Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

04.10.15

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015 ve službách jablonecké a liberecké NADĚJE.


Více...
 
Služby jablonecké a liberecké NADĚJE obdržely certifikáty kvality

Audity provedla Česká asociace streetwork v průběhu května a června 2015 ve službách jablonecké a liberecké NADĚJE. Tyto služby získaly Osvědčení o úspěšném absolvování hodnocení kvality. Audity byly zaměřeny na podporu sociálních služeb a zvyšování jejich kvality, byly dobrovolné a jejich absolvování bylo jedním z podpůrných nástrojů při síťování sociálních služeb na území  Libereckého kraje, ten je zároveň financoval. Hodnotitelé se zaměřili na služby sociální prevence - terénní programy a nízkoprahová denní centra. Dvoučlenný tým hodnotil po dobu dvou dnů fungování jednotlivých zařízení, soulad standardů kvality s metodikou práce zařízení a každodenní praxi. Výsledkem auditů je závěrečná zpráva, která obsahuje doporučení hodnotitelů k danému poskytovateli. Všech pět registrovaných služeb "prošlo v hodnocení bez připomínky", jejich procentuální naplnění je v rozmezí 90-95%. Certifikáty kvality mají platnost  3 roky.


Méně...
 
Konec léta v Liberci Kateřinkách

Konec léta v Liberci Kateřinkách

04.10.15

Naši klienti projevili zájem vyrazit v létě, ještě za příjemného počasí!!!, na nějaké výlety do přírody a tak jsme dva naplánovali. V půlce srpna do okolí Semil, na Riegrovu stezku; a začátkem září do Oldřichova v Hájích, na Viničkou stezku.


Více...
 
Konec léta v Liberci Kateřinkách

 

Naši klienti projevili zájem vyrazit v létě, ještě za příjemného počasí!!!, na nějaké výlety do přírody a tak jsme dva naplánovali. V půlce srpna do okolí Semil, na Riegrovu stezku; a začátkem září do Oldřichova v Hájích, na Viničkou stezku.

 

            Oba výlety se nakonec opravdu vydařily. Počasí nikoliv. Klienti se ale moc těšili a tak jsme nad zrušením neuvažovali. Na první jsme vyrazili, když teploměr ukazoval skoro 40°C a při druhém nám zase začalo hrozně pršet. Vedeni heslem: „zážitek nemusí být dobrý, hlavně, aby byl silný“ jsme ale obě akce úspěšně absolvovali. Sice jsme museli původně plánované trasy 13km a 16km zkrátit na 8km a 11km, ale i tak to stálo za to!

 

A ponaučení pro příště?: 1) předpovědi počasí se dá věřit asi skoro tak jako Českým drahám; 2) klientům je úplně jedno, jsou-li tropická vedra nebo padají trakaře, hlavní je zájem a společně strávený čas.

 

Michaela Stránská DiS., sociální pracovnice 

 


Méně...
 
Jana Koubková vyhlásila na koncertu pro NADĚJI smrt standardizmu

Jana Koubková vyhlásila na koncertu pro NADĚJI smrt standardizmu

03.06.15

Pro novou pračku se sušičkou, která bude sloužit lidem bez domova v Denním centru NADĚJE v Liberci, zpívala jazzová legenda Jana Koubková a další kapely. 


Více...
 
Jana Koubková vyhlásila na koncertu pro NADĚJI smrt standardizmu

Liberecká pobočka NADĚJE pomáhá lidem bez domova zařadit se zpátky do společnosti už šest let. „Je těžké jít žádat o práci či vyřizovat věci na úřadech neumytý a ve špinavém oblečení. Lidé se pak od takového člověka odvracejí a zdráhají se mu jakkoli pomoci,“ vysvětlil vedoucí Střediska Valdštejnská Pavel Matějka, proč organizace použije výtěžek ze vstupného pro nákup pračky se sušičkou.

I přes chladné počasí přilákal hudební večer pod širým nebem odhadem přes stovku diváků. Mnozí sledovali koncert zachumlaní do dek, někteří se zahřívali u ohniště, kde si hlavně malí návštěvníci opékali špekáčky. V několika stáncích představovali pracovníci NADĚJE činnost své organizace. Co ovšem posluchače spolehlivě rozehřálo, bylo jamování jazzové legendy Jany Koubkové. „Ať NADĚJE přináší i dál naději všem, kteří ji potřebují,“ popřála z pódia organizaci Jana Koubková. „Pryč se všemi stereotypy, pryč se vším, co nás svazuje. Smrt standardizmu!“ použila energií nabitá zpěvačka název svého posledního alba z roku 2014, které vydala ke svým sedmdesátinám.

Na koncertu vystoupilo také vokální sdružení Generace Gospel Choir, kapely EMINENCE z Mimoně a Kaiser Band. „Koncert jsme připravili také jako poděkování všem dobrým lidem, kteří nám celou dobu, co působíme v Liberci, pomáhali. Nesmíme zapomenout na město Liberec, které nás například před dvěma lety, když se zpozdila dotace od státu, finančním příspěvkem zachránilo před krachem. S městem také spolupracujeme na přípravě systému prostupného bydlení v rámci komunitního plánování,“ připomněla oblastní ředitelka NADĚJE Milena Havrdová. Hudební večer vynesl 9 638 korun a k tomu jako bonus dostala NADĚJE od manželů Lacinových darem novou pračku se sušičkou.

