Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Jak pomáhají naše dluhové poradny

21.10.22

Pan Adam, který pobírá plný invalidní důchod, přišel do naší dluhové poradny NADĚJE v Klášterci nad Ohří na začátku letošního roku v doprovodu své matky. Sužovaly ho dluhy, které neměl jak splácet.


Více...
 
Jak pomáhají naše dluhové poradny

Pan Adam, který pobírá plný invalidní důchod, přišel do naší duhové poradny NADĚJE v Klášterci nad Ohří na začátku letošního roku v doprovodu své matky. Sužovaly ho dluhy, které neměl jak splácet.

 

Kromě finančních závazků ho již od dětství trápí psychiatrické onemocnění a vada srdce, kvůli níž musel podstoupit několik operací.

 

Po rozvodu rodičů zůstal pan Adam u svého otce, který ho dotlačil do několika krátkodobých půjček. Klient svému otci věřil, i z důvodu nemoci nebyl sám schopen vyhodnotit možnosti svého splácení. Bohužel rychle upadl do dluhové pasti.

 

Pan Adam začal situaci řešit po přestěhování se ke své matce, která se mu stala velkou oporou nejen v řešení jeho závazků. Když do naší dluhové poradny přišel poprvé, měl již exekuce i na invalidní důchod. Společně jsme dohledali a zmapovali veškeré příjmy a závazky, udělali výpis exekucí a kontaktovali exekutory a věřitele. Díky tomuto postupu jsme zjistili, že klient má až 18 exekucí. Podařilo se nám zajistit všechny zákonem požadované doklady a následně jsme podali návrh na insolvenci.

 

Věřitelé do insolvence přihlásili 26 pohledávek v celkové výši půl milionu korun.

 

Pan Adam od letošního července pravidelně hradí splátky. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu mu bude oddlužení ukončeno už za tři roky a zbytek dluhů mu bude odpuštěn. Naše včasná intervence a podpora matky pomohla klientovi zvládnout jeho nepříznivou životní situaci.

 

Pokud chcete pomoci podobným lidem, přispějte na práci našich dluhových poraden: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.


Méně...
 
Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

17.10.22

Až do 30. listopadu běží druhé kolo akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.


Více...
 
Milostivé léto II pomáhá lidem z dluhů

Až do 30. listopadu běží druhé kolo akce Milostivé léto. Dlužníkům se naskýtá šance uhradit své závazky vůči veřejnoprávním institucím bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky.

 

Veškeré další informace a bezplatnou pomoc nabízí naše dluhová poradna NADĚJE v Klášterci nad Ohří.


Méně...
 
HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

12.10.22

Čtyřiatřicetiletý Adam má za sebou několik operací kvůli srdeční vadě a od dětství žije také s psychiatrickým onemocněním. Po rozvodu rodičů zůstal u otce, který však synovy důvěry zneužil k získání několika půjček. 


Více...
 
HateFree Culture: Dluhové poradny NADĚJE bojují s exekucemi v Ústeckém kraji

Čtyřiatřicetiletý Adam má za sebou několik operací kvůli srdeční vadě a od dětství žije také s psychiatrickým onemocněním. Po rozvodu rodičů zůstal u otce, který však synovy důvěry zneužil k získání několika půjček. 

 

Adam nebyl schopen vyhodnotit své finanční možnosti a brzy se propadl do dluhové pasti. Pomoc našel u své matky, která mu je velkou oporou. V jejím doprovodu na začátku roku přišel do dluhové poradny NADĚJE a začal svoji neblahou finanční situaci řešit.

 

Celý článek o našem dluhovém poradenství naleznete na portálu HateFree Culture.


Méně...
 
Kabelkový veletrh se vydařil, vynesl 11 tisíc korun pro osoby s handicapem

Kabelkový veletrh se vydařil, vynesl 11 tisíc korun pro osoby s handicapem

07.10.22

Tradiční charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE se konal 4. října v Kulturním centru Klášterce nad Ohří. V malém sále krásně zrekonstruované budovy se prodalo více než 200 kabelek a celkový výtěžek činil 10 894 korun.


Více...
 
Kabelkový veletrh se vydařil, vynesl 11 tisíc korun pro osoby s handicapem

Tradiční charitativní Kabelkový veletrh NADĚJE se konal 4. října v Kulturním centru Klášterce nad Ohří. V malém sále krásně zrekonstruované budovy se prodalo více než 200 kabelek a celkový výtěžek činil 10 894 korun.

 

Výtěžek bude využit na úhradu nákladů spojených s aktivizací klientů chráněného bydlení s duševním onemocněním a mentálním postižením (výlety, pohybové aktivity, materiál na tvoření).

 

Obrovské poděkování si zaslouží naši partneři, bez nichž by se veletrh nemohl konat. Jmenovitě to jsou město Klášterec nad Ohří, Kulturní centrum Klášterce nad Ohří, Bytový textil Míša, Papírna Perštejn a na veletrhu vystupující mladá kytaristka Maruška Ullmannová.

 

Děkujeme také dárcům kabelek a všem, kteří si přišli zakoupit kabelky a výrobky našich klientů. A pomyslný klobouk smekáme před skvělými kolegyněmi z našeho chráněného bydlení v Klášterci nad Ohří a Kadani, jež se největší měrou podílely na organizaci akce.

 

Přiblížit atmosféru veletrhu si můžete díky pěkným snímkům fotografa Petra Kotrlíka.


Méně...
 
Posilujeme finanční gramotnost žáků

Posilujeme finanční gramotnost žáků

06.10.22

Jana Ullmannová, sociální pracovnice naší klášterecké dluhové poradny NADĚJE, přednášela druhým ročníkům Střední průmyslové školy v Chomutově.


Více...
 
Posilujeme finanční gramotnost žáků

Jana Ullmannová, sociální pracovnice naší klášterecké dluhové poradny NADĚJE, přednášela druhým ročníkům Střední průmyslové školy v Chomutově. 

 

V rámci hodin společenských věd stručně a jasně vysvětlila žákům, jakým způsobem lze využít možnost oddlužení v rámci Milostivého léta II, komu a jak zaslat žádost a na jaké typy dluhů se tato akce vztahuje. Zmínila také zajímavé příklady z praxe a zodpovídala dotazy k problematice dluhů a insolvence.

 

„Uvedená akce významným způsobem přispěla k rozšíření finanční gramotnosti žáků a doufáme, že se v budoucnosti díky ní nedostanou do žádné dluhové pasti,“ konstatovali zástupci školy.

 

Podpořte práci našich dluhových poraden: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.


Méně...
 
Lidi zajímá, jak bojovat s rostoucími cenami potravin a energií

Lidi zajímá, jak bojovat s rostoucími cenami potravin a energií

05.10.22

V naší klášterecké dluhové poradně vzrostl zájem o poradenství v souvislosti s růstem cen a energií až o 70 procent. Pro Český rozhlas Sever to prozradila sociální pracovnice Jana Ullmannová.


Více...
 
Lidi zajímá, jak bojovat s rostoucími cenami potravin a energií

V naší klášterecké dluhové poradně vzrostl zájem o poradenství v souvislosti s růstem cen a energií až o 70 procent. Pro Český rozhlas Sever to prozradila sociální pracovnice Jana Ullmannová.

 

Na poradnu se obracejí většinou starší lidé, a to telefonicky. Zájem o rady mají i ti, kteří žijí ve vyloučených lokalitách. Ptají se na možnou pomoc, na to, kam a na koho se obrátit a jaké dávky státní podpory případně mohou čerpat.

 

Zájem o služby klášterecké poradny přitom podle Jany Ullmanové postupně narůstá už od jara.

 

Od září běží druhý ročník Milostivého léta. Lidé se při této akce mohou zbavit svých dluhů vůči veřejnoprávním organizacím, jako jsou třeba obce, dopravní podniky nebo zdravotní pojišťovny. Pokud dlužník zaplatí původní dlužnou částku, takzvanou jistinu, pak jsou mu odpuštěny sankce, úroky z prodlení a další náklady.

 

Zatím to ale vypadá, že první ročník akce měl větší ohlas. V loňském roce se v naší klášterecké poradně 50 lidí aktivně zajímalo, co mohou dělat pro umoření dluhů a devět z nich se dluhu zbavilo úplně. Letos je přístup lidí jiný. Podle poradkyně Jany Ullmannové převládá potřeba řešit palčivější problémy, kterými jsou právě ceny energií.

 

Kláštereckou poradnu zatím vyhledalo asi 20 lidí, kteří měli zájem o informace týkající se Milostivého léta, pouze dva z nich se ale zbavili nebo zbavují svého dluhu. Lidé si teď nemohou dovolit zaplatit jistinu, tedy svůj původní dluh.


Méně...