Plzeň

 
 

Poskytujeme služby

NABÍDKA SLUŽEB

Ubytování.
Celodenní ubytování na přechodnou dobu, která zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Součástí ubytování je umožnění celkové hygieny, výměna ložního prádla a zajištění podmínek pro provádění úklidu.
 

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy.

 

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
zajišťuje sociální pracovník programu, a to zejména ve věci prosazení práv a zájmů klientky, jednání s úřady, soudy, zaměstnavateli uživatelů (doprovod na jednání), vyřizování úředních listin, vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, zprostředkování kontaktu mezi klientkou a jeho zákonným zástupcem. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou.

 

 

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním sociální práce je poskytnout pomoc osobám, které jsou sociálně vyloučené nebo jim sociální vyloučení bezprostředně hrozí, při hledání životních cílů, osobního zázemí a společenského uplatnění. Chránit je před strádáním a útiskem a motivovat k možnosti návratu a začlenění do většinové společnosti.

 

 

ZPĚT ...