Klášterec nad Ohří - Terénní programy v rodinách

 
 

PROČ TU JSME

Vyhledáváme osoby v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci a následně jim pomáháme při návratu k běžnému způsobu života. Služba je zaměřena především na osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením a ztrátou bydlení.

 

KDO MŮŽE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY

Všechny osoby a rodiny bez omezení věku, které jsou nebo pravděpodobně budou zasaženy nepříznivou sociální situací.  

 

CO NABÍZÍME

Rodinám i jednotlivcům nabízíme pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. pomoc při sepisování úředních dokumentů a žádostí, pomoc při řešení bydlení a hledání zaměstnání, pomoc při plnění rodičovských povinností, pomoc při řešení finančního závazku aj.), asistenci při kontaktu s institucemi i úřady a zprostředkování další sociální i jiné služby. V případě potřeby poskytujeme materiální pomoc formou ošacení, potravinové pomoci a prostředky osobní hygieny.

 

KOLIK SLUŽBY STOJÍ

Služby poskytujeme bezplatně.

 

KDY SLUŽBU POSKYTUJEME

Ve všedních dnech od 7:00 do 15:30 hodin.

 

KDE SLUŽBY POSKYTUJEME

Terénní služby poskytujeme v přirozeném prostředí klientů na území města Klášterce nad Ohří, případně v poradenské místnosti terénního programu. 

 

Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad Ohří

 

KONTAKTY ZDE

 

ODKAZY

Veřejný závazek služeb

Potravinová a materiální pomoc II

Informace pro klienty o zpracování osobních údajů

 

Díky grantovému programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ Nadačního fondu Tesco jsme mohli v rámci našeho projektu „Balíčky pomoci pro seniory ve finanční tísni“ podpořit seniory ve finanční tísni nákupem kvalitních potraviny ve výši 16 tisíc korun.

Služba Terénní programy v rodinách se zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008.