Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Benefiční koncert pro NADĚJI

Benefiční koncert pro NADĚJI

12.11.19

Benefiční koncert pro organizaci NADĚJE proběhne v sobotu 7. prosince od 17 hod v obřadní síni liberecké radnice. Na koncertě vystoupí dětský pěvecký sbor Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové a varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou.


Více...
 
Benefiční koncert pro NADĚJI

Benefiční koncert pro organizaci NADĚJE proběhne v sobotu 7. prosince od 17 hod v obřadní síni liberecké radnice. Na koncertě vystoupí dětský pěvecký sbor Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové a varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou.

NADĚJE působí v Liberci od roku 2009 a pomáhá především lidem bez domova a lidem ohroženým ztrátou bydlení - provozuje noclehárnu v Kateřinkách a denní centrum pro lidi bez domova ve Valdštejnské ulici. Poskytuje lidem bez domova možnost hygieny, ošacení, noclehu, základní stravy, pomoc s vyřízením dokladů, zprostředkování kontaktu s rodinou a sociální poradenství. Za deset let působení v Liberci NADĚJE pomohla více než 2 000 unikátním osobám. Denně obě zařízení navštíví 30 – 60 osob.

V rámci koncertu proběhne veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude využit na dovybavení denního centra myčkou na nádobí, přípravu vánočního oběda a drobné dárečky pro klienty.

Adventní koncert pro NADĚJI je poděkování pro všechny, jimž nejsou lidé v nouzi lhostejní. Nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Liberce Ivan Langr.


Méně...
 
Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

26.09.19

Hygienici oslovili organizaci NADĚJI a nabídli ohroženým lidem očkování proti žloutence typu A přímo v prostorách  Nízkoprahového denního centra. Podle sdělení pracovníků Hygienické stanice je očkování v ohnisku nákazy nejefektivnějším nástrojem, jak zabránit přenosu nákazy do většinové populace. 


Více...
 
Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

Hygienici oslovili organizaci NADĚJI a nabídli ohroženým lidem očkování přímo v prostorách  Nízkoprahového denního centra očkování proti žloutence typu A. Tuto nabídku využilo v předchozích dnech 29 klientů NADĚJE. Podle sdělení pracovníků Hygienické stanice je očkování v ohnisku nákazy nejefektivnějším nástrojem, jak zabránit přenosu nákazy do většinové populace. 

Žloutenka typu A, označovaná také za nemoc špinavých rukou, se přenáší především kontaktem, ale také kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Větší výskyt onemocnění je často mezi lidmi bez domova nebo lidmi, kteří bydlí na ubytovnách ve ztížených hygienických podmínkách. Velké množství těchto osob nemá svého lékaře, nemá doklady apd.. Proto je prevence v těchto skupinách komplikovanější než u většinové populace. Centra pro lidi bez domova tak pomáhají chránit celou společnost před šířením infekčních onemocnění.

 


Méně...
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.19
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.19
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Mé dojmy z benefiční akce v kině Varšava.

Mé dojmy z benefiční akce v kině Varšava.

06.05.19

Bezdomovci v bezNADĚJI? Tak zní název benefiční akce, která proběhla v libereckém kině Varšava


Více...
 
Mé dojmy z benefiční akce v kině Varšava.

Bezdomovci v bezNADĚJI? Tak zní název benefiční akce, která proběhla v libereckém kině Varšava. V rámci akce byla představena činnost NADĚJE a shlédli jsme dokument o bezdomovectví, o kterém jsme vedli diskuzi. V prostorách velkého sálu kina Varšava po celou dobu trvání akce probíhaly hudební a taneční vystoupení. Diváci se tak mohli zaposlouchat do různých melodií. Vystoupila skupina Kateřiny Band, která svým složením zastupuje klienty, zaměstnance či přátele NADĚJE. Dále jsme se mohli zaposlouchat do tónů country hudby v podání Petra Šturce. ZUŠ Liberec předvedla taneční vystoupení a zahrál také smyčcový soubor Kvintet. O hudbu se s námi podělil i Roman Hampacher s kytarou a Písně duší jsme si poslechli v podání Jana F. Medvina a Zuzany Jandové. V prostorách malého sálu současně probíhala živá knihovna, kde si kdokoliv mohl vybrat podle krátkých upoutávek životní příběh, který ho něčím zaujal a následně si dotyčným člověkem popovídat. Mohli jsme tak zjistit, co se událo v životě lidí, kteří se ocitli v nějaké etapě svého života na ulici nebo byli na tenké hranici, kdy jediný krok by stačil k pádu až na samé dno, okraj společnosti nebo lidí, kteří se z pomyslného dna postavili a vrátili se zpět do „normálního“ života.

