Klášterec nad Ohří

 
 

AKTUALITY

 
 
Poděkování městu Klášterec nad Ohří za spolupráci

Poděkování městu Klášterec nad Ohří za spolupráci

05.11.23

K příležitosti 20. výročí založení NADĚJE v Ústeckém kraji jsme za dlouhodobou spolupráci rádi ocenili jsme naše partnery, mezi něž patří i město Klášterec nad Ohří.


Více...
 
Poděkování městu Klášterec nad Ohří za spolupráci

K příležitosti 20. výročí založení NADĚJE v Ústeckém kraji jsme za dlouhodobou spolupráci rádi ocenili jsme naše partnery, mezi něž patří i město Klášterec nad Ohří.

 

Zástupci města Klášterec nad Ohří se nemohli zúčastnit našeho slavnostního setkání s partnery z důvodu pracovních povinností. Proto naše delegace, vedená oblastní ředitelkou Michaelou Lutišanovou, předala děkovnou medaili na osobním setkání starostovi Štefanu Drozdovi a vedoucí odboru sociálních věcí, školství a sportu Zdeně Janichové.

 


Méně...
 
Jak pomáháme dětem a dospívajícím s psychickými problémy

Jak pomáháme dětem a dospívajícím s psychickými problémy

31.10.23

V terezínském Centru duševního zdraví bezplatně podporujeme děti a dospívající od 7 do 18 let. Nejvíce našich klientů je ve věku od 14 do 15 let. Jedná se o období, kdy teenageři hledají sami sebe a často se u nich vlivem různého napětí a stresu mohou objevit psychické problémy.


Více...
 
Jak pomáháme dětem a dospívajícím s psychickými problémy

V terezínském Centru duševního zdraví bezplatně podporujeme děti a dospívající od 7 do 18 let. Nejvíce našich klientů je ve věku od 14 do 15 let. Jedná se o období, kdy teenageři hledají sami sebe a často se u nich vlivem různého napětí a stresu mohou objevit psychické problémy.

 

Děti do Centra, které působí v celém okresu Litoměřice, přicházejí na doporučení psychologů, psychiatrů, pediatrů, škol, OSPODů nebo klientů, již nás už znají.

 

Konkrétně pomáháme jak dětem, které již mají diagnostikováno duševní onemocnění, mají svého psychiatra, a jsou v procesu léčby, tak rovněž dětem, které jsou ohroženy tím, že by u nich mohlo duševní onemocnění propuknout. V obou případech nabízíme socioterapeutickou podporu dítěti i rodičům, neboť náročná situace nezletilého se promítá do fungování celé rodiny.

 

Řešíme zejména tyto problémy: poruchy osobnosti, sebepoškozování a sebevražedné tendence, poruchy příjmu potravy, deprese a úzkosti, závislost na sítích, šikana, poruchy chování či problémy se sexuální orientací.

 

Od nového roku díky otevření dalších dvou Center pro okresy Chomutov a Žatec ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte nás, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

24.10.23

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.


Více...
 
Příběh dobré praxe: Devítiletá Nikola

Devítiletou Nikolu přivedla do našeho terezínského Centra duševního zdraví pro děti a mládež její matka na doporučení pediatričky. Ta byla znepokojena tím, že dívka je aktivnější a méně pozorná, než je obvyklé, a že často chybí ve škole. Matka absence omlouvala nevolností, bolestmi břicha či nechutenstvím.

 

Během prvního setkání jsme zjistili problémy matky s třídní učitelkou a zhoršení prospěchu Nikoly, která tvrdila, že je třídní učitelkou fyzicky i slovně napadána. Následné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně odhalilo dívčino trauma ze školy a hyperkinetickou poruchu. Doporučili jsme změnu přístupu k dítěti ve škole, ale třídní učitelka spolu s ředitelkou tuto radu odmítly. Podařilo se nám ale přesvědčit matku, aby s dcerou navštívila pedopsychiatričku.

