Plzeň

 
 

Ubytování

Jak získat bydlení v Naději

23.02.14

Žadatel musí osobně kontaktovat pracovníky pobočky.


Více...
 

Osobně podat žádost u sociální pracovnice:

Středisko Železniční, Miroslava Mikešová, tel: 377 456 912, mobil: 608 782 323

Středisko Černická, Petra Pekařová, mobil: 608 365 310

Vedoucí pobočky Věra Míková, mobil: 603 869 427

 

V případě žádosti o bydlení v Černické musí žadatel doložit doporučení od organizace poskytující sociální služby nebo OSV městského úřadu.

 

Žadatel musí spadat do cílové skupiny a být v nepříznivé sociální situaci.

 

Žádost je zařazena do pořadníku a vyhodnocována dle aktuálně volné kapacity.

Žadatel musí svoji žádost aktualizovat vždy jedenkrát měsíčně a to buď telefonicky, emailem nebo při osobní návštěvě střediska NADĚJE. V případě, že tak neučiní, je jeho žádost vyřazena z evidence. 


Méně...
 

Kritéria pro poskytnutí ubytování

23.02.14

Rodina, která se uchází o bydlení musí být v něpříznivé sociální situaci a patřit do definované cílové skupiny.


Více...
 

Rodina, která se uchází o bydlení musí být v něpříznivé sociální situaci a patřit do definované cílové skupiny.

 

Nepříznivou sociální situací je zejména: 

 • Absence nebo nedostatek základních sociálních kompetencí:
  klient není schopen samostatného jednání při vyřizováních svých záležitostí.
 • Ztráta bydlení nebo problematická bytová situace:
  klient musel z různých důvodů opustit své dosavadní bydlení nebo je jeho bytová situace nevyhovující.
 • Nezaměstnanost:
  klient nemá v důsledku ztráty zaměstnání dostatek prostředků na zabezpečení rodiny; ztráta zaměstnání často souvisí s následnou ztrátou ubytování.
 • Nedostatečné rodinné zázemí:
  klient je vystaven nevhodnému nebo ohrožujícími jednání ze strany příbuzných.
 • Potlačení a narušení práv a oprávněných zájmů:
  klient si nedokáže samostatně poradit s uplatňováním svých práv a oprávněných zájmů.

 

Do cílové skupiny patří zejména:

 • Rodiny v nepříznivé sociální situaci.
 • Rodiny vystěhované z obecních bytů.
 • Děti a mládež z těchto rodin ohrožené společensky nežádoucími jevy. 
 • Rodiny žijící v sociálně vyloučených komunitách.

Méně...
 

Bydlení

23.02.14

Bydlení je jednou z nejčastějších problematik, se kterou naši sociální pracovníci setkávají při práci ve vyloučených lokalitách a při práci s klienty postiženými sociálním vyloučením. 


Více...
 

Bydlení je jednou z nejčastějších problematik, se kterou naši sociální pracovníci setkávají při práci ve vyloučených lokalitách a při práci s klienty ohroženými sociálním vyloučením. Prostřednictvím poradenství a motivace se snažíme naše klienty podporovat v hospodaření s finančními prostředky tak, aby zvládali hradit všechny platby a poplatky, které souvisejí s bydlením. Právě nedoplatky na nájmech a poplatcích za bydlení na ubytovnách výrazně ztěžují sociální situaci rodin až do té míry, že tyto jsou ohrožovány ztrátou bydlení nebo o něj přicházejí, a zůstávají zatíženy vysokými dluhy.


Méně...