Liberec

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA V LIBERECKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, adiktologické poradenství. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte sociální pracovníky.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy Vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma.

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Liberci již od roku 2009. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem Vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Mikuláš, čert i anděl navštívili středisko Kateřinky i v době koronaviru.

Mikuláš, čert i anděl navštívili středisko Kateřinky i v době koronaviru.

28.12.20

Přestože obyvatelé střediska Kateřinky v Liberci neprožívají nejklidnější období a díky koronaviru musí dodoržovat hygienická opatření, ani letos na ně nezapomněli tři nadpozemské bytosti, které zároveň přinesly dárky kateřinským dětem.


Více...
 
Mikuláš, čert i anděl navštívili středisko Kateřinky i v době koronaviru.

Přestože obyvatelé střediska Kateřinky v Liberci neprožívají nejklidnější období a díky koronaviru musí dodoržovat hygienická opatření, ani letos na ně nezapomněli tři nadpozemské bytosti, které zároveň přinesly dárky kateřinským dětem. Velký Mikuláš a hodná čertice s andělem potěšili děti dárky a přislíbili, že příští rok bude určitě lépe. Sponzorům moc děkujeme a těšíme se na příští rok!


Méně...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

24.11.20
Aktualizováno 24.11.2020
Více...
 
Hlavní omezující pravidla ve všech službách.

Aktualizováno 24.11.2020

 

1. Zakryjte si ústa a nos.

2. Dodržujte minimální odstup 2 metry.

3. Dodržujte hygienu a dezinfekci rukou.

4. Měříme teplotu a ptáme se na zdravotní stav.

5. V současné době je regulovaný vstup do prostor NDC Liberec Valdštejnská.

6. Výdaje stravy probíhá bez omezení.


Méně...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

16.10.20

V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a od roku 2017 využívá návazného projektu. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


Více...
 
Projekt potravinové a materiální pomoci pokračuje

 V roce 2016 se NADĚJE zapojila do projektu Potravinová a materiální pomoc a v roce 2017 využívá návazného projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008. 

Projekt je financován z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR. Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jejichž dopad na sociální vyloučení je největší, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.


 Pomoc je poskytována formou bezplatné distribuce potravin a základního materiálního zboží. Aktuálně jsou poskytovány dodávky potravin s dlouhodobou trvanlivostí, sortiment hygienických potřeb, textilních výrobků, základních domácích potřeb, spacáků, karimatek, stanů a školních pomůcek. Nově v pandemii byly z projektu financovány a poskytnuty roušky.

 V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

 

Sociální pracovníci NADĚJE předávají balíčky rodinám a jedincům, kteří jsou v nepříznivé životní situaci převážně spojené se ztrátou bydlení, a to ve městech Litoměřice, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Klášterec nad Ohří, Kadaň, Praha, Jablonec nad Nisou, Liberec a Mladá Boleslav.

 


Méně...
 
Charitativní swap pro NADĚJI

Charitativní swap pro NADĚJI

22.09.20

Charitativní swap aneb najdi si svůj kousek, který si s radostí vezmeš domů, bude probíhat přímo v prostorách denního centra NADĚJE ve čtvrtek 24.9.2020 od 17:00 hodin. K výměně je možné donést věci, které již nepotřebujete a které by mohly být ještě někomu k užitku. Dobrovolné vstupné je určeno na provoz denního centra NADĚJE.  


Více...
 
Charitativní swap pro NADĚJI

Charitativní swap aneb najdi si svůj kousek, který si s radostí vezmeš domů, bude probíhat přímo v prostorách denního centra NADĚJE (Valdštejnská 259, Liberec) ve čtvrtek 24.9.2020 od 17:00 do 19:00 hodin. K výměně je možné donést věci, které již nepotřebujete a které by mohly být ještě někomu k užitku. Samotná výměna věcí probíhá zdarma. Dobrovolné vstupné je určeno na provoz denního centra NADĚJE.  Vyměňovat se bude například panské, dámské, dětské boty, módní doplňky, kabelky, hračky, drogerie a další věci dle Vašeho uvážení. Vhodné zbylé věci poslouží lidem bez domova. 


Méně...
 
Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

11.05.20

Organizace NADĚJE, která pomáhá bezdomovcům a lidem v tíživé situaci, se s námi podělila o to, jak v časech koronaviru zvládá péči o své klienty. Navštívili jsme středisko v Kateřinkách u Liberce a vyzpovídali vedoucího střediska, pana Jiřího Beneše.


Více...
 
Desinfekce, roušky a nápor lidí bez domova i přes den. Tak to v těchto dnech vypadá v noclehárně v Kateřinkách!

Organizace NADĚJE, která pomáhá bezdomovcům a lidem v tíživé situaci, se s námi podělila o to, jak v časech koronaviru zvládá péči o své klienty. Navštívili jsme středisko v Kateřinkách u Liberce a vyzpovídali vedoucího střediska, pana Jiřího Beneše.