 

Nikola skutečně brzy přešla do nové školy a začala užívat psychofarmaka pod dohledem nové třídní učitelky, která projevila pochopení na základě doporučení pedopsychiatričky. Dívky nyní projevuje větší soustředěnost i klid a její emocionální výbuchy jsou méně časté. Matka přehodnotila svůj názor na psychiatrickou péči a užívání léků. Navíc se začala více věnovat dceři, podporovat její zájmy a pozitivně ji motivovat, na rozdíl od dřívějšího trestání za horší prospěch.

 

Spolupráci s rodinou v rámci našich sociálních terapií vnímáme jako pozitivní a zlepšení situace oceňuje také matka s Nikolou.

 

Podpořte naše Centra duševního zdraví v Ústeckém kraji, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Balíčky pomoci pro seniory ve finanční tísni

Balíčky pomoci pro seniory ve finanční tísni

11.10.23

V rámci projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme poskytli významnou pomoc seniorům v Klášterci nad Ohří, kteří se nacházejí ve finanční tísni a mají měsíčně k dispozici pouze několik stovek korun na útratu.


Více...
 
Balíčky pomoci pro seniory ve finanční tísni

V rámci projektu podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ jsme poskytli významnou pomoc seniorům v Klášterci nad Ohří, kteří se nacházejí ve finanční tísni a mají měsíčně k dispozici pouze několik stovek korun na útratu.

 

Během uplynulých šesti měsíců jsme opakovaně podpořili 15 klientů terénního programu nákupem potravin a drogistického zboží v celkové hodnotě 45 tisíc korun.

 

Příběh pomoci

 

 


Méně...
 
Naděje pro dětskou duši

Naděje pro dětskou duši

10.10.23

Na dnešní Světový den duševního zdraví vyhlašujeme sbírku na podporu ohrožených dětí. Psychických problémů u dětí a mládeže stále přibývá. Včasná odborná pomoc má zásadní význam při prevenci zhoršení situace u dítěte a zabránění myšlenkám na sebevraždu.


Více...
 
Naděje pro dětskou duši

Na dnešní Světový den duševního zdraví vyhlašujeme sbírku na podporu ohrožených dětí. Psychických problémů u dětí a mládeže stále přibývá. Včasná odborná pomoc má zásadní význam při prevenci zhoršení situace u dítěte a zabránění myšlenkám na sebevraždu.

 

Naše Centrum duševního zdraví v Terezíně ročně pomůže 70 dětem a dospívajícím na Litoměřicku. Vzhledem k vysoké poptávce po službě otevřeme na začátku roku 2024 další dvě nová Centra pro okresy Chomutov a Žatec. Tímto rozšířením ročně zlepšíme život 150 dětem a jejich rodinám, které by jinak čekaly na odbornou podporu až půl roku.

 

Podpořte naše Centra duševního zdraví, abychom společně zajistili včasnou a kvalitní pomoc dětem s bolavou duší: www.darujme.cz/detskaduse.


Méně...
 
Oslava pěti let chráněného bydlení

Oslava pěti let chráněného bydlení

05.10.23

Dnem otevřených dveří jsme oslavili pětileté výročí našeho chráněného bydlení v Klášterci nad Ohří. Tato služba umožňuje lidem se zdravotním postižením vést standardní způsob života.


Více...
 
Oslava pěti let chráněného bydlení

Dnem otevřených dveří jsme oslavili pětileté výročí našeho chráněného bydlení v Klášterci nad Ohří. Tato služba umožňuje lidem se zdravotním postižením vést standardní způsob života.

 

V současné době poskytujeme ubytování a pomoc asistentek deseti osobám.

 

Slavnosti se zúčastnili také klienti, kteří se prezentovali výstavou svých rukodělných výrobků. Velkou radost udělalo všem přítomným gesto našeho kaplana. Některé výrobky, jako jsou dřevěné obrázky či lucerny, totiž předá pro potěšení nemocným lidem, jimž nabízí podporu v různých hospicových zařízeních.

 


Méně...