Písek

 
 

Středisko U Sadů

PROVOZNÍ DOBA

pondělí - pátek        8:00 - 16:00


KONTAKT

Fügnerovo náměstí 48/14, 397 01 Písek (ukázat na mapě)

 

Sociální pracovnice
Bc. Alexandra Králová
alexandra.kralova@nadeje.cz
+420 775 889 704
+420 380 602 081

 


Sociální pracovnice
Monika Stachová DiS.

monika.stachova@nadeje.cz
+420 773 070 589

+420 380 602 081

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Nabízíme tyto služby ...


Více...
 

Od roku 2006 je realizován projekt terénní sociální práce na Písecku zaměřený na osoby a skupiny osob ohrožené sociálním vyloučením. Sociální služba obsahuje zejména zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální pracovnice se věnují návštěvám rodin, převážně ze sídliště Portyč a okolí. Na základě informací od rodinných příslušníků získáváme kontakty na další rodiny nebo jednotlivce ve složité situaci. Častěji přicházejí klienti sami s žádostí o pomoc při řešení nepříznivé životní situace.

  

Do cílové skupiny patří osoby žijící na území města Písku a přilehlého okolí (města spadající pod okres Písek), které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny řešit vlastními silami, přičemž není rozhodující, jakým způsobem se do této situace dostaly.

 

Cílem sociální služby TERÉNNÍ PROGRAM ve středisku U Sadů je oslovit ročně alespoň 100 osob sociálně vyloučených nebo osob, které jsou sociálním vyloučením ohroženi, s nabídkou poradenství a pomoci při řešení jejich poměrů. Hlavní oblastí je dluhové poradenství, bytová otázka, zaměstnání, rodinné vztahy, ochrana práv a oprávněných zájmů a vyjednávání na úřadech. Nejtíživější je zadluženost v souvislosti s nezaměstnaností. V této kombinaci se velmi těžce hledá společné řešení.


Méně...
 

POSLÁNÍ

19.03.17
Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí,
Více...
 

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.


Méně...