Litomyšl

 
 

Pomáhejte s námi

 

NADĚJE pobočka Litomyšl usiluje prostřednictvím poskytovaných služeb o to, aby se děti a mládež lépe orientovaly ve svém sociálním prostředí, vytváří podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Pracovníci NADĚJE se snaží děti vést k aktivnímu přístupu v životě, k samostatnému a zodpovědnému jednání a podporují jejich jedinečnost. Dalším nemalým cílem je společné překonávání bariér dětí ve vzdělávání – jako je například nevyhovující zázemí k mimoškolní přípravě, absence podnětů k osobnímu rozvoji, nízké vzdělání rodičů a někdy i jejich nedostatečná schopnost pomoci dětem s přípravou do školy. 

 

 

Nabídka služeb NZDM je komplexnější, než např. nabídka center soustřeďujících volnočasové a zájmové aktivity. Reaguje na problémy složitější, než jen vyplnění volného času a rozvoj dovedností. Volnočasové aktivity jsou tu spíše prostředkem k navázání kontaktu s dětmi  a dospívajícími. Podstatou je odborná sociální práce zaměřená na zlepšení jejich životní situace a snížení rizika sociálně nežádoucích jevů. NZDM podléhá poměrně přísným předpisům a musí být ze zákona bezplatné. 


  

Myslíte si, že tato služba je potřebná?

Nenechávejte si to pro sebe. 

Dejte o tom prakticky vědět i druhým!

 

Jak?

 

1. Řekněte nám to.

Řekněte/napište nám o Vašich zkušenostech  - vždy nás potěší zpětná vazba např. od rodiny klienta, pracovníka spolupracující organizace či občana našeho města. S Vaším souhlasem Váš dopis také rádi uveřejníme.

 

2. Podpořte nás.

Vyberte si pro vás ten nejvhodnější způsob, jak bezpečně a transparentně podpořit dostupné a kvalitní sociální služby pro děti a mládež ohrožené sociálním vyloučením v našem regionu.

 

Co aktuálně uvítáme nejvíce?

Trvanlivé potraviny (mouka, cukr, olej, trvanlivé mléko, sirupy, čaje)

Uskladnitelné ovoce pro děti (jablka)

Finanční příspěvek nebo úhradu:

- víkendové akce a výlety

- deskových her

- sportovního vybavení

- kreativních materiálů

- aj.

 

 Dobrovolnictví (hledáme dobrovolníky pro kreativní vyrábění a rukodělné činnosti, sportovní aktivity venku)

 

 

Rádi Vás uvedeme jako partnera na našich webových stránkách www.nadeje.cz, ve výroční zprávě. Pravidelně publikujeme v místním regionálním tisku. Pro případ prezentace ve vaší firmě nebo za účelem uspořádání benefičního eventu ve prospěch NADĚJE vám rádi zapůjčíme barevný mobilní prezentační roll-up.

Smysluplně strávený čas, nové zážitky a nové zkušenosti. Možnost potvrzení dobrovolnické praxe. Může se Vám hodit při hledání pracovního uplatnění a při dalším studiu. Práce v nestátní neziskové sféře je rozmanitá a různorodá, možná budete překvapeni, co nového o sobě zjistíte :-)

Máte jiný nápad? Potřebujete vědět více?

Neváhejte se, prosím, na mne obrátit.