Vysoké Mýto

 
 

Hledáte-li formuláře žádosti o poskytnutí služby nebo další informace, přejděte do sekce Dům pokojného stáří / Dokumenty ke stažení nebo klikněte zde.

 
 
Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Pravidla pro návštěvy i vycházení klientů se nemění ani při vyhlášení 5. stupně PES od 27.12.2020

25.12.20

Usnesením vlády 1374 je prodloužena platnost zákazu návštěv v našem zařízení do 10.1.2021 se stejnými výjimkami, které platí od 5.12.2020. Zároveň nadále platí i možnost vycházení podle dosavadních pravidel.

 


Více...
 
Návštěvy a vycházení klientů od 27.12.2020

Vážení návštěvníci

usnesením vlády 1374 je prodloužena platnost zákazu návštěv v našem zařízení do 10.1.2021 se stejnými výjimkami, které platí od 5.12.2020. Zároveň nadále platí i možnost vycházení podle dosavadních pravidel.

Platí tedy následující:

 

NÁVŠTĚVY

Pro návštěvy, kterým nařízení povoluje výjimku ze zákazu, platí tato pravidla (prosíme podrobně si pročtěte)

 

Nejzásadnější jsou následující opatření:

 

 • Výjimka je rozšířena na osobu která buď:
  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření).
  2. nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (90 dnů je počítáno od posledního dne nařízené izolace).
  3. nebo se před zahájením návštěvy podrobí POC testu v našem domově, a to s negativním výsledkem.
 • Na návštěvu je nutné se předem objednat na tel.775 868 262 a to v pracovních dnech v čase od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 a to maximálně na týden dopředu.
 • Pro návštěvy platí omezení časů a počtu návštěv
  •  v pracovní dny v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 4 návštěvníci
  •  o víkendech a státních svátcích v 10:00 a 14:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 3 návštěvníci
 • U jednoho klienta je možná návštěva pouze jedné osoby a to starší 15 let.
 • Čas jedné návštěvy je omezen na 45 minut, je možná pouze jedna návštěva u klienta v jednom týdnu.
 • Minimální vybavení (vlastní): respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu).
 • Je nezbytně nutné mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy min. FFP2 nebo KN95. Porušení této povinnosti povede k ukončení návštěvy.
 • Je potřeba vyplnit čestné prohlášení
 • Pro návštěvy osob v terminálním stádiu platí následující úprava pravidel.

 

Upřesnění všech podmínek je uvedeno v pravidlech, kde jsou popsána jednotlivá omezení a možnosti návštěv - prosím čtěte pozorně!!!

 

VYCHÁZENÍ KLIENTŮ MIMO DOMOV

Usnesení vlády 1370 nařizuje poskytovatelům domovů pro seniory, aby v případě vycházky klientů mimo zařízení, byly splněny tyto podmínky:

 • Po návratu do zařízení, bude klient bezprostředně umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny.
 • Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Pokud je klient asymptomatický, antigenní POC test bude proveden 3. den po návratu do zařízení. Opakování antigenního POC testu proběhne za další 3 dny (tedy 6. den po návratu do zařízení).
 • Pokud výsledek antigenního POC testu bude pozitivní a klient bude asymptomatický, bude informován ošetřující lékař k vyžádání konfirmačního vyšetření RT-PCR metodou.
 • Pokud má klient klinické příznaky, může být antigenní POC test proveden dříve (ihned při zjištění příznaků).
 • Izolace klienta tedy trvá min. 6 dní. Ukončení izolace bude možné v případě negativních výsledků obou antigenních POC testů, případně konfirmačního RT-PCR testu.
 • Rodinou zajištěné vyšetření RT-PCR metodou nemůže nahradit pobyt v oddělených prostorech.
 • V případě, kdy nebude možné klienta umístit po návratu z vycházky do oddělených prostor (z důvodů kapacitních nebo personálních) nemůže být vycházka povolena.

 

Prosíme zvažte vždy před návštěvou klienta v domově nebo při plánování setkání při vycházce možná rizika a sledujte naše stránky, kde se budeme snažit informovat o aktuální situaci a případných změnách v omezeních.

 

Děkujeme za porozumění                                 Vedení domova


Méně...
 
Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

Další změna pravidel návštěv a vycházení pro klienty domova

23.12.20

  Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 bylo zrušeno a nahrazeno Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, účinnost od 22. 12. 2020


Více...
 
