 31. 12. 2020.
 • K věřitelskému návrhu, který byl podán do 31. 8. 2020 se nebude přihlížet.
 • Institut mimořádného moratoria, které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku a umožňuje jim provozovat svůj podnik. Moratoriem je dlužník také chráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, a umožňuje mu závazky bezprostředně související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy.

 

Exekuční řízení:

 • Pokud je dlužníku exekučně zablokován bankovní účet, musí mu banka jednorázově vyplatit až čtyřnásobek životního minima (dříve to byl dvojnásobek), tedy 15 440 Kč.
 • Do 30. 6. 2020 nebudou prováděny mobiliární exekuce ani dražby, lze však provést soupis majetku.
 • Daňový bonus a odstupné od předchozího zaměstnavatele nově již nebude počítáno do základu pro výpočet srážek v exekuci.
 • Exekuční dražbu nemovitého majetku bude možné nařídit u dluhu (jistiny) vyššího než  100 000 Kč.

 

Terénní program poskytující podporu lidem ze sociálně vyloučených lokalit, příslušníkům etnických menšin, osobám v krizi nebo osobám bez domova v nepříznivých sociálních situacích, funguje momentálně také omezeně. Nadále však poskytujeme a vyhledáváme potřebné informace týkající se problémů klientů, radíme a pomáháme v oblasti bydlení, zaměstnání, zprostředkování kontaktů a služeb, poskytování potravinové pomoci a osobní hygieny. Můžeme také pomoci s vyřízením sociálních dávek či se sepsáním úředního dokumentu.

 

Kontaktní místnost terénního programu je pro klienty momentálně uzavřena, avšak klienti nám mohou zanechat vzkaz nebo zavolat, pokud vlastní telefon. S klienty jednáme v terénu, kde jim předáváme potravinovou pomoc, osobní hygienu a ušité roušky. Potřebné informace, kontakty, řešení tíživé situace také řešíme v terénu nebo po telefonu. S klienty se setkáváme s ochrannými pomůckami v terénu po předchozí domluvě na sjednaném místě nebo při rozvozu potravinové pomoci a osobní hygieny např. lidem bez domova, se kterými není předchozí domluva úplně možná.

 

Pokud byste potřebovali pomoci ve výše uvedených oblastech, kontaktujte nás na e-mailové adrese nebo telefonicky (můžete nás prozvonit a zavoláme vám zpět), případně nám vhoďte vzkaz se svým telefonním číslem do schránky.

 

Odborné sociální poradenství – kontakt

 

Terénní program – kontakt


Méně...