Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-19 z celkově 19 záznamů.

Sociální pracovník - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Pracovník/pracovnice v sociálních službách (pečovatel/ka)

Vysoké Mýto

Pečovatelské a ošetřovatelské služby pro seniory v Domě pokojného stáří


Pracovník v sociálních službách - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Práce s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež

 • Volnočasové aktivity
 • Pomoc při přípravě do školy
 • Pomoc při orientaci ve společnosti a vztazích
 • Pomoc při zařizování běžných záležitostí

Zástupová pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých pečovatelek, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby. Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná i pro pečovatelky v důchodu, či pro pečovatelky na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.
Náplní práce je péče o seniory v domově pro seniory menšího typu. Práce je v nepřetržitém provozu, denní a noční směny.


sociální pracovník

Mladá Boleslav

Práce s lidmi bez domova: sestavení individuálního plánu, pomoc s vyřízením dokladů, pomoc s hledáním zaměstnání a ubytování, zprostředkování návazných služeb. 


Všeobecná sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Uklízečka / uklízeč v azylovém domě - částečný úvazek 0,375

Praha
 • Úklid společných prostor - chodby, sociální zařízení, společenská místnost, úklidová místnost, kuchyňky.
 • Spolupráce s personálem azylového domu ohledně náplně konkrétního dne.
 • Mytí oken, dveří, zábradlí, klik.
 • Dohled nad stavem úklidových prostředků.
 • Pracovní doba: Pondělí, úterý, středa - 9:00 - 13:00, Čtvrtek - 9:00 - 12:00 (možno pozměnit dny v týdnu, základem je, aby pracovník docházel ráno).

Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení - DPP

Otrokovice

Naděje, pobočka Otrokovice přijme kolegu/kolegyni na dohodu o provedení práce na pozici "pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení".

 

Pracovní náplň:

 • podpora klienta při zvládání péče o sebe, při orientaci v běžných situacích
 • hájení jeho práv a zájmů
 • podpora při navazování a upevňování sociálních kontaktů – kontaktů s přirozeným sociálním prostředím
 • podpora při zvládání pracovních dovedností a v pracovním uplatnění
 • v naplňujícím využití volného času a podpora při jakýchkoliv dalších aktivitách, které souvisejí s úplně běžným každodenním životem

Mzdový/á účetní

Brno

- zpracovnání výpočtu mezd zaměstnanců organizace včetně výpočtu daní, sociálního a zdravotního pojištění
- vedení mzdové agendy, zpracování srážek ze mzdy, nemocenské dávky a roční zaúčtování daně
- komunikace a plnění povinnosti k příslušným úřadům v otázkách mezd, pojištění a daní
- zpracování pdkladů pro kontroly a statistiky v oblasti personalistiky a mezd
- sledování legislativy týkající se oblasti personalistiky a mezd


Instruktor/ka terapie v domově se zvláštním režimem

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům domova se zvláštním režimem. Instruktor terapie se během celého dne věnuje klientům domova, dbá o smysluplné trávení jejich volného času, pomáhá ale také při podávání stravy či dopomáhá klientům s hygienou.


praktická/všeobecná sestra a pracovník v sociálních službách

Nedašov

- základní a specializovaná ošetřovatelská péče (50% činnosti)

- přímá obslužná péče (50% činnosti)


Pracovník v sociálních službách v sociálně terapeutické dílně, úvazek 0,75

Vsetín

Pomáháme lidem se zdravotním postižením udržovat a rozvíjet pracovní dovednosti. Usilujeme o možné uplatnění v placeném zaměstnání a jejich samostatnější fungování v životě.

 

Sociálně terapeutické dílna je ambulantní sociální služba (na adrese Vsetín, Rokytnice 327), kde lidé s mentálním postižením trénují pracovní dovednosti v těchto pracovních programech: výtvarník, hospodář, zahradník a řemeslník.

 

Aktivity v dílně s klienty služby:

- nakupujeme, vaříme, hospodaříme s financemi, uklízíme, pracujeme na zahradě, staráme se o zvířata,

- pracujeme se dřevem, renovujeme starý nábytek, čalouníme, učíme se pracovat s nářadím,

- učíme se nové výtvarné techniky, šijeme, tiskneme grafiku,

- dále se vzděláváme, sestavujeme životopis, hledáme brigádu/práci, připravujeme se na pracovní pohovor a placenou práci.

 


Kaplan

Klášterec nad Ohří

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o vírudotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Všeobecná zdravotní sestra

Praha

Výkon pozice všeobecné zdravotní sestry v ordinaci praktického lékaře a gynekologie pro lidi bez domova.


Údržbář; zkrácený úvazek 0,3 / 12 hod. týdně; formou DPP/DPČ

Vsetín

NADĚJE, pobočka Vsetín

Vypisuje výběrové řízení na pozici:

 

Údržbář; zkrácený úvazek 0,3 / 12 hod. týdně; formou DPP/DPČ

 

 

Nabízíme

 • předpokládanou hodinovou mzdu 135 Kč/ hod.;
 • pracovní poměr na dobu určitou - do konce roku (možnost další spolupráce i v následujícím roce);
 • pestrou práci v malém pracovním týmu;
 • místo výkonu práce Vsetín.

 

 

Náplň práce

Drobné údržbářské práce a opravy dvou objektů pobočky (1 pronájem a 1 vlastní nemovitost) - stavební, truhlářské, instalatérské, malířské a natěračské práce, údržba zeleně:

 • sekání zahrady, v zimním období odklízení sněhu na chodnících a parkovišti;
 • obsluha jednoduchých přístrojů a nářadí spojených s výkonem práce údržby;
 • pečuje o zvířata, včetně krmení ve svátcích a delších výlukách střediska v Rokytnici, zajišťuje dokumentaci na registr chovatelů;
 • tankování a péče o služební auto;
 • zajišťování nákupů, odvoz tříděného odpadu.

Údržbář; zkrácený úvazek 0,2 / 8 hod. týdně; formou DPP/DPČ

Rožnov pod Radhoštěm

NADĚJE, pobočka Vsetín, středisko Rožnov p R.

Vypisuje výběrové řízení na pozici:

 

Údržbář; zkrácený úvazek 0,2 / 8 hod. týdně; formou DPP/DPČ

 

Nabízíme

 •  předpokládanou hodinovou mzdu 135 Kč/ hod.;
 • pracovní poměr na dobu určitou - do konce roku (možnost další spolupráce i v následujícím roce);
 • pestrou práci v malém pracovním týmu;
 •  místo výkonu práce Rožnov pod Radh.

 

Náplň práce

Drobné údržbářské práce a opravy objektu střediska denního stacionáře (jedná se o pronajatý RD se zahradou) - stavební, truhlářské, instalatérské, malířské a natěračské práce, údržba zeleně:

 • sekání zahrady, v zimním období odklízení sněhu na chodnících a parkovišti;
 • obsluha jednoduchých přístrojů a nářadí spojených s výkonem práce údržby;
 • zajišťování nákupů, odvoz tříděného a bio odpadu;
 • tankování a péče o služební auto.

 

 


Metodik/metodička v sociálních službách

Klášterec nad Ohří

Údržbář - zkrácený úvazek 0,5

Praha
 • Odpovědnost, pečlivost, samostatnost, odolnost.
 • Technickou zručnost, schopnost hledání nejlepšího řešení každé situace.
 • Schopnost řešit krizové situace.
 • Dobrou komunikační zdatnost, schopnost týmové spolupráce.
 • Pozitivní přístup k naší cílové skupině klientů - lidé bez domova
 • Řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič (služební dodávka Tranzit, řízení po celé Praze vč. centra)