Úprava možnosti vycházení a předpoklad zákazu návštěv

 

Vážení návštěvníci

      Usnesení vlády ČR ze dne 14. 12. 2020 č. 1325 bylo zrušeno a nahrazeno Usnesením vlády ČR ze dne 21. 12. 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření, účinnost od 22. 12. 2020 (zveřejněno 22.12.2020 pozdě odpoledne). Usnesení nařizuje poskytovatelům domovů pro seniory, aby v případě vycházky klientů mimo zařízení, byly splněny tyto podmínky:

 • Po návratu do zařízení, bude klient bezprostředně umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 – 4 dny.
 • Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
 • Pokud je klient asymptomatický, antigenní POC test bude proveden 3. den po návratu do zařízení. Opakování antigenního POC testu proběhne za další 3 dny (tedy 6. den po návratu do zařízení).
 • Pokud výsledek antigenního POC testu bude pozitivní a klient bude asymptomatický, bude informován ošetřující lékař k vyžádání konfirmačního vyšetření RT-PCR metodou.
 • Pokud má klient klinické příznaky, může být antigenní POC test proveden dříve (ihned při zjištění příznaků).
 • Izolace klienta tedy trvá min. 6 dní. Ukončení izolace bude ukončeno v případě negativních výsledků obou antigenních POC testů, případně konfirmačního RT-PCR testu.
 • Rodinou zajištěné vyšetření RT-PCR metodou nemůže nahradit pobyt v oddělených prostorech.

 

Ve smršti opatření se snažíme přizpůsobit provoz a opatření právě platným nařízením vlády.  Vzhledem k pozdnímu zveřejňování vládních opatření nejsme však schopni predikovat s jakým zpožděním je sami zveřejníme. Prosím sledujte i sdělovací prostředky a web ministerstva zdravotnictví.

Předpokádáme, že při vyhlášeném 5. stupni PES dojde od 27.12.2020 k opětovnému zákazu návštěv a možná i k dalším omezením. Vše se budeme snažit zveřejňovat na těchto stránkách co nejdříve po uveřejnění informací na webu MZČR.

 

Děkujeme za trpělivost.                                                     Vedení domova

 


Méně...
 
UVOLNĚNÍ ZÁKAZU VYCHÁZENÍ

UVOLNĚNÍ ZÁKAZU VYCHÁZENÍ

Od dnešního dne mohou klienti za dodržení určitých podmínek opustit prostory domova.

16.12.20

Včera vydala vláda usnesení 1325, kterým se mění zákaz vycházení. Klienti tak mají možnost opustit prostory domova.


Více...
 
UVOLNĚNÍ ZÁKAZU VYCHÁZENÍ

Vážení rodinní příslušníci,

 

včera vydala vláda usnesení 1325, kterým se mění zákaz vycházení. Klienti tak mají možnost opustit prostory domova, a to s platností od středy 16. 12. 2020.

 

Usnesení ukládá následující podmínky:

 

 •       Umožňuje vycházku klientů v maximální délce trvání 6 hodin, po návratu jsou sledovány příznaky onemocnění COVID-19.
 • Umožňuje vycházku klientů v délce trvání nad 6 hodin za těchto podmínek:

Klient bude bezprostředně po návratu do zařízení umístěn do izolace a neprodleně mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3-4 dny. Umístění v izolaci bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

 • Klient má povinnost používat v průběhu vycházky respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Respirátor by si měl každý klient zajistit samostatně.

 

Dále platí, že klient má povinnost si po návratu do zařízení dezinfikovat ruce.

 

Prosíme o včasné informování personálu domova o záměru uskutečnit s klientem vycházku delsí než 6 hodin.

 

Režim návštěv zůstává nezměněný.


Vzhledem k tomu, že opatření vláda vyhlašuje často bez dostatečného předstihu, nejsme schopni vždy okamžitě reagovat na nastalé změny. Prosíme o pochopení, o respektování pokynů personálu a o sledování našich webových stránek, kde se budeme snažit upřesňovat aktuální stav.

 

 

Děkujeme za pochopení                           Vedení Domu pokojného stáří Naděje


Méně...
 
Rozšíření výjimek ze zákazu návštěv

Rozšíření výjimek ze zákazu návštěv

V omezeném režimu bude možné navštívit klienty

03.12.20

Na základě Usnesení vlády se rozšiřují výjimky ze zákazu návštěv. Od 5. 12. 2020 bude možné při dodržení pravidel navštívit klienty.


Více...
 
Rozšíření výjimek ze zákazu návštěv

 

Vážení návštěvníci

na základě usnesení vlády ČR platí stále zákaz návštěv pro naše klienty. Došlo však k rozšíření výjimek z tohoto zákazu. Nově pro návštěvy, kterým nařízení povoluje výjimku, platí aktualizovaná pravidla (prosíme podrobně si pročtěte)

 

Nejzásadnější jsou následující opatření:

 

