Litomyšl

 
 

O pobočce

NADĚJE pobočka Litomyšl poskytuje tyto registrované služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

 

Dále realizujeme tyto činnosti: 

 

  • Volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny.

  • Podpora dalšího vzdělávání a aktivizace dětí a mládeže.

  • Prázdninové zážitkové programy a výlety.

  • Akce primární prevence (v rámci klubových programů).

  • Odborné praxe žáků SŠ, stáže studentů VOŠ a VŠ.

  • Účast v pracovních skupinách, spolupráce v rámci střešních organizací apod.

  • Dobrovolnictví.

  • Pořádání akcí pro veřejnost.

 

Náš příběh

19.02.14

Všechno začalo jedním velmi starým domem v ulici přímo nad litomyšlským zámkem.


Více...
 

 Všechno začalo jedním velmi starým domem v ulici přímo nad litomyšlským zámkem.

V roce 1992 nabídla česko-americká rodina Plchova svůj dům NADĚJI s přáním využít jej pro práci s dětmi. Pro zajištění prostředků na celkovou náročnou rekonstrukci této bývalé zemědělské usedlosti vznikla tzv. Nadace Naděje pro Domov pro opuštěné děti v Litomyšli. V letech 1995 – 1997 se díky podpoře MPSV, Města Litomyšl, švýcarské nadace Licht im Osten a mnoha dalším subjektům a dárcům podařilo objekt opravit a vybudovat moderní bezbariérové zázemí pro dvě budoucí pěstounské rodiny, které se sem nastěhovaly v roce 1997. Společně s byty pro pěstounské rodiny vzniklo v přízemí domu středisko volnočasových aktivit, které se po přijetí zákona č.108 Sb., o sociálních službách transformovalo na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. 

V současné době jsou prostory budovy nadále využívány nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež, byty jsou v pronájmu skautského střediska Junák Litomyšl a pronajaty k ubytování studentek. 

 

 

 

 


Méně...