Klášterec nad Ohří

 
 

Pomoc začíná porozuměním
Darujte lidem NADĚJI


 

Opatření proti šíření COVID-19

 

V souladu s nařízením Vlády ČR proti šíření COVID-19 stále dodržujeme hygienická opatření na všech pracovištích. Při poskytování sociální služby platí povinnost nosit roušku, nebo respirátor dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. Při vstupu do vnitřních prostorů navíc vyzýváme každého, aby aplikoval připravenou dezinfekci na ruce. Děkujeme za pochopení.

AKTUALITY

 
 
Soutěž o nejhezčí masopustní masku

Soutěž o nejhezčí masopustní masku

10.03.21

Masopustní a plesovou sezónu jsme letos museli bohužel oželet, v našem kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme ale ještě před lockdownem stihli uspořádat soutěž o nejhezčí masopustní masku.


Více...
 
Soutěž o nejhezčí masopustní masku

Masopustní a plesovou sezónu jsme letos museli bohužel oželet, v našem kláštereckém Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež jsme ale ještě před lockdownem stihli uspořádat soutěž o nejhezčí masopustní masku.

 

Děti se v soutěži činily a vytvořily opravdu pěkné kousky. Tvůrci třech nejhezčích masek (na fotce) byli odměněni šerpami a sladkostmi.


Méně...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Notebooky pro naše pracovníky

Díky Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové

17.02.21

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.


Více...
 
Notebooky pro naše pracovníky

Díky příspěvku Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové ve výši 62 800 korun v rámci výzvy „Fond pomoci potřebným během druhé vlny epidemie koronaviru“ jsme mohli pořídit čtyři notebooky do našich služeb v celé oblasti Litoměřice, a tak flexibilněji a efektivněji reagovat na potřeby on-line komunikace našich zaměstnanců a on-line odborného poradentství a sociální prevence s našimi klienty.

 

Srdečně děkujeme za pomoc v nynější náročné situaci.


Méně...
 
Spolupráce s 180DC

Spolupráce s 180DC

22.01.21

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování. 


Více...
 
Spolupráce s 180DC

Během podzimního semestru 2020 jsme navázali spolupráci se studentskou organizací 180 Degrees Consulting Prague, která pro neziskovky bezplatně vytváří řešení aktuálních problémů či zlepšení stávajícího fungování.

Hlavním cílem projektu s naší litoměřickou oblastí bylo vytvořit strategii, jak navazovat nová partnerství.

 

Děkujeme 180DC za profesionální přístup a cenné rady, které jistě využijeme.


Méně...
 
Dluhová poradna v Klášterci funguje bez přerušení

Dluhová poradna v Klášterci funguje bez přerušení

19.01.21

Naše Dluhová poradna – Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří, která se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů, přes pokračující epidemii nepřerušila provoz.


Více...
 
Dluhová poradna v Klášterci funguje bez přerušení

Naše Dluhová poradna – Odborné sociální poradenství NADĚJE v Klášterci nad Ohří, která se především zaměřuje na pomoc s řešením dluhů klientů, přes pokračující epidemii nepřerušila provoz.

 

Na základě protiepidemických opatření preferujeme distanční komunikaci s klienty prostřednictvím e-mailu a telefonu, přesto jsme rovněž zachovali možnost osobní konzultace po předchozím telefonickém objednání na konkrétní termín. I když velkou část vašich dotazů a problémů dokážeme vyřešit na dálku, v případě potřeby něco vytisknout, vyplnit či podepsat nelze nahradit osobní kontakt.

 

Můžeme vás ubezpečit, že dodržujeme všechna hygienická opatření. Samozřejmostí jsou ochrana úst a nosu, dezinfekce rukou, bezpečný odstup a pravidelné větrání kanceláře. Také se snažíme zkrátit osobní konzultace na nezbytně nutnou dobu.

 

Ke každému klientovi přistupujeme individuálně. Respektujeme strach některých, hlavně starších, osob z nákazy a jejich rozčarování z často měnících se a matoucích informací, z čehož pramení přání odložit řešení problémů na příznivější dobu. Vězte ale, že jsme neustále k dispozici a snažíme se najít východisko z každé situace.

 

Neustále zjišťujeme informace z relevantních a prověřených zdrojů, sledujeme aktuální platná nařízení, abychom vám byli co nejvíce nápomocni ve snaze získat dávky státní sociální podpory, hmotné nouze nebo jiné formy pomoci.

 

Neváhejte se na nás obrátit s prosbou o BEZPLATNOU pomoc či radu. Jsme tu pro vás.

Na závěr uvádíme několik údajů z roku 2020.

 

O co byl největší zájem?

  • Pomoc při řešení finančních závazků a exekucí.
  • Pomoc při řešení oddlužení.
  • Konkrétní poradenství k získání dávek státní sociální podpory či dávek hmotné nouze k vyřízení důchodu.
  • Zprostředkování kontaktu s dalšími sociálními službami – nejvíce k získání potravinové pomoci.

 

Konkrétně v číslech:

  • Bylo podpořeno 138 osob (samozřejmě jsme tímto podpořili i celé jejich rodiny).
  • Bylo provedeno 369 osobních intervencí.
  • Proběhlo 1073 telefonických a e-mailových kontaktů s klienty a institucemi.
  • Bylo podáno 18 insolvenčních návrhů a sepsáno 7 žádostí o snížení splátek v oddlužení.

Méně...
 
Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

07.01.21

Na Štědrý den jsme v kláštereckém Nízkoprahovém denním centru NADĚJE přichystali pohoštění pro osoby bez přístřeší. 


Více...
 
Štědrý den v Nízkoprahovém denním centru

Na Štědrý den jsme v kláštereckém Nízkoprahovém denním centru NADĚJE přichystali pohoštění pro osoby bez přístřeší. 

 

Klienti si pochutnali na bramborovém salátu s vinnou klobásou, zhlédli pohádky a celkově si užívali vánoční pohodu a klid.


Méně...
 
NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

24.11.20

Služba Terénní programy v rodinách v Klášterci nad Ohří pokračuje bez přerušení v práci s osobami a rodinami v nepříznivé sociální situaci rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.


Více...
 
NADĚJE v Klášterci pomáhá lidem v nepříznivé sociální situaci i v nouzovém stavu

Služba Terénní programy v rodinách v Klášterci nad Ohří pokračuje bez přerušení v práci s osobami a rodinami v nepříznivé sociální situaci rovněž během nouzového stavu zavedeného kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

 

I když i náš způsob práce ovlivnil koronavirus, jsme vděční, že za zvýšených hygienických podmínek můžeme fungovat v takřka standardním režimu a být k dispozici osobám, které naši pomoc potřebují. Při kontaktu s klienty se v současnosti snažíme upřednostňovat telefon a e-mail, a abychom posílili naši dostupnost v on-line prostředí, zřídili jsme rovněž facebookový profil služby – Terén Naděje Klášterec.

 

Klienty, s nimiž se nelze spojit distančně, nadále navštěvujeme v terénu. Navíc každý pracovní den mezi mezi 8:00 a 9:00 máme vymezenou konzultační hodinu v kanceláři. Klienti nás v tuto dobu mohou navštívit a například využít stolní počítač pro bezpečnější komunikaci s úřadem práce či jinými institucemi.

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními ve školských zařízeních jsme nápomocní výchovné poradkyni místní praktické základní školy, která se na nás obrací v případech, kdy se jí nedaří kontaktovat rodiče žáků. Naším prostřednictvím dochází k předání důležitých informací.

 

Služba má aktuálně navázanou intenzivní spolupráci s 26 rodinami, 11 jednotlivci a 8 seniory. Více o službě najdete zde.


Méně...