Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

11.05.20

Organizace NADĚJE, která pomáhá bezdomovcům a lidem v tíživé situaci, se s námi podělila o to, jak v časech koronaviru zvládá péči o své klienty. Navštívili jsme středisko v Kateřinkách u Liberce a vyzpovídali vedoucího střediska, pana Jiřího Beneše.


Více...
 
Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

Organizace NADĚJE, která pomáhá bezdomovcům a lidem v tíživé situaci, se s námi podělila o to, jak v časech koronaviru zvládá péči o své klienty. Navštívili jsme středisko v Kateřinkách u Liberce a vyzpovídali vedoucího střediska, pana Jiřího Beneše.

 V této budově se nachází noclehárna, která je určena pro muže i ženy a dohromady pojme 32 osob. Zároveň jsou v dalších dvou patrech byty pro rodiny, které se ocitly v hmotné nouzi. Organizace lidem poskytuje finanční poradenství, jídlo, hygienické potřeby, pomáhá jim najít práci a vyřizuje za ně pochůzky po úřadech. 

Jak této organizaci ztížil práci koronavirus? Podle pana Beneše se situace nijak dramaticky nezměnila, až na pár opatření. „Díky koronaviru jsme lidi z noclehárny neposílali na ulici, a naopak jsme uvítali, když tu zůstali celý den.“ Za normálních okolností totiž musí nocležníci vyklidit do 8 ráno budovu a znovu se do ní smí vrátit až po 6. hodině večer. „Snažili jsme se, aby nepřišli do kontaktu s lidmi na ulici, čímž by se zvýšilo riziko nákazy“ dodává Jiří Beneš.

Vláda na lidi bez domova myslí i v této době, a proto sociální služby fungovaly takřka bez omezení. Například v noclehárnách lidé nemusí spát s rouškou, i když jich je 10 v jedné místnosti. Kromě jiné provozní doby noclehárny přijala organizace ještě jednu změnu. Přijímá do střediska pouze osoby, kterým obvodní lékař udělá test na koronavirus. Naštěstí se nestalo, že by někdo, kdo toto místo navštěvuje, měl pozitivní výsledek.

V této krizi je velice důležitá kázeň, s kterou středisko nemá potíže. „Lidé bez domova s nošením roušek problém nemají, naopak všechna nařízení plně respektují. Každý, kdo přijde, se musí dezinfikovat a může si vzít novou roušku.“ Těch je podle pana Beneše v domově dostatek, a to díky ochotě dobrovolníků. „V těchto složitých dnech nám lidé pomáhají více. Hodně lidí pro nás šilo roušky, dostali jsme finanční dar, dokonce pro nás jeden hotel vařil obědy, což bylo velice příjemné,“ dodal Jiří Beneš.

Firma Severočeská servisní a.s., pod kterou spadá hotel v Bedřichově, se totiž rozhodla pomoci lidem bez domova vařením jídel, a to pro pobočky NADĚJE v Jablonci nad Nisou, Kateřinkách a Liberci. Uzavřeli s organizací darovací smlouvu na 60 obědů každý den po dobu 23 dnů. Firma dokonce musela kvůli sterilizaci koupit přístroj na balení jídel. „Vedoucí firmy přišla s tím, že když musí být hotel zavřený, budeme vařit jídlo pro organizaci NADĚJE. Hotel pomůže a zároveň kuchaři nepřijdou o práci“ říká Larysa Vondrová, provozní hotelu v Bedřichově. 

Na závěr už snad jen zbývá říci, že díky tomuto viru možná přijde ekonomická krize a je pravděpodobné, že přibude více lidí bez domova, což zejména pro organizaci NADĚJE není vůbec růžové. Jejich noclehárna skoro každý den plně obsadí lůžkové kapacity, bez ohledu na to, jestli je léto nebo zima. Není dostatek místa pro rozšíření lůžek. Přicházející krize pro ně tak bude znamenat ještě větší nápor. „Už teď se začíná propouštět a první, kdo bude bez práce, jsou lidé bez domova a sociálně slabí,“ stěžuje si vedoucí střediska v Kateřinkách, Jiří Beneš. Pro bezdomovce se práce shání velmi těžce, lidé na ně koukají skrz prsty a nadcházející ekonomická krize toto ještě zesílí. 


Méně...
 
Děkujeme za podporu!

Děkujeme za podporu!

02.04.20

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu.


Více...
 
Děkujeme za podporu!

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu. Naši zaměstnanci si zvykli, že musí daleko více než kdy dříve dbát na hygienu svou, klientů i zařízení. Služby se snažíme zachovat, spolu s tím i klid a náladu, aby se lidé bez domova cítili bezpečnější, byť stín koronaviru tu s námi stále je.

