Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Vánoce pro lidi bez domova

Vánoce pro lidi bez domova

03.01.20

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně před Vánočními svátky připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví.

Při setkání nechybělo úvodní slovo o naději, kterou máme díky narození Ježíše Krista.


Více...
 
Vánoce pro lidi bez domova

Lidé bez domova měli v Nízkoprahovém denním centru a Noclehárně před Vánočními svátky připraveno posezení u řízku, bramborového salátu a cukroví.

Při setkání nechybělo úvodní slovo o naději, kterou máme díky narození Ježíše Krista.

Poté si popovídali staří i noví známí a probrali své životní trable a plány do bunoucna. Společně jsme si také zazpívali pár písní.  

Vzhledem k velkému množství klientů probíhala štědrovečerní večeře ve dvou termínech. Celkově se Vánočního setkání v Nízkoprahovém denním centru NADĚJE zúčastnilo padesát osob bez domova. Večeře byla přiravena díky podpoře Nadace Preciosa.


Méně...
 
Hudba zněla pro NADĚJI

Hudba zněla pro NADĚJI

23.12.19

Obřadní síň liberecké radnice v sobotu 7. prosince rozezněl Adventní koncert pro NADĚJI. Na úvod koncertu pronesl k publiku pár hřejivých a povzbuzujících slov náměstek primátora Liberce Ivan Langr, který převzal nad akcí záštitu.  Na koncertě zazpíval Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové. Následovali varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou. 


Více...
 
Hudba zněla pro NADĚJI

Obřadní síň liberecké radnice v sobotu 7. prosince rozezněl Adventní koncert pro NADĚJI. Na úvod koncertu pronesl k publiku pár hřejivých a povzbuzujících slov náměstek primátora Liberce Ivan Langr, který převzal nad akcí záštitu.  Na koncertě zazpíval Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové. Následovali varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou. Na koncertě zazněly vánoční a adventní skladby v tradičních i netradičních aranžích. Adventní koncert pro NADĚJI byl poděkování pro všechny, jimž nejsou lidé v nouzi lhostejní.  Sál byl zaplněn do posledního místa a zaplnila se také pokladnička s dobrovolným vstupným. Veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude využit na dovybavení denního centra, přípravu vánočního oběda a drobné dárečky pro klienty vynesla téměr 5 tisíc Kč.  

Děkujme všem dárcům za podporu naší činnosti při pomoci lidem bez domova. 

 


Méně...
 
Benefiční koncert pro NADĚJI

Benefiční koncert pro NADĚJI

12.11.19

Benefiční koncert pro organizaci NADĚJE proběhne v sobotu 7. prosince od 17 hod v obřadní síni liberecké radnice. Na koncertě vystoupí dětský pěvecký sbor Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové a varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou.


Více...
 
Benefiční koncert pro NADĚJI

Benefiční koncert pro organizaci NADĚJE proběhne v sobotu 7. prosince od 17 hod v obřadní síni liberecké radnice. Na koncertě vystoupí dětský pěvecký sbor Severáček pod vedením sbormistryně Silvie Pálkové a varhaníci Boris Joneš a Petr Holý se zpěvačkou Lucií Kretschmerovou.

NADĚJE působí v Liberci od roku 2009 a pomáhá především lidem bez domova a lidem ohroženým ztrátou bydlení - provozuje noclehárnu v Kateřinkách a denní centrum pro lidi bez domova ve Valdštejnské ulici. Poskytuje lidem bez domova možnost hygieny, ošacení, noclehu, základní stravy, pomoc s vyřízením dokladů, zprostředkování kontaktu s rodinou a sociální poradenství. Za deset let působení v Liberci NADĚJE pomohla více než 2 000 unikátním osobám. Denně obě zařízení navštíví 30 – 60 osob.

V rámci koncertu proběhne veřejná sbírka, jejíž výtěžek bude využit na dovybavení denního centra myčkou na nádobí, přípravu vánočního oběda a drobné dárečky pro klienty.

Adventní koncert pro NADĚJI je poděkování pro všechny, jimž nejsou lidé v nouzi lhostejní. Nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Liberce Ivan Langr.


Méně...
 
Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

26.09.19

Hygienici oslovili organizaci NADĚJI a nabídli ohroženým lidem očkování proti žloutence typu A přímo v prostorách  Nízkoprahového denního centra. Podle sdělení pracovníků Hygienické stanice je očkování v ohnisku nákazy nejefektivnějším nástrojem, jak zabránit přenosu nákazy do většinové populace. 


Více...
 
Očkování proti žloutence v liberecké NADĚJI.

Hygienici oslovili organizaci NADĚJI a nabídli ohroženým lidem očkování přímo v prostorách  Nízkoprahového denního centra očkování proti žloutence typu A. Tuto nabídku využilo v předchozích dnech 29 klientů NADĚJE. Podle sdělení pracovníků Hygienické stanice je očkování v ohnisku nákazy nejefektivnějším nástrojem, jak zabránit přenosu nákazy do většinové populace. 

Žloutenka typu A, označovaná také za nemoc špinavých rukou, se přenáší především kontaktem, ale také kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Větší výskyt onemocnění je často mezi lidmi bez domova nebo lidmi, kteří bydlí na ubytovnách ve ztížených hygienických podmínkách. Velké množství těchto osob nemá svého lékaře, nemá doklady apd.. Proto je prevence v těchto skupinách komplikovanější než u většinové populace. Centra pro lidi bez domova tak pomáhají chránit celou společnost před šířením infekčních onemocnění.

 


Méně...
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.19
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.

25.09.19
 
Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních služeb.