Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Průběžná sbírka v denním centru

Průběžná sbírka v denním centru

- nyní přijímáme i komunikační eletroniku

24.06.16

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. 


Více...
 
Průběžná sbírka v denním centru

Nízkoprahové denní centrum NADĚJE - Valdštejnská stále přijímá od veřejnosti dary ve formě oblečení, obuvi a výbavy do kuchyně, které rozdáváme potřebným. Velká poptávka je po odolných botách a pracovním oblečení, protože mnoho klientů aktuálně získává sezónní pomocné práce či brigády spojené s pobytem venku (stavby, lesy, úklid).

 

Jelikož se přizpůsobujeme i moderní době, poptáváme funkční komunikační elektroniku - ideálně staré mobilní telefony s nabíječkou, které již nepředstavují v případě prodeje do bazaru žádnou větší hodnotu, ale našim klientům mohou velmi usnadnit komunikaci s potencionálním zaměstnavatelem - často pracovní agenturou, která registrovaným brigádníkům (skrze podaný životopis) operativně rozesílá nabídky práce nebo přímo rozpisy směn formou sms nebo emailem.

 

Staré vyřazené funkční notebooky nebo kapesní počítače zase mohou posloužit těm, kteří se chtějí naučit alespoň základy používání moderních technologií za účelem posílení své sociální adaptace a samostatnosti. Umět si najít stránku úřadu práce, vyhledat si potřebné informace na internetu a dokázat si samostatně najít dopravní spoje, případně si v textovém editoru sepsat CV - to stále pro mnohé klienty představuje problém - takovéto dovednosti jsou dnes pokládány za standardní technologickou gramotnost. Počítače dnes nepředstavují žádnou větší materiální hodnotu a jsou běžným nástrojem pro život.

 

Ilustrační foto ze zahraničního veřejného fóra:

 

Umožnit klientům pracovat se starým počítačem by jim pomohlo i odbourat vrozený "strach", že rozbijí drahý přístroj.

 

Informační leták:

 


Méně...
 
Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

03.06.16
Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a
Více...
 
Potravinová pomoc

Do oblasti působnosti NADĚJE Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav a Liberec dorazila potravinová pomoc z Operačního programu potravinové a materiální pomoci, kterou v součinnosti s MPSV realizuje Evropská Unie.

 

Potravinové balíčky obsahují základní trvanlivé potraviny a potravinové doplňky. Naše střediska se podílejí na cílené distribuci potravin lidem v nepříznivé sociální situaci, prioritně lidem bez přístřeší a lidem s nedostatečným finančním příjmem.

 

 

Dle dostupných informací by měl projekt pokračovat i v roce 2017. Distribuce potravin je vždy spojena se sociálním poradenstvím.


Méně...
 
Nazdar BAZAR

Nazdar BAZAR

17.05.16
V neděli 15.5.2016 se v Liberci, v pivním baru Azyl, uskutečnil další ročník akce s názvem Nazdar BAZAR – společné setkání a volný
Více...
 
Nazdar BAZAR

V neděli 15.5.2016 se v Liberci, v pivním baru Azyl, uskutečnil další ročník akce s názvem Nazdar BAZAR – společné setkání a volný bazar, tentokrát na téma: pomůcky a vybavení do kuchyně. Díky moc organizátorovi akce, Petru Noščákovi i všem dárcům, díky nimž jsme pro naše klienty (z noclehárny a terénního programu) získali několik krabic hrnečků, skleniček, talířů, ale také kráječ, mixér, .. a budeme se těšit na další spolupráci.


Méně...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko

21.04.16

Ochotní klienti se v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko spolu s pracovníky zapojili do úklidu veřejných prostor v blízkém okolí.


Více...
 
Ukliďme svět, ukliďme Česko

Ochotní klienti se v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko spolu s pracovníky zapojili do úklidu veřejných prostor v blízkém okolí Nízkoprahového denního centra. Nasbíralo se asi patnáct velkých pytlů odpadků v okolí kostela Svatého Kříže a přilehlého parku, kde roste i památná Sakura zasazená NADĚJÍ.   

 

 


 

I přes chladné počasí byla dobrá nálada.

 

Připraveno k odvozu.

 

Děkujeme všem zúčastněným!

 Méně...
 
Jeden svět 2016

Jeden svět 2016

05.04.16

Kapela Kateřiny band odstartovala festival Jeden svět 2016 v Liberci 4. dubna. 


Více...
 
Jeden svět 2016

Kapela Kateřiny band odstartovala festival Jeden svět 2016 v Liberci 4. dubna. Hledání domova - to je hlavní téma 18. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech. Tento festival se koná ve 33 českých městech. Organizace Člověk v tísni pozvala kapelu Kateřiny band, aby zahájila svými písněmi festival Jeden svět ne náhodou - NADĚJE je totiž organizace, která v libereckém kraji pomáhá hledat domov lidem, kteří ho ztratili. V rámci prvního večera mohli návštěvníci shlédnout dokumentární film "Nemusíš s láskou, stačí s citem". Domov je většina z nás zvyklá brát jako samozřejmost a začne mu věnovat pozornost, až když hrozí, že o něj přijde.
Méně...
 
Velikonoční trh

Velikonoční trh

24.03.16

Ve středu 16.3.2016 jsme se s klienty zúčastnili tradičního Velikonočního trhu poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě v


Více...
 
Velikonoční trh

Ve středu 16.3.2016 jsme se s klienty zúčastnili tradičního Velikonočního trhu poskytovatelů sociálních služeb na Krajském úřadě v Liberci. Prezentovali jsme se výrobky tvořenými společně s klienty z našeho terénního programu a noclehárny. Pekli jsme perníčky a vyráběli velikonoční věnečky, látkové zajíčky, diáře, záložky a pouzdra na mobily. Akce se velmi vydařila a už se těšíme na příští trhy, ty vánoční.

 Méně...