 

Proto patří velké poděkování vám, naši milí dobrovolníci, za vaši obětavou službu a nabídky pomoci, které přicházejí téměř denně. Našili jste pro nás spoustu krásných bavlněných roušek, nabídli jste se s dobrovolnictvím, s psychologickou i duchovní pomocí.

 

Díky vám jsme získali 2 kusy bezkontaktních tepoloměrů, které nám pomohou denně kontrolovat zdravotní stav našich klientů a zaměstnanců.

 

Díky vám jsme získali i obědy pro naše klienty, což je velkým povzbuzením i pro zaměstnance, kteří více než kdy jindy cítí únavu a stres a přesto se chovají s pochopením a s láskou plní přání našich klientů.

 

Přejeme vám všem hodně zdraví a síly, bez vás bychom to nezvládli, až toto nelehké období překonáme, řekneme si společně, všechny nás to stmelilo, posunulo dál a ukázalo na zcela jiné hodnoty a priority v životě.

 

A stále platí, že v nouzi poznáš přítele a my vás máme mnoho, vaši pomoci si vážíme a děkujeme vám!

 

Ing. Milena Havrdová – oblastní ředitelka.


Méně...
 
„Obyčejný“ den v denním centru pro lidi bez domova

„Obyčejný“ den v denním centru pro lidi bez domova

20.03.20

Jako každý pracovní den v 8 hodin otevíráme Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a u dveří už stojí klienti s rouškami přes ústa a nos, které jim šijí dobrovolníci z Liberecka. Prvně zamíří k umyvadlu, kde si myjí a poté dezinfikují ruce. Mají náš velký obdiv, jak s respektem přijali a pochopili, že jde o jejich ochranu a zároveň i naši a všech, které na ulici denně potkávají. 


Více...
 
„Obyčejný“ den v denním centru pro lidi bez domova

Jako každý pracovní den v 8 hodin otevíráme Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova a u dveří už stojí klienti s rouškami přes ústa a nos, které jim šijí dobrovolníci z Liberecka. Prvně zamíří k umyvadlu, kde si myjí a poté dezinfikují ruce. Mají náš velký obdiv, jak opatření s respektem přijali a pochopili, že jde o jejich ochranu, ale zároveň i naši a všech, které na ulici denně potkávají. 

Po celý den se snažíme zachovat běžný chod denního centra, i když stín koronaviru tu je. Neustále přepočítáváme počet klientů, dohlížíme na hygienu, dezinfikujeme středisko, nově příchozím dáváme roušky a ty použité vyváříme a žehlíme. To všechno se snažíme dělat v plném nasazení a zachovávat klid, aby se i lidé bez domova cítili bezpečněji.

Vždyť lidé bez domova už teď nemají skoro nic. Místa, kde se mohli občas schovat či zahřát, jsou zavřena nebo pohlcena tvrdými opatřeními nouzového stavu. Lidé bez domova teď mají k dispozici pouze denní centrum a noclehárnu, která je již bohužel plně obsazena. 

Prosíme vás, kteří můžete zůstat doma, myslete na to, jak se máte dobře, že máte DOMOV a relativní BEZPEČÍ.

Moc vás všechny zdravíme, přejeme hodně zdraví, sil a trpělivosti. Se vzájemnou pomocí a respektem to zvládneme!

Velice děkujeme všem za dodané krásné roušky a jinou pomoc.

 

Zaměstnanci Jitka, Kája, Šárka a Pavel


Méně...
 
Jak mne zachránila NADĚJE v Liberci

Jak mne zachránila NADĚJE v Liberci

24.02.20

Do Liberce jsem přijel 31. 5. 2019 po deseti letech jako těžký alkoholik a spící narkoman. Musel jsem se vrátit, protože jsem dostal zákaz pobytu v Praze, kde jsem žil sedm let na ulici


Více...
 
Jak mne zachránila NADĚJE v Liberci

Jak mne zachránila NADĚJE v Liberci

 

Do Liberce jsem přijel 31. 5. 2019 po deseti letech jako těžký alkoholik a spící narkoman. Musel jsem se vrátit, protože jsem dostal zákaz pobytu v Praze, kde jsem žil sedm let na ulici. V Liberci mám trvalé bydliště na magistrátu. K zákazu pobytu v Praze jsem dostal také prospěšné práce – jednou 60 hodin, podruhé 100 hodin. Proto jsem se rozhodl, že se do Liberce vrátím a oddělám prospěšky.

