Roudnice nad Labem

 
 

AKTUALITY

 
 
Klienti uklízeli okolí azylového domu

Klienti uklízeli okolí azylového domu

11.04.23

Klienti našeho azylového domu v Roudnici nad Labem se zapojili do jarního úklidu blízkého okolí a přilehlé cyklostezky.


Více...
 
Klienti uklízeli okolí azylového domu

Klienti našeho azylového domu v Roudnici nad Labem se zapojili do jarního úklidu blízkého okolí a přilehlé cyklostezky.

 

I přes nepříliš příznivé počasí jsme dokázali sesbírat několik pytlů odpadků, a přispět tak k čistšímu prostředí.

 


Méně...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

Jak se žije v Roudnici nad Labem

06.03.23

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb.


Více...
 
Jak se žije v Roudnici nad Labem

NADĚJE provozuje pobočku v Roudnici nad Labem již od roku 2006. Začínala sociální službou terénní program. Od té doby došlo pod vlajkou NADĚJE v tomto dvanáctitisícovém městě ke vzniku provázané sítě pěti sociálních služeb. Postupně jsme otevřeli sociálně terapeutickou dílnu, azylový dům pro rodiny s dětmi a muže, chráněné bydlení a jako poslední krizovou pomoc pro muže v roce 2014.

 

První ze služeb, terénní program, je určený osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, ale také osobám bez přístřeší. V této službě působí čtyři pracovníci. Dva zajišťují terénní práci ve městě a dva mají na starosti tzv. mobilní terén – tedy okolí města v rámci ORP Roudnice nad Labem. Klientům nabízíme základní sociální poradenství, pomoc při sepisování úředních dokumentů, doprovod k lékaři či na úřady, ale v případě potřeby i potravinovou pomoc. Služba je určena všem osobám starším 16 let. Terénní program také zprostředkovává kontakt s dalšími službami. Například osoby, které se dostaly do nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, odkazujeme na náš místní azylový dům.

 

Azylový dům NADĚJE sídlí na Sladkovského ulici na konci města poblíž řeky Labe. Je určen zejména rodinám s dětmi a mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Kapacita domu činí 45 osob a klienti mohou využívat ubytování až na dobu jednoho roku, než si najdou stabilnější formu bydlení. Tato služba je v roudnické pobočce funkční už od roku 2010. Sociální pracovníci pomáhají klientům najít nové stabilnější bydlení, řeší s nimi jejich rodinný rozpočet, jsou k dispozici v orientaci na pracovním trhu, dále jsou nápomocni v otázkách týkajících se sjednávání nového bydlení.

 

Od roku 2014 provozujeme v prostorách azylového domu ještě službu krizové pomoci. Ta je určena mužům starším 18 let, kteří se ocitli v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Krizový stav nebo situace vznikly nenadálou ztrátou bydlení (zhoršená rodinná situace, zhoršení zdravotního stavu, osobní bankrot, smrt blízké osoby, požár domu, atd.) či ohrožením zdraví nebo života. Klientům služby je poskytováno azylové přístřeší zpravidla na sedm dnů. Po tuto dobu má klient k dispozici jak zajištění základních potřeb (stravování, hygieny, atp.) a intervence v krizové oblasti, tak možnost následného řešení, ať v podobě využití návazné sociální služby azylového domu, nebo při vyřešení krize odejití do stabilních podmínek.

 

V naší pobočce není opomenuta ani cílová skupina osob se zdravotním handicapem. A to pro osoby s duševním onemocněním a také pro ty, které trápí postižení tělesné či jsou jejich handicapy vzájemně kombinovány. Pro tuto cílovou skupinu jsou určeny služby chráněné bydlení a sociálně terapeutická dílna.

 

První jmenovaná služba chráněné bydlení vznikla v roce 2015. Je určena právě výše jmenovaným handicapovaným osobám, které potřebují dopomoci se zvládáním samostatného bydlení a se vším, co jejich handicap přináší. Služba je poskytována v šesti bytových jednotkách v Roudnici nad Labem a kapacita služby je 12 klientů. Klientům služby je poskytována pomoc jak s návštěvami lékařských ordinací či úřadů, tak při nakupování a hospodaření s penězi. Důležitým aspektem je však také trávení volného času, podpora docházení do zaměstnání či chráněné dílny. I v tomto je tato služba důležitá.

 

Poslední službou, která vznikla v roce 2013, je služba sociálně terapeutické dílny. Tato dílna je určená pro osoby s handicapem, podobně jako v chráněném bydlení. Cílem dílny je kromě smysluplného trávení volného času i příprava na otevřený trh práce. Klienti se v dílně učí novým dovednostem, to když mají možnost naučit se práci na šicím stroji, na hrnčířském kruhu či během teplejšího období rozvíjet pěstitelské práce na přilehlé zahrádce, která je rovněž součástí terapeutické dílny.

 

V dílně se rovněž věnujeme s klienty praktickým činnostem, jako je například příprava pokrmů a vaření. O schopnostech klientů, jak upéci dobrou bábovku či připravit smažený řízek s bramborovým salátem, jsme se například přesvědčili během vánoční besídky, kterou dílna pořádá každým rokem. V tomto roce se nám také podařilo vydat praktickou kuchařku o menším nákladu, která se sestává z receptů, jež si klienti sami připravili.

 

O tom, že naše služby fungují smysluplně a mají úspěchy, můžeme uvést několik příkladů dobré praxe. Pan Milan se ocitl bez přístřeší a zázemí v době, kdy ukončil výkon trestu a hospitalizaci v léčebně. Zakusil, co je to být osoba bez domova, a tak později vstoupil do našich služeb. V době své největší nouze kontaktoval náš terénní program a posléze pobýval v azylovém domě, odkud se později přestěhoval do služeb chráněného bydlení.

 

Během pobytu v našich službách začal docházet i do sociálně terapeutické dílny. V chráněném bydlení a terapeutické dílně se pan Milan obohatil o spoustu dovedností, ale i zkušeností. Stal se z něj odborník v práci na šicím stroji. Například sám navrhl a ušil boxovací pytel. A měl lví podíl na vydání naší praktické kuchařky, do níž přispěl množstvím receptů.


Méně...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Rok pomoci lidem z Ukrajiny

24.02.23

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.


Více...
 
Rok pomoci lidem z Ukrajiny

Před rokem začala ruská válečná agrese na Ukrajině, která také odstartovala migrační vlnu. V Ústeckém kraji jsme od prvních dnů podali pomocnou ruku příchozím ukrajinským občanům a do dnešního dne jsme podpořili více než 700 lidí, většinou matky s dětmi a seniory.

 

I díky solidaritě dárců a nasazení našich pracovníků jsme mohli od začátku krize ukrajinským občanům distribuovat materiální a potravinovou pomoc včetně základního vybavení domácností, zajišťovat ubytování a zaměstnání, vyřizovat zápisy do školek, škol a kurzů českého jazyka, domlouvat lékařskou pomoc, asistovat při jednání s úřady a poskytovat podporu se zpracováním extrémně těžkých životních událostí.

 

Jsme rádi za každou osobu, která u nás v Ústeckém kraji našla pocit bezpečí a druhý domov.


Méně...
 
Úsporná kuchařka osob s handicapem

Úsporná kuchařka osob s handicapem

13.02.23

V naší roudnické sociálně terapeutické dílně, kde pracujeme s osobami s handicapem, vznikl nápad na vytvoření úsporné kuchařky, který jsme mohli realizovat díky příspěvku na tisk ve výši 13 tisíc korun od Nadačního fondu Severočeská voda.


Více...
 
Úsporná kuchařka osob s handicapem

V naší roudnické sociálně terapeutické dílně, kde pracujeme s osobami s handicapem, vznikl nápad na vytvoření úsporné kuchařky, který jsme mohli realizovat díky příspěvku na tisk ve výši 13 tisíc korun od Nadačního fondu Severočeská voda.

 

Některé recepty v kuchařce jsou známé, jiné zase vymysleli naši klienti. Všechny ale spojuje časová nenáročnost a příprava z dostupných surovin. Pevně věříme, že kuchařka bude pro zainteresované tou pravou inspirací, jak uvařit něco jednoduchého a chutného k snědku.

 

Vytištěnou kuchařku chceme šířit, aby pomáhala co nejvíce lidem. Rozdistribuovali jsme ji do dalších sociálních služeb a také ji nabízíme v digitální verzi: odkaz.


Méně...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

08.02.23

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.


Více...
 
Zimní pomoc lidem bez domova v Ústeckém kraji

Teploty opět klesají pod nulu a pro osoby bez domova začíná jedno z nejnáročnějších období v roce.

 

V Ústeckém kraji jsou oba naše azylové domy plné, provozujeme ale také tři noclehárny a krizovou pomoc pro muže, kde nabízíme přespání v teple. Pokud se kapacity naplní také v těchto službách, jsme připraveni poskytovat krizové židle a iglú, aby osoby bez domova mohly přečkat mráz v bezpečí.

 

Naše terénní programy navíc monitorují situaci u osob bez domova a v rámci možností jim nabízejí spacáky či oblečení na zahřátí.

 

Pokud chcete pomáhat s námi, podpořte nás finančně: www.darujme.cz/projekt/1205044. Děkujeme!

 

Kontakty na naše služby

 

Noclehárny:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Krizová pomoc pro muže:

 

Nízkoprahová denní centra:

  • Lovosice, tel.: 770 163 252, e-mail: bogdan.blaha@nadeje.cz,

 

Terénní programy:

  • Roudnice nad Labem, tel.: 608 728 033, e-mail: eva.zvachtova@nadeje.cz,
  • Štětí, tel.: 773 770 991, e-mail: david.hajek@nadeje.cz,
  • Litoměřice, tel.: 774 835 337, e-mail: renata.langer@nadeje.cz,

 

Azylové domy:


Méně...
 
iDNES.cz: Lidí v tísni je o desítky procent víc

iDNES.cz: Lidí v tísni je o desítky procent víc

13.01.23

„Potřebných lidí ve finanční tísni během minulého roku přibylo o třicet procent. Počet klientů výrazně stoupá každý měsíc od srpna,“ řekla pro server iDNES.cz Eva Žvachtová, vedoucí terénního programu organizace NADĚJE v Roudnici nad Labem.


Více...
 
iDNES.cz: Lidí v tísni je o desítky procent víc

„Potřebných lidí ve finanční tísni během minulého roku přibylo o třicet procent. Počet klientů výrazně stoupá každý měsíc od srpna,“ řekla pro server iDNES.cz Eva Žvachtová, vedoucí terénního programu organizace NADĚJE v Roudnici nad Labem.

 

Lidem ve finanční tísni pracovníci NADĚJE nejprve pomáhají s mapováním jejich finanční situace. „Dále zjistíme, zda mají nárok na sociální dávky, protože řada lidí vůbec neví, o co mohou požádat. Pomáháme nejen s vyplňováním formulářů, ale také hlídáme, zda jim dávky opravdu přijdou. Zadlužené klienty směřujeme na naši dluhovou poradnu do Štětí,“ podotýká Žvachtová.

 

Celý článek se nachází na webu iDNES.cz.


Méně...