Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-24 z celkově 24 záznamů.

Pečovatelka v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/ka)

Vysoké Mýto

Pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory v Domě pokojného stáří


Zástupová pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, či pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.
Náplní práce je péče o seniory v domově pro seniory menšího typu. Práce je v nepřetržitém provozu, denní a noční směny.


Kuchař/ka

Brno

- příprava celodenní dietní i klasické stravy pro seniory, expedice
- práce v malém kolektivu 5-7 lidí
- 1směnný provoz 5:00-13:30 (případně dle domluvy), 1x za 3 týdny pracovní víkend


Zástupy - pracovník v soc. službách

Praha

Zástupy za stálé zaměstnance - pracovníky v sociálních službách

 • Nejedná se o administrativní práci. Náplní je praktická (fyzická) péče o naše klienty (lidé bez domova) - tzn. fyzická dopomoc s hygienou, přímý kontakt s našimi klienty, praní oblečení klientů, příprava stravy a úklid, atd.
 • Zajištění praktického denního/nočního chodu zejména pobytových zařízení sociálních služeb, některá ze zařízení se zaměřují na klienty se zdravotním hendikepem.
 • Jedná se o různé pracovní směny kdykoli je třeba (nepřítomnost stálého zaměstnance při dovolených, nemoci, atd.), denní/ noční směny ve všedních dnech nebo víkendech a svátcích.
 • Zástupy jsou na různých pracovištích po Praze, většinou v pobytových službách pro lidi bez domova.

Informace o střediscích: https://www.nadeje.cz/praha/phubytovanimuzi


Uklízečka / uklízeč v azylovém domě - částečný úvazek 0,375

Praha
 • Úklid společných prostor - chodby, sociální zařízení, společenská místnost, úklidová místnost, kuchyňky.
 • Spolupráce s personálem azylového domu ohledně náplně konkrétního dne.
 • Mytí oken, dveří, zábradlí, klik.
 • Dohled nad stavem úklidových prostředků.
 • Pracovní doba: Pondělí, úterý, středa - 9:00 - 13:00, Čtvrtek - 9:00 - 12:00 (možno pozměnit dny v týdnu, základem je, aby pracovník docházel ráno).

Zástupová zdravotní sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Všeobecná/praktická sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v malém domově pro seniory (kapacita jen 31 klientů). 


praktická/všeobecná sestra a pracovník v sociálních službách

Nedašov

- základní a specializovaná ošetřovatelská péče (50% činnosti)

- přímá obslužná péče (50% činnosti)


Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Všeobecná zdravotní sestra

Praha

Výkon pozice všeobecné zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře a gynekologie pro lidi bez domova.


Vedoucí sociální pracovník/pracovnice Terénního programu

Roudnice nad Labem

PROJEKTOVÝ MANAŽER/KA / FUNDRAISER/KA

Zlín

- aktivní vyhledávání a mapování finančních zdrojů pro oblast Zlín

- tvorba fundraisingové strategie, zpracování fundraisingového plánu

- příprava, zpracování, podpora realizace projektu

- zpracování závěrečných a monitorovacích zpráv

- spolupráce v oblasti PR

- rozvoj individuálního a firemního dárcovství

- péče o stávající a dlouhodobé dárce

- realizace a koordinace fundraisingových aktivit


Sociální pracovník pro sociálně terapeutickou dílnu v Uherském Hradišti

Uherské Hradiště
 • podpora klienta při získávání a rozvoji pracovních návyků a dovedností
 • práce s potenciálem klienta – práce na posilování sociálních dovedností vedoucích k rozvoji svébytnosti a samostatnosti a sociálnímu začleňování, spolupráce s ostatními aktéry, kteří jsou zaangažovaní v řešení situace klienta včetně rodiny, opatrovníka, dalších sociálních služeb atd.
 • Sociální pracovník metodicky vede pracovníky v sociálních službách, je garantem procesu individuálního plánování průběhu poskytování služby a sociální službu organizačně zajišťuje.

VRCHNÍ SESTRA/ VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY

Brno
 • vedení týmu sester a pečovatelek v malém zařízení rodinného typu (27 lůžek) a jejich motivace
 • metodické vedení zdravotní a ošetřovatelské péče
 • zastřešení poskytování komplexní zdravotní a ošetřovatelské péče bez odborného dohledu
 • řízení a kontrola zdravotnické dokumentace
 • vykazování odbornosti 913 na zdravotní pojišťovny
 • rozpisy služeb personálu
 • výkaznictví

KUCHAŘ/KA - zástup za dlouhodobě nemocnou kolegyni - DPP, DPČ

Zlín

- Zajištění celodenní stravy v objemu cca 80 porcí pro klienty a zaměstnance

- Příprava studené a teplé kuchyně

- Výdej stravy dle norem, servírování a roznos jídel

- Úklid kuchyně a skladu, mytí a desinfekce

- Dodržování hygienických zásad v souladu s platnými předpisy

- Dodržování zásad správné výživy, diet a jiných úprav pokrmů


Metodik/metodička v sociálních službách

Klášterec nad Ohří

Pracovník/pracovnice v sociálních službách Azylového domu

Roudnice nad Labem

Údržbář - zkrácený úvazek 0,5

Praha
 • Odpovědnost, pečlivost, samostatnost, odolnost.
 • Technickou zručnost, schopnost hledání nejlepšího řešení každé situace.
 • Schopnost řešit krizové situace.
 • Dobrou komunikační zdatnost, schopnost týmové spolupráce.
 • Pozitivní přístup k naší cílové skupině klientů - lidé bez domova
 • Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič (služební dodávka Tranzit, řízení po celé Praze vč. centra)

UKLÍZEČ/KA - zástup za kolegy – DPP, DPČ

Zlín

- Úklid vnitřních prostor

- Spolupráce s vedoucím pracovníkem

- Dodržování hygienických zásad v souladu s platnými předpisy


Pracovník/pracovnice v sociálních službách Terénního programu

Štětí

Pomocný/á kuchař/ka

Otrokovice
 • pomocný kuchař se řídí pokyny kuchaře při veškeré práci v kuchyni
 • zajišťuje a provádí práce k přípravě pokrmů
 • pomáhá při výdeji hotových jídel, rozděluje jídla dle normy a dbá o estetickou úpravu pokrmů na talíři
 • dodržuje technologické postupy při přípravě jídel a hygienické předpisy
 • provádí generální úklid a desinfekce kuchyně
 • důsledně dodržuje Provozní řád kuchyně a Sanitační řád stravovacího provozu

 


Sociální pracovnice/ík v pečovatelské službě

Brno

- prezentace služeb pečovatelské služby
- jednání se zájemci o sociální službu, provádění sociálního šetření
- spolupráce se sociálními, státními a zdravotnickými institucemi
- sociální poradenství
- individuální plánování klientů
- plánování péče
- vyúčtování péče klientů