Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Dimatex

Dimatex

Jak Dimatex pomáhá?

30.11.15

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu.


Více...
 
Dimatex

Společnost Dimatex se již od roku 1991 zabývá sběrem, tříděním a recyklací textilu. V roce 2015 vytřídila a zpracovala více než 4 000 tun textilního odpadu za přispění textilního odpadu od NADĚJE. V roce 2015 obdržela města od firmy Dimatex téměř 2 400 000 Kč a neziskové organizace obdržely částku přesahující 1 750 000 Kč. Posláním Dimatexu je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

NADĚJE vybírá ošacení od občanů. Pracovníci NADĚJE tento textil třídí dle svých potřeb. Textil, který není vhodný pro charitativní účely, je odebírán Dimatexem a následně recyklován. V případě nedostatku textilu, pak společnost Dimatex umí dodat potřebný textil NADĚJI ze svých zásob. Tato propojenost aktivit zajistila dostatek textilu pro potřebné, pomáhá občanům města Liberec a zároveň je šetrná k přírodě. 

 

Společnost Dimatex takto poskytuje ošacení i řadě dalších neziskových organizací a lidem v nouzi. Ročně se jedná až o 100 tun oblečení, které z kontejnerů putuje potřebným. Zbylý textil se zpracovává, zejména na výrobu čistících hadrů, dále pak na výrobu geotextilií, izolací a k opětovné výrobě oděvů. Posláním společnosti Dimatex je předcházet vzniku textilních odpadů.

 

Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme i nadále noste do NADĚJE.

 

Naším cílem je znovu zhodnocení druhotných surovin s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.


Méně...
 
Zažijte Noc venku v Liberci!

Zažijte Noc venku v Liberci!

12.11.15

Možnost vyzkoušet si jaké to je spát na ulici, budou mít ve čtvrtek 19. 11. návštěvníci akce Noc venku Liberec, která se bude konat od 17 h. v kině Varšava.


Více...
 
Zažijte Noc venku v Liberci!

 

Možnost vyzkoušet si jaké to je spát na ulici, budou mít ve čtvrtek 19. 11. návštěvníci akce Noc venku Liberec, která se bude konat od 17. hodin v kině Varšava.

 

Noc venku je zážitková a benefiční akce pro veřejnost, která v osmnácti městech po celé ČR přibližuje problematiku bezdomovectví a současně podporuje lidi bez domova, lidi v obtížné životní situaci a lidi ohrožené sociálním vyloučením.

 

Problém bezdomovectví vnímá do určité míry každý z nás, ale představit si jaké to je, skutečně nemít domov, už asi moc neumíme. Tomu by měla akce napomoci. Diskuse o tomto fenoménu a empatický přístup by mohly řešení celé problematiky posunout vpřed.

 

Pro účastníky je připraven interaktivní program: živá knihovna s příběhy skutečných lidí z ulice i z pomáhajících profesí, výstava fotografií českého dokumentárního fotografa a pedagoga Jindřicha Štreita s názvem „Kde domov můj“, divadlo a bubenická show mladých lidí z organizace Advaita, koncerty a taneční vystoupení klientů sociálních služeb, fotovýstava o lidech bez domova v Liberci a Jablonci n/N, benefiční workshopy malování tašek a pohlednic, tematické dokumentární filmy „Shelter“ a „Můj dům, můj hrad“, samotné spaní venku na Soukenném náměstí a snídaně v Nízkoprahovém denním centru ve Valdštejnské. Speciálními hosty akce budou: Jakub Děkan, Bonus a DJ Mary.

 

 

 

Dobrovolné vstupné a výtěžek z prodeje občerstvení a workshopů bude použit na nákup základního zimního oblečení a hygieny. Vše bude rozděleno lidem bez domova.

 


Méně...
 
Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

23.10.15

Několikrát se muselo auto organizace NADĚJE v pátek 16. října vrátit na Krajský úřad Libereckého kraje, aby odvezlo všechno oblečení, posbírané v charitativní sbírce kraje pro lidi bez domova. Nepotřebného šatstva přinesli úředníci krajského úřadu do sbírky Dejme věcem druhou šanci totiž tolik, že se všechny věci do jednoho osobního automobilu nevešly.


Více...
 
Zaměstnanci Krajského úřadu uspořádali sbírku pro lidi bez domova

Několikrát se muselo auto organizace NADĚJE v pátek 16. října vrátit na Krajský úřad Libereckého kraje aby odvezlo všechno oblečení, posbírané v charitativní sbírce kraje pro lidi bez domova. Nepotřebného šatstva přinesli úředníci krajského úřadu do sbírky Dejme věcem druhou šanci  totiž tolik, že se všechny věci do jednoho osobního automobilu nevešly.

