Vysoké Mýto

 
 

Hledáte-li formuláře žádosti o poskytnutí služby nebo další informace, přejděte do sekce Dům pokojného stáří / Dokumenty ke stažení nebo klikněte zde.

 
 
DĚTI Z MŠ ČTYŘLÍSTEK ZAZPÍVALY PŘED NADĚJÍ

DĚTI Z MŠ ČTYŘLÍSTEK ZAZPÍVALY PŘED NADĚJÍ

02.07.21

V úterý 26. června se s námi před dům Naděje přišly před prázdninami rozloučit děti z mateřské školky z Vysokého Mýta. Ani tmavé mraky nás neodradily od společného


Více...
 
DĚTI Z MŠ ČTYŘLÍSTEK ZAZPÍVALY PŘED NADĚJÍ

V úterý 26. června se s námi před dům Naděje přišly před prázdninami rozloučit děti z mateřské školky z Vysokého Mýta. Ani tmavé mraky nás neodradily od společného setkání a po pásmu písniček a básniček nám při společném loučení a mávání dokonce vysvitlo slunce.  Děti měly radost, že tolik babiček a dědečků přišlo na jejich vystoupení, klienty domova zase potěšila jejich přítomnost i to, co si děti připravily.

 


Méně...
 
Zpřísnění pravidel pro návštěvy

Zpřísnění pravidel pro návštěvy

Pro osoby navracející se ze zahraničí se mění pravidla.

02.07.21

Od dnešního dne se zpřísňují pravidla pro návštěvy vracející se ze zahraničí.


Více...
 
Zpřísnění pravidel pro návštěvy

Vážení návštěvníci,

vzhledem k zpřísnění vládních opatření jsme nuceni opět měnit pravidla pro návštěvy našich klientů. Jedná se zejména o úpravu doložení bezinfekčnosti pro návštěvníky, kteří se vrátili ze zahraničí.

Pro tyto návštěvníky platí že v době do 21 dnů po návratu ze zahraničí mohou návštěvu uskutečnit pouze po doložení negativního výsledku laboratorního RT-PCR nebo  antigenního testu  na onemocnění COVID 19 z testovacích center. Nebudou tedy stačit samotesty. 

 

Dále je změna v doložení bezinfekčnosti při absolvovaném očkování. Zde je nutné doložit minimálně 14 denní odstup od data kompletně dokončeného očkování (nestačí 1. dávka u 2 dávkového schematu).

 

Prosíme věnujte pozornost plnému znění pravidel pro návštěvy a pravidel pro návštěvy klientů v terminálním stádiu.

Děkujeme

Vedení domova


Méně...
 
Další rozvolnění režimu návštěv

Další rozvolnění režimu návštěv

30.06.21

Zrušení omezení počtu návštěv i jejich délky.


Více...
 
Další rozvolnění režimu návštěv

Vážení návštěvníci,

rozhodli jsme se zmírnit režimová opatření v našem Domě. Nadále nebude nutné omezování množství ani délky návštěv u našich klientů, ani počtu návštěvníků.

 

Dále však platí stávající pravidla prokazování přípustnosti návštěvy (očkování, prodělání COVID, aktuální test) a pravidla pohybu návštěv po domě - stále je nutný respirátor FFP2 nebo KN95 po celou dobu návštěvy (tj. i na pokoji klienta), stále je nutné dodržovat rozestupy a používat dezinfekci rukou.

Prosíme prostudujte si podrobná pravidla pro návštěvypravidla pro návštěvy klientů v terminálním stádiu.

 

Děkujeme

Vedení domova


Méně...
 
HARMONIKA PŘED NADĚJÍ

HARMONIKA PŘED NADĚJÍ

18.06.21

Tak i v Naději jsme začali konečně společensky žít! Sezónu odstartoval pan harmonikář, který nám zahrál známé písničky, ale také pro některé


Více...
 
HARMONIKA PŘED NADĚJÍ

Tak i v Naději jsme začali konečně společensky žít! Sezónu odstartoval pan harmonikář, který nám zahrál známé písničky, ale také pro některé méně známé melodie, tzv. chvály - což jsou písně, které oslavují Boha. Nejen stín stromů a příjemný větřík, ale zejména od srdce zahrané písničky nás osvěžily a zpříjemnily čtvrteční odpoledne. Těšili jsme se také z toho, že jsme mohli  po dlouhé době opět společně posedět a potkat se v kruhu s lidmi, které jsme nějaký čas neviděli.


Méně...
 
Úprava v prokazování možnosti návštěv

Úprava v prokazování možnosti návštěv

S novými opatřeními vlády dochází ke změnám

25.05.21

Vážení návštěvníci


Více...
 
Úprava v prokazování možnosti návštěv

Vážení návštěvníci,

od 24.5.2021 dochází ke změnám v povinnostech návštěvníků. Nejdůležitější pravidla jsou následující:

 

Návštěva bude povolena osobě, která

 1.  Absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží o tom doklad (48 hodin je počítáno od odběru vzorku k vyšetření). Doklad se v zařízení neodevzdává. Předkládaný doklad musí být opatřen datem odběru a podpisem a razítkem zdravotnického zařízení. Není možné akceptovat doklad od zaměstnavatele, pokud tento nemá k provádění testování sjednáno zdravotnické zařízení. Dále nejsou akceptovány testy určené k samovyšetření osob.

 2. V době 180 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19, zároveň již uplynula 14 denní izolace a předloží o tom při každé návštěvě doklad (180 dnů je počítáno od data odběru prvního pozitivního vzorku). Doklad se v zařízení neodevzdává. Dokladem může být SMS v mobilním telefonu nebo písemné potvrzení od praktického lékaře.

 3. Byla očkována proti onemocnění COVID-19, nejeví žádné příznaky onemocnění a doloží, že:

  1.   V případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více, než 90 dní, pokud nebyla aplikována 2. dávka. Dokladem může být potvrzení z očkovacího centra nebo od praktického lékaře s uvedením data aplikace 1. dávky.

  2.  V případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více, než 9 měsíců (od podání 1. dávky), pokud byla aplikována 2. dávka. Dokladem je certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví.

  3. V případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců. Dokladem je certifikát vydaný Ministerstvem zdravotnictví.

 4. Dále platí povinnost mít po celou dobu návštěvy nasazený respirátor třídy FFP2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu.

 5. Návštěva je omezena časem 2 hodiny a počtem maximálně 2 návštěvníků u jednoho klienta.

 

Prosíme o pozorné pročtení aktuálních pravidel pro návštěvy a pravidel pro návštěvy klientů v terminálním stádiu.

 


Méně...
 

Upřesnění k testování návštěv

26.04.21

Pro doložení negativního PCR nebo POC testu je nezbytné předložit potvrzení z oficiálního testovacího místa.


Více...
 

Pro doložení negativního PCR nebo POC testu je nezbytné předložit potvrzení z oficiálního testovacího místa.

Vzhledem k velmi rozdílné citlivosti a selektivitě různých testovacích sad nelze předložení výsledků samotestů považovat za splnění povinnosti doložit potvrzení o negativním výsledku testu. Nařízení vlády rovněž tuto možnost neuvádí.

Děkujieme za pochopení


Méně...