Volná místa

INFORMACE PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním


Více...
 

Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

I.    Správce osobních údajů

NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5, IČO: 00570931, zapsaná ve Veřejném rejstříku pod spisovou značkou L 975 u Městského soudu v Praze, email: nadeje@nadeje.cz (dále jen „správce“)

 

Správce je poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

 

II.    Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem výběru nových zaměstnanců.

 

III.    Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v článku II. je:

 

a)    Oprávněný zájem správce (tj. výběr zaměstnanců)
b)    Souhlas se zpracováním osobních údajů (týká se jen případů, kdy máme zájem na uchování kontaktu na nevybraného uchazeče pro případ možné další spolupráce).
c)    Oprávněný zájem správce (po promlčecí dobu v případě hrozícího soudního sporu)

 

IV.    Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech být kromě Vás: personalista, další zaměstnanci pověření výběrem zaměstnanců.


Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.


V.    Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou ihned po ukončení výběrového řízení skartovány. Výjimkou jsou údaje podle bodu III./b/c.


VI.    Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

a)    Právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům.
b)    Právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme.
c)    Právo na omezení zpracování, to znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy:

  • jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  • jestliže zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  • jestliže vznášíte námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

d)    Právo na výmaz osobních údajů.
e)    Právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

VII.    Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího, máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v části I. V případě, že takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, když prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, když půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII.    Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány žádnému externímu subjektu. Vaše povinnost poskytnout nám své osobní údaje nevychází z žádného zákona, poskytnutí je dobrovolné.


Méně...
 
 
Zobrazených 1-1 z celkově 1 záznamů.

Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5

Místo výkonu pracovní pozice:
Praha

Pracovní náplň:

NADĚJE, pobočka Praha vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici v novém projektu Housing Youth.

Tento projekt se bude věnovat zabydlování mladých lidí bez domova přístupem Housing First.

Bytový specialista / Správce plateb - úvazek 0,5 v projektu Housing Youth Naděje

 

Co vás čeká?

 • Celkem budete mít na starost 6 bytů.
 • Budete vyhledávat vhodné byty na volném trhu, jednat s majitelem ohledně podmínek spolupráce s projektem Housing Youth Naděje, obstarávat byty velikosti 3+1 ve spolupráci s MHMP a řešit související administrativu.
 • Budete styčnou osobou pro majitele bytů v případě stížností (řešit soužití v domě, jednat se sousedy, řešit potenciálně konfliktní situace).
 • V případě nutnosti budete ukončovat nájemní a podnájemní smlouvy s účastníky projektu.
 • Budete přijímat od nájemníků úhrady za ubytování.
 • Komunikace s nájemníky v rizikových situacích platební morálky, pravidelně informuje i klíčové pracovníky.

Požadavky :
 • Vzdělání minimálně SŠ s maturitou.
 • Pozitivní vztah k mladým lidem bez domova, orientaci na podporu, velkou psychickou i fyzickou odolnost.
 • Komunikační a vyjednávací schopnosti, trpělivost a chuť neustále hledat a nabízet adekvátní řešení.
 • Schopnost pracovat samostatně, ale zároveň sdílet své poznatky a zkušenosti s týmem
 • Souznění s principy Housing First.

Další informace:
 • Jedná se o nový projekt - doba projektu na 3 roky.
 • Nástup 1. 5. 2023
 • Nástupní plat 21.000 Kč při úvazku 0,5.
 • Pracovní úvazek 0,5 - časově flexibilní (dle potřeb všech zúčastněných stran).
 • Dovolená 5 týdnů
 • Další benefity: výhodný mobilní tarif pro zaměstnance i celou rodinu od Vodafone, karta MultiSport pro zvýhodněné sportování nebo wellness

 

Co vám můžeme nabídnout?

 • Práci, která dává smysl, v prostředí přátelském, plném humoru a pochopení, v zavedené a odpovědné neziskové organizaci.
 • Pravidelnou supervizi a podporu v dalším vzdělávání - vzdělání v přístupu Housing First, motivačních rozhovorech, Trauma citlivý přístup a další.
 • Zkušený pracovní tým a velmi pestrou práci v terénu.
 • Získáte mnoho zkušeností z nového projektu, můžete se podílet na rozvoji nové služby pro mladé lidi bez domova a získat tím cennou praxi a zkušenosti v sociálních službách.
 • Po skončení projektu Vám můžeme nabídnout další pracovní místo (dle volných pracovních míst).

Kontaktní údaje:

Přijímáme pouze písemné nabídky v elektronické podobě obsahující motivační dopis a strukturovaný životopis zaslané na e-mailovou adresu: petra.svobodova@nadeje.cz.
Vybrané uchazeče, kteří budou dle životopisu a motivačního dopisu nejlépe splňovat naše představy, oslovíme a pozveme na osobní pohovor.

Kontaktní osoba: Petra Svobodová, personalista, NADĚJE, pobočka Praha, K Brance 11/19e, 155 00 Praha