Mladá Boleslav

 
 

 

JSME JEDNÍM Z NEJVĚTŠÍCH POSKYTOVATELŮ SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Nabízíme přenocování v noclehárně, stravu, sprchu a ošacení v nízkoprahovém centru, rozhovor se sociálním pracovníkem nebo psychoterapeutem, přímou pomoc v ulicích města a okolí. Dále pomáháme osobám ohroženým sociálním vyloučením při jejich stabilizaci a návratu k běžnému způsobu života.

 

NAŠE SLUŽBY JSOU PRIMÁRNĚ URČENY LIDEM BEZ DOMOVA, LIDEM VE VYLOUČENÝCH LOKALITÁCH NEBO LIDEM V AKUTNÍ HMOTNÉ NOUZI.

 

POTŘEBUJETE VYUŽÍT NAŠE SLUŽBY? 

Navštivte naše nízkoprahové centrum nebo kontaktujte sociálního pracovníka.

Potřebujete rovnou přenocovat? Obraťte se přímo na sociální pracovníky denního centra nebo noclehárny.

Našli jste člověka bez domova a chcete mu pomoci? Kontaktujte terénního pracovníka.

Jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, kdy vám můžeme nabídnout až dva měsíce ubytování v našich zařízeních zdarma (zařazení do projektu závisí na konkrétní situaci). 

 

NĚCO VÍCE O NÁS 

Působíme v Mladé Boleslavi již od roku 1999. Seznamte se s naší historií nebo si stáhněte základní dokumenty k naší činnosti. Můžete si přečíst aktuality, prohlédnout fotogalerii nebo se stát našimi příznivci na Facebooku.

 

PODPORUJÍ NÁS 

Bez pomoci lidí, institucí a firem bychom nemohli potřebným lidem pomáhat. Děkujeme všem, kteří se rozhodli darovat naším prostřednictvím naději lidem bez domova. Podívejte se na přehled našich dárců nebo se rovnou mezi ně zařaďte.

 

POMÁHEJTE S NÁMI 

Připojte se k příznivcům naší práce a lidem ochotným pomáhat těm, kteří nemají vlastní domov. Učiňte tak přímo prostřednictvím platební karty, zasláním daru na náš bankovní účet, posláním dms nebo darováním hotovosti v některém z našich zařízení. Pomoci nám můžete i materiálním darem nebo dobrovolnou prací.

 

DĚKUJEME 

Děkujeme všem vám, kteří se zajímáte o pomoc potřebným lidem nebo jste se rozhodli pomáhat přímo prostřednictvím naší organizace.

 
 
Středisko v novém!

Středisko v novém!

19.03.24

S jarem přišla na zaměstnance a klienty


Více...
 
Středisko v novém!

S jarem přišla na zaměstnance a klienty Naděje v Mladé Boleslavi energie udělat kus dobré práce a zlepšit si prostředí, které někdy nazýváme „druhým domovem“.

 

Nakoupili  barvy, další drobnosti k dekoraci a dali se za vydatné pomoci klientů do díla. Začali venkovní mříží a chodbičkou, která byla po zimě a návalu klientů nejvíce opotřebovaná.

 

V další etapě je naplánováno vymalování a obnova zařízení místnosti denního centra, kde se za zimu vystřídalo v jeden okamžik i 40 klientů denně. Nakonec zaměstnankyně za pomoci terénní pracovnice obstaraly květiny, které připomněly, že jaro je skutečně tady a Velikonoce na sebe nenechají dlouho čekat.

 

Děkujeme všem, kteří se na společném díle podíleli, máme z něj radost!

 

Míla Havrdová - oblastní ředitelka


Méně...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

17.01.24

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova.


Více...
 
Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám III

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.

Projekt pomáhá lidem v tíživých sociálních situacích tím, že jim umožňuje překlenout těžké životní období poskytováním potravinové či materiální pomoc

V rámci programu jsou poskytovány i doprovodné aktivity, které předcházejí vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na eliminaci negativních sociálních vlivů (např. základní sociální poradenství, finanční poradenství, výživové poradenství, psychologická péče).

Tímto projektem se zajišťuje distribuce trvanlivých potravin, hygienických pomůcek, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Probíhá též distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

NADĚJE distribuci zajišťuje pomocí sociálních služeb, které poskytuje na území měst Praha, Litoměřice, Jablonec nad Nisou, Mladá Boleslav, Liberec, Štětí, Roudnice nad Labem, Lovosice, Česká Třebová, Klášterec nad Ohří, Kadaň a Lovosice.

Cílem projektu je zlepšení situace podpořených osob ve smyslu zajištění jejich pravidelnějšího a kvalitnějšího stravování a zvýšení dostupnosti hygienických prostředků, základních domácích potřeb, textilních výrobků a školních pomůcek pro tyto osoby. Stany, spacáky a karimatky budou distribuovány zejména osobám bez domova s cílem alespoň částečně zlepšit jejich situaci, pokud nelze v konkrétním případě jejich ubytování řešit jiným způsobem.

Projekt přispívá k vybudování kontaktu a důvěry mezi pracovníky organizace a klienty a bude jakousi vstupní branou pomoci, kdy při přijímání potravinové a materiální pomoci jsou klienti více ochotní navázat kontakt a případně vyslechnout rady a doporučení pracovníků.

Dalším cílem projektu je vhodné a citlivé nasměrování osob z cílových skupin k dlouhodobějšímu řešení svojí situace, tedy k řešení příčin problémů, a to prostřednictvím poskytování doprovodných opatření spolu s potravinovou a materiální pomocí. Projekt tedy může tímto způsobem přispět ke zmírnění chudoby a sociálního vyloučení podpořených osob.

Registrační číslo projektu: CZ.03.04.01/00/22_010/0001326. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního Programu Zaměstnanost plus (OPZ+) a státního rozpočtu České republiky.


Méně...
 
Vánoční bohoslužba v NADĚJI

Vánoční bohoslužba v NADĚJI

28.12.23

V pátek 22. prosince byl pro lidi bez domova připraven vánoční program v NADĚJI. 


Více...
 
Vánoční bohoslužba v NADĚJI

V pátek 22. prosince byl pro lidi bez domova připraven vánoční program v NADĚJI. 

 

Dopoledne k nám zavítali dobrovolníci z římskokatolické farnosti, kteří promluvili o Ježíši Kristu a významu Vánoc. K tomu zazpívali vánoční písně. K programu se připojila oblastní ředitelka z Jablonce nad Nisou. 

 

V poledne byl pro klienty NADĚJE připraven sváteční oběd. 

 

Odpoledne každý dostal malý praktický dárek. 

 

Děkujeme všem zúčastněným za zdárný a klidný průběh dne. 

 


Méně...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vánoční přání a poděkování!

18.12.23

Vážení přátelé,


Více...
 
Vánoční přání a poděkování!

Vážení přátelé,

     advent, vánoční svátky a konec občanského roku nám přinášejí možnost zastavit se a ohlédnout se zpět k rekapitulaci. Jaký byl starý rok, co se v něm povedlo, a co naopak bychom si přáli dělat v příštím roce jinak? 

     Vstup do nového roku nám dává příležitost těšit se na to, co je před námi, jak můžeme

být druhým lidem ještě více užiteční a projevit jim své milosrdenství a pomoc.

     Dovolte mi, abych vám poděkovala za vaši obětavost, podporu a pomoc a popřála vám krásné prožití vánočních svátků, pevnou blízkost lidí, které máte rádi, a v novém roce zdraví, sílu, energii a Boží požehnání!

     Děkuji vám za to, že nám pomáháte pomáhat!

Milena Havrdová, oblastní ředitelka.


Méně...
 
Pozvání na bohoslužbu v NADĚJI

Pozvání na bohoslužbu v NADĚJI

18.12.23

Zveme všechny klienty na vánoční program. 


Více...
 
Pozvání na bohoslužbu v NADĚJI

Zveme všechny klienty na vánoční program dne 22. prosince 2023 od 10 hodin. 


Méně...
 
Horké židle v NADĚJI

Horké židle v NADĚJI

06.12.23

 Jako každý rok poskytujeme takzvané "horké židle".


Více...
 
Horké židle v NADĚJI

Noclehárna je od pozdimu plná, proto jako každý rok přistupujeme k poskytnutí takzvaných "horkých židlí". Je to opatření trvající po dobu mrazů, které spočívá v otevření denního centra i v noci. Lidé bez domova zde mohou strávit noc na židlích v teple a být ochráněni před mrazem, i když pro ně není volné lůžko na noclehárně. 

 

Ruku v ruce s horkými židlemi v NADĚJI jde opatření Magistrátu města Mladá Boleslav, který v mrazech otevírá stan pro bezdmomocve v Poplužním dvoře. Všichni společně se tak snažíme zachránit zdraví a životy lidí bez domova. 


Méně...