Štětí

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Velikonoční posezení pro naše klienty

Velikonoční posezení pro naše klienty

14.04.23

Ve Štětí jsme oslavili Velikonoce. Náš tým terénních pracovníků uspořádal pro své klienty, osoby v nouzi, sváteční posezení. Program zahrnoval zábavnou a oblíbenou hru Bingo a barvení vajíček pomocí ubrouskové techniky.


Více...
 
Velikonoční posezení pro naše klienty

Ve Štětí jsme oslavili Velikonoce.

 

Náš tým terénních pracovníků uspořádal pro své klienty, osoby v nouzi, sváteční posezení.

 

Program zahrnoval zábavnou a oblíbenou hru Bingo a barvení vajíček pomocí ubrouskové techniky.

 


Méně...
 
Uklízeli jsme s klienty Štětí

Uklízeli jsme s klienty Štětí

11.04.23

Začátek dubna už tradičně patří akci Ukliďme Česko, do které jsme se zapojili také ve Štětí. Záleží nám totiž na tom, jak vypadá naše okolí, a proto vedeme k zodpovědnosti rovněž naše klienty.


Více...
 
Uklízeli jsme s klienty Štětí

Začátek dubna už tradičně patří akci Ukliďme Česko, do které jsme se zapojili také ve Štětí. Záleží nám totiž na tom, jak vypadá naše okolí, a proto vedeme k zodpovědnosti rovněž naše klienty.

 

Společně s lidmi bez domova jsme uklízeli pod mostem ve stráni vedle cyklostezky. Podařilo se nám nasbírat jedenáct pytlů odpadků a na závěr akce jsme si s klienty dopřáli opékání buřtů.

 Méně...
 
Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

21.03.23

Pobočka NADĚJE ve Štětí provozuje již osmým rokem dvě sociální služby: terénní program a dluhovou poradnu. S ohledem na současnou náročnou ekonomickou situaci se na nás stále více lidí obrací s prosbou o pomoc.


Více...
 
Rok 2022 v naší pobočce ve Štětí

Pobočka NADĚJE ve Štětí provozuje již osmým rokem dvě sociální služby: terénní program a dluhovou poradnu. S ohledem na současnou náročnou ekonomickou situaci se na nás stále více lidí obrací s prosbou o pomoc.

 

Terénní program podpořil v roce 2022 76 lidí, což představuje zhruba 20procentní nárůst oproti předchozímu roku. Pomáhali jsme zejména s hledáním bydlení nebo zaměstnání, zprostředkováním služeb a kontaktů. Dále klienti využívali naše podpůrné rozhovory, doprovody na různé instituce a asistenci při vyplňování žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo dávky státní sociální podpory. V neposlední řadě jsme osoby v nouzi podporovali potravinovou a materiální pomocí.

 

Naší službu také využívali občané z válkou zmítané Ukrajiny, kterým jsme pomáhali zajistit základní životní potřeby v nelehké době, než se jejich situace stabilizovala a přizpůsobili se novému prostředí.

 

V dluhové poradně jsme pomohli řešit předlužení 89 osobám ve finanční tísni, oproti předchozímu roku jsme zaznamenali 30procentní nárůst, který přičítáme rostoucí inflaci. Podali jsme rekordní počet 44 návrhů na povolení oddlužení, radili jsme v otázkách exekucí a také s uhrazením dluhů v rámci akce Milostivé léto II. Kromě toho jsme uspořádali několik akcí pro naše klienty i pro širokou veřejnost.

 

V květnu jsme zorganizovali Kabelkový veletrh, který se těšil velkému zájmu a přinesl výtěžek ve výši 16 tisíc korun. V prosinci jsme hráli vánoční bingo, během něhož naši klienti měli možnost vyhrát drobné ceny, jež nám věnovali město Štětí, Mondi Štětí, Hasiči města Štětí a Městská policie Štětí. V rámci spolupráce s Městskou knihovnou ve Štětí jsme do naší kontaktní místnosti na Tržnici umístili knihobudku, kde si naši klienti mohou vybírat knihy pro děti i dospělé. Děkujeme za podporu všem partnerům a dárcům. 

 

Foto: iDNES

 


Méně...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Rok pomoci lidem z Ukrajiny

24.02.23

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.


Více...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.

