Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Noc v centru

Noc v centru

25.01.16

Během mimořádně mrazivého lednového období naše nízkoprahové denní centrum reagovalo na potřebu města postarat se o lidi bez domova ve


Více...
 
Noc v centru

Během mimořádně mrazivého lednového období naše nízkoprahové denní centrum reagovalo na potřebu města postarat se o lidi bez domova ve velkých mrazech. Vzhledem ke krátkodobému trvání intenzivnějších mrazů radnice zatím upustila od plánované výstavby vyhřívaných stanů.

 

V nízkoprahovém denním centru jsme tedy nabídli mimořádný noční provoz o víkendu. Centrum, jak vyplývá z názvu, není situované k účelu nocování, cílem tedy bylo přečkat nepříznivý čas využitím improvizace a dostupných zdrojů.

 

Kdo si dal práci, mohl si vytvořit relativně pohodlné ležení...

 

Někteří měli skromnější nároky...

 

Respektujeme svobodnou vůli člověka, pánovi na podlaze bylo nabídnuto alespoň smotané tričko pod hlavu, nechtěl ani to...


Méně...
 
Výměna cedule

Výměna cedule

11.01.16

Dle nové vizuální koncepce NADĚJE jsme symbolicky na denním centru zahájili rok 2016 v nových barvách.

 


Více...
 
Výměna cedule

Dle nové vizuální koncepce NADĚJE jsme symbolicky na denním centru zahájili rok 2016 v nových barvách.

 

Změna je život.

 

Děkujeme ochotnému pomocníkovi za montáž!


Méně...
 
Vánoční program pro klienty

Vánoční program pro klienty

30.12.15

Ve středu 23.12. pracovníci Nízkoprahového denního centra Liberec připravili vánoční program pro klienty. Slavnostní oběd zahájil vedoucí


Více...
 
Vánoční program pro klienty

Ve středu 23.12. pracovníci Nízkoprahového denního centra Liberec připravili vánoční program pro klienty. Slavnostní oběd zahájil vedoucí střediska zamyšlením nad biblickým tématem a společným připomenutím si tradice svátku. Vzhledem k velkému počtu klientů střediska oběd probíhal ve dvou etapách, a i tak bylo plno.

 

Každý klient s přáním všeho dobrého obdržel od pracovníků dárek - trvanlivé potraviny, hygienické potřeby a ošacení včetně teplých ponožek od seniorek z nedávno uvedeného článku.

 

 

Odpolední společný program zahrnoval tradiční lití taveného olova nebo pouštění ořechových loděk, v podvečer jsme se sešli v parku u památného stromu NADĚJE za doprovodu kytary a písní. Navštívila nás i bývalá sociální pracovnice Karolína, u které se brzy vytvořila fronta na podání ruky s polibkem. 

 

Děkujeme všem, kteří nás podporují.


Méně...
 
Blues pro Luisu

Blues pro Luisu

13.12.15

Byla jsi s námi jen krátce. Přesto jsme společně zažili krásné věci. Minulé Vánoce, zrod kapely Kateřiny band, přípravu Koncertu v Lidových sadech, boření mýtů, konvencí, hledání smyslu života v pomoci bližnímu...

 


Více...
 
Blues pro Luisu

Byla jsi s námi jen krátce. Přesto jsme společně zažili krásné věci. Minulé Vánoce, zrod kapely Kateřiny band, přípravu Koncertu v Lidových sadech, boření mýtů, konvencí, hledání smyslu života v pomoci druhým...

Jednou se s Tebou potkáme! A v nebeském orchestru se už těšíme na Tvoji punk rockovou kytaru!

Poslechněte si Blues pro Luisu od Kaiserbandu


Méně...
 
V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

08.12.15

Povedlo se nám zase o kousek výš pozvednout úroveň programu. Návštěvníci mohli shlédnout několik hudebních i tanečních vystoupení a jedno divadelní představení. 


Více...
 
V Liberci se letos konal 2.ročník Noci venku

A bilancování? Povedlo se nám zase o kousek výš pozvednout úroveň programu. Návštěvníci mohli shlédnout několik hudebních i tanečních vystoupení a jedno divadelní představení. Téměř vše bylo v režii bývalých i současných lidí bez domova, klientů terapeutické komunity pro závislé nebo dětí z romského tanečního kroužku. Nikdo tedy nemůže tvrdit, že akce měla za cíl podpořit ty, kteří jen berou a na ničem se nepodílí.


Zároveň byla během programu k dispozici tzv. „živá knihovna“, která umožnila zájemcům nahlédnout do osobních příběhů lidí se zkušeností života na ulici nebo bez jistoty stálého domova. Skrze samotné hlavní hrdiny těchto příběhů mohli zprostředkovaně okusit, jak se cítí závislý gambler, sexuálně zneužívaná žena nebo co obnáší práce v terénu mezi „sociálně vyloučenými“.


V pozdním večeru jsme se podívali na film PragueNight mapující život bezdomovců, závislých nebo prostitutek v Praze. Kvůli silnému dešti a kroupám jsme nakonec na kartonech ulehli ke spánku přímo v promítacím sále kina Varšava a pod tíhou únavy jsme rychle usnuli. Společně s námi se rozhodli přenocovat i tři lidé bez domova, pro které byla tentokrát možnost úkrytu před velmi nepříznivým počasím opravdu vítaná.  


 

V rámci dobrovolného vstupného, z prodeje občerstvení a workshopů se vybralo 5550 Kč. Tyto peníze budou použity na nákup základních hygienických prostředků a oblečení, hlavně zimních rukavic, spodního prádla apod., které budou předány lidem v nouzi. 

 

Děkujeme všem zúčastněným!

 

- na oficiální fotografie čekáme


Méně...
 
Školáci vaří lidem bez domova

Školáci vaří lidem bez domova

08.12.15

Aktivní a bystré děti z liberecké Základní školy Na Výběžku se během svého zasedání školního parlamentu žáků druhého stupně rozhodly, že zrealizují dobročinný projekt. 


Více...
 
Školáci vaří lidem bez domova

Aktivní a bystré děti z liberecké Základní školy Na Výběžku se během svého zasedání školního parlamentu žáků druhého stupně rozhodly, že zrealizují nějaký dobročinný projekt. Ze zvědavosti i zájmu se rozhodly pro prozkoumání světa lidí bez domova. Uvařily 20 litrů dobré bramborové polévky, kterou v pátek 4.12. ohřály v naší kuchyni libereckého Nízkoprahového denního centra. Nic netušící klienty velmi překvapilo, když jim v obvyklém čase oběda jídlo začali vydávat školáci. Mnozí neměli slov...

 

 

Žáci nezapomněli vzít ani teplé kvalitní oblečení na důkaz, že jim osudy sociálně vyloučených lidí nejsou lhostejné.

 

 

Děkujeme žákům Základní školy Na Výběžku za pomoc!

 

(PS: barvy na tvářích měli žáci z předešlé předmikulášské akce, prý vůbec nešla smýt)


Méně...