Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Bílí Tygři v Naději, Naděje v aréně

Bílí Tygři v Naději, Naděje v aréně

27.12.21

Před Vánoci se rozhodli lidem bez domova pomoci hokejisté týmu Bílí Tygři a denní centrum pro lidi bez domova navštívili. Patrik Augusta, Marek Zachar, Jan Štibingr a Jan Ordoš nachystali velký hrnec s gulášovou polévkou a zamířili mezi klienty. Další den se klienti Naděje vydali sledovat hokejový zápas přímo do hokejové arény.


Více...
 
Bílí Tygři v Naději, Naděje v aréně

Před Vánoci se rozhodli lidem bez domova pomoci hokejisté týmu Bílí Tygři a denní centrum pro lidi bez domova navštívili. Patrik Augusta, Marek Zachar, Jan Štibingr a Jan Ordoš nachystali velký hrnec s gulášovou polévkou a zamířili mezi klienty. Kouč Tygrů k tomu přidal rovněž pytel s oblečením, které centrum Naděje rozdá mezi potřebné.

Běžné vydávání polévky se rychle změnilo v družnou debatu. Tygři si vyslechli silné příběhy, které dovedly klienty do jejich svízelné situace, především však svou návštěvou celé centrum Naděje potěšili. "Bylo to to nejmenší, co jsme mohli pro lidi bez stálého domova udělat. Spíše je třeba smeknout před těmi, kteří to dělají na každodenní bázi," popisoval návštěvu Patrik Augusta.

Také zaměstnancům centra Naděje udělala návštěva velkou radost. „Před Vánoci si na nás občas někdo vzpomene, takovouto vzácnou návštěvu jsme tu ale měli poprvé. Tygři si nás sami vybrali s tím, že takovou organizaci, jakou jsme my, ještě nepodpořili. Zajímali se o lidi, kteří jsou více na okraji společnosti, a postarali se jim tak o velký zážitek,“ popisoval koordinátor libereckého centra Naděje Pavel Matějka.

To ale nebylo vše. Jednou z tradic Vánoc je ponechání volného místa pro případného hosta u štědrovečerní tabule. A v duchu této tradice se Bílí Tygři rozhodli pozvat klienty na vánoční hokejové utkání, které tým odehrál následující den s Kladnem.

V hledišti tým uvolnil dostatečný počet sedadel, která v tento vánoční čas obsadili právě klienti centra Naděje. Někteří z nich byli na hokeji poprvé, jindy fandí pouze prostřednictvím televize.

Aby dále hokejisté upozornili na problematiku osob, které musejí trávit Vánoce namísto svého domova venku na ulici, oblékli Tygři v tomto utkání venkovní bílé dresy.

Video z návštěvy: Bílí Tygři navštívili liberecké centrum Naděje - YouTube


Méně...
 
Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

30.11.21

V sobotu 20. listopadu probíhala v mnoha obchodech potravinová sbírka ve které mohli lidé darovat trvanlivé potraviny a drogerii. V Liberckém kraji potravinovou sbírku organizovala Potravinová banka Libereckého kraje. Jeden z těchto obchodů byl ALBERT a vzala si jej na starost pobočka NADĚJE v Liberci.


Více...
 
Zapojili jsme se do Potravinové sbírky

V sobotu 20. listopadu probíhala v mnoha obchodech potravinová sbírka ve které mohli lidé darovat trvanlivé potraviny a drogerii. V Liberckém kraji potravinovou sbírku organizovala Potravinová banka Libereckého kraje. Jeden z těchto obchodů byl ALBERT a vzala si jej na starost pobočka NADĚJE v Liberci.

Začínali jsme s výběrem potravin v 8 ráno a končili v 18 hodin. Lidé opravdu potraviny dávali a byli velmi štědří. Vybrané potraviny se průběžně svážely do Potravinové banky v Liberci, kde vážily a třídily.

A kolik se vybralo?  V "našem" Albertu se vybralo 1738 kg, Celkově v Libereckém kraji v rámci sbírky darovali lidé 27 tun potravin a drogerie. Velké poděkování patří všem co darovali potraviny a také všem dobrovolníkům nejen z Naděje, kteří byli ochotní věnovat svůj volný čas aby pomohli s organizací a zajištěním sbírky.

Darované potraviny poputují z Potravinové banky během celého roku k lidem v nouzi, například matkám s dětmi, klientům azylových domů, denních center pro lidi bez domova a lidem s postižením.


Méně...
 
COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

30.11.21

Provoz služeb pro lidi bez domova je v období nouzové stavu nepřerušen. Poskytnutí služeb klientům se odvíjí od kapacity střediska. Zavedena jsou následující režimová opatření. 