Denní centrum a Noclehárna NADĚJE poskytuje lidem bez domova zajištění základních životních potřeb, jako jsou teplo, možnost přespání, možnost hygieny, ošacení či vyprání prádla a podle situace klienta také stravu. Pracovníci zde pomáhají s vyřízením dokladů, žádostí, sepsáním životopisu a vyhledáváním nabídek zaměstnání.


Méně...
 
Koncert pro NADĚJI

Koncert pro NADĚJI

28.04.15

Organizace NADĚJE v Liberci pracuje již 5 let s lidmi bez domova a pomáhá jim zařadit se zpátky do společnosti. Je těžké jít žádat


Více...
 
Koncert pro NADĚJI

Organizace NADĚJE v Liberci pracuje již 5 let s lidmi bez domova a pomáhá jim zařadit se zpátky do společnosti. Je těžké jít žádat o práci či vyřizovat věci na úřadech neumytý a ve špinavém oblečení. Lidé se pak od takového člověka odvracejí a nechtějí jej zaměstnat ani mu jinak pomoci.

V Denním centru a Noclehárně  NADĚJE naleznou lidé bez domova podmínky pro zajištění základních životních potřeb - teplo, možnost přespání, hygieny, ošacení, vyprání prádla, podle situace klienta také stravu. Pracovníci zde pomáhají s vyřízením dokladů, žádostí, sepsáním životopisu a vyhledáváním nabídek zaměstnání.

 

Podpořit činnost NADĚJE se rozhodla také jazzová zpěvačka Jana Koubková a kapely Kaiser Band, Eminence, Generace Gospel Choir na koncertě 27. května od 18 hodin na zahradě Lidových sadů v Liberci. V rámci koncertu vystoupí také kapela zaměstnanců a klientů NADĚJE. Dobrovolné vstupné je určeno na nákup pračky se sušičkou pro potřeby liberecké NADĚJE. Liberecký magistrát s organizací NADĚJE od počátku spolupracuje a její činnost podporuje. Nad benefičním koncertem převzal záštitu primátor Tibor Batthyány.


Méně...
 
Ohlédnutí za Nocí venku v Liberci

Ohlédnutí za Nocí venku v Liberci

16.03.15

Od pátku 13.3.2015 jsou v kině Varšava vystaveny fotografie z „Noci venku Liberec“, která proběhla 20.11.2014. Fotky jsou umístěny ve


Více...
 
Ohlédnutí za Nocí venku v Liberci

Od pátku 13.3.2015 jsou v kině Varšava vystaveny fotografie z „Noci venku Liberec“, která proběhla 20.11.2014. Fotky jsou umístěny ve vitríně před vchodem do kina a také v prostorách Kino Kávy.

Vystavené fotografie byly pořízeny převážně na samotné akci, ale také při přípravách, nákupu oblečení a hygieny z vybraných peněz a při předvánočním rozdávání balíčků v terénu.

 

Za podporu moc děkujeme spolku Zachraňme kino Varšava a Tiskárně Macek-Kusala.

 

Michaela Stránská


Méně...
 
Už pět pytlů pomoci

Už pět pytlů pomoci

06.03.15

Klienti Nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova NADĚJE v Liberci pomáhají  nemocné dívce. Jelikož jejich možnosti pomoci jsou omezené, sbírají plastová víčka. Nasbírali už pět pytlů.


Více...
 
Už pět pytlů pomoci

Klienti nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova NADĚJE v Liberci pomáhají  nemocné dívce. Jelikož jejich možnosti pomoci jsou omezené, sbírají plastová víčka. Od podzimu klienti nasbírali již pět velkých plastových pytlů, pro které si během minulého týdne maminka s Alicí přijeli. Holčička se trochu styděla, a tak zůstala schovaná v autě.

Dnes šestiletá Alice z Hodkovic prodělala jako miminko dětskou mozkovou obrnu, a proto musí absolvovat nákladné rehabilitace a cvičení. Rodiče se vzhledem k nedostatku prostředků rozhodli uspořádat sbírku plastových víček. Maminka Aličky říká: "Bez této pomoci by například Alička nemohla využívat hypoterapii, která jí velmi pomáhá."

Víčka pro malou Alici již dříve sbírala se svými dětmi sociální pracovnice Jitka Zemanová. "Klienti se zajímali, proč víčka sbírám, a začali mi víčka sami od sebe nosit. Nakonec jsme se domluvili, že umístíme v nízkoprahovém denním centru nádobu, do níž budou moci plastová víčka odevzdávat." Pan Milan, jeden z aktivních klientů, potvrzuje: "Sbírat víčka mne baví. A pomůžu aspoň dobré věci."


Méně...