„Charitativní sbírku staršího oblečení jsme mezi pracovníky úřadu zorganizovali poprvé letos na jaře. Měla takový úspěch, že jsme ji nyní před zimou zopakovali. Čekali jsme menší zájem, než když jsme sbírku dělali poprvé, ale lidé nás překvapili. Zapojila se přibližně stovka úředníků, tedy stejný počet jako při prvním konání sbírky,“ řekla náměstkyně hejtmana pro resort sociálních věcí Lenka Kadlecová, která se do sbírky také zapojila.

„Dohromady úředníci naplnili odloženým šatstvem několik desítek igelitových pytlů,“ doplnila s tím, že vedení Libereckého kraje bude uvažovat o tom, jestli sbírku ošacení nezopakovat znovu na jaře a neudělat z celé akce tradici.

Jak za Naději uvedl Pavel Matějka, vedoucí střediska Valdštejnská:" posbírané šatstvo nejprve lidé z jeho organizace roztřídí a  bude rozdáno především lidem bez domova na našem středisku ve Valdštejnské ulici,“ vysvětlil a dodal: „Jsme rádi, že úředníci toho do sbírky přinesli tolik. V zimě to naši klienti ocení.“

 


Méně...
 
Aktivizační pobyt pro klienty

Aktivizační pobyt pro klienty

22.10.15

Letos poprvé jsme s klienty ze středisek Liberec a Jablonec nad Nisou vyrazili na aktivizační pobyt, který se konal od 21.9. do 24.9.2015 ve Sloupu v Čechách. Akce se zúčastnilo 14 klientů a 4 zaměstnanci; skupina byla velmi pestrá, věkové složení od 19 do 72 let.


Více...
 
Aktivizační pobyt pro klienty

Letos poprvé jsme s klienty ze středisek Liberec a Jablonec nad Nisou vyrazili na aktivizační pobyt, který se konal od 21.9. do 24.9.2015 ve Sloupu v Čechách. Akce se zúčastnilo 14 klientů a 4 zaměstnanci; skupina byla velmi pestrá, věkové složení od 19 do 72 let. Během celého pobytu byl naplánován velmi rozmanitý program – poznávací hry, skupinová psychoterapie, relaxační techniky, nácvik sociálních dovedností, arteterapie, ale také volnočasové a zážitkové aktivity, jako: pěší výlety a houbaření, večerní táboráky s opékáním buřtů, sportovní a společenské hry, tvoření triček a hrnečků jako vzpomínka na pobyt.

 

Cílem akce bylo ukázat klientům, že i když někdo spadne na pomyslné dno, stále o něj mají lidé zájem, neztrácí na své vlastní hodnotě a má možnost začít znovu a lépe. Bylo úžasné pozorovat, jak se všichni s přibývajícími dny pobytu proměňují, projevují své optimističtější já a sdílejí s ostatními své obavy, ale také sny a naděje. Díky odvaze a víře v sebe sama, jež se organizátoři snažili klientům dodat, snad povede jejich životní cesta k vysněným cílům.

 


Méně...
 
Očkování proti vzteklině v NADĚJI

Očkování proti vzteklině v NADĚJI

14.10.15

Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé, kterým na očkování psů nezbývá, čekali aby


Více...
 
Očkování proti vzteklině v NADĚJI

Ráno to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně na veterinární klinice. Lidé, kterým na očkování psů nezbývá, čekali aby jim zdarma naočkovali jejich miláčky proti vzteklině.

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranu svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především se předchází nákaze lidí.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR. A stejně jako v předchozích letech, tak i letos se členové a dobrovolníci připojili ke Světovému dni boje proti vzteklině, který je připomínán v desítkách zemí světa dne 28. září. V Liberci probíhá spolupráce s Nízkoprahovým centrem NADĚJE a Městskou policií Liberec.


Méně...
 
Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

07.10.15

Veletrhu, který se konal v Domě kultury v Liberci, se zúčastnilo na 76 poskytovatelů sociálních služeb.


Více...
 
Kateřiny band hudebně vyšperkoval Veletrh sociálních služeb

Veletrhu, který se konal v Domě kultury v Liberci, se zúčastnilo na 76 poskytovatelů sociálních služeb a přítomni byli také zástupci Libereckého kraje. Neodmyslitelnou součástí veletrhu byl doprovodný program, v jehož rámci vystoupili umělci z řad uživatelů služeb. K naší velké radosti byla oslovena také kapela Kateřiny band, která hrála tentokrát  ve složení Jirka, Tomáš, Petr a sklidila za svou produkci velký potlesk. Podpora Kateřiny bandu byla obrovská, nejmladší člence fanklubu, malé Emilce, bylo pouhých 14 dní. Další vystoupení kapely se plánuje na listopadovou akci Noc venku. Méně...