Štětí

 
 

Pomoc začíná porozuměním


   
Sledujte nás na sociálních sítích

 

Opatření proti šíření COVID-19

 

V souladu s nařízením Vlády ČR proti šíření COVID-19 stále dodržujeme hygienická opatření na všech pracovištích. Při poskytování sociální služby platí povinnost nosit roušku, nebo respirátor dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každého, aby aplikoval připravenou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

08.11.18

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.


Více...
 
NÁRODNÍ POTRAVINOVÁ SBÍRKA S NADĚJÍ

V letošním roce se NADĚJE již tradičně zapojí do Národní potravinové sbírky, která se uskuteční už tuto sobotu 10. 11. 2018  a to od 8.00 do 18.00 v mnoha prodejnách po celé zemi.

 

Právě v tento den budou mít lidé z celé České republiky možnost zakoupit trvanlivé potraviny a darovat je dobrovolníkům přímo na prodejnách. Dobrovolníci potraviny večer uskladní v potravinovém skladu a v následujících dnech poputují potraviny prostřednictvím pracovníků NADĚJE přímo k potřebným.

 

Potraviny podpoří lidi, kteří se nachází v tíživé životní situaci. Nejčastěji jsou to například matky samoživitelky, ohrožené rodiny, lidi bez domova, osoby s handicapem nebo lidi ve stáří.

 

V letošním roce můžete NADĚJI podpořit v obchodě LIDL v Litoměřicích, nebo v Penny Marketech v Roudnici nad Labem a Lovosicích a také v prodejně TESCO v Klášterci nad Ohří.


Méně...
 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

26.09.18

Dne 21. 9. 2018 se pracovníci dluhové poradny a terénního programu NADĚJE ve Štětí zúčastnili v rámci Evropského týdne mobility Veletrhu volnočasových aktivit. Na akci NADĚJE prezentovala své služby, které občanům ve městě nabízí.


Více...
 
VELETRH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT

Dne 21. 9. 2018 se pracovníci dluhové poradny a terénního programu NADĚJE ve Štětí zúčastnili v rámci Evropského týdne mobility Veletrhu volnočasových aktivit. Na akci NADĚJE prezentovala své služby, které občanům ve městě nabízí.

 

Pro děti z místních základních škol si pracovníci připravili labyrint s poučným tajemstvím. Žáci způsobem přiměřeným věku pomáhali s rozhodováním, zda je lepší si na rodinnou dovolenou peníze ušetřit nebo půjčit. Díky doprovodným úkolům pak zjišťovali, jak je rizikové a ve výsledku drahé vzít si zejména nebankovní půjčku. Díky labyrintu vznikl prostor pro diskusi s žáky o jejich povědomí o půjčkách. „Jsme velmi rádi, že už děti v nižších ročnících jsou ve škole vzdělávány v oblasti finanční gramotnosti, protože zadluženost občanů státu stoupá a já jsem přesvědčena, že změnu musíme nastavit už u dětí.“ M. Jančíková, vedoucí sociální pracovnice OSP a TP.


Méně...
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

03.05.18

Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol přednášku na téma „Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi“.


Více...
 
PŘEDNÁŠKA O FINANČNÍ GRAMOTNOSTI PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Na den 03. 04. 2018 si odborná sociální poradna NADĚJE ve Štětí se zaměřením na dluhové poradenství si letos podruhé připravila pro žáky základních škol přednášku na téma „Finanční gramotnost, dluhová past aneb exekutor za dveřmi“. Nabídky využily dvě základní školy ze Štětí. V našem středisku jsme mohli přivítat celkem tedy 74 žáků, z toho 59 žáků osmých tříd a 15 žáků devátých tříd. Pracovníci Odborné sociální poradny Marcela Jančíková a David Hájek přiblížili žákům témata jako je dluhová past, předlužení, rozpočet a finanční rezerva, ale také exekuce a oddlužení.

Přednáška byla koncipována interaktivně, mimo doprovodných videí byl pro žáky připraven také kvíz, kterým si ověřili své dosavadní povědomí o tématu. Výstupy z kvízu jsou takové, že přes padesát procent dětí dokázalo správně odpovědět na více než čtyři otázky z celkových šesti. Více jak osmdesát procent znalo význam pojmu finanční gramotnost. Polovina dětí má správnou představu o významu dluhové pasti. Zhruba stejné množství dětí si je vědomo, že exekuci nemusí provádět jen exekutor, ale téměř třetina žáků neví, že v rámci exekuce není možné zabavit dlužníkovi úplně vše.  