 

I díky solidaritě dárců a nasazení našich pracovníků jsme mohli od začátku krize ukrajinským občanům distribuovat materiální a potravinovou pomoc včetně základního vybavení domácností, zajišťovat ubytování a zaměstnání, vyřizovat zápisy do školek, škol a kurzů českého jazyka, domlouvat lékařskou pomoc, asistovat při jednání s úřady a poskytovat podporu se zpracováním extrémně těžkých životních událostí.

 

Jsme rádi za každou osobu, která u nás v Ústeckém kraji našla pocit bezpečí a druhý domov.


Méně...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

08.02.23

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.


Více...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.

 

V Ústeckém kraji jsou oba naše azylové domy plné, provozujeme ale také tři noclehárny a krizovou pomoc pro muže, kde nabízíme přespání v teple. Pokud se kapacity naplní také v těchto službách, jsme připraveni poskytovat krizové židle a iglú, aby osoby bez domova mohly přečkat mráz v bezpečí.

 

Naše terénní programy navíc monitorují situaci u osob bez domova a v rámci možností jim nabízejí spacáky či oblečení na zahřátí.

 

Pokud chcete pomáhat s námi, podpořte nás finančně: www.darujme.cz/projekt/1205044. Děkujeme!

 

Kontakty na naše služby

 

Noclehárny:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Krizová pomoc pro muže:

 

Nízkoprahová denní centra:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Terénní programy:

  • Štětí, tel.: 773 770 991, e-mail: david.hajek@nadeje.cz,

 

Azylové domy:


Méně...
 
Rozhovor s Josefem Průšou, vedoucím poboček NADĚJE v Roudnici nad Labem a Štětí

Rozhovor s Josefem Průšou, vedoucím poboček NADĚJE v Roudnici nad Labem a Štětí

10.01.23

Naše oblastní ředitelka Michaela Lutišanová vyzpovídala pro náš interní časopis Pozdrav Josefa Průšu, který nejenže vede pobočky NADĚJE v Roudnici nad Labem a Štětí, ale také má široký záběr a všestranné zájmy. Přesvědčte se sami.


Více...
 
Rozhovor s Josefem Průšou, vedoucím poboček NADĚJE v Roudnici nad Labem a Štětí

Naše oblastní ředitelka Michaela Lutišanová vyzpovídala pro náš interní časopis Pozdrav Josefa Průšu, který nejenže vede pobočky NADĚJE v Roudnici nad Labem a Štětí, ale také má široký záběr a všestranné zájmy. Přesvědčte se sami.

 

Co tě charakterizuje, jaký jsi?

 

Myslím, že mám rád lidi kolem sebe a lidé a jejich životní příběhy mne zajímají. Proto jsem si nakonec vybral za své životní povolání sociální práci. Ta mne opravdu naplňuje. Rád improvizuji, rád čelím novým výzvám a s optimismem, nadhledem a někdy i vtipem se zkouším vypořádávat s překážkami, které práce a někdy i život přináší. Vím o tobě, že se s nadšením věnuješ malým skautům.

 

Co pro tebe skauting znamená?

 

Se skauty díky našemu křesťanskému společenství tak nějak spolupracuji již od svých dvaceti let. Ale až ve svých čtyřiceti jsem se rozhodl, že budu pomáhat se skautingem v Litoměřicích. Inspirovaly mne k tomu vlastní děti. Spolu s manželkou jsme složili skautský slib a začala nám aktivita, v jejímž rámci jsme se oba rozhodli, že povedeme vlčata (mladší školáky) a budeme je připravovat na vstup mezi skauty. Skauting pro mne znamená kamarádství, lásku k přírodě a svému okolí vůbec. Je to pro mne způsob, jak něco málo udělat pro nastupující generaci, která převezme štafetu po nás.

 

Kromě skautingu se věnuješ i orientačnímu běhu, hraješ výborně na kytaru, umíš rozdělat oheň bez použití papíru! Máš široký záběr a všestranné zájmy. Při čem si nejvíce odpočineš?


Běh je pro mne relax a duševní očista. Začali jsme s ním opět v rodině, když jsme chtěli přivést vlastní děti ke sportu. Už jsme u něj zůstali. Při orientačním běhu nemá člověk čas myslet na zbytečné věci kolem. Vnímá mapu, okolí a běh. Úžasně si tím vyčistím hlavu. Krom toho se také učíte rychle rozhodovat, zda se dát nalevo či napravo. Vřele doporučuji – nejen sociálním pracovníkům. Co se týče mého hraní na kytaru, hraji tzv. táborákově. To znamená, že ve chvíli, kdy chci probudit partu kamarádů anebo sousedy od vedle, vezmu kytaru a začnu hrát třeba Slavíky z Madridu. Hudbu mám moc rád a to napříč žánry. Zato s rozděláním ohně je to někdy horší, třeba když fouká vítr a prší. Pravda, bez papíru se to dá, ale bez sirek a za pomoci třecích dřívek, jako to dělá například Bear Grills, to ještě vážně neumím.

