Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

24.10.23

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.


Více...
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.

 

Během prvního setkání jsme zjistili problémy matky s třídní učitelkou a zhoršení prospěchu Nikoly, která tvrdila, že je třídní učitelkou fyzicky i slovně napadána. Následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně odhalilo dívčino trauma ze školy a hyperkinetickou poruchu. Doporučili jsme změnu přístupu k dítěti ve škole, ale třídní učitelka spolu s ředitelkou tuto radu odmítly. Podařilo se nám ale přesvědčit matku, aby s dcerou navštívila pedopsychiatričku.

 

Nikola skutečně brzy přešla do nové školy a začala užívat psychofarmaka pod dohledem nové třídní učitelky, která projevila pochopení na základě doporučení pedopsychiatričky. Dívky nyní projevuje větší soustředěnost i klid a její emocionální výbuchy jsou méně časté. Matka přehodnotila svůj názor na psychiatrickou péči a užívání léků. Navíc se začala více věnovat dceři, podporovat její zájmy a pozitivně ji motivovat, na rozdíl od dřívějšího trestání za horší prospěch.

 

Spolupráci s rodinou v rámci našich sociálních terapií vnímáme jako pozitivní a zlepšení situace oceňuje také matka s Nikolou.

 

Podpořte naše Centra duševního zdraví v Ústeckém kraji, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Dýňování s klienty terénní programu

Dýňování s klienty terénní programu

22.10.23

Terénní tým uspořádal pro klienty podzimní dýňování. Na programu bylo vyřezávání a dlabání dýní, což si většina klientů vyzkoušela poprvé v životě, a zdobení perníčků, které upekla naše roudnická sociálně terapeutická dílna.


Více...
 
Dýňování s klienty terénní programu

Terénní tým uspořádal pro klienty podzimní dýňování. Na programu bylo vyřezávání a dlabání dýní, což si většina klientů vyzkoušela poprvé v životě, a zdobení perníčků, které upekla naše roudnická sociálně terapeutická dílna.

 

Společné setkání doprovázela příjemná atmosféra. Za darované dýně velice děkujeme pěstitelce Dagmar Sedláčkové z firmy Polepská zelenina.


Méně...
 
Naděje pro dětskou duši

Naděje pro dětskou duši

10.10.23

Na dnešní Světový den duševního zdraví vyhlašujeme sbírku na podporu ohrožených dětí. Psychických problémů u dětí a mládeže stále přibývá. Včasná odborná pomoc má zásadní význam při prevenci zhoršení situace u dítěte a zabránění myšlenkám na sebevraždu.


Více...
 
Naděje pro dětskou duši

Na dnešní Světový den duševního zdraví vyhlašujeme sbírku na podporu ohrožených dětí. Psychických problémů u dětí a mládeže stále přibývá. Včasná odborná pomoc má zásadní význam při prevenci zhoršení situace u dítěte a zabránění myšlenkám na sebevraždu.

 

Naše Centrum duševního zdraví v Terezíně ročně pomůže 70 dětem a dospívajícím na Litoměřicku. Vzhledem k vysoké poptávce po službě otevřeme na začátku roku 2024 další dvě nová Centra v Chomutově a Žatci. Tímto rozšířením ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte naše Centra duševního zdraví, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Hledáme dárce dýni

Hledáme dárce dýni

25.09.23

Pro naši akci s klienty terénního programu "Podzimní tvoření" sháníme dýně.


Více...
 
Hledáme dárce dýni

Pro naši akci s klienty terénního programu "Podzimní tvoření" sháníme dýně.

 

Budeme vděční za darované dýně, které můžete přinést do naší kanceláře v prvním patře městské tržnice ve Štětí, nebo nás můžete kontaktovat na následujícch telefonních číslech a domluvíme se na předání: 773 752 579, 770 157 483.

 

Sbírka trvá do 15. října 2023.

 

Srdečně děkujeme!


Méně...
 
Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

22.09.23

S šesti klienty našeho terénního programu ve Štětí jsme se zapojili do podzimní akce "Ukliďme Česko". V prostoru pod mostem jsme dokázali nasbírat až 20 kilogramů odpadků, zejména PET lahví a plechovek.


Více...
 
Ukliďme Štětí s NADĚJÍ

S šesti klienty našeho terénního programu ve Štětí jsme se zapojili do podzimní akce "Ukliďme Česko". V prostoru pod mostem jsme dokázali nasbírat až 20 kilogramů odpadků, zejména PET lahví a plechovek.

 

Smysluplný den jsme zakončili oblíbeným společným opékáním buřtů.

 

Těší nás, že v porovnání s jarním termínem se do úklidu zapojilo více lidí bez domova. Záleží nám na tom, jak vypadá naše okolí, proto vedeme k zodpovědnosti za něj i naše klienty. Také do budoucna plánujeme pořádat akci "Ukliďme Štětí s NADĚJÍ" dvakrát ročně.


Méně...
 
Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

20.09.23

Naše pobočka ve Štětí se v úterý 19. září zúčastnila veletrhu volnočasových aktivit, který probíhal v rámci Evropského týdne mobility na štětském Novém náměstí.


Více...
 
Vystavovali jsme na veletrhu volnočasových aktivit

Naše pobočka ve Štětí se v úterý 19. září zúčastnila veletrhu volnočasových aktivit, který probíhal v rámci Evropského týdne mobility na štětském Novém náměstí.

 

Na našem stánku jsme prezentovali práci terénního programu a seznamovali jsme děti s finanční gramotností.

 


Méně...