Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

25.08.22

Už 1. září opět začíná na tři měsíce akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.


Více...
 
Milostivé léto II nabízí šanci snížit dluhy

Už 1. září opět začíná na tři měsíce akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.

 

Veškeré další informace a bezplatnou pomoc nabízí naše dluhová poradna ve Štětí.


Méně...
 
Přednáška o finanční gramotnosti pro žáky

Přednáška o finanční gramotnosti pro žáky

27.06.22

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro žáky 7. ročníku litoměřické Svobodné základní školy přednášku o finanční gramotnosti.


Více...
 
Přednáška o finanční gramotnosti pro žáky

Odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství připravila pro žáky 7. ročníku litoměřické Svobodné základní školy přednášku o finanční gramotnosti. Konkrétně se rozebíraly témata jako rozpočet, dluhová past, exekuce a insolvence.

 

Přestože obsahem přednášky byla poměrně složitá témata, věříme, že se jednalo o čas užitečně strávený. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné včasné vzdělávání dětí ve finanční gramotnosti. Jsme velmi rádi za zájem ze strany třídní učitelky paní Markéty Varousové Poštolkové.

 

V případě zájmu o přednášku kontaktujte vedoucího poradny Davida Hájka na e-mailu david.hajek@nadeje.cz nebo telefonu 773 770 991.


Méně...
 
Charitativní Kabelkový veletrh vynesl 15 300 korun

Charitativní Kabelkový veletrh vynesl 15 300 korun

17.06.22

Ve čtvrtek 16. června úspěšně proběhl Kabelkový veletrh NADĚJE v Kulturním středisku města Štětí. Už během prvních desítek minut zmizela velká část kabelek, u pokladny stálo mnoho spokojených žen s úsměvem na tváři.


Více...
 
Charitativní Kabelkový veletrh vynesl 15 300 korun

Ve čtvrtek 16. června úspěšně proběhl Kabelkový veletrh NADĚJE v Kulturním středisku města Štětí. Už během prvních desítek minut zmizela velká část kabelek, u pokladny stálo mnoho spokojených žen s úsměvem na tváři.

 

Prodalo se více než 400 kabelek a celkový výtěžek činil 15 000 korun. Výtěžek použijeme na pořádání kurzů a osvěty v oblasti finanční gramotnosti pro veřejnost a na provoz našich služeb ve Štětí, kde poskytujeme bezplatnou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím dluhové poradny a terénního programu.

 

Zaslouží se poděkovat všem, bez kterých by se veletrh nemohl uskutečnit. Děkujeme zapojeným sběrným místům za skladování kabelek, konkrétně potom Informačnímu a dopravnímu centru Podřipska, Kavárně a cukrárně Slunečkovi, Květinářství a dekoraci EDEN a Karmelitánskému knihkupectví v Litoměřicích.

 

Za propůjčení pěkného prostoru Kulturního střediska děkujeme městu Štětí a za propagaci veletrhu děkujeme KTV ŠTĚTÍ (Štětská televize), Litoměřickému deníku a Informačnímu centru města Štětí.

 

Děkujeme všem dárcům kabelek, zvláště potom naší zlínské pobočce NADĚJE a firmě Mondi Česká republika, jež nám věnovaly větší počty.

 

Děkujeme také všem, kteří přišli a zakoupili si kabelku (či kabelky), čímž nás podpořili. A v neposlední řadě děkujeme všem našim skvělým kolegům, kteří se podíleli na organizaci akce.

 

Reportáž Kabelové televize Štětí

 


Méně...
 
Video: Kabelkový veletrh ve Štětí nabídne přes 500 kabelek

Video: Kabelkový veletrh ve Štětí nabídne přes 500 kabelek

13.06.22

Kulturní dům ve Štětí bude ve čtvrtek 16. června od 13 do 18 hodin hostit populární Kabelkový veletrh.


Více...
 
Video: Kabelkový veletrh ve Štětí nabídne přes 500 kabelek

Kulturní dům ve Štětí bude ve čtvrtek 16. června od 13 do 18 hodin hostit populární Kabelkový veletrh.

 

Letos mohou příchozí vybírat z více než pěti set kusů kabelek. Na akci je věnovali lidé z celého okresu. Některé kabelky na veletrh dokonce přicestovaly od našich kolegů ze zlínské pobočky NADĚJE. 

 

Reportáž Kabelové televize Štětí


Méně...
 
Kabelkový veletrh ve Štětí bude 16. června

Kabelkový veletrh ve Štětí bude 16. června

04.06.22

Přijďte si od 13 do 18 hodin do Kulturního střediska ve Štětí nakoupit nové kousky a zároveň podpořit dobrou věc.


Více...
 
Kabelkový veletrh ve Štětí bude 16. června

Přijďte si od 13 do 18 hodin do Kulturního střediska ve Štětí nakoupit nové kousky a zároveň podpořit dobrou věc. Na veletrhu budeme prodávat kabelky, které jsme dostali od dárců.

 

V rámci doprovodného programu se návštěvníci akce mohou těšit na kadeřnici, kosmetičku, dětský koutek, coffee break a prodejní výstavu výrobků roudnické sociálně terapeutické dílny.

 

Výtěžek použijeme na pořádání kurzů a osvěty v oblasti finanční gramotnosti pro veřejnost a na provoz našich služeb ve Štětí, kde poskytujeme bezplatnou pomoc lidem v nepříznivé životní situaci prostřednictvím dluhové poradny a terénního programu.

 


Méně...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...