„Přestože obsahem přednášky byly poměrně složitá témata, věříme, že to byl čas užitečný. Vzhledem k míře zadluženosti obyvatel České republiky považujeme za nezbytné rozvíjet finanční gramotnost už u dětí. Jsme velmi rádi za zájem ze strany vedení a učitelů základních škol a věříme, že budeme mít příležitost spolupracovat na společném zájmu i v příštích letech.“, dodala paní Marcela Jančíková, vedoucí odborné sociální poradny ve Štětí


Méně...
 
Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

19.03.18

"Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE." s tímto titulkem vyšel článek v Litoměřickém deníku o dluhové poradně ve Štetí,


Více...
 
Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE.

"Dluží stále více rodin. Pomáhá jim NADĚJE."
s tímto titulkem vyšel článek v Litoměřickém deníku o dluhové poradně ve Štetí, která pomáhá lidem v nepříznivé finanční situaci.

 

Odkaz na článek zveřejněný Litoměřickým deníkem.

https://litomericky.denik.cz/zpravy_region/dluzi-stale-vice-rodin-pomaha-jim-nadeje-20180314.html

 

 


Méně...
 
Dluhová poradna získala akreditaci

Dluhová poradna získala akreditaci

25.01.18

 

Dne 15. 11. 2017 byla NADĚJI Ministerstvem spravedlnosti České republiky udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Mezi službami NADĚJE, které díky této akreditaci mohou pro své klienty podávat návrhy na insolvenční řízení, nechybí ani dluhová poradna ve Štětí.


Více...
 
Dluhová poradna získala akreditaci

 

Dne 15. 11. 2017 byla NADĚJI Ministerstvem spravedlnosti České republiky udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. Mezi službami NADĚJE, které díky této akreditaci mohou pro své klienty podávat návrhy na insolvenční řízení, nechybí ani dluhová poradna ve Štětí.

 

Dluhovou poradnu NADĚJE ve Štětí najdete na adrese U Tržnice 701. Je možné ji navštívit od pondělí do pátku ve stanovených konzultačních hodinách, které naleznete na webových stránkách služby. Na pracovníka poradny je možné se obrátit i v jiných případech než je podání návrhu na insolvenční řízení.  Další poskytované poradenství se týká například komunikace s bankou, problémů s placením sociálního a zdravotního pojištění, sestavení splátkového kalendáře a další. Bližší informace najdete zde

 


Méně...
 
NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

06.10.17

Pobočka NADĚJE ve Štětí se zúčastnila Veletrhu volnočasových aktivit konaného v rámci Evropského týdne mobility. Akce se uskutečnila v pátek 22. 9., který je zároveň Evropským dnem bez aut, na zdejším Husově náměstí.

 


Více...
 
NADĚJE učila děti finanční gramotnosti

 

Pobočka NADĚJE ve Štětí se zúčastnila Veletrhu volnočasových aktivit konaného v rámci Evropského týdne mobility. Akce se uskutečnila v pátek 22. 9., který je zároveň Evropským dnem bez aut, na zdejším Husově náměstí.

 

Pracovníci pobočky si pro děti připravili pohádkový příběh O půjčce, v jehož průběhu se dozvěděly informace o nebezpečí zadlužení, neschopnosti splácet či exekuci. Aby si děti uměly snáze představit, jak velký problém mohou půjčky znamenat, vše bylo ilustrováno na jim známých příkladech jako je dovolená či moderní elektronika a zadlužení, které s tím může při nezodpovědném jednání souviset.  V rámci rozvoje finanční gramotnosti měly děti namalovat, jakou konkrétní věc si mohou pořídit za stanovený obnos peněz, jejich vysněnou luxusní dovolenou nebo jak si představují bezdomovce a exekutora.

 

„Náměstním prošlo více jak 550 dětí. V některých chvílích byly hloučky dětí u naše stánku opravdu veliké, takže program považujeme za úspěšný. Jsme mile překvapeni zájmem i informovaností dětí a věříme, že informace od nás nezůstaly viset ve vzduchu.“, dodává Marcela Jančíková, vedoucí sociální pracovnice Dluhové poradny a Terénního programu NADĚJE ve Štětí

 


Méně...