Litomyšl

 
 

 
 
Červnový program nejdůležitějších akcí v klubech

Červnový program nejdůležitějších akcí v klubech

Přijďte si s námi užít legraci a společné chvíle před koncem školního roku:-)

30.05.14
 
Červnový program nejdůležitějších akcí v klubech
 
Tereza Veselíková nominována na prestižní ocenění Via Bona 2014

Tereza Veselíková nominována na prestižní ocenění Via Bona 2014

29.05.14
Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických udílí každoročně Cenu VIA BONA za filantropii.
Více...
 
Tereza Veselíková nominována na prestižní ocenění Via Bona 2014

Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických udílí každoročně Cenu VIA BONA za filantropii.

 

Cena VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v České republice. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství, ukazuje nové filantropické trendy a sehrává tak roli jakéhosi majáku, který inspiruje a ukazuje cestu všem současným i potenciálním dárcům.

 

Tereza Veselíková je jednou z mladých dobrovolnic, které se dlouhodobě podílí na zajištění volnočasových aktivit pro děti a mládež v litomyšlské NADĚJI. Byla nominována na Cenu pro mladého filantropa. Toto ocenění je určeno pro jednotlivce i celé třídy základních, středních škol a vysokých škol, členy volnočasových sdružení i nízkoprahových klubů do 26 let, kteří pomáhají při uskutečňování dobročinných projektů. Oceňována je finanční pomoc i projekty nefinanční povahy, které vyžadují zapojení vlastních schopností či tvůrčího potenciálu. Zvlášť je ceněno, pokud mají děti/mladí lidé možnost podílet se na výběru podporovaného projektu/organizace, zapojují do něj své okolí a vědí, proč takto pomáhají. 

 

Dobrovolnictví Terezky je krásným příkladem neorganizované občanské angažovanosti mladého člověka na malém městě. Ukazuje, že člověk nemusí být nutně členem nějakého spolku nebo dokonce sám nějaký zakládat.  Tereza díky vlastnímu dobrovolnictví navíc zjistila, že se chce dále věnovat i ve svém profesním životě dětem.

 

Terezka si sama vybrala práci, která je pro ni zajímavá. Přirozeně tak nachází důvody pro další pokračování v dobrovolnictví, nemusí bojovat s rutinou co do obsahu zadávané práce.

 

Její osobností i povahové rysy ji činní nezastupitelnou v přístupu k dětem v nízkoprahovém zařízení. Dovede naslouchat, je přirozenou oporou. Navíc je spontánní, dovede se dětem přiblížit.

 

Velkým přínosem je její praktická odborná dovednost z oboru grafického designu. Grafické nápady, zvláště v dnešní době, jsou vysoce ceněné; usnadňují komunikaci, činí aktivity atraktivnější pro jejich potencionální účastníky. Tereza tyto schopnosti věnuje nezištně ve prospěch znevýhodněných dětí, neznamená to však, že by práci věnovala méně času nebo práci vypracovala méně kvalitně. Navíc přemýšlela „dopředu“ – hledala ve svém okolí přirozené další možnosti, jak služby NADĚJE podpořit. Nyní se do jejího dobrovolnictví zapojuje téměř celá rodina – prakticky i finančně.

 

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne 1. října 2014 v rezidenci velvyslance USA, za přítomnosti vzácných hostů domácího i zahraničního politického a kulturního prostředí. 

 

 


Méně...
 
Dětský den Na Záhradí

Dětský den Na Záhradí

14.05.14
Fotogalerie tady.
Více...
 
Projekt Já to dokážu!

Projekt Já to dokážu!

05.05.14

Nadační fond Albert podpořil v rámci jednoho ze svých grantových programů také služby pro znevýhodněné děti v Litomyšli. 


Více...
 
Projekt Já to dokážu!

 

NADĚJE v Litomyšli poskytuje dětem a mladým lidem v regionu podporu v osobním životě  a napomáhá k odklonu od jejich možného rizikového chování již od roku 1997. Projekt Já to dokážu! realizuje díky Nadačnímu fondu Albert.

 

Projekt reaguje na rostoucí snahu dětí docházejících do nízkoprahového zařízení pro děti a mládež chtít být více aktivní. Umožní jim to nově rozšířené programové portfolio, zahrnující jak vzdělávací aktivity, tak praktické manuální a kreativní činnosti. Děti si zvýší sebehodnocení, získají nové osobní kompetence a zdokonalí své praktické dovednosti. Najdou nové perspektivy pro další vzdělávání.

 

 

Cílem projektu je zvýšení zdravého sebehodnocení dětí a mladých lidí navštěvujících NZDM NADĚJE v Litomyšli a budování relevantních vztahových struktur. 

 

Děkujeme za podporu!

 

O Nadačním fondu Albert více...

 


Méně...
 
Květnový program klubových aktivit

Květnový program klubových aktivit

01.05.14

Kromě pravidelných činností nás čeká bowling a jiné radosti :-)

 
Květnový program klubových aktivit
 
Nové časopisy a knihy pro děti

Nové časopisy a knihy pro děti

07.04.14
Bez našich dárců bychom nemohli poskytovat služby pro znevýhodněné děti na takové úrovni, jaké považujeme za standardní.
Více...
 
Nové časopisy a knihy pro děti

Bez našich dárců bychom nemohli poskytovat služby pro znevýhodněné děti na takové úrovni, jaké považujeme za standardní.

 

Dary od nadačních fondů, nadací, firem i jednotlivců nám každoročně pomáhají naplňovat naše poslání. Proto jsme se rozhodli pravidelně představovat inspirativní formy pomoci. Mnohé děti se doma těší z pravidelného předplaceného časopisu, zakoupené knížky nebo alespoň chodí do Městské knihovny. Díky laskavému přístupu paní Vobecké a pana Darebníka nyní nabízíme dětem, které ani jedno z toho často využívat nemohou, nové zábavné, přírodovědné nebo edukativní časopisy. Moc děkujeme!

 

Martina Soukupová

Fundraising a PR

NADĚJE, pobočka Litomyšl

Matěje Kuděje 14, 570 01 Litomyšl

tel. 775 868 104, m.soukupova@nadeje.cz

www.nadeje.cz


Méně...