 • Výjimka je rozšířena na osobu která buď:
  1. absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření).
  2. nebo v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a odevzdá o tom doklad – originál či ověřenou kopii (90 dnů je počítáno od posledního dne nařízené izolace).
  3. nebo se před zahájením návštěvy podrobí POC testu v našem domově, a to s negativním výsledkem.
 • Na návštěvu je nutné se předem objednat na tel.775 868 262 a to v pracovních dnech v čase od 11:00 do 12:00 a od 14:00 do 15:00 a to maximálně na týden dopředu.
 • Pro návštěvy platí omezení časů a počtu návštěv
  •  v pracovní dny v 10:00, 14:00 a 16:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 4 návštěvníci
  •  o víkendech a státních svátcích v 10:00 a 14:00 hodin, v každém z uvedených časů maximálně 3 návštěvníci
 • U jednoho klienta je možná návštěva pouze jedné osoby a to starší 15 let.
 • Čas jedné návštěvy je omezen na 45 minut, je možná pouze jedna návštěva u klienta v jednom týdnu.
 • Minimální vybavení (vlastní): respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu).
 • Je nezbytně nutné mít po celou dobu návštěvy zakryté dýchací cesty respirátorem třídy min. FFP2 nebo KN95. Porušení této povinnosti povede k ukončení návštěvy.
 • Je potřeba vyplnit čestné prohlášení
 • Pro návštěvy osob v terminálním stádiu platí upravená pravidla.
 

Upřesnění všech podmínek je uvedeno v aktualizovaných pravidlech, kde jsou popsána jednotlivá omezení a možnosti návštěv - prosím čtěte pozorně!!!

Situace se dynamicky vyvíjí, předpokládáme i změny v organizaci návštěv. Prosíme sledujte tyto stránky.

 

Děkujeme za porozumění                                 Vedení Domu pokojného stáří Naděje


Méně...
 
Výjimky ze zákazu návštěv

Výjimky ze zákazu návštěv

Připravujeme možnost navštívit klienty od 5.12.

03.12.20

V současných dnech se intenzivně věnujeme práci na přípravách podmínek k rozšíření výjimek pro návštěvy v našem domově.


Více...
 
Výjimky ze zákazu návštěv

V současných dnech se intenzivně věnujeme práci na přípravách podmínek k rozšíření výjimek pro návštěvy v našich domovech. Po novém usnesení vlády, které potvrzuje stále trvající zákaz návštěv v zařízeních pro seniory, pouze umožňuje rozšířit výjimky, se snažíme tyto definovat a přichystat režim pro budoucí návštěvy. Opatření jsou bohužel zveřejňována chaoticky, bez dostatečného předstihu a každý den se mění jak ze strany MPSV, tak MZ. Snažíme se v nich zorientovat a se zohledněním našich kapacitních možností a stále zachovávanému přísnému protiepidemickému režimu určitý rozsah návštěv umožnit.

Návštěvy se budou muset objednávat předem – stále nebude možnost „prostě přijít“. Návštěvy budou muset zachovávat všechna hygienická opatření domova a prokázat se negativním testem na COVID-19 ne starším 48 hodin, příp. dokladem o prodělání onemocnění v posledních 90 dnech. Připravujeme možnost podstoupit POC test v našem zařízení. Konkrétní podmínky pro umožnění návštěvy s ohledem na výše zmíněné usnesení vlády a navazující předpisy ze strany MPSV a MZ a možnosti našich domovů zveřejníme zítra dopoledne a teprve poté bude možné kontaktovat sociální pracovnici pro dojednání termínu návštěvy.

 

Prosíme všechny o trpělivost při plánování návštěv u svých blízkých a respekt ke všem opatřením, která slouží k ochraně klientů.


Méně...
 
Změny v pravidlech pro návštěvy

Změny v pravidlech pro návštěvy

Zpřesnění pravidel pro návštěvy opatrovníků a návštěvy u klientů v terminálním stádiu

19.11.20

Zavádíme povinnost postoupit antigenní test na Covid-19 pro návštěvníky.


Více...
 
Změny v pravidlech pro návštěvy

Vážení návštěvníci

na základě usnesení vlády ČR platí zákaz návštěv pro naše klienty. Nově pro návštěvy, kterým nařízení povoluje výjimku, platí aktualizovaná pravidla (prosíme podrobně si pročtěte). 

Výjimka ze zákazu návštěv se týká zejména:

 • návštěvy u klientů s omezenou svéprávností
 • návštěvy u klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

 

Nejzásadnější jsou následující opatření:

 

 1. Jakákoli návštěva má nově povinnost podrobit se vyšetření prostřednictvím POC antigenního testu a uhradit poplatek za test ve výši 125,- Kč. Vyšetření provádí zdravotnický pracovník zařízení. Platnost testu je 5 dní.
 2. Na návštěvu je nutné se předem objednat (tel.775 868 262)
 3. Minimální vybavení (vlastní): respirátor třídy min. FFP2 nebo KN95 (bez výdechového ventilu), jednorázové rukavice
 

Upřesnění všech podmínek je uvedeno v aktualizovaných pravidlech, kde jsou popsána jednotlivá omezení a možnosti návštěv - prosím čtěte pozorně!!!

 

Děkujeme za porozumění                                                      Vedení Domu pokojného stáří Naděje


Méně...