Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

08.01.24

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 8.1. do 10.1.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.


Více...
 
Denní centrum pro lidi bez domova otevře i v noci

Nízkoprahové denní centrum v Liberci  bude otevřeno také v noci - a to od 8.1. do 10.1.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.

Jak vyplývá z názvu, není Nízkoprahové denní centrum vybavené k účelu nocování. Cílem tedy je poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Lidem bez domova je k dispozici teplý čaj, polévka. Je možné využít také sprchy. 

 

V Liberci jsou kapacity noclehárny a azylových domů dlouhodbě nedostatečné. Přesto vedení města Liberec odmítá realizovat další ubytování určené lidem bez domova.

 

Běžný denní provoz Nízkoprahového denního centra: v pracovní dny do 8.00 do 18.00.

 

Mimořádný noční provoz: 20.00 až 7.00 hod. (ve dnech 8. 1. - 10. 1.)

 

Mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou


Méně...
 
Ohlédnutí za Vánocemi

Ohlédnutí za Vánocemi

27.12.23

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, kterého rodiče neměli při narození kam uložit.


Více...
 
Ohlédnutí za Vánocemi

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. 

Na začátku setkání zaznělo slovo o naději, kterou máme díky Ježíši, kterého rodiče neměli při narození kam uložit. Ježíš zažíval v životě obdobné věci jako naší klienti. Mnoho lidí se na něj možná dívalo skrz prsty jako na nemanželské dítě narozené v chlévě, posléze prožíval život uprchlíka v dalekém Egyptě. Při jeho veřejném působení byl od elit v opovržení za to, že se stýkal s lidmi na okraji společnosti.

Po dobrém jídle jsme si chvíli popovídali o životě, probrali své životní trable, společně si zazpívali a popřáli si požehnané, šťastné a veselé Vánoce i nadcházející rok.  Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE  a Noclehárně zúčastnilo přes sedmdesát lidí bez domova.

Štědrovečerní večeři a dárečky jsme v Liberci připravili díky daru společnosti ATREA s.r.o., Potravinové bance a sponzorovi Honzovi, který zajistil slavnost na noclehárně.


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

18.12.23
Vážení přátelé,
Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět k rekapitulaci. Jaký byl starý rok, co se v něm povedlo, a co naopak bychom si přáli dělat v příštím roce jinak? 

     Vstup do nového roku nám dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Vánoce pro lidi bez domova

14.12.23

Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci chystáme předvánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc. Pátek 22. prosince bude pro klienty a zaměstnace Naděje vyjímečný, protože společně oslaví Vánoce.


Více...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Pro klienty nízkoprahového denního centra a noclehárny v Liberci chystáme předvánoční posezení. Denní centrum je otevřeno každý pracovní den, noclehárna funguje každou noc. Pátek 22. prosince bude pro klienty a zaměstnace Naděje výjimečný, protože společně oslaví Vánoce. Pro klienty je v obou zařízeních připravena štědrovečerní věčeře (řízky a bramborový salát) a naleznou pod stromečkem i dárečky. Štědrovečerní večeři a dárečky pro klienty připravujeme díky daru společnosti ATREA s.r.o.

Vánoce v Kateřinkách plynule pokračují od 16.00 hodin a velké poděkování patří našemu věrnému dárci a sponzorovi Honzovi, který celou slavnost v Kateřinkách zajistí.


Méně...
 
Vánoce v Kateřinkách v novém!

Vánoce v Kateřinkách v novém!

28.11.23

Noclehárna a terénní program v Kateřinkách v


Více...
 
Vánoce v Kateřinkách v novém!

Noclehárna a terénní program v Kateřinkách v Liberci fungují pod NADĚJÍ již téměř 15 let. Původních 16 lůžek bylo kvůli velké potřeba a nedostatku ubytovacích kapacit ve městě Liberec rozšířeno na dvojnásobek. V roce 2017 vznikla tolik potřebná lůžka pro ženy.

V současné době je kapacita noclehárny 32 lůžek, z toho 26 pro muže a 8 pro ženy. Lůžka jsou celoročně obsazená a celkový počet poskytnutých noclehů dlouhodobě přesahuje 10000 za rok - například v roce 2022 to bylo 11460 poskytnutých noclehů. Obsazenost je tedy v létě, v zimě téměř stoprocentní.

Jsme rádi, že můžeme pro naše klienty před Vánoci zlepšit jejich prostředí, a to kompletní výměnou lin a vymalováním všech prostorů včetně zaměstnaneckých kanceláří.

Děkujeme všem, kteří se na pracech podíleli a těšíme se na společné prožití Vánoc na Vánoční bohoslužbě, která se bude konat 22.12.2023. Děkujeme také všem sponzorům a podporovatelům za jejich štědrost.

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka.

 

 

 

 

 

 

 

 


Méně...