Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

24.05.22

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.


Více...
 
Služba kaplanů NADĚJE v Ústeckém kraji

Na začátku května se naše oblast podílela na organizaci historicky první konference kaplanské služby NADĚJE. S kolegy jsme se potkali v Komunitním centru sv. Prokopa v Praze, abychom sdíleli zkušenosti s poskytováním duchovní péče v našich sociálních službách.

 

Kaplan v naší organizaci vykonává podobnou práci jako v nemocnicích, v armádě, u policie nebo ve vězeňství. Poskytuje duchovní péči našim klientům, ale i zaměstnancům. Pomáhá jim při řešení osobních, existenciálních, spirituálních či morálních otázek a potřeb. Tato služba uplatňuje empatický přístup ke každému člověku, přistupuje s úctou k jeho důstojnosti a respektuje jeho osobní přesvědčení.

 

Konkrétně lidem kaplan nabízí osobní setkání, rozhovor, blízkost v náročné životní situaci, hledání cest, jak vše důstojně zvládnout, překonat osamění a hledat motivaci, porozumění a naději. Osobám, které o to projeví zájem, také nabízí četbu Bible či jiné duchovní literatury, duchovní rozhovor či modlitbu.

 

Se zapojením kaplanské služby jsme začali v roce 2016. Nyní v naší oblasti pracuje pět kaplanů. Každý jen několik hodin měsíčně, ale je to důležitý a pevný bod v našich sociálních službách, protože kaplan může poskytnout člověku jinou formu podpory, než nabízejí ostatní běžné nástroje sociální práce.


Méně...
 
Pálení čarodějnic s nízkoprahem

Pálení čarodějnic s nízkoprahem

12.05.22

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.


Více...
 
Pálení čarodějnic s nízkoprahem

Na konci dubna proběhlo pálení čarodějnic v klášterecké loděnici, které pro své klienty zorganizovaly pracovnice našeho místního nízkoprahového zařízení pro děti a mládež NADĚJE.

 

V rámci bohatého programu se opékali buřty, malovalo se na obličej, povídalo se o celé tradici a samozřejmě se zapálila čarodějnice, kterou klienti dříve vyrobili v klubu.


Méně...
 
Pálení čarodějnic v azylovém domě

Pálení čarodějnic v azylovém domě

09.05.22

Klienti kláštereckého azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.


Více...
 
Pálení čarodějnic v azylovém domě

Klienti kláštereckého azylového domu NADĚJE zorganizovali pro své děti zábavné odpoledne spojené s pálením čarodějnic.

 

Společně vytvořili čarodějnici, která dohlížela na řádné plnění sportovních disciplín a závěrečné disco. 

 

Děkujeme dospělým za povedenou akci, kterou připravili pro děti.


Méně...
 
Víkendy v chráněném bydlení

Víkendy v chráněném bydlení

05.05.22

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


Více...
 
Víkendy v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE v Klášterci nad Ohří a Kadani nelení a využívají teplé jarní dny k poznávání okolí.


V minulém týdnu se část kláštereckých vydala s asistentkou na výšlap na zříceninu nedalekého Šumburku. Po úspěšném zdolání hradu si všichni opekli zasloužené buřty.

 

Pozadu ale nezůstali ani v Kadani. Klienti vyrazili s pracovnicí Monikou na rozhlednu na Svatém vrchu vypínající se nad městem.

 

Další výlety plánují pracovnice chráněného bydlení spolu s klienty. Bohužel někteří z nich mají nízké příjmy, které pokryjí pouze běžné náklady na živobytí, a tak se podobných akcí nemohou účastnit.


Na uhrazení jízdného, ale i dalších výdajů pro klienty, jako je například materiál na výrobu předmětů, poputuje výtěžek z oblíbeného Kabelkového veletrhu, jenž se bude konat 4. října od 14 hodin v Kulturním centru v Klášterci nad Ohří.

 

Pokud chcete pomoct našim klientům, přineste nám starou kabelkou, kterou posléze prodáme na veletrhu. Děkujeme!

 


Méně...
 
Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

02.05.22

Už tradiční charitativní Kabelkový veletrh se v Klášterci nad Ohří uskuteční v úterý 4. října, pořádat ho budeme v nově zrekonstruovaném kulturním centru města.


Více...
 
Sbíráme kabelky na říjnový veletrh

Už tradiční charitativní Kabelkový veletrh se v Klášterci nad Ohří uskuteční v úterý 4. října, pořádat ho budeme v nově zrekonstruovaném kulturním centru města.

 

I když veletrh proběhne až za půl roku, už nyní je možné pomáhat. Zájemkyně mohou až do 23. září darovat kabelky, které vyčistíme a posléze budeme nabízet k prodeji na veletrhu.

 

Sběrná místa jsou následující:

  • Sociální služby NADĚJE Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří
  • Chráněné bydlení NADĚJE Jana Švermy 569, Kadaň
  • Recepce Kulturního centra, Chomutovská 465, Klášterec nad Ohří
  • Infocentrum, nám. Dr. E. Beneše 85 Klášterec nad Ohří
  • Papírna Perštejn spol. s r.o., Hlavní 20, Perštejn
  • Galanterie, Polní 681, Klášterec nad Ohří

 

Výtěžek z Kabelkového veletrhu bude využit na úhradu nákladů spojených s aktivizací klientů chráněného bydlení s duševním onemocněním a mentálním postižením, konkrétně se jedná o výlety, pohybové aktivity a materiál na výrobky klientů.


Méně...
 
Výlet do lanového centra v Kadani

Výlet do lanového centra v Kadani

27.04.22

O velikonočních prázdninách se pracovnice kláštereckého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vypravili s klienty na výlet do lanového centra v Kadani.


Více...
 
Výlet do lanového centra v Kadani

O velikonočních prázdninách se pracovnice kláštereckého nízkoprahového zařízení pro děti a mládež vypravili s klienty na výlet do lanového centra v Kadani.

 

Klienti si vyzkoušeli nově postavenou lezeckou stěnu, trampolínu, klouzačky a také si zahráli badminton s pracovnicemi klubu. Vydařený výlet zakončilo posezení u piknikových stolů a zasloužená svačina.


Méně...