 

Co tě přivedlo do NADĚJE? Je pro tebe práce zde něčím výjimečná ve srovnání s předchozími pracovními zkušenostmi?

 

O NADĚJI jsem věděl již delší dobu. Začínal jsem v sociální práci ve druhé polovině devadesátých let v Diecézní charitě. Pracoval jsem tehdy s uprchlíky a migranty. Jak jsem měnil zaměstnání, tak jsem postupně poznával i některé další cílové skupiny. Nějakou dobu jsem se věnoval práci s lidmi se závislostí na drogách a nějakou dobu osobám s duševním onemocněním. Později jsem pracoval v Domě na půli cesty v Litoměřicích. Tam jsem poznal fajn kolegy, s nimiž jsem se právě potkal i v NADĚJI. Když jsem se rozhlížel po nové práci, tak to byli oni, kdo mne do NADĚJE přivedli. Jsem za to rád. V NADĚJI jsem začal pracovat v azylovém domě s jednotlivci a rodinami bez domova.

 

V Roudnici nad Labem a ve Štětí máš na starosti chod celkem sedmi služeb – azylového domu, terénních programů, chráněného bydlení, sociálně terapeutické dílny i dluhové poradny. Je to docela pestrá škála. Jak se ti daří svou práci mezi všechny služby rozdělit? Která služba ti dá nejvíce zabrat?

 

Při vedení služeb čerpám hodně ze zkušeností ze svých předchozích zaměstnání. Žádná ze služeb mi není cizí, s každou jsem se během své pracovní praxe osobně setkal. Každá má svá specifika a je něčím náročná. Samozřejmě, že jistou náročnost mají služby azylový dům a krizová pomoc. Už jen proto, že pracují s více klienty a mají početný personál. Vést tyto služby není rozhodně jednoduché. Řešíte často i technické problémy jako například vlhké zdivo či nefungující topení. V tomto je zajímavá ale i náročná služba chráněné bydlení. O nic méně jednoduché to nemají kolegyně a kolegové v terénních programech či v sociálně terapeutické dílně. Velkou dávku odborných znalostí naopak zase vyžaduje odborné sociální poradenství, které se zaměřuje na dluhovou problematiku. Zkrátka každá sužba má své květy i trny. Kdybych si mohl vybrat, kde bych mohl působit jako sociální pracovník, tak bych momentálně asi zvolil chráněné bydlení. Líbila by se mi dlouhodobá a někdy terapeutičtější práce s klienty. Práce vedoucího pobočky mne baví pro její rozmanitost. Jsem si vědom, že mám pod sebou dobrý personál, spolehlivé vedoucí služeb. Vím, že pod jejich vedením služby fungují dobře a jen tak zabrat mi nedají!

 

Co je na tvé pozici pro tebe nejtěžší?

 

Asi některá rozhodnutí. Vedoucí pozice s sebou nese i rozhodování a to často není ve prospěch všech zaměstnanců. Spravedlnosti se těžko dosahuje. Těžké je někdy také hledání, jak se vypořádat s financemi ve službách. To je ale pak už více práce ekonoma a někdy fundraisera.

 

Potkal ses za dobu svého působení v NADĚJI s někým, kdo tě nějak ovlivnil?

 

Určitě. V NADĚJI jsem měl možnost potkat skvělé lidi a Bohu za ně děkuji. Jmenovat jednotlivě je nechci, je jich hodně a každý z nich je pro mne něčím výjimečný, v něčem inspirující. S některými bývalými kolegy a kolegyněmi se potkáváme dodnes.

 

Není to dlouho, co NADĚJE oslavila 30 let od svého vzniku. Co bys jí i všem čtenářům Pozdravu popřál do dalších let?

 

Hodně trpělivosti a skromnosti, bez nichž se tato práce nedá dělat. Pokud nechybí tyto dvě složky, tak jde všechno o něco líp. Také veselého a vtipného ducha – s tím se lépe překonávají překážky. A hlavně přeji NADĚJI a všem hodně Božího požehnání, bez něj jest marné všechno naše konání.


Méně...