Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Benefiční společenský večer NADĚJE

Benefiční společenský večer NADĚJE

06.09.22

Srdečně vás zveme na Benefiční společenský


Více...
 
Benefiční společenský večer NADĚJE

Srdečně vás zveme na Benefiční společenský večer NADĚJE v kině Varšava v Liberci.

Za realizační tým Erika Blažková, Lucka Kretschmerová a Míla Havrdová.


Méně...
 
Zařízení pro lidi bez domova slouží i v létě

Zařízení pro lidi bez domova slouží i v létě

02.08.22

Široká veřejnost a politici se většinou o osud lidí bez domova začnou zajímat v době kdy se ochladí a udeří mrazy. Služby pro lidi bez domova jsou ale potřeba i v létě. Lidé bez domova se přichází poradit, potřebuji si uschovat či vyzvednout dokumenty, chodí na jídlo, nabít si telefon, ale především se chodí osprchovat a vyprat ošacení.


Více...
 
Zařízení pro lidi bez domova slouží i v létě

Široká veřejnost a politici se většinou o osud lidí bez domova začnou zajímat v době kdy se ochladí a udeří mrazy. Služby pro lidi bez domova jsou ale potřeba i v létě. Lidé bez domova se přichází poradit, potřebuji si uschovat či vyzvednout dokumenty, chodí na jídlo, nabít si telefon, ale především se chodí osprchovat a vyprat ošacení. V některých dnech v letních měsících využije možnost hygieny v Nízkoprahovém denním centru v Liberci i více než 20 lidí. Během července bylo poskytnuto v Nízkoprahovém denním centru pro lidi bez domova 324 sprch. V NDC Liberec bylo lidem bez domova poskytnuto celkem 1352 služeb.


Méně...
 
Zima a lidé bez domova

Zima a lidé bez domova

05.04.22

V zimním období máme v Naději hlavní sezónu. I když letošní zima patřila k těm teplejším, není příjemné být bez domova, bloumat sychravým městem s mokrýma nohama a prázdným žaludkem. Pomoci přežít zimu lidem bez domova pomáhají Nízkoprahová denní centra, Noclehárny a Azylové domy.


Více...
 
Zima a lidé bez domova

V zimním období máme v Naději hlavní sezónu. I když letošní zima patřila k těm teplejším, není příjemné být bez domova, bloumat sychravým městem s mokrýma nohama a prázdným žaludkem. Pomoci přežít zimu lidem bez domova pomáhají Nízkoprahová denní centra, Noclehárny a Azylové domy.  Do denních center se lidé bez domova přicházejí ohřát, dát si teplý čaj, najíst se, osprchovat, nabít si mobilní telefon a s pomocí sociálních pracovníků řešit svou neradostnou situaci. Do noclehárny přichází lidé bez domova trávit noc. Naleznou zde teplou postel v pokojích se čtyřmi či osmi lůžky. Azylové domy jsou určeny již k delšímu pobytu klientů. V zimním období kapacita našich nocleháren a azylového domu nestačí. O potřebnosti služeb pro lidi bez domova vypovídají také čísla z letošní zimních měsíců (uvádíme čísla mezi 1. prosincem 2021 a 31. březnem 2022). V našich noclehárnách ve městech Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav jsme poskytli 6 744 noclehů, v denních centrech (Liberec, Jablonec, Mladá Boleslav) jsme poskytli 11 192 porcí jídla, 2 003 sprch a lidé bez domova si zde oblékli 1 379 kusů ošacení.


Méně...
 
Nízkoprahové denní centrum opět v plném provozu

Nízkoprahové denní centrum opět v plném provozu

10.02.22

Po opravě havarijního stavu sprch je Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova opět v plném provozu.  Naši klienti se tak mohou od tohoto týdne opět sprchovat,  využívat celé sociální zařízení a pračku.


Více...
 
Nízkoprahové denní centrum opět v plném provozu

Po opravě havarijního stavu sprch je Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova opět v plném provozu. V důsledku zatékání vody ze sprch došlo k destrukci sádrokartonové stěny. Proto bylo nutné provoz omezit. Při opravě byla odstraněna sádrokartonová stěna, místo ní byla postavena nová z kvalitnějšího materiálu a byly postaveny nové sprchové kouty. Naši klienti se tak mohou od tohoto týdne opět sprchovat,  využívat celé sociální zařízení a pračku. Denně navštíví Nízkoprahové centrum ve Valdštejnské ulici až třicet pět klientů a osprchuje se zde až dvacet lidí. V zařízení mohou lidé bez domova posedět v teple, využít sociální poradenství, základní potravinovou pomoc, možnost ošacení, počítač určený k hledání práce, nabít si telefon či si dát teplý čaj. Za provedení a financování rekonstrukce patří poděkování městu Liberec, které je majitelem objektu.


Méně...
 
Omezení provozu Nízkoprahového denního centra

Omezení provozu Nízkoprahového denního centra

18.01.22

Od pondělí 17.1. po dobu dvou až tří týdnů dochází k omezení provozu v Nízkoprahového denního centra v Liberci z důvodů opravy havarijního stavu sprch. Nebude možné využívat sprchy, WC, praní prádla a nebude v provozu denní místnost. Ostatní služby budou omezeny v závislosti na situaci.


Více...
 
Omezení provozu Nízkoprahového denního centra

Od pondělí 17.1. po dobu dvou až tří týdnů dochází k omezení provozu v Nízkoprahového denního centra v Liberci z důvodů opravy havarijního stavu sprch. Nebude možné využívat sprchy, WC, praní prádla a nebude v provozu denní místnost. Ostatní služby budou omezeny v závislosti na situaci.

V příštích dvou týdnech budeme fungovat následně (a pak se uvidí podle postupu prací):

Výdej stravy: pracovní dny 8 - 10 hodin (po domluvě npř. pracující kl. i v jiných časech), klienti dostanou jídlo vždy na celý den

Sociální poradenství: pracovní dny 8 - 12 hodin (po domluvě i v jiných časech).

 

Potřebujeme opravit sprchy, které jsou v havarijním stavu. V důsledku zatékání vody ze sprch došlo k destrukci sádrokartonové stěny. Bude proto nutné postavit celou novou stěnu sprch a nové sprchové kouty. I když problém řešíme od léta, dopadlo to pro naše klienty na nejhorší období roku, právě jak jsme nechtěli, ale opravu není možné odložit. Denně se v Naději osprchovalo až 20 lidí bez domova.

Klienty budeme především směřovat do Jablonce a K centrum Most k Naději. 


Méně...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Vánoce pro lidi bez domova

18.01.22

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před Vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. Klienti a zaměstanci se sešli postupně v několika menších skupinách. Probrali životní trable a nabrali povzbuzení do dalších těžkých dnů.


Více...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně, tak jako každý rok před Vánočními svátky,  připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví. Klienti a zaměstanci se sešli postupně v několika menších skupinách.

Kazatel Roman Hampacher měl na  úvodslovo o naději, kterou máme díky narození Ježíše Krista, kterého rodiče neměli kam při narození uložit. Ježíš zažíval v životě takové věci jako naší klienti. Mnoho lidí se na něj možná dívalo skrz prsty jako na nemanželské dítě narozené v chlévě, posléze prožíval život uprchlíka v dalekém Egyptě. Při jeho veřejném působení byl od elit v opovržení za to, že se stýkal také s muži a ženami na okraji společnosti.

Po dobrém jídle jsme si chvíli popovídali o životě, probrali své životní trable a popřáli si nový rok bez kovidu.  Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE  a Noclehárně zúčastnilo asi šedesát lidí bez domova. 


Méně...