V rámci dobrovolného vstupného návštěvníci přispěli organizaci NADĚJE v Liberci formou peněžního příspěvku nebo potravin či hygienických potřeb. Během akce probíhal benefiční charitativní bazárek od firmy Dimatex CS, spol. s r.o., kdy výtěžek z bazárku je určen také pro NADĚJI.

Celá akce končila velmi zajímavou noční prohlídkou Libercem. Průvodci se stali lidé, kteří mají zkušenosti s životem na ulici. Měli jsme možnost navštívit místa, kde se dá složit hlava, když se člověk ocitne na ulici. Prohlídka městem byla velmi přínosná, protože jsme se mohli ptát přímo lidí, kteří si ulicí prošli. Prohlídku jsme zakončili u jednoho ze squatů s organizátorkou celé akce a společně jsme hovořili o problematice bezdomovectví, kdy někteří z účastníků prohlídky změnili díky tomu pohled na lidi bez domova. 

Doufám, že i do budoucna se uspořádá více takových akcí, aby lidé kolem nás měli větší povědomí o problematice bezdomovectví. Mnohdy bezdomovce na ulici během dne míjíme a ani jej nepoznáme a kdo víc společnosti může ukázat, co je bezdomovectví než sami lidé, kteří žijí na ulici. Díky patří těm, kteří se na konání akce podíleli, a velké poděkování patří průvodcům noční prohlídky Libercem, protože to byl nezapomenutelný zážitek plný emocí, který vydal za víc než jakékoliv přednášky na téma bezdomovectví.

Lucie Kretschmerová – terénní sociální pracovnice, Jablonec nad Nisou


Méně...
 
Velikonoční naděje

Velikonoční naděje

28.04.19

   Vážení, dovolte mi, abych se s Vámi podělila o dojmy z prvního benefičního varhanního koncertu NADĚJE.


Více...
 
Velikonoční naděje

    V zimních měsících s myšlenkou na jaro, vznikl nápad, jak jaro a Velikonoce důstojně začít a oslavit, na chvilku se pozastavit a užít si tolik potřebnou dávku kultury.

    V řadách NADĚJE máme pana varhaníka, který ovládá nástroj přímo v liberecké radnici, takže o prostorách bylo jasno. K nápadu se připojil i jeho bývalý kolega varhaník Boris Joneš a spolužačka Julie Valentová z konzervatoře, která je nyní učitelkou v LŠU Liberec. Požádané o spolupráci na tomto koncertě byly i operní pěvkyně z divadla F.X.Šaldy, Blanka Černá a Věra Poláchová. Repertoár, který umělci přednesli, korespondoval s nadcházejícími Velikonocemi, na programu byly Biblické písně Antonína Dvořáka. NADĚJI, coby účinkující reprezentovala i kolegyně sociální pracovnice Lucie Kretschmerová z Jablonce nad Nisou, která zazpívala s doprovodem pana varhaníka Petra Holého irskou lidovou píseň Scarborough fair a Hallelujah od Leonarda Cohena. 

Paní Valentová přednesla  Toccatu  a Modlitbu Gotické suity od Leona Boelmanna. Sólově zazněla také od J.S.Bacha  Toccata a Fuga dmol  v podání Petra Holého.

   Považuji za velký úspěch, že se nám za podpory vedení, pořadatelů a samozřejmě účinkujících, podařilo zaplnit reprezentativní prostory liberecké radnice a doufám, že se podaří uskutečnit naší vizi o zahájení tradice těchto velikonočních koncertů.

   V příštím roce se budeme snažit zúročit získané zkušenosti s pořádáním této akce, ba je vylepšit a přilákat ještě více návštěvníků, nejen z řad NADĚJE, ale i veřejnosti.

  Též připomínám, že u vchodu byla umístěna  kasička na dobrovolné vstupné, výtěžek byl věnován NADĚJI. Balík peněz skutečně nebyl vybrán, jde spíše o symbolické gesto všech návštěvníků přispět na dobrou věc.

     A mimochodem, právě nás napadá, co takhle vánoční varhanní koncert…….????????

 

Erika Blažková, sociální pracovnice NADĚJE Kateřinky


Méně...