Litomyšl

 
 

Spolupracujeme

NADĚJE pobočka Litomyšl spolupracuje především s:

Etika mezi světy (programy prevence pro studenty základních škol),

Farní charita Litomyšl (dobrovolnický program), 

Středisko volného času (kreativní víkendové akce),

OSPOD (řešení krizových situacích v rodinách dětí),

Rodinné centrum, 

Sbor Církve bratrské v Litomyšli,

Úřad práce (podpora nízkopříjmových rodin),  

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola Litomyšl,

Základní školy Litomyšl. 

 

NADĚJE pobočka Litomyšl je řádným členem pracovní skupiny nízkoprahových služeb Pardubického kraje Pražec 08.

 

 

  

 

  

 

Vedoucí pracovníci NADĚJE působí v několika pracovních skupinách na národní, krajské i místní úrovni.