Liberec

 
 

Naděje pro mne znamenala rodinu

Naděje pro mne znamenala rodinu

29.01.24 | Liberec

Naděje pro mě vždy znamenala rodinu a to jak jejím přístupem, tak svou myšlenkou.  Já jako zaměstnanec jsem cítila, že jsem součástí této rodiny a to samé jsme poskytovali našim klientům. Tento přesah z nás cítili naši klienti, kteří sice byli bez domova, ale našli zde útočiště před okolním světem.


Více...
 
Naděje pro mne znamenala rodinu

Naděje pro mě vždy znamenala rodinu a to jak jejím přístupem, tak svou myšlenkou.  Já jako zaměstnanec jsem cítila, že jsem součástí této rodiny a to samé jsme poskytovali našim klientům. Tento přesah z nás cítili naši klienti, kteří sice byli bez domova, ale našli zde útočiště před okolním světem, ve kterém byli všude nežádoucí či nechtění. Člověk bez domova nemá lehký život, potřebuje někde přečkat den a to jen v klidu a teple. To však bývá největší problém, nikde není žádoucí. Ze všech veřejných prostorů jako je nádraží, knihovna či obchodní centra jsou vyhazováni.  Překvapivě i lidem na ulici bezdomovec vadí, přestože nikoho neobtěžuje a nikomu nic nedělá.  Jen nastavuje zrcadlo naší společnosti, že i tito lidé jsou její součástí.

Často jsem slýchávala, jak těžké je pro člověka který je pár dní na ulici přijít do denního centra a požádat o pomoc. Obcházejí okolo, ale zaregistrovat  se znamená přiznat si, že jsem skutečně člověk v tísni či bez přístřeší pro kterého je služba určena. Ten kdo tuto situaci nezažil, se neumí vcítit do pocitů, které člověk (klient) prožívá. 

Ve chvíli kdy však překoná tento počáteční ostych se stává součástí rodiny Naděje a opět díky skvělému přístupu pracovníků někam patří, je mezi svými. Většina lidí se kterými jsem měla možnost spolupracovat za osm let mého působení v Naději, jsou skvělí lidé, kteří mají svou práci rádi a to i přes to, že je podhodnocená. Pro klienty dělají spoustu práce nad rámec svých povinností a jen díky tomu a lásce kterou v sobě mají posouvají klienty, nad kterými už dávno každý zlomil hůl, zpět do života. 

Jen těžko se mi odcházelo z Naděje. Byl to pro mě jeden z nejtěžších odchodů z „ práce“. Ale návrat ke své rodině a do svého rodného města se pro mě stal životní prioritou. Dodnes jsem však v kontaktu jak s pracovníky Naděje, tak s některými klienty. Tato práce nekončí rozvázáním pracovního poměru, tedy alespoň já to tak cítím. Jsem ráda, že mohu dál být průvodcem životů lidí, kterým jsem vstoupila do života a pomáhat na dálku.  Nyní jsem vychovatelkou v Dětském diagnostickém ústavu. Pracuji s dětmi, které díky tomu, že vyrůstají v ústavní péči nebo mají velmi špatné rodinné zázemí, nemají lehký životní osud.  Díky tomu poznávám své bývalé klienty z jiné strany a dokážu více pochopit jak je těžké se vymanit z těchto kruhů. 

Tento rok se nám podařilo s mou báječnou bývalou kolegyní Jitkou realizovat plán jak propojit tyto dva světy. A vymyslely jsme návštěvu našich dětí z DDÚ v Nízkoprahovém denním centru v Liberci. Děti si prošly všechny prostory, vydávaly obědy, měly možnost se na cokoliv zeptat a to jak pracovníků, tak klientů kteří byli za návštěvu rádi a byli k nim velmi otevření. Ještě nikdy jsem naše děti neviděla tak nadšené, několik jich tam chtělo začít pracovat, jiní měli spoustu dotazů a to ještě dva dny po návštěvě. Jako by se kouzlo Naděje přeneslo i na ně. A na dotaz, zdali si pamatují, kde byli, tak nás všechny dospělé doslova položili, „byli jsme v domově pro bezdomovce“. 

 

Tento článek je poděkováním pracovníkům NADĚJE, jak za jejich skvělou práci, tak za otevřenost těmto projektům. Vážím si toho o to víc, že nás přijali době, kdy mají mnoho práce a každá aktivita navíc je narušení běžného provozu. V Naději však byla skvělá atmosféra, která obohatila obě strany. 

Lenka Dušková, bývalá pracovnice Nízkoprahového denního centra


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

17.01.24 | Liberec

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.

Projekt přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.

Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.


Méně...
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

08.01.24 | Liberec

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 8.1. do 10.1.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.


Více...
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 8.1. do 10.1.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.

Jak vyplývá z názvu, není Nízkoprahové denní centrum vybavené k účelu nocování. Cílem tedy je poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Lidem bez domova je k dispozici teplý čaj, polévka. Je možné využít také sprchy. 

 

V Liberci jsou kapacity noclehárny a azylových domů dlouhodbě nedostatečné. Přesto vedení města Liberec odmítá realizovat další ubytování určené lidem bez domova.

 

Běžný denní provoz Nízkoprahového denního centra: v pracovní dny do 8.00 do 18.00.

 

Mimořádný noční provoz: 20.00 až 7.00 hod. (ve dnech 8. 1. - 10. 1.)

 

Mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou


Méně...
 
Ohlédnutí za Vánocemi

Ohlédnutí za Vánocemi

27.12.23 | Liberec

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, kterého rodiče neměli při narození kam uložit.


Více...
 
Ohlédnutí za Vánocemi

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. 

Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, kterého rodiče neměli při narození kam uložit. Ježíš zažíval v životě obdobné věci jako naší klienti. Mnoho lidí se na něj možná dívalo skrz prsty jako na nemanželské dítě narozené v chlévě, posléze prožíval život uprchlíka v dalekém Egyptě. Při jeho veřejném působení byl od elit v opovržení za to, že se stýkal s lidmi na okraji společnosti.

Po dobrém jídle jsme si chvíli popovídali o životě, probrali své životní trable, společně si zazpívali a popřáli si požehnané, šťastné a veselé Vánoce i nadcházející rok.  Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE  a Noclehárně zúčastnilo přes sedmdesát lidí bez domova.

Štědrovečerní večeři a dárečky jsme v Liberci připravili díky daru společnosti ATREA s.r.o., Potravinové bance a sponzorovi Honzovi, který zajistil slavnost na noclehárně.


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

18.12.23 | Liberec
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět k rekapitulaci. Jaký byl starý rok, co se v něm povedlo, a co naopak bychom si přáli dělat v příštím roce jinak? 

     Vstup do nového roku nám dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Vánoce pro lidi bez domova

14.12.23 | Liberec

Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci chystáme předvánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc. Pátek 22. prosince bude pro klienty a zaměstnace Naděje vyjímečný, protože společně oslaví Vánoce.


Více...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci chystáme předvánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc. Pátek 22. prosince bude pro klienty a zaměstnace Naděje výjimečný, protože společně oslaví Vánoce. Pro klienty je v obou zařízeních připravena štědrovečerní věčeře (řízky a bramborový salát) a naleznou pod stromečkem i dárečky. Štědrovečerní večeři a dárečky pro klienty připravujeme díky daru společnosti ATREA s.r.o.

Vánoce v Kateřinkách plynule pokračují od 16.00 hodin a velké poděkování patří našemu věrnému dárci a sponzorovi Honzovi, který celou slavnost v Kateřinkách zajistí.


Méně...