Rožnov pod Radhoštěm

 
 

Projekty

Usilujeme o to, aby služby, které poskytujeme lidem s handicapem byly stále lepší a kvalitnější. V tom nám významně pomáhají nejrůznější nadace, nadační fondy, ale i další dárci prostřednictvím projektů. Všem za to patří velký dík, neboť díky jim můžeme našim klientům nabídnout něco navíc.

 

   Název projektu: Rožnov p. Radhoštěm - Dovybavení snoezelenu pro lidi s autismem

   Dárce: Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

   Výše nadačního příspěvku: 20 011 Kč

   Realizace projektu: 2021

 

 

 

 

Účel využití příspěvku: pořízení speciálních pomůcek do snoezelenu v denním stacionáři pro lidi s autismem v Rožnově pod Radhoštěm.

 

   Dárce: Siemens, s.r.o.

   Výše nadačního příspěvku: 49 500 Kč

   Realizace projektu: 2021

 

 

Účel využití příspěvku: nákup speciálních pomůcek do multisenzorické terapeutické místnosti snoezelenu pro denní stacionář v Rožnově pod Radhoštěm

    Název projektu: Snoezelen pro lidi s autismem

    Dárce: ČSOB pomáhá regionům

    Výše příspěvku: 46 398 Kč

    Realizace projektu: 2021


   

 

Účel využití příspěvku: nákup speciálních pomůcek do multisenzorické terapeutické místnosti snoezelenu pro denní stacionář v Rožnově pod Radhoštěm