 V této budově se nachází noclehárna, která je určena pro muže i ženy a dohromady pojme 32 osob. Zároveň jsou v dalších dvou patrech byty pro rodiny, které se ocitly v hmotné nouzi. Organizace lidem poskytuje finanční poradenství, jídlo, hygienické potřeby, pomáhá jim najít práci a vyřizuje za ně pochůzky po úřadech. 

Jak této organizaci ztížil práci koronavirus? Podle pana Beneše se situace nijak dramaticky nezměnila, až na pár opatření. „Díky koronaviru jsme lidi z noclehárny neposílali na ulici, a naopak jsme uvítali, když tu zůstali celý den.“ Za normálních okolností totiž musí nocležníci vyklidit do 8 ráno budovu a znovu se do ní smí vrátit až po 6. hodině večer. „Snažili jsme se, aby nepřišli do kontaktu s lidmi na ulici, čímž by se zvýšilo riziko nákazy“ dodává Jiří Beneš.

Vláda na lidi bez domova myslí i v této době, a proto sociální služby fungovaly takřka bez omezení. Například v noclehárnách lidé nemusí spát s rouškou, i když jich je 10 v jedné místnosti. Kromě jiné provozní doby noclehárny přijala organizace ještě jednu změnu. Přijímá do střediska pouze osoby, kterým obvodní lékař udělá test na koronavirus. Naštěstí se nestalo, že by někdo, kdo toto místo navštěvuje, měl pozitivní výsledek.

V této krizi je velice důležitá kázeň, s kterou středisko nemá potíže. „Lidé bez domova s nošením roušek problém nemají, naopak všechna nařízení plně respektují. Každý, kdo přijde, se musí dezinfikovat a může si vzít novou roušku.“ Těch je podle pana Beneše v domově dostatek, a to díky ochotě dobrovolníků. „V těchto složitých dnech nám lidé pomáhají více. Hodně lidí pro nás šilo roušky, dostali jsme finanční dar, dokonce pro nás jeden hotel vařil obědy, což bylo velice příjemné,“ dodal Jiří Beneš.

Firma Severočeská servisní a.s., pod kterou spadá hotel v Bedřichově, se totiž rozhodla pomoci lidem bez domova vařením jídel, a to pro pobočky NADĚJE v Jablonci nad Nisou, Kateřinkách a Liberci. Uzavřeli s organizací darovací smlouvu na 60 obědů každý den po dobu 23 dnů. Firma dokonce musela kvůli sterilizaci koupit přístroj na balení jídel. „Vedoucí firmy přišla s tím, že když musí být hotel zavřený, budeme vařit jídlo pro organizaci NADĚJE. Hotel pomůže a zároveň kuchaři nepřijdou o práci“ říká Larysa Vondrová, provozní hotelu v Bedřichově. 

Na závěr už snad jen zbývá říci, že díky tomuto viru možná přijde ekonomická krize a je pravděpodobné, že přibude více lidí bez domova, což zejména pro organizaci NADĚJE není vůbec růžové. Jejich noclehárna skoro každý den plně obsadí lůžkové kapacity, bez ohledu na to, jestli je léto nebo zima. Není dostatek místa pro rozšíření lůžek. Přicházející krize pro ně tak bude znamenat ještě větší nápor. „Už teď se začíná propouštět a první, kdo bude bez práce, jsou lidé bez domova a sociálně slabí,“ stěžuje si vedoucí střediska v Kateřinkách, Jiří Beneš. Pro bezdomovce se práce shání velmi těžce, lidé na ně koukají skrz prsty a nadcházející ekonomická krize toto ještě zesílí. 


Méně...
 
Děkujeme za podporu!

Děkujeme za podporu!

02.04.20

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu.


Více...
 
Děkujeme za podporu!

Je to už tři týdny, co naše služby fungují ve zcela novém režimu. Naši zaměstnanci si zvykli, že musí daleko více než kdy dříve dbát na hygienu svou, klientů i zařízení. Služby se snažíme zachovat, spolu s tím i klid a náladu, aby se lidé bez domova cítili bezpečnější, byť stín koronaviru tu s námi stále je.

 

Proto patří velké poděkování vám, naši milí dobrovolníci, za vaši obětavou službu a nabídky pomoci, které přicházejí téměř denně. Našili jste pro nás spoustu krásných bavlněných roušek, nabídli jste se s dobrovolnictvím, s psychologickou i duchovní pomocí.

 

Díky vám jsme získali 2 kusy bezkontaktních tepoloměrů, které nám pomohou denně kontrolovat zdravotní stav našich klientů a zaměstnanců.

 

Díky vám jsme získali i obědy pro naše klienty, což je velkým povzbuzením i pro zaměstnance, kteří více než kdy jindy cítí únavu a stres a přesto se chovají s pochopením a s láskou plní přání našich klientů.

 

Přejeme vám všem hodně zdraví a síly, bez vás bychom to nezvládli, až toto nelehké období překonáme, řekneme si společně, všechny nás to stmelilo, posunulo dál a ukázalo na zcela jiné hodnoty a priority v životě.

 

A stále platí, že v nouzi poznáš přítele a my vás máme mnoho, vaši pomoci si vážíme a děkujeme vám!

 

Ing. Milena Havrdová – oblastní ředitelka.


Méně...