Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

30.10.23

V denním centru pro lidi bez domova v Liberci bude nově k dispozici Základní zdravotnické ošetření. Pro lidi bez domova je zdravotnické ošetření hůře dostupné než pro většinovou společnost. Zdravotníci Českého červeného kříže budou v denním centru přítomni každou středu od 16 hodin.


Více...
 
Základní zdravotnické ošetření pro osoby bez domova

V denním centru pro lidi bez domova v Liberci bude nově k dispozici Základní zdravotnické ošetření. Pro lidi bez domova je zdravotnické ošetření hůře dostupné než pro většinvou společnost a právě na tuto skutečnost jsme se ve spolupráci s Českým červeným křížem a městem Liberec rozhodli reagovat. Zdravotníci Českého červeného kříže budou v denním centru přítomni každou středu od 16 hodin.


Méně...
 
V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

04.10.23

Ráno 4. října to před NADĚJÍ v Liberci vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova zde čekali na očkování svých psů a koček proti vzteklině. Očkování domácích mazlíčků probíhá ve spolupráci organizacemi Veterináři bez hranic a ZOO Liberec u příležitosti dne boje proti vzteklině.


Více...
 
V denním centru pro lidi bez domova se očkovalo proti vzteklině

Ráno 4. října to před libereckou NADĚJÍ vypadalo jako v čekárně u veterináře. Lidé bez domova zde čekali na očkování svých psů a koček proti vzteklině zdarma. Očkování domácích mazlíčků probíhá ve spolupráci organizacemi Veterináři bez hranic a ZOO Liberec u příležitosti světového dne boje proti vzteklině.

Psy, případně další domácí miláčky, mají často i lidé bez domova a ostatní lidé ohrožení sociálním vyloučením. Pro potěšení či jako nepostradatelnou obranu svých provizorních příbytků. Očkování těchto zvířat brání rozšíření vztekliny mezi hospodářskými zvířaty i volně žijícími živočichy, ale především pomáhá předcházet nákaze lidí.

„Zdravá zvířata, zdraví lidé." Pod tímto heslem od roku 2009 pracuje česká obecně prospěšná společnost Veterináři bez hranic ČR.


Méně...
 
Vyšlo o NADĚJI

Vyšlo o NADĚJI

12.06.23

V Libereckém deníku vyšly v minulém týdnu články o lidech bez domova a naši pomoci těmto lidem v Liberci.


Více...
 
Vyšlo o NADĚJI

V Libereckém deníku vyšly v minulém týdnu články o lidech bez domova a naši pomoci potřebným lidem v Liberci.

 

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/denni-centrum-nadeje-liberec.html

Denní centrum v Liberci vrací do života lidí bez domova naději V Libereckém kraji působí nezisková organizace Naděje, která pomáhá lidem bez domova či v akutní hmotné nouzi. liberecky.denik.cz

https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/zit-takhle-rozhodne-nechci-rika-tomas-ktery-stravil-tri-dny-na-ulici-20230607.html

Žít takhle rozhodně nechci, říká Tomáš, který strávil tři dny na ulici Devětačtyřicetiletý Tomáš, který letos v září oslaví padesátku, byl zvyklý celý život pracovat. Přesto má za sebou zážitky, které by leckdo nechtěl prožít. liberecky.denik.cz

Méně...
 
Velikonoční přání.

Velikonoční přání.

29.03.23

Krásné a požehnané Velikonoce za celý tým NADĚJE přeje Míla Havrdová - oblastní ředitelka.

 
Velikonoční přání.

Krásné a požehnané Velikonoce za celý tým NADĚJE přeje Míla Havrdová - oblastní ředitelka.

 
Velikonoční setkání

Velikonoční setkání

29.03.23

V úterý 4. dubna proběhne v denním centru pro lidi bez domova Velikonoční setkání klientů a zaměstnaců Naděje. Společně si připomeneme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, společně si zazpíváme a popovídáme. Srdečně zváni jsou všichni klienti a přátelé NADĚJE.

 
Velikonoční setkání

V úterý 4. dubna proběhne v denním centru pro lidi bez domova Velikonoční setkání klientů a zaměstnaců Naděje. Společně si připomeneme ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, společně si zazpíváme a popovídáme. Srdečně zváni jsou všichni klienti a přátelé NADĚJE.

 
Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

28.02.23

Denní centrum pro lidi bez domova v Liberci vzhledem k současným mrazům otevírá i v noci. Noc z 27.2. na 28.2. do denního centra přišlo přečkat 20 lidí.  Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a mrazy. 


Více...
 
Kapacita zařízení pro lidi bez domova v Liberci nestačí. Denní centrum otvírá v noci

Denní centrum pro lidi bez domova v Liberci vzhledem k současným mrazům otevírá i v noci. Reagovali jsme tak na naplněnou kapacitu noclehárny a potřebu se ve velkých mrazech postarat o lidi bez domova.  

Noc z 27.2. na 28.2. do denního centra přišlo přečkat 20 lidí. Jak vyplývá z názvu, není Nízkoprahové denní centrum vybavené k účelu nocování. Cílem tedy je poskytnout možnost přečkat nepříznivý čas v teple za improvizovaných podmínek. Lidem bez domova je k dispozici teplý čaj, případně polévka. Je možné využít také sprchy.  

Kapacita zařízení určených pro lidi bez domova je dlouhodobě v Liberci nedostatečná. Noclehárna pro lidi bez domova k Liberci, má k dispozici 32 lůžek. Plně zaplněná je již od léta. Plné jsou také Azylové domy organizace Speramus. 

„Dnes na noc dorazilo 20 lidí. Pravděpodobně se to, že jsme otevřeli v noci spousta lidí bez domova nedozvědělo. Až se to mezi lidmi bez domova rozkřikne, obávám se, že ani denní centrum nebude stačit a budeme muset lidi nechat venku. Také naše personální kapacity a síly jsou omezené a tak nejsme schopni mít v noci otevřeno dlouhodobě,“ říká Pavel Matějka vedoucí Nízkoprahového denního centra Naděje. 

Někteří lidé denní centrum v noci bez domova nevyhledají, protože se bojí zanechat bez dozoru místa (stany, nouzové přístřešky apd.), kde dlouhodobě bydlí. V roce 2022 nízkoprahové denní centrum pomáhalo 318 unikátním osobám. Každý den zařízení celoročně navštěvuje 20 až 35 lidí bez domova.  

Mimořádný noční provoz: 19.30 až 7.00 hod.  

Mimořádná opatření budou případně prodloužena podle aktuálního počasí a momentální kapacity Nocleháren v Liberci a Jablonci nad Nisou 


Méně...