 

Hned po příjezdu jsem se seznámil s místními bezdomovci a začal chlastat. Asi po třech týdnech pití jsem se dostal na NADĚJI, kde jsem nahlásil, že jsem těžký alkoholik a potřebuji pomoct. První dny si vůbec nepamatuji, ale v NADĚJI mi podali pomocnou ruku a poslali mne také do Advaity - poradna pro závislosti.

 

V těžké opilosti jsem běhal po úřadech – vyřizoval občanku, sociální dávky, věci pro nástup do léčebny. Nějakým zázrakem mi všude vyšli vstříc, i když jsem všude chodil opilej. Celé léto jsem prochlastal, nadělal nějaké průsery, ale v NADĚJI mi přesto pomáhali. Celý kolektiv si se mnou musel hodně vytrpět, hlavně když jsem měl 4 dny průjem.

 

Advaita mi vyřídila léčebnu. Někdy v červenci jsem odjel do léčebny Bílá Voda. Na cestu jsem si vyžebral – celé léto jsem žil z žebrání na chlast a na cestu do léčebny. Do Bílé Vody jsem přijel samozřejmě opilej. Tak mne nepřijali a poslali zpátky. Všichni byli v šoku, když jsem se druhý den vrátil do Liberce. Ale touha přestat pít byla velká a tak jsem ve spolupráci s NADĚJÍ a Advaitou začal zařizovat další léčebnu.

 

Na konci srpna jsem nastoupil na detox v léčebně v Kosmonosích, kam mne odvezl vedoucí NADĚJE. Odtamtud už mne nevyhodili, i když jsem nafoukal.  Po detoxu jsem nastoupil do léčebny v Horních Beřkovicích. Tam jsem zůstal až do soudu, kde jsem dostal trest natvrdo 30 dní vězení za neodpracované hodiny prospěšných prací. Ukončil jsem léčebnu a vrátil se do NADĚJE. Už jsem odpracovat sto hodin prospěšných prací (druhý trest), spolupracuji s Advaitou i pracovním úřadem. Jsem již více než půl roku střízlivý. Začal jsem pravidelně navštěvovat církev, třikrát týdně chodím na setkání Anonymních alkoholiků, bydlím krátce na Azylovém domě Speramus a čekám na nástup do vězení.

 

Bráňa

 

 


Méně...
 
Barber v denním centru pro lidi bez domova

Barber v denním centru pro lidi bez domova

10.02.20

V liberecké NADĚJI vařili tento pátek pro lidi bez domova kuchaři z restaurace Organza. Podával se guláš se špekovými knedlíky. Po dobrém obědě ostříhal naše klienty pan Honza z Classic man barber shop. 


Více...
 
Barber v denním centru pro lidi bez domova

V liberecké NADĚJI vařili tento pátek pro lidi bez domova kuchaři z restaurace Organza Liberec. Podával se guláš se špekovými knedlíky. Po dobrém obědě ostříhal naše klienty pan Honza z Classic man barber shop. Oběda se účastnilo asi 25 lidí bez domova a následně se nechalo 16 klientů profesionálně ostříhat. Takových akcí si velmi vážíme. A nejde jen o naplnění žaludků či samotné ostříhání. Tyto milé návštěvy ukazují našim klinetům, že někomu nejsou lhostejní a umožňují jim kontakty mimo svou sociální skupinu. Moc děkujeme.


Méně...
 
Žáci ze ZŠ Na Výběžku uspořádali sbírku věcí pro lidi bez domova

Žáci ze ZŠ Na Výběžku uspořádali sbírku věcí pro lidi bez domova

06.02.20

Žáci z osmé třídy ZŠ Na Výběžku v Liberci uspořádali v posledním lednovém týdnu sbírku ošacení, drogerie a trvanlivých potravin pro lidi bez domova. Věci ze sbírky byly předány do Nízkoprahového denního centra NADĚJE. Ošacení, drogerie a trvanlivé potraviny zaplnily celé osobní auto.


Více...
 
Žáci ze ZŠ Na Výběžku uspořádali sbírku věcí pro lidi bez domova

Žáci z osmé třídy ZŠ Na Výběžku v Liberci uspořádali v posledním lednovém týdnu sbírku ošacení, drogerie a trvanlivých potravin pro lidi bez domova. Věci ze sbírky byly předány do Nízkoprahového denního centra NADĚJE. Ošacení, drogerie a trvanlivé potraviny zaplnily celé osobní auto. ZŠ Na Výběžku s NADĚJÍ spolupracuje dlouhodobě. Žáci chodí každoročně na předvánoční prohlídku denního centra. Seznamují se s chodem organizace a při té příležitosti donesou klientům oběd, který předtím sami připravily. 

Děkujeme učitelům a rodičům dětí, že rozvíjejí u žáků sociální cítění a dlouhodobě naši organizaci podporují.


Méně...