Klášterec nad Ohří

 
 

V souladu s našimi hodnotami – nadějí, láskou, vírou – pomáháme lidem, kteří se nemohou postarat sami o sebe. Pomáhejte s námi!


AKTUALITY

 
 
Ukliďme Klášterec s nízkoprahem

Ukliďme Klášterec s nízkoprahem

27.09.22

Naše klášterecké nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zapojilo do akce Ukliďme Česko a s klienty vyčistilo přilehlý prostor klubu, 3. Základní školy a ulice Mírová.


Více...
 
Ukliďme Klášterec s nízkoprahem

Naše klášterecké nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se zapojilo do akce Ukliďme Česko a s klienty vyčistilo přilehlý prostor klubu, 3. Základní školy a ulice Mírová.

 

Cílem bylo zaktivizovat klienty a přesvědčit je o tom, že úklid nemusí znamenat pouze povinnost, ale také radost a především chuť změnit něco ve svém okolí.

 


Méně...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

25.09.22

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.


Více...
 
Podpořte dluhové poradenství NADĚJE v Ústeckém kraji

V našich dluhových poradnách ve Štětí, Kadani a Klášterci nad Ohří ročně pomůžeme 340 osobám a podáme 70 návrhů na oddlužení, naše služby jsou přitom poskytovány zcela zdarma. V letošním roce nám ale na pomoc lidem chybí peníze.

 

Přispějte na naše dluhové poradenství a pomáhejte s námi osobám, které nezvládají řešit finanční problémy vlastními silami: www.darujme.cz/dluhovkynadeje.

 

Výtěžek ze sbírky pokryje chybějící náklady na provoz a mzdy pracovníků našich dluhových poraden.


Méně...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

Sportovní den v chráněném bydlení

22.09.22

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří se opět po roce sešli, aby prožili společný den naplněný nejen sportovními aktivitami.


Více...
 
Sportovní den v chráněném bydlení

Klienti chráněného bydlení NADĚJE z Kadaně i Klášterce nad Ohří se opět po roce sešli, aby prožili společný den naplněný nejen sportovními aktivitami.

 

V rámci soutěžního programu si klienti nejprve vyzkoušeli různé disciplíny, jako byl hod šipkami na terč, shazování kuželek nebo zapamatovaní si předmětů v časovém limitu a posléze při vyhodnocování výsledků měli všichni dostatek času a klidu na seznámení se s novými obyvateli chráněného bydlení a ugrilování si něčeho dobrého k snědku.

 

Každý z klientů obdržel diplom a malou pozornost za účast. Na prvních třech místech se umístili paní Jitka, pan Marek a pan Jiří. Ti byli odměněni dortem, o který se rádi podělili s ostatními. 

 

Že šlo o skvěle strávený čas, potvrdil pan Pavel, jenž rovněž jménem všech zúčastněných poděkoval pracovnicím chráněného bydlení za organizaci celého dne.


Méně...
 
Prázdniny v nízkoprahu

Prázdniny v nízkoprahu

14.09.22

Jak vypadaly letní prázdniny v kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež? Velmi pestře. Pracovnice klubu připravily pro klienty několik zajímavých akcí.


Více...
 
Prázdniny v nízkoprahu

Jak vypadaly letní prázdniny v kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež? Velmi pestře. Pracovnice klubu připravily pro klienty několik zajímavých akcí.

 

Na začátku července klienti navštívili poutní františkánský klášter v Kadani, kde si prohlédli zahradu, dozvěděli se něco málo z historie této památky a podívali se na tamější chovná zvířata.

 

Velký ohlas vzbudil „Pyžamový den“, který se konal přímo v našem klubu. Klienti si vybrali film na přání a soutěžili o nejhezčí pyžamo.

 

Starší klienti si v srpnu naplánovali výlet do Karlových Varů. Lázeňské město si prošli s pracovnicemi, chybět samozřejmě nemohla prohlídka slavné vřídelní kolonády.

 

A ke konci léta proběhlo „Rozloučení s prázdninami“ na sportovním hřišti. Klienti si vyzkoušeli různorodé aktivity a za aktivní účast dostali pomůcky do školy.

 


Méně...
 
Finanční gramotnost pro žáky: Škola už se blíží

Finanční gramotnost pro žáky: Škola už se blíží

31.08.22

Na konci prázdniny proběhla v našem kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež beseda o finanční gramotnosti na téma „Škola už se blíží“.


Více...
 
Finanční gramotnost pro žáky: Škola už se blíží

Na konci prázdniny proběhla v našem kláštereckém nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež beseda o finanční gramotnosti na téma „Škola už se blíží“.

 

Sociální pracovnice naší dluhové poradny Jana Ullmannová připravila společně s pracovnicemi klubu edukační plakát, na němž klienti vybírali a porovnávali ceny školních pomůcek.

 

Během besedy se klienti rovněž podělili se svými zážitky z prázdnin o povídali si o začátku nového školního roku.

 

Za aktivní účast na besedě děti dostaly tašky se školními pomůckami, ze kterých měly nefalšovanou radost.

 

Všem školákům a školačkám přejeme úspěšný start do nového školního roku!


Méně...
 
Sbírka Školákům od srdce pomůže znevýhodněným dětem

Sbírka Školákům od srdce pomůže znevýhodněným dětem

29.08.22

Poslední srpnový víkend jsme se v kláštereckém hypermarketu Tesco zúčastnili prvního ročníku sbírky Školákům od srdce, kterou pořádala Diakonie a TV Nova.


Více...
 
Sbírka Školákům od srdce pomůže znevýhodněným dětem

Poslední srpnový víkend jsme se v kláštereckém hypermarketu Tesco zúčastnili prvního ročníku sbírky Školákům od srdce, kterou pořádala Diakonie a TV Nova.

 

Vybrané školní pomůcky, jež štědří dárci věnovali našim dobrovolníkům, rozdáme znevýhodněným dětem. Těm v Klášterci nad Ohří pomáháme prostřednictvím našich služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, terénních programů v rodinách a azylového domu pro rodiny.

 

Celkem se ve sbírce vybralo:

  • 49 ks. psacích potřeb
  • 63 ks. výtvarných a tvořivých potřeb
  • 67 ks. sešitů a bloků
  • 17 ks. rýsovacích pomůcek
  • 8 ks. ostatních pomůcek

 


Méně...