Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Pracovník /pracovnice v sociálních službách v azylovém domě pro muže - denní směny

Místo výkonu pracovní pozice:
Praha

Pracovní náplň:
 • Zajištění praktického denního chodu pobytového zařízení sociálních služeb pro muže.
 • Tzn. komunikace s našimi klienty, výjimečně dopomoc s hygienou.
 • Příjem úhrad za ubytování, vedení pokladny a depozitu klientů.
 • Výdej a praní lůžkovin a oblečení,
 • Drobné administrativní činnosti atd.

Požadavky :
 • Pozitivní naladění na naši cílovou skupinu - lidé bez přístřeší.
 • Praxe z oboru ošetřovatelství a sociální péče - sanitář/ka, zdravotní sestra, pečovatel/ka, atd. výhodou.
 • Dobré komunikační a vyjednávací schopnosti.
 • Umět pracovat samostatně i v týmu.
 • Skvělá by byla zkušenost z přímé práce s lidmi bez přístřeší.
 • Odpovídající vzdělání dle zákona o sociálních službách - kurz pracovníka v sociálních službách výhodnou, ne podmínkou. Kurz je možné doplnit při zaměstnání a získat tím trvalou rekvalifikaci a lepší pracovní uplatnění.
 • Vhodné pro obyvatele z okolí Prahy 5 - Radotín, Černošic a okolí (dojíždění do zaměstnání)

Další informace:

Co Vám můžeme nabídnout: 

 • Práci, která dává smysl v malém týmu, v prostředí zavedené a odpovědné neziskové organizace.
 • Nástupní mzda činí 24.900 Kč hrubého, navíc jsou všechny zákonné příplatky za práci o víkendech a svátcích (průměrně cca 2.500 Kč hrubého/měsíc). Navýšení mzdy po zkušební době a po roce.
 • Benefity: 5 týdnů dovolené, možnost karty MultiSport pro zaměstnance a rodinného příslušníka (zvýhodněná cena sportování a wellness), možnost výhodných zaměstnaneckých tarifů od Vodafonu pro zaměstnance a rodinné příslušníky.

 

Další informace:

 • Nástup - srpen.
 • Práce ve dvanácti hodinových denních směnách krátký/dlouhý týden, od 7.00 do 19.00 hod.
 • Informace o zařízení: https://nadeje.cz/praha/phadradotin

Kontaktní údaje:

Písemné nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním dopisem zasílejte prosím na e-mailovou adresu: personalista.praha@nadeje.cz

 

Vybrané uchazeče, kteří budou dle životopisu a motivačního dopisu nejlépe splňovat naše představy, oslovíme a pozveme na osobní pohovor.

 

Kontaktní osoba: Petra Svobodová, personalista, NADĚJE, pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha, tel.č. 770 183 580