Více...
 
COVID-19 opatření v denním centru a noclehárně

 Provoz služeb pro lidi bez domova je v období nouzové stavu nepřerušen. 

Opatření v Nízkoprahovém denním centru

1. Vstup pouze v roušce nebo respirátoru (respirátor je možné obdržet u pracovníků).

2. Po vstupu je nutné si umýt a desinfikovat ruce

3. V době výdeje stravy mají vstup povolen pouze osoby využívající stravu (podle kartičky)

4. Při podezření na nákazu koronavirem může být klient otestován antigenním testem

5. V případě velkého množství klientů v jeden okamžik, může být vstup regulován. 

 

Opatření v Noclehárně

1. Ve společných prostorách musí klienti používat ochranu dýchacích cest (možné obdžet od pracovníků)

2. Po vstupu do objektu je nutné si desinfikovat ruce

3. Noví klienti a klienti s podezřením na covid 19 jsou testováni antigenními testy

4. V době nouzového stavu mohou klienti zůstavat na noclehárně i přes den, aby se nemuseli pohybovat po městě


Méně...
 
V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

22.10.21

V říjnu proběhlo na denním centru v Liberci očkování. Jako první bylo očkování klientů na COVID-19 ve spolupráci města Liberec a Českým červeným křížem. O několik dní později proběhlo očkování psů lidí bez domova proti vzteklině.


Více...
 
V NADĚJI se očkovali klienti i jejich psi

V říjnu proběhlo přímo v denním centru a noclehárně v Liberci očkování. Jako první bylo očkování klientů na COVID-19 ve spolupráci města Liberec a Českým červeným křížem. Byla zvolena jednorázová vakcína, což je pro lidi bez domova, kteří nevědí kde budou za měsíc pobývat, výhodnější. O očkování jednorázovou vakcínou projevilo zájem téměř dvacet klientů. Za dalšími zájemci o očkování z řad lidí bez domova se vydali pracovníci Červeného kříže přímo do terénu. Několika klientům, kteří projevili zájem o očkování již během jara a léta, pomohli naši sociální pracovníci s registrací do očkovacích center.

O několik dní později proběhlo očkování psů lidí bez domova proti vzteklině. Akce probíhá již pravidelně ve spolupráci s organizací Veterináři bez hranic. Lidé na okraji společnosti často svá zvířata neočkují a hrozí tak přenos nákazy na lidi, volně žíjící živočichy nebo na ostatní domácí či hospodářská zvířata. Všem zúčastněným děkujeme.


Méně...
 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!

Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!

22.04.21

NADĚJE v Liberci se jako každoročně zapojí do Sbírky potravin, která se koná v sobou 24.4.2021. Přijďte nás podpořit do Albertu v o.c. Nisa. Děkujeme!

 
Přijďte nás podpořit na Sbírku potravin!
 
Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

08.04.21

Velikonoce - jedny z největších křesťanských svátků! Svátky vzkříšení Ježíše Krista - svátky nového života, zrození. 


Více...
 
Již druhé Velikonoce vypadaly v liberecké NADĚJI jinak..přesto jsme prožili velké požehnání!

Velikonoce - jedny z největších křesťanských svátků! Svátky vzkříšení Ježíše Krista - svátky nového života, zrození. 

Tyto svátky byly v jablonecké NADĚJI vždy spojené s velikonoční bohoslužbou, s vyzdobeným stolem, slovem kazatele, písněmi a modlitbami.

Již druhé Velikonoce jsme ale díky pandemii koronaviru museli s lidmi bez domova slavit jinak. Pekly se sice velikonoční mazance, ale společná bohoslužba, na kterou jsme byli léta zvyklí nebyla možná. 

A tak jsme se smířili s tím, že letošek bude jiný a pravá oslava příjde třeba napřesrok.

O to větší bylo naše překvapení, když na zelený čvrtek zazvonili na naše dveře naši milí dobrovolníci, náš kazatel Roman a jeho pomocnice, kteří přinesli pro zaměstnance povzbuzení v podobě ručně pečených a zdobených perníčků. Tentokrát tedy nebyli obdarováni pouze klienti, ale především zaměstnanci, kteří se po dlouhé době pandemie a denodenní péči o lidi, kteří to potřebují, cítí také unaveni.

Za nápad velmi děkujeme, překvapení bylo opravdu veliké, občas ukápla i nějaká ta slza!

Děkujeme všem, kteří nás podporují a myslí na nás v této těžké době! Máme vás rádi!

 

Milena Havrdová, oblastní ředitelka NADĚJE


Méně...