Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!

 

AKTUALITY

 
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Registrační číslo: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326

16.01.24

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Od roku 2023 se NADĚJE zapojila do návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III.


Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky a pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc.


Projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.


V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).


Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.


Projekt rovněž přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.


Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.


NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.


Méně...
 
Pošlete děti z našeho kláštereckého nízkoprahu na vzdělávací tábor

Pošlete děti z našeho kláštereckého nízkoprahu na vzdělávací tábor

16.01.24

V Klášterci nad Ohří a Žatci postoupil náš projekt mezi finalisty grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco.


Více...
 
Pošlete děti z našeho kláštereckého nízkoprahu na vzdělávací tábor

V Klášterci nad Ohří a Žatci postoupil náš projekt mezi finalisty grantového programu Vy rozhodujete, my pomáháme společnosti Tesco.

 

Pomozte nám nyní vyhrát, abychom mohli uspořádat letní tábor. V obou prodejnách až do 11. února obdržíte za každý nákup žeton, který následně vhoďte do hlasovacího zařízení za pokladnami pro náš červeně označený projekt.

 

Anotace projektu:

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež organizace NADĚJE v Klášterci nad Ohří uspořádá letní vzdělávací tábor zaměřený na zvýšení finanční gramotnosti svých klientů ze sociálně znevýhodněného prostředí. Cílem projektu je hravou formou rozšířit finanční gramotnost dětí a zároveň jim darovat nezapomenutelné letní zážitky – tedy umožnit jim prožít prázdniny podobně jako jejich vrstevníci.

 

Děkujeme za vaši podporu.


Méně...
 
Personální změny v Klášterci nad Ohří

Personální změny v Klášterci nad Ohří

11.01.24

Po pěti letech opustila vedoucí pozici naší klášterecké pobočky Veronika Kusá, která nyní spravuje nově otevřené pobočky v Chomutově a Žatci, přičemž zůstává vedoucí v Kadani.


Více...
 
Personální změny v Klášterci nad Ohří

Po pěti letech opustila vedoucí pozici naší klášterecké pobočky Veronika Kusá, která nyní spravuje nově otevřené pobočky v Chomutově a Žatci, přičemž zůstává vedoucí v Kadani.

 

Velmi děkujeme Veronice za rozvoj a neustálé vylepšování našich služeb v Klášterci nad Ohří a přejeme jí mnoho úspěchů s novou kariérní výzvou.

 

Novou vedoucí klášterecké pobočky se stala Karolína Jeníčková, jež poslední roky šéfovala místnímu Středisku v Osvobozené, kde provozujeme azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum. Těší nás, že Karolína přijala novou pozici, a jsme přesvědčeni, že svou zkušeností a schopnostmi posune pobočku vpřed.

 

Na pozici vedoucí sociální pracovnice azylového domu povýšila Denisa Hrdá, zatímco do role vedoucí sociální pracovnice noclehárny a nízkoprahového denního centra postoupila Kamila Vítková.

 

Všem kolegyním gratulujeme k novým vedoucím funkcím.

 

Na fotografii zleva: Karolína Jeníčková, Kamila Vítková, Denisa Hrdá.


Méně...
 
Prosinec v nízkoprahu nabídl bohatý program

Prosinec v nízkoprahu nabídl bohatý program

02.01.24

Jak probíhal prosinec v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež? Pracovnice přichystaly pro klienty velmi pestrý programy, v rámci kterého se vyrábělo, hrálo, povídalo, a celkově se připravovalo na Vánoce.


Více...
 
Prosinec v nízkoprahu nabídl bohatý program

Jak probíhal prosinec v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež? Pracovnice přichystaly pro klienty velmi pestrý programy, v rámci kterého se vyrábělo, hrálo, povídalo, a celkově se připravovalo na Vánoce.

 

Na začátku měsíce dětí za pomocí pracovnic ozdobili vánoční stromek. Následující den přišli naši klienti přivítat Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš postupně oslovoval děti a ptal se, jak se jim celkově v průběhu roku dařilo, a jestli byly aktivní v klubu. Nejsnaživější byli po zásluze odměněni sladko sladkostmi, ale s prázdnou neodešel nikdo.

 

V průběhu prosince se rozběhla oblíbená soutěž "NZDM má talent", v níž klienti prezentovali své dovednosti, zejména v tanci nebo zpěvu. Všichni účastníci projevili odvahu vystoupit před porotu a ta následně poskytla slovní a bodové hodnocení. Další kola této soutěže jsou v plánu.

 

Probíhala také oblíbená akce zaměřená na finanční gramotnost ve spolupráci s kolegyní z naší místní dluhové poradny. Děti odhadovaly ceny potravin vánočních pokrmů a tvořily tematické plakáty.

 

22. prosince se konala vánoční besídka. Klienti mohli najít pod stromečkem dárky, které klub obdržel díky sbírce Krabice od bot od Diakonie. Tato nadílka potěšila nejen děti, ale i pracovnice klubu.

 

K poslednímu dni v klubu jsme zorganizovali silvestrovskou party. Soutěžilo se v tancování nebo také v tom, kdo ve dvojici déle udrží balíček. Nechyběly ani pěkné ceny. Oslavu jsme zakončili diskotékou a společným přáním všeho dobrého do nového roku.

 

Těšíme se na společné chvíle v nadcházejícím roce a na to, co nám ve službě přinese.


Méně...
 
Nadílka dárků potěšila děti v nouzi

Nadílka dárků potěšila děti v nouzi

27.12.23

Díky štědrosti dárců si více než sto dětí, kterým pomáháme prostřednictvím našich služeb v Klášterci nad Ohří, mohlo užít vánoční radosti.


Více...
 
Nadílka dárků potěšila děti v nouzi

Díky štědrosti dárců si více než sto dětí, kterým pomáháme prostřednictvím našich služeb v Klášterci nad Ohří, mohlo užít vánoční radosti.

 

Již druhým rokem navštívil náš azylový dům pan Eliáš a předal dětem vánoční dárky. Pan Sochor nám zase pravidelně na Vánoce přiveze krásný stromeček, což vždy velmi všechny velmi potěší.

 

Pravá vánoční nadílka rozradostnila děti s rodinami v nouzi díky projektu Krabice od bot, který nám zprostředkovala Diakonie Litoměřice. Fotky plné úsměvů pochází z azylového domu a nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

 

Srdečně děkujeme všem dárcům.


Méně...
 
Vánoční čas s lidmi bez domova

Vánoční čas s lidmi bez domova

26.12.23

Vánoční atmosféru se každoročně snažíme přiblížit také lidem bez přístřeší. Pracovnice našeho nízkoprahového denního centra nejprve společně s klienty upekli vanilkové rohlíčky a rumové kuličky.


Více...
 
Vánoční čas s lidmi bez domova

Vánoční atmosféru se každoročně snažíme přiblížit také lidem bez přístřeší. Pracovnice našeho nízkoprahového denního centra nejprve společně s klienty upekli vanilkové rohlíčky a rumové kuličky.

 

Poté vyzdobili denní místnost, kde se v příjemné náladě usadili ke svátečnímu pohoštění.

 

Někteří si vychutnali kouzlo okamžiku, zatímco jiní vzpomínali na to, jak v minulosti prožívali vánoční svátky ve svých rodinách.

 


Méně...