Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-26 z celkově 26 záznamů.

Pečovatelka v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita je 31 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Všeobecná zdravotní sestra - nepřetržitý provoz

Vysoké Mýto

Zajišťování zdravotní ošetřovatelské péče klientům Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě, včetně vedení příslušné zdrav. dokumentace, aplikace předepsaných léků, provádění převazů a ostatních odborných zdrav. výkonů, sledování zdravotního a duševního stavu klientů, odborné vedení prac. v sociálních službách, atd.

 


Pracovník/nice v sociálních službách - zkrácený úvazek (ranní směny)

Vysoké Mýto
 • Zajišťování doprovodů klientů k lékařskému vyšetření, zástup pracovníka na rozvoz čajů a pracovníka v soc. službách ve směně (komplexní péče o klienty) včetně vedení příslušné dokumentace, vzájemná spolupráce s kolegy.

Všeobecná sestra v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu, kapacita domova je jen 27 lůžek. Práce je v nepřetržitém provozu, denní a noční směny.

 


Pracovník/nice v sociálních službách - nepřetržitý provoz

Vysoké Mýto
 • Komplexní péče o klienty v seniorském věku, pomoc s ranní hygienou, celkovou koupelí, s oblékáním, s podáváním stravy nebo při přemisťování klientů včetně vedení příslušné dokumentace.

   


Gynekoložka - na DPČ

Praha

 

Jste atestovaná gynekoložka? Chcete pomáhat ženám, které se ocitly v těžké životní situaci?

NADĚJE vznikla jako jedna z prvních nevládních organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi už 33 let.

V centru Prahy u Hlavního nádraží v ul. U Bulhara provozujeme nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. Součástí je plně vybavená ordinace, pro kterou hledáme novou kolegyni pro zajištění základní činnosti služby gynekologie pro naše klientky – ženy bez domova.Co vás čeká

 • 1 den v týdnu, 4 hodiny / 1x za 14 dní - budete zajišťovat praktický provoz gynekologické ambulance pro ženy bez domova.
 • Tzn. našim klientkám (ženám bez domova) budete provádět preventivní prohlídky, určování gravidity a edukaci (ne těhotenskou poradnu).
 • Budete garantem gynekologické ordinace.
 • Průměrný počet klientek cca 4 - max 6 klientek v ordinační době.

Všeobecná sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova pro seniory. Domov je menšího typu. Práce v nepřetržitém provozu, denní a noční směny.


Zástupová všeobecná sestra v domově se zvláštním režimem

Brno

Jedná se o zástupy za nemoc nebo dovolenou jednotlivých zdravotních sester, tj. doplnění pracovních směn dle potřeby.

Vzhledem k nepravidelnosti práce je pozice vhodná pro zdravotní sestry v důchodu, nebo pro zdravotní sestry na rodičovské dovolené, které mají zajištěno hlídání dítěte.

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče klientům domova se zvláštním režimem, kteří trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.

Domov je menšího typu, kapacita je 30 lůžek. Provoz je nepřetržitý, práce je ve směnách (denní, noční).


Pečovatelka v domově pro seniory - Bohunice

Brno

Náplní práce je péče o klienty domova pro seniory.


Sociální pracovník/nice - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Česká Třebová

Do NZDM ve vyloučené lokalitě na sídlišti Borek v České Třebové hledáme sociální/ho pracovnici/níka. Náplň práce spočívá ve vedení příslušné dokumentace,  v organizaci volnočasových aktivit klientů (převážně dětí ve věku 8-12let), v pomoci při přípravě do školy, při zvládání obtížných životních situací atd.


PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH (ÚVAZEK 0,75)

Zlín / Denní stacionář pro osoby s demencí

Práce v přímé péči s klienty a aktivizační činnost

 

NABÍZÍME:

 • zajímavou a zodpovědnou práci s možností dalšího odborného vzdělání  

 • zázemí zavedené celostátní neziskové organizace 

 • přátelský pracovní kolektiv 

 • zaučení zkušenými kolegyněmi a kolegy  

 • mzdu 24 850,-Kč při pracovním úvazku 0,75  

 • 30 dní řádné dovolené 

 • pracovní dobu 10:00 – 16:30  

 • dostupné stravování na pracovišti za dotovanou cenu 


Kaplan

Kadaň

-        Kaplan se podílí na naplňování poslání NADĚJE, kterým je praktické naplňování evangelia (viz stanovy NADĚJE: www.nadeje.cz/img-content/6/files/us/doc/stanovy.pdf)

-        Služba kaplana v sociálních službách je pomocí konkrétnímu člověku (popř. rodině nebo skupině), který se dostal do obtížné životní situace a její řešení není schopen sám zvládnout. Takto chápaná duchovní péče se, při zachování veškeré kvalitně odvedené odborné sociální práce, především opírá o víru dotyčného člověka na jemu dostupné úrovni. Vycházíme z předpokladu, že každý člověk má svoji vlastní historii víry, jinak řečeno, každý má svoji jedinečnou linii vztahu s Bohem. Kaplan se důsledně vyhýbá vnucování či manipulaci.

-        Metodou je naslouchání, odhalování, vysvětlování, zmírňování problémů duchovní cestou.

-        Účelem této služby je pomoci klientům sociálních služeb vyrovnat se s nezměnitelnými problémy, omezit nebo odstranit problémy, které lze změnit nebo vyřešit, popřípadě přispět ke zlepšení situace tam, kde je možná úprava sociálních poměrů.

-        Kaplan by měl podpořit fungování klienta v jeho sociální situaci, ať už je jakákoliv.

-        Očekáváme povzbuzení, potěšení či nalezení správného postoje.

-        Cílem je samozřejmě posílit odvahu k věření.

-        Východiskem tohoto působení je samotné evangelium, dále prostředí některé z křesťanských církví, do které je ten, komu je pomáháno, nenásilně pozván.

-        Kaplan spolupracuje s pracovníky v jednotlivých sociálních službách. I těm může poskytnout duchovní podporu.


Pracovník/nice ve výdejně stravy

Vysoké Mýto

Přebírání celodenní stravy od externího dodavatele přímo v NADĚJI, kontrola a přepočítání porcí dle expedičního listu, následná příprava a vydávání stravy klientům a zaměstnancům dle jednotlivých diet a v přesně daných časových intervalech (v jídelně, na 4. patře nebo v bytových jednotkách klientů), sbírání a umývání nádobí, vaření nápojů, uklízení přidělených prostor a po zapracování i samostatné vedení směny.


Úklidový/á pracovník/ce

Roudnice nad Labem

staniční sestra do DOZP na plný úvazek

Otrokovice

- provádění zdravotní ošetřovatelské a rehabilitační péče klientům s mentálním a kobinovaným zdravotním postižením

- zajištění vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem

- zajišťování kontaktu s lékaři a lékařskou pohotovostí

 


Sociální pracovník/pracovnice Centra duševního zdraví pro děti a mládež

Žatec

Praktický lékař / lékařka - DPČ

Praha

Spolek NADĚJE hledá lékařku nebo lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru všeobecné praktické lékařství dle zák. č. 95/2004 Sb. (lékař L3).


NADĚJE vznikla jako jedna z prvních nevládních organizací po roce 1989 u nás. Jsme česká organizace a působíme na téměř celém území republiky. Poskytujeme pomoc lidem ve zdravotní a sociální nouzi už 33 let.


V centru Prahy u Hlavního nádraží v ul. U Bulhara provozujeme nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova. Součástí je plně vybavená ordinace, pro kterou hledáme novou kolegyni/ nového kolegu pro zajištění základní činnosti služby praktického lékaře pro naše klienty – lidi bez domova.

 

Co vás čeká

 • několik hodin týdně (nejlépe 4 hodiny 2x týdně, v pracovní dny) zajištění provozu ambulance praktického lékaře pro lidi bez domova,
 • Tzn. budete provádět komplexní vyšetření, v případě potřeby budete provádět úkony související se zaměstnáním (např. vystavení zdravotního průkazu),
 • budete pomáhat lidem bez domova zlepšit jejich zdravotní stav.

Sociální pracovnice/pracovník - AD pro muže bez domova

Praha

 

Sociální pracovnice / pracovník azylového domu pro muže bez domova = pomocí pravidelných schůzek na základě navázaného vztahu poskytuje pracovnice / pracovník klientům potřebnou podporu v rámci řešení různých oblasti jejich života, s cílem stabilizovat je a podpořit je na cestě k zotavení.

 • Budete přímo pracovat s klienty - motivovat klienty k aktivnímu a samostatnému řešení jejich nepříznivé sociální situace. V rámci sociální práce budete s klienty zařizovat např. osobní doklady, různé typy sociálních dávek, hledat možnosti ubytování, zdravotní péče, zaměstnání, atd.
 • Společně s klienty budete vytvářet, aktualizovat a hodnotit jejich individuální plán.
 • Budete jednat se zájemci o službu (ubytování, sociální služby, atd.) a uzavírat Smlouvy o poskytnutí sociální služby.
 • Poskytování a zprostředkování informací a úkonů, které se týkají sociální, zdravotní, občanskoprávní, pracovní, trestní a případně jiné související problematiky.
 • Povedete záznamy o průběhu poskytování sociální služby.
 • Budete jednat s příslušnými úřady a dalšími subjekty ve prospěch klientů, které v případě potřeby osobně na úřad doprovázíte.
 • Budete klientům oporou v jejich složité životní situaci.

PR SPECIALISTA

Zlín

Rádi ve svém přátelském týmu přivítáme kolegu/ kolegyni PR Specialistu. Jeho úkolem je reprezentovat naši pobočku navenek, ukázat, co vše umíme, šířit naše dobré jméno a sdílet s námi smysl pro to, co děláme.

 

PR SPECIALISTA:

 • Zajišťuje interní komunikaci a komunikaci s veřejností  
 • Prezentuje aktivity zlínské oblasti na veřejnosti, oslovuje cílové skupiny
 • Organizuje firemní, veřejné a benefiční akce  
 • Tvoří a plánuje obsah na sociální sítě a firemní web 
 • Vydává nepravidelný časopis o činnosti pobočky 
 • Podílí se na tvorbě propagačních materiálů 
 • Odpovídá za dodržení jednotného vizuálního stylu na prezentačních materiálech v písemné i elektronické podobě  
 • Spolupracuje s médii, grafiky, připravuje tiskové zprávy  
 • Zajišťuje prezentaci sociálních služeb, inzerci a publicitu projektů  
 • Koordinuje vydávání výročních zpráv za oblast Zlín  
 • Podílí se na tvorbě strategie v péči o zaměstnance a na tvorbě firemní kultury  
 • Podílí se na rozvoji individuálního a firemního dárcovství  
 • Pečuje o stávající a dlouhodobé dárce (firemní a individuální)  

Pracovník v sociálních službách v chráněném bydlení ve Vizovicích pro nově vznikající službu

Vizovice

Pomáháme dospělým lidem s chováním náročným na péči ve spojení s mentálním postižením a kombinací s autismem, nebo duševním onemocněním zvládat nároky každodenního života, udržujeme a rozvíjíme jejich dovednosti.

Chráněné bydlení je celoroční pobytovou sociální službou ve Vizovicích zajištěnou v bytě s jednolůžkovými pokoji - byt je součástí rodinného domu se zahradou v blízkosti centra města. Jedná se o malou komunitní službu pro 4 klienty.


Všeobecná zdravotní sestra na DPP

Otrokovice

- provádí zdravotní, ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientům s mentálním a kombinovaným zdravotním postižením

- zajišťuje vedení zdravotnické dokumentace dle platných norem

- zajišťuje kontakt s lékaři a lékařskou pohotovostí


Pracovník v sociálních službách - vchodař

Praha
 • Budete zajišťovat praktický provoz nízkoprahového denního centra pro naše klienty - lidé bez domova.
 • Hlavně činnost "vchodaře" - tzn. zajištění služby u vchodu do střediska, komunikace, zjištění potřeb klienta, případně řešení konfliktních situací.
 • Dále různé činnosti ve středisku - jednoduchá příprava stravy, vydávání hygienických potřeb, případně dopomoc s hygienou.
 • Ke všem činnostem budete provádět základní evidenci.
 • Během celé pracovní doby budete spolupracovat s kolegyněmi/kolegy - důležitá je týmová spolupráce a komunikace
 • Pouze z důvodu charakteru práce a cílové skupiny (práce u vchodu, pro řešení prvního kontaktu s klienty, respekt ze strany klientů) je tato práce vhodnější pro muže.

Sociální pracovník/ce v denním stacionáři - Šlapanice

Brno

- jednání se zájemci o sociální službu, provádění sociálního šetření
- příjem a evidence žádostí o přijetí
- vedení dokumentace klientů
- komunikace s rodinnými příslušníky a opatrovníky klientů
- evidence úkonů péče klientů v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., vyúčtování služeb
- evidence odebrané stravy klientů, objednávky pro stravovací provoz
- vedení menšího týmu klíčových pracovníků klientů, individuální plánování
- dle potřeby spolupráce na poskytování socioterapeutických činností klientům, koordinace a plánování smysluplného využití volného času klientů
- dle zájmu podílení se na edukativních programech pro veřejnost, studenty apod.


Aktivizační pracovník/ce v denním stacionáři - Šlapanice

Brno

Náplní práce je poskytování socioterapeutických činností klientům denního stacionáře. Aktivizační pracovník se během celého dne věnuje klientům stacionáře, dbá o smysluplné trávení jejich volného času, pomáhá ale také při podávání stravy či dopomáhá klientům s hygienou.


pracovník v sociálních služba do DOZP na poloviční úvazek

Otrokovice

- podpora klienta při zvládání péče o vlastní osobu

- podpora soběstačnosti klienta

- podpora v orientaci v čase/místě

- podpora při vytváření sociálních a společenských kontaktů klienta

- vedení sociální dokumentace


Praktická sestra v domově pro seniory - Řečkovice

Brno

Náplní práce je poskytování odborné zdravotní péče seniorům v malém domově pro seniory