Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-3 z celkově 3 záznamů.

Pracovník komunitního centra

Otrokovice

Miluješ, když tvé pracovní tempo připomíná horskou dráhu, rozvážný rozjezd a pak rychlá jízda.

 

Máš hlavu plnou nápadů, které se můžou zdát nesplnitelné.

 

Chceš potkávat nové lidi, učit se nové věci.

 

Jdeš do rozhovoru po hlavě, rád mluvíš, tvůj projev je strhující.

 

Tak jsi to právě ty, koho potřebujeme!

 

Tvou rolí bude podílet se na organizaci a koordinaci aktivit komunitního centra, a to včetně plánování a provádění různých programů a akcí. Budeme oceněni tvou schopností vytvořit příjemné a pozitivní prostředí, ve kterém se naši návštěvníci budou cítit vítáni a podporováni.

 

Tvoje úkoly zahrnují:
 • Komunikace s členy komunity a odpovídání na jejich potřeby a dotazy
 • Organizace a koordinace programů a akcí
 • Podpora a asistence při pořádání setkání a workshopů
 • Sledování a vyhodnocování úspěšnosti programů
 • Spolupráce s ostatními členy týmu a případně s dalšími organizacemi

Sociální pracovník v domově pro osoby se zdravotním postižením

Otrokovice
 • zajišťuje základní sociální poradenství
 • jedná se zájemci o službu
 • podporuje klienta v tvorbě a udržování dobrých vztahů
 • pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatele
 • spolupracuje s ostatními aktéry, kteří jsou zaangažovaní v řešení situace klienta včetně rodiny, opatrovníka, dalších sociálních služeb atd.
 • Sociální pracovník metodicky vede pracovníky v sociálních službách, je garantem procesu individuálního plánování průběhu poskytování služby a sociální službu organizačně zajišťuje.

 

Nabízíme:

 • zástup za kolegyni na nemocenské, mateřské, rodičovské
 • plný pracovní úvazek
 • mzdu 34 500 Kč
 • roční odměny
 • šest týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • další vzdělávání, skupinovou a individuální supervizi
 • tvůrčí a kolegiální zázemí organizace s třicetiletou tradicí.

Údržbář

Otrokovice
 • práce na údržbě a opravách objektu domova pro osoby se zdravotním postižením, zahrady, chráněných bytů a soc. terapeutické dílny
 • zajišťování provozu a údržby motorových vozidel
 • obsluha jednoduchých přístrojů a nářadí spojených s výkonem práce údržby

 

Nabízíme:

 • práci na HPP, na plný úvazek
 • mzdu 26 500 Kč
 • pololetní